Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Löfström, Mikael
Publications (10 of 36) Show all publications
Johansson, S., Jensen, C. & Löfström, M. (2019). Goda intentioner blir symbolpolitiska sandslott. Dagens Samhälle
Open this publication in new window or tab >>Goda intentioner blir symbolpolitiska sandslott
2019 (Swedish)In: Dagens Samhälle, , p. 1Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2019. p. 1
Keywords
Projektifiering, Offentlig sektor
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Business and IT
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15712 (URN)
Available from: 2019-01-27 Created: 2019-01-27 Last updated: 2019-01-28Bibliographically approved
Jensen, C., Johansson, S. & Löfström, M. (2017). Policy implementation in the era of accelerating projectification: Synthesizing Matland's conflict-ambiguity model and research on temporary organizations. Public Policy and Administration
Open this publication in new window or tab >>Policy implementation in the era of accelerating projectification: Synthesizing Matland's conflict-ambiguity model and research on temporary organizations
2017 (English)In: Public Policy and Administration, ISSN 0952-0767, E-ISSN 1749-4192Article in journal (Refereed) Accepted
Abstract [en]

It has become increasingly common to use the project as a form of organization when implementing public policies. Previous research has identified political, administrative and organizational motives behind this trend towards more project-based organizations within the public administration. The problem is that project-based organization carries inherent problems and special challenges when these projects are supposed to be implemented in permanent agencies and organizations. The purpose of this paper is to identify problems and challenges that public administrations face when ‘the project organization’ is used as a structural form of organization in implementing different kinds of public policies. The article takes its starting point in the policy implementation research and especially in Matland’s conflict-ambiguity model. This research tradition is complemented by a review of research on temporary organizations, which draws attention to some inherent and significant characteristics of project organizations, that is the concepts of entity, relationship and time. Our analysis shows that the use of project organization puts special demands on the players involved, and if these are not taken into account, there is a high risk that projects designed to bring about social change will not produce the effects that policymakers and citizens expect.

Keywords
Administrative theory, implementation, policymaking, public management, public sector reform
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Business and IT
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13479 (URN)10.1177/0952076717702957 (DOI)000445464100006 ()2-s2.0-85040749447 (Scopus ID)
Available from: 2018-01-15 Created: 2018-01-15 Last updated: 2018-12-01Bibliographically approved
Jensen, C., Johansson, S. & Löfström, M. (2017). Projectification of the Public Human Services —identifying four ‘archetypical’ project organizations based on time, space and relationship challenges. In: : . Paper presented at International Research Society for Public Management (IRSPM) 21th Annual Conference in Budapest, Budapest, April 19-21, 2017.
Open this publication in new window or tab >>Projectification of the Public Human Services —identifying four ‘archetypical’ project organizations based on time, space and relationship challenges
2017 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Keywords
Public management, Projectorganizing
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Business and IT
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13487 (URN)
Conference
International Research Society for Public Management (IRSPM) 21th Annual Conference in Budapest, Budapest, April 19-21, 2017
Available from: 2018-01-15 Created: 2018-01-15 Last updated: 2018-01-15Bibliographically approved
Jensen, C., Johansson, S. & Löfström, M. (2017). Projektledning i offentliga organisationer: Om att genomföra förändring i välfärdssektorn (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Projektledning i offentliga organisationer: Om att genomföra förändring i välfärdssektorn
2017 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [en]

Om att genomföra förändring i välfärdssektorn

Projekt som organisationsform har blivit allt vanligare inom den offentliga sektorn och därmed också inom välfärdssektorns kärnområden: vården, omsorgen och skolan. Att organisera i projekt utlovar en början och ett slut och däremellan nyskapande, experimenterande och entreprenörskap. Det utlovar såväl ordning och kontroll som frihet och gränsöverskridande.

