Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Brorström, Björn
Alternative names
Publications (10 of 53) Show all publications
Edström, A., Oudhuis, M., Ljungkvist, T. & Brorström, B. (2017). Regional Resilience: Organizing for Sustained Viability (1ed.). In: Stefan Tengblad & Margareta Oudhuis (Ed.), The Resilience Framework: Organizing for Sustained Viability (pp. 213-232). Singapore: Springer Nature
Open this publication in new window or tab >>Regional Resilience: Organizing for Sustained Viability
2017 (English)In: The Resilience Framework: Organizing for Sustained Viability / [ed] Stefan Tengblad & Margareta Oudhuis, Singapore: Springer Nature , 2017, 1, p. 213-232Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Singapore: Springer Nature, 2017 Edition: 1
Series
Work, Organization, and Employment, ISSN 2520-8837
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13471 (URN)10.1007/978-981-10-5314-6 (DOI)978-981-10-5313-9 (ISBN)978-981-10-5314-6 (ISBN)
Available from: 2018-01-15 Created: 2018-01-15 Last updated: 2022-01-11Bibliographically approved
Solli, R. & Brorström, B. (2017). Utvärdering av Västragötalandsregionens politiska organisation - Delrapport 13: Beställarutförar-modellen – Vara eller inte vara.
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av Västragötalandsregionens politiska organisation - Delrapport 13: Beställarutförar-modellen – Vara eller inte vara
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den här rapporten handlar om en styrmodell, varför den fortfarande efter snart 20 år tillämpas, omständigheter som påverkar tillämpningen av modellen och varför den inte fungerar som avsett. I rapportens inledande avsnitt beskrivs modellens innebörd. Därefter förs ett principiellt resonemang om styrmodellers varaktighet. Kortfattat återges sedan baserat på ett stort antal personliga intervjuer med politiker och tjänstemän hur de uppfattar modellen (se delrapport 12 för närmare beskrivning) samt ett omfattande material i form av dokument. Baserat på nämnda data behandlas effekter av modellen och interna såväl som externa förklaringar redovisas till missnöje. Avslutningsvis anges en tänkbar inriktning på utveckling av den politiska ledningen och dess organisering där ansvar sätts i centrum.

National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13048 (URN)
Available from: 2017-12-05 Created: 2017-12-05 Last updated: 2017-12-15Bibliographically approved
Persson, N.-K., Baghaei, B., Bashir, T., Brorström, B., Hedegård, L., Carlson Ingdahl, T., . . . Åkesson, D. (2016). Re: en ny samhällssektor spirar. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Re: en ny samhällssektor spirar
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Resurser och hållbarhet är nära förknippade. Hållbarhet innebär att hushålla med resurser - materiella, miljömässiga och mänskliga. Och hushållning är per definition kärnan i ekonomi. Man börjar alltmer se framväxten av en hel arsenal av verktyg och förhållnings- och angreppssätt för att bygga hållbarhet. Detta förenas av ett synsätt att det som hitintills setts  om avfall och värdelöst, och rent utav besvärligt att ta hand om, nu blir en värdefull resurs. Det glömda och gömda kommer åter. Faktum är att många ord och begrepp kring detta börjar på just åter- eller re- . Internationellt talar man om Redesign, Recycling, Remake, Recycle, Recraft, Reuse, Recreate, Reclaim, Reduce, Repair, Refashion.

Vad är då allt detta? Ja, vill man dra det långt, är det inte mindre än framväxten av ett nyvunnet sätt att tänka, ja av en ny samhällssektor, en bransch och en industri,  sammanbundet av filosofin att återanvändningen, spillminskningen, vidarebruket, efterlivet anses som viktiga faktorer för ett miljömedvetet samhälle. Re: blir paraplytermen för detta. I denna antologi av forskare från skilda discipliner vid Högskolan i Borås lyfts ett antal av dessa begrepp inom Re: fram.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2016. p. 80
Series
Vetenskap för profession: rapport, ISSN 1654-6520 ; 37
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-10004 (URN)978-91-88269-22-5 (ISBN)978-91-88269-23-2 (ISBN)
Available from: 2016-06-09 Created: 2016-06-09 Last updated: 2018-08-20Bibliographically approved
Brorström, B., Ekström, K. M., Löfström, M. & Eklund, S. (2015). Hållbar framtid: en seminarieserie om hållbart företagande. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Hållbar framtid: en seminarieserie om hållbart företagande
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Under 2012 och 2013 genomfördes fyra seminarier under huvudrubriken Hållbart

företagande som ett samarrangemang mellan Borås Tidning och Högskolan

i Borås. Uppmärksammade och inflytelserika företagsledare och samhällsaktörer

i regionen föreläste om sina erfarenheter av verksamhetsutveckling och uppfattningar

och tolkningar av innebörden av begreppet hållbar utveckling. Föreläsningarna

följdes av paneldiskussioner och frågor och kommentarer från seminariedeltagarna.