I boken presenteras fyra typer av projekt som är vanliga i offentlig sektor: förändringsprojekt, försöksprojekt,samverkansprojekt och uppdragsprojekt.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2017. p. 256 Edition: 1
Keywords
Public management, Implementering, Projektorganisering
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Business and IT
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13485 (URN)9789144118789 (ISBN)
Available from: 2018-01-15 Created: 2018-01-15 Last updated: 2018-01-15Bibliographically approved
Löfström, M., Berlin, J., Jensen, C. & Nilsson, V. (2016). Chefers strategier för att implementera samverkan.. Göteborg
Open this publication in new window or tab >>Chefers strategier för att implementera samverkan.
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: , 2016
Series
NATKOM ; 29
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-11388 (URN)978-91-87454-33-2 (ISBN)
Available from: 2016-12-14 Created: 2016-12-14 Last updated: 2017-03-01Bibliographically approved
Löfström, M., Jensen, C. & Johansson, S. (2016). Project Management in the Context of Public Welfare Practices—Identifying Critical Aspects in Cross-Boundary Relationships. In: : . Paper presented at International Research Society for Public Management (IRSPM) 20th Annual Conference, Hong Kong, April 13-15, 2016.
Open this publication in new window or tab >>Project Management in the Context of Public Welfare Practices—Identifying Critical Aspects in Cross-Boundary Relationships
2016 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The project is often used when implementing public policies. The problem is that the project organization itself often carries inherent challenges when the outcomes of these projects are to be implemented in permanent organizational structures. We claim that the cross-boundary relationships between the time-based logic of the project organization and the routine-based logic of most public bureaucracies are not sufficiently understood in project management literature.

 

The purpose of this paper is to identify problems and challenges that project managers face when handling cross-boundary relationships between the time-based logic of project organizations and the routine-based logic of public bureaucracies. The analysis shows that the challenges differ partly depending on whether the task is about creating new operations or changing the current operations, partly on the number of permanent organizations that are involved. If these challenges are not taken into account there is risk that urgent change will not be implemented in public administrations.

Keywords
Projectification, Public sector, Human services, Inter-organizational relationships, Development work, Policy implementation
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Bussiness and IT
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-11387 (URN)
Conference
International Research Society for Public Management (IRSPM) 20th Annual Conference, Hong Kong, April 13-15, 2016
Available from: 2016-12-14 Created: 2016-12-14 Last updated: 2016-12-21Bibliographically approved
Persson, N.-K., Baghaei, B., Bashir, T., Brorström, B., Hedegård, L., Carlson Ingdahl, T., . . . Åkesson, D. (2016). Re: en ny samhällssektor spirar. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Re: en ny samhällssektor spirar
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Resurser och hållbarhet är nära förknippade. Hållbarhet innebär att hushålla med resurser - materiella, miljömässiga och mänskliga. Och hushållning är per definition kärnan i ekonomi. Man börjar alltmer se framväxten av en hel arsenal av verktyg och förhållnings- och angreppssätt för att bygga hållbarhet. Detta förenas av ett synsätt att det som hitintills setts  om avfall och värdelöst, och rent utav besvärligt att ta hand om, nu blir en värdefull resurs. Det glömda och gömda kommer åter. Faktum är att många ord och begrepp kring detta börjar på just åter- eller re- . Internationellt talar man om Redesign, Recycling, Remake, Recycle, Recraft, Reuse, Recreate, Reclaim, Reduce, Repair, Refashion.

Vad är då allt detta? Ja, vill man dra det långt, är det inte mindre än framväxten av ett nyvunnet sätt att tänka, ja av en ny samhällssektor, en bransch och en industri,  sammanbundet av filosofin att återanvändningen, spillminskningen, vidarebruket, efterlivet anses som viktiga faktorer för ett miljömedvetet samhälle. Re: blir paraplytermen för detta. I denna antologi av forskare från skilda discipliner vid Högskolan i Borås lyfts ett antal av dessa begrepp inom Re: fram.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2016. p. 80
Series
Vetenskap för profession: rapport, ISSN 1654-6520 ; 37
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-10004 (URN)978-91-88269-22-5 (ISBN)978-91-88269-23-2 (ISBN)
Available from: 2016-06-09 Created: 2016-06-09 Last updated: 2018-08-20Bibliographically approved
Brorström, B., Ekström, K. M., Löfström, M. & Eklund, S. (2015). Hållbar framtid: en seminarieserie om hållbart företagande. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Hållbar framtid: en seminarieserie om hållbart företagande
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Under 2012 och 2013 genomfördes fyra seminarier under huvudrubriken Hållbart

företagande som ett samarrangemang mellan Borås Tidning och Högskolan

i Borås. Uppmärksammade och inflytelserika företagsledare och samhällsaktörer

i regionen föreläste om sina erfarenheter av verksamhetsutveckling och uppfattningar

och tolkningar av innebörden av begreppet hållbar utveckling. Föreläsningarna

följdes av paneldiskussioner och frågor och kommentarer från seminariedeltagarna.

Seminarierna dokumenterades och följdes upp med personliga intervjuer i

form av sju porträtt med fokus på uppfattningar om hållbar utveckling och vilka

utmaningarna är för samhälle och företag. De sju beskrivningarna och porträtten

har sedan tillsammans med intryck och observationer vid seminarierna legat

till grund för fyra kapitel författade av gruppen bakom seminarieserien. Mikael

Löfström, universitetslektor i företagsekonomi, skriver om gränser för hållbart

företagande, Karin M. Ekström, professor i företagsekonomi, om innebörden

och betydelsen av möten, Stefan Eklund, chefredaktör på Borås Tidning, om

den digitala människan och Björn Brorström, professor i företagsekonomi, om

den egentliga innebörden av hållbar utveckling. Därefter ombads författaren och

journalisten Göran Greider att skriva ett slutord baserat på samtliga texter och

utifrån egna perspektiv på hållbar utveckling.

Alla dessa delar är samlade i rapporten Hållbar framtid. Den publiceras i Högskolan

i Borås rapportserie Vetenskap för profession, vars syfte dels är att sprida

kunskap om resultat av pågående och avslutad forskning vid högskolan, dels medverka

till debatt om förhållningssätt till utbildning och forskning och högskolors

och universitets roll och ansvar för en gynnsam samhällsutveckling.

Denna rapport kommer förhoppningsvis att ligga till grund för diskussioner

kring innebörden och nödvändigheten av hållbar utveckling i en bred bemärkelse.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2015. p. 105
Series
Vetenskap för profession: rapport, ISSN 1654-6520 ; 33
Keywords
Hållbar utveckling
National Category
Business Administration
Research subject
Bussiness and IT
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-39 (URN)978-91-87525-57-5 (ISBN)978-91-87525-58-2 (ISBN)
Available from: 2015-05-05 Created: 2015-05-05 Last updated: 2016-01-21Bibliographically approved
Jensen, C., Johansson, S. & Löfström, M. (2015). Implementation in the era of accelerating projectification – Synthesizing Matland (1995) and research on temporary organizations.. In: : . Paper presented at International Research Society for Public Management (IRSPM) 19th Annual Conference in University of Birmingham..
Open this publication in new window or tab >>Implementation in the era of accelerating projectification – Synthesizing Matland (1995) and research on temporary organizations.
2015 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

It has become increasingly common to use projects as a form of organization when implementing public policies in the area of social welfare, and in other policy areas as well. The EU, along with its various structural funds, is a key player behind this development in Europe, but the same trend can also be found at national and regional levels in other countries. In previous research, we have identified political, administrative, and organizational motives behind this trend toward more project-based organizations within public administration (Jensen et al. 2013). The problem with this trend is that this form of project organization carries inherent challenges when these projects are intended to be implemented in permanent organizational structures.

 

The purpose of this paper is to identify problems and challenges that public administrations face when the project is used as a structural form of organization (i.e., as a policy tool) when implementing public policy.

 

This article takes as its starting point the policy implementation research and especially the seminal work of Richard Matland (1995), who bases his implementation analysis on the variables policy conflict and policy ambiguity. The use of these important variables makes it possible to identify various paradigms in implementation research, as well as factors that can explain the implementation results. This research tradition is complemented by research on temporary organizations. Our analysis shows that the use of project organization puts special demands on the players involved; and that if these demands are not taken into account, there is a high risk that projects designed to bring about social change risk becoming isolated events that do not produce the intended effects.

Keywords
Implementation, project, public management
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-591 (URN)
Conference
International Research Society for Public Management (IRSPM) 19th Annual Conference in University of Birmingham.
Available from: 2015-07-31 Created: 2015-07-31 Last updated: 2018-04-05Bibliographically approved
Löfström, M. & Nilsson, V. (2015). Sociala investeringar i Ale och på Hisingen.: En studie av vilken betydelse samverkan kan ha för sociala investeringar.. Göteborg: Kommunforskning i Västsverige
Open this publication in new window or tab >>Sociala investeringar i Ale och på Hisingen.: En studie av vilken betydelse samverkan kan ha för sociala investeringar.
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Kommunforskning i Västsverige, 2015. p. 49
Series
KFi-rapport ; 132
Keywords
Samverkan, Sociala investeringar, Styrning, Organisering
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-689 (URN)978-91-87454-26-4 (ISBN)
Available from: 2015-09-05 Created: 2015-09-05 Last updated: 2017-08-23
Organisations

Search in DiVA

Show all publications