Seminarierna dokumenterades och följdes upp med personliga intervjuer i

form av sju porträtt med fokus på uppfattningar om hållbar utveckling och vilka

utmaningarna är för samhälle och företag. De sju beskrivningarna och porträtten

har sedan tillsammans med intryck och observationer vid seminarierna legat

till grund för fyra kapitel författade av gruppen bakom seminarieserien. Mikael

Löfström, universitetslektor i företagsekonomi, skriver om gränser för hållbart

företagande, Karin M. Ekström, professor i företagsekonomi, om innebörden

och betydelsen av möten, Stefan Eklund, chefredaktör på Borås Tidning, om

den digitala människan och Björn Brorström, professor i företagsekonomi, om

den egentliga innebörden av hållbar utveckling. Därefter ombads författaren och

journalisten Göran Greider att skriva ett slutord baserat på samtliga texter och

utifrån egna perspektiv på hållbar utveckling.

Alla dessa delar är samlade i rapporten Hållbar framtid. Den publiceras i Högskolan

i Borås rapportserie Vetenskap för profession, vars syfte dels är att sprida

kunskap om resultat av pågående och avslutad forskning vid högskolan, dels medverka

till debatt om förhållningssätt till utbildning och forskning och högskolors

och universitets roll och ansvar för en gynnsam samhällsutveckling.

Denna rapport kommer förhoppningsvis att ligga till grund för diskussioner

kring innebörden och nödvändigheten av hållbar utveckling i en bred bemärkelse.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2015. p. 105
Series
Vetenskap för profession: rapport, ISSN 1654-6520 ; 33
Keywords
Hållbar utveckling
National Category
Business Administration
Research subject
Bussiness and IT
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-39 (URN)978-91-87525-57-5 (ISBN)978-91-87525-58-2 (ISBN)
Available from: 2015-05-05 Created: 2015-05-05 Last updated: 2016-01-21Bibliographically approved
Nolin, J. & Brorström, B. (2015). The University of Borås as a sustainable university. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>The University of Borås as a sustainable university
2015 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

The current text is intended as reflection on the introduction of sustainability into the University of Borås. Furthermore, the aim is to create a resource for discussion, promotion of community values as well as tools for understanding, clarifying and extending sustainability practices within the institution of the University. Following the managerial model of the sustainable university, the aim is to formulate a specific vision and accompanying mission of sustainable university. The vision is articulated in chapter 3 and 4 in terms of three models (managerial, community and research centric) and three concepts (sustainability research, sustainability issues and Sustainable Development Goals (SDGs)). In chapter 5, the mission statement of the University of Borås is elaborated given the vision of the sustainable university. Chapter 6 introduces a specific problem called the integration paradox: that sophisticated integration of sustainable development into all practices often leads to less clarity, visibility and accountability. This also appears as a problem regarding the mission statement and this is further developed in chapter 7. Three strategies are developed in order to deal with the paradox. First, SDGs and what we call the “meta-question of sustainability research” are discussed in chapter 8. The third strategy, sustainability issues, is focused in chapter 9 and 10. Here, sustainability issues are utilized in order to connect university-based expertise with local and global needs, the latter expressed as SDGs. In chapter 11, three strategies currently in use for integrating sustainability into education are presented and discussed: use of SDGs, community oriented activities aimed at raising  appreciation/awareness and certification of courses. Chapter 12 deals with ongoing work related to the information management system ISO 14001. Chapter 13 discusses a particular example of an outreach program and positions this in the context of transdisciplinary research. Chapter 14 supplies a closing discussion and also the argument that the sustainable university as an evolving institution is to a considerable extent counteracted through the current system of external funding. Today, researchers have been schooled into loyalty to international disciplinary networks rather than to the local employer. It could be argued that the local University aiming to develop its own strategy for sustainability as well as developing local outreach programs, need more resources for coordinating internal resources.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2015. p. 50
Series
Vetenskap för profession, ISSN 1654-6520 ; 31
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-22 (URN)978-91-87525-50-6 (ISBN)
Available from: 2015-02-27 Created: 2015-02-27 Last updated: 2015-05-26Bibliographically approved
Brorström, B. (2014). 7. Ökad beredskap och vilja till förändring?. KFi
Open this publication in new window or tab >>7. Ökad beredskap och vilja till förändring?
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
KFi, 2014. p. 28-30
Series
RoS-rapport ; 10
Keywords
Kontinuitet, Förändring, Organisatoriska egenskaper, Offentlig förvaltning
National Category
Social Sciences
Research subject
Business and IT
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4648 (URN)2320/14504 (Local ID)978-91-87454-24-0 (ISBN)2320/14504 (Archive number)2320/14504 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2018-03-06Bibliographically approved
Brorström, B., Haglund, A. & Solli, R. (2014). Förvaltningsekonomi. Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Förvaltningsekonomi
2014 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Boken behandlar styrning, organisering och ledning med fokus på kommuner och landsting.

Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur, 2014
Keywords
Ekonomi, Offentlig förvaltning, Företagsekonomi, Offentlig förvaltning
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-3687 (URN)2320/13454 (Local ID)978-91-44-09179-2 (ISBN)2320/13454 (Archive number)2320/13454 (OAI)
Note

Detta är den tredje omarbetade upplagan

Available from: 2015-12-04 Created: 2015-12-04 Last updated: 2017-11-21Bibliographically approved
Brorström, B., Donatella, P. & Wänström, J. (2013). Hur kommuner hanterar besvärligheter: Resultat och insikter från det nationella kommunforskningsprogrammet. Kommunforskning i Västsverige
Open this publication in new window or tab >>Hur kommuner hanterar besvärligheter: Resultat och insikter från det nationella kommunforskningsprogrammet
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Föreliggande rapport utgör det nationella kommunforskningsprogrammets slutrapport. I rapporten sammanfattas och kommenteras de viktigaste resultaten från forskningsprogrammet. När vi i efterhand sammanfattar de genomförda studier ges en tydlig bild av att det aldrig var någon kommunalekonomisk kris. De genomförda studierna illustrerar samtidigt problemen som är förenade med att genomföra studier efter att en kris eller annan oväntad händelse ägt rum. I efterhand är det svårt att klarlägga huruvida det egentligen var en kris och vilka åtgärder som vidtogs och varför dessa åtgärder vidtogs.

Place, publisher, year, edition, pages
Kommunforskning i Västsverige, 2013
Series
Kommunforskningsprogrammet ; 25
Keywords
Kris, demokratiutveckling, framgångsfaktorerna, kostnadsmedvetenhet
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Bussiness and IT
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4596 (URN)2320/12771 (Local ID)978-91-87454-13-4 (ISBN)2320/12771 (Archive number)2320/12771 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17
Brorström, B. & Löfström, M. (2013). Nya utvärderingssystemet bättre än föregångaren. Universitetsläraren (14), 22
Open this publication in new window or tab >>Nya utvärderingssystemet bättre än föregångaren
2013 (Swedish)In: Universitetsläraren, ISSN 0282-4973, no 14, p. 22-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Stark kritik riktas från många håll mot det nya utvärderingssystemet. Vi menar att kritiken inte alltid är konstruktiv, visst kan systemet förbättras, men det är i grunden så mycket bättre än det tidigare systemet. Låt oss med två konkreta exempel från Högskolan i Borås illustrera de avgörande skillnaderna mellan det gamla utvärderingssystemet och det nya.

Place, publisher, year, edition, pages
Sveriges universitetslärarförbunds, 2013
National Category
Pedagogy Public Administration Studies
Research subject
Business and IT
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-1705 (URN)2320/13112 (Local ID)2320/13112 (Archive number)2320/13112 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2017-12-20Bibliographically approved
Brorström, B., Edström, A., Ljungkvist, T. & Oudhuis, M. (2012). Uthålligt företagande. Om regionala förutsättningar och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Uthålligt företagande. Om regionala förutsättningar och förhållningssätt
2012 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2012
National Category
Social Sciences Economics and Business
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-3632 (URN)2320/11495 (Local ID)978-91-44-08524-1 (ISBN)2320/11495 (Archive number)2320/11495 (OAI)
Available from: 2015-12-04 Created: 2015-12-04 Last updated: 2022-01-11Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications