Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Jonasson, Lise-Lotte
Publications (10 of 19) Show all publications
Johansson, H., Berg, K., Berterö, C. & Jonasson, L.-L. (2017). Living with COPD: a life with strategies.. In: : . Paper presented at Gotland.
Open this publication in new window or tab >>Living with COPD: a life with strategies.
2017 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
Abstract [en]

Abstract

People with COPD are affected by symptom burden as it has an impact on their daily lives. There are few studies to be found about people with COPD and their own experiences of living with the disease.

The aim of this study was to identify and describe the symptom burden in people with COPD based on their own lived experiences. This was a qualitative study, interviewing 25 people with COPD in stages III and IV.

People with COPD have a substantial symptom burden that affects their daily lives.

There are several strategies to manage everyday life and reduce the symptom burden

National Category
Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-12442 (URN)
Conference
Gotland
Available from: 2017-07-25 Created: 2017-07-25 Last updated: 2017-08-31Bibliographically approved
Andersson, H., Lindholm, M., Pettersson, M. & Jonasson, L.-L. (2017). Nurses competencies in Home health care: An interview study.. BMC Nursing, 16(65)
Open this publication in new window or tab >>Nurses competencies in Home health care: An interview study.
2017 (English)In: BMC Nursing, ISSN 1472-6955, E-ISSN 1472-6955, Vol. 16, no 65Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Background:Nurses working in Home health care (HHC) are facing major challenges when more advanced care and treatment are performing in the patient's home. The aim of this study was to explore how nurses experiencing their competencies in HHC. 

Methods:This study has a qualitative and explorative design. Ten nurses were interviewed and data were analysed by content analysis.

Results:The themes “Being a capable nurse”, “Being a useful nurse” and “Being a subordinate and dependent nurse” were identified. Nurses want to be capable to take care of patients, develop their competencies and perform their duties in the way that are requested. They also want to be useful in their work and providing good and safe HHC. Finally, nurses want to improve the care in HHC with their competencies. Simultaneously, they are subordinate and dependent in the relation with their manager and manager's interest to encourage nurses’ competence development.

Conclusions:Nurses in HHC are responsible for many seriously ill patients and they want to contribute to a good and safe patient care. To maintain patient safety, reduce the risk for burnout and staff turnover as well as to contribute to a sustainable development of the work, strategies for transfer competencies between nurses and efforts for competence development are needed. 

Keywords
home healthcare, nurses, competencies, competence development, sustainable development, content analysis
National Category
Other Medical Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-12439 (URN)10.1186/s12912-017-0264-9 (DOI)000415580500002 ()29176934 (PubMedID)2-s2.0-85034016686 (Scopus ID)
Available from: 2017-07-25 Created: 2017-07-25 Last updated: 2017-12-14Bibliographically approved
Jonasson, L.-L., Nyström, M. & Rydström, I. (2017). Reflective team in caring for people living with dementia: A base for care improvement.. Reflective Practice, 18(3), 397-409
Open this publication in new window or tab >>Reflective team in caring for people living with dementia: A base for care improvement.
2017 (English)In: Reflective Practice, ISSN 1462-3943, E-ISSN 1470-1103, Vol. 18, no 3, p. 397-409Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

A reflective team (RT) is a team of professional carers who reflect on a specific caring issue under the direction of an RT leader. The goal for the reflective process is to accomplish care improvement based on research and proven experience, and the first step is to reflect upon the competence that already exists in the context where RT takes place. This study aims to bring previous unarticulated competence for dementia care to the surface, after it has been reflected during RT sessions. Ten staff nurses who work close to patients with dementia and attend RT sessions on regular basis were interviewed about their competence for dementia care. Through a phenomenographic analyze two qualitatively separated categories emerged; general caring skills and specific dementia caring skills. It is concluded that specific skills for dementia care build on general caring skills, and that tacit knowledge can emerge to proven experience when it has been reflected in RT.

Keywords
Reflective team, general caring skills, specific dementia caring skills, Phenomenography
National Category
Other Health Sciences
Research subject
Människan i vården
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-10390 (URN)10.1080/14623943.2017.1294534 (DOI)000403432700008 ()2-s2.0-85028269988 (Scopus ID)
Projects
Reflekterande team
Available from: 2016-07-17 Created: 2016-07-17 Last updated: 2018-01-03Bibliographically approved
Bremer, A., Jonasson, L.-L. & Sandman, L. (2016). Chefers etiska värderingar. In: Lotta Dellve, Maria Wolmesjö (Ed.), Ledarskap i äldreomsorgen: Att leda integrerat värdeskapande i en röra av värden och förutsättningar (pp. 43-56). Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Chefers etiska värderingar
2016 (Swedish)In: Ledarskap i äldreomsorgen: Att leda integrerat värdeskapande i en röra av värden och förutsättningar / [ed] Lotta Dellve, Maria Wolmesjö, Borås: Högskolan i Borås, 2016, , p. 16p. 43-56Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2016. p. 16
Series
Vetenskap för profession: rapport, ISSN 1654-6520 ; 35
Keywords
Etiska värderingar, chefer, äldreomsorg, etisk profil
National Category
Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
Research subject
Människan i vården
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-9552 (URN)978-91-88269-08-9 (ISBN)978-91-88269-09-6 (ISBN)
Available from: 2016-04-06 Created: 2016-04-06 Last updated: 2016-05-20Bibliographically approved
Jonasson, L.-L. (2016). Inkontinensprojektet: Personalens uppfattningar om äldre vårdtagares urininkontinens vid tre kommunala vård- och omsorgsboenden och hantering av frågor kring detta. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Inkontinensprojektet: Personalens uppfattningar om äldre vårdtagares urininkontinens vid tre kommunala vård- och omsorgsboenden och hantering av frågor kring detta
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2016. p. 73
Series
Rapport från FoU Sjuhärad Välfärd ; 36
National Category
Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
Research subject
Människan i vården
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-10391 (URN)978-91-85025-32-9 (ISBN)
Available from: 2016-07-17 Created: 2016-07-17 Last updated: 2017-05-04Bibliographically approved
Bremer, A., Kullén Engström, A., Fredman, M., Jonasson, L.-L., Jutengren, G., Karlsson, P.-Å. & Sandman, L. (2016). Ledarskap i äldreomsorgen: att leda integrerat värdeskapande i en röra av värden och förutsättningar. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Ledarskap i äldreomsorgen: att leda integrerat värdeskapande i en röra av värden och förutsättningar
Show others...
2016 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

Det övergripande syftet med denna rapport är att beskriva chefers etiska värderingar, dilemman och organisatoriska förutsättningar för att bedriva ett värdebaserat ledarskap i såväl kommunal som privat äldreomsorg.

Det empiriska materialet består av en omfattande enkätstudie till nästan 500 studerande inom ramen för den nationella ledarutbildningen för chefer inom äldreomsorgen vid Högskolan i Borås under perioden 2013 till 2015. Utbildningen gavs på uppdrag av Socialstyrelsen och omfattade 30 högskolepoäng med två års studier på kvartsfart. Samtliga studerande var yrkesverksamma som chefer och ledare inom kommunal eller privat äldreomsorg i södra Sverige. Metoder som använts i bearbetning och analys av materialet är deskriptiva, jämförande och analytiska med regressionsmodeller och SEM-analys.

Resultatet visar på att cheferna – oavsett utbildningsbakgrund, värderade följande etiska värden högst: att inte skada, respekt för individen och rätten till konfidentialitet. Värdedilemman i chefsarbetet är dock vanligt och sammanlänkat med andra utmaningar i arbetet, särskilt med utmaningar som rör hantering över organisationsnivåer (buffertproblem och containerproblem) och av olika ansvarsområden (logikkonflikter). Inom privat verksamhet skattade de medverkande cheferna värdekonflikter och andra utmaningar i lägre grad än chefer inom kommunal verksamhet.

De flesta chefer var nöjda med hur de kunde fullfölja sitt ansvar för utveckling av verksamheten avseende värdegrund, kvalitet, processer, dagligt arbete, brukarmedverkan, brukarsäkerhet och arbetsmiljö. De flesta skattade också att de arbetade i mycket hög grad med strukturering och utveckling av dessa frågor.

Stödresurser minskade upplevelsen av värdekonflikter, men det fanns skillnad i betydelsen relaterat till chefers grundprofession. Det organisatoriska stödet var också tydligare för chefer inom privat verksamhet. Organiserade stödresurser hade stor betydelse för hållbart integrerat och värdeskapande ledarskap samt för aktiva ledningsstrategier. Även sambandet mellan hållbart ledarskap och aktiva ledarstrategier modererades av grundprofession, där sambandet var moderat negativt för chefer med social grundutbildning. Det tycks således finnas ett utbildningsbehov bland äldreomsorgens chefer och behov av ett utvecklat stöd från arbets- HÖGSKOLAN BORÅS HÖGSKOLAN BORÅS 15 givaren då det varierar avseende omfattning, inriktning och nivå mellan kommunal och privat verksamhet.

Sammanfattningsvis har chefer i äldreomsorgen många olika värden, på olika nivåer och utifrån olika perspektiv att förhålla sig till i sitt ledarskap. Att hantera och utveckla förståelse för dessa är utmanande i chefskapet och värdedilemman är vanliga. Majoriteten av cheferna i denna studie beskriver dock generellt en aktiv och god hantering och organisering av dessa. Konstateras att en integrerad förståelse och hantering, samt goda organisatoriska stödresurser tycks bidra till mer hållbart och värdeskapande ledarskap.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2016. p. 138
Series
Vetenskap för profession: rapport, ISSN 1654-6520 ; 35
National Category
Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-9333 (URN)978-91-88269-08-9 (ISBN)978-91-88269-09-6 (ISBN)
Available from: 2016-03-08 Created: 2016-03-08 Last updated: 2018-01-04Bibliographically approved
Josefsson, K., Jonasson, L.-L., Holgersson, A. & Nytomt, M. (2016). Preconditions for district nurses’ telephone counselling at call-time in municipal home care: an observational study. Nordic journal of nursing research, 1-8
Open this publication in new window or tab >>Preconditions for district nurses’ telephone counselling at call-time in municipal home care: an observational study
2016 (English)In: Nordic journal of nursing research, ISSN 2057-1585, E-ISSN 2057-1593, p. 1-8Article in journal (Refereed) Accepted
Keywords
call-time, district nurse, municipal home care, observational study, telephone counselling
National Category
Health Sciences
Research subject
Människan i vården
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-10182 (URN)10.1177/2057158516658810 (DOI)
Available from: 2016-06-25 Created: 2016-06-25 Last updated: 2017-11-28Bibliographically approved
Jonasson, L.-L., Holgersson, A., Nytomt, M. & Josefsson, K. (2016). Preconditions for district nurses’ telephonecounselling during call-time in municipalhome care: An observational study. Nordic journal of nursing research
Open this publication in new window or tab >>Preconditions for district nurses’ telephonecounselling during call-time in municipalhome care: An observational study
2016 (English)In: Nordic journal of nursing research, ISSN 2057-1585, E-ISSN 2057-1593Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

Telephone counselling is a growing and complex task for district nurses in municipal home care, especially during evenings and atweekends. Work at call-time is often handled via telephone from cars, without access to records or other information aboutpatients. There is a lack of research in this subject. The aim of this study was to explore preconditions for district nurses’telephone counselling at call-time. An observational study with an inductive approach was conducted. A structural protocol wasused with a following open question. Seven district nurses who worked in home care in two municipalities in Swedenparticipated. Data were analysed using content analysis. Five categories were identified: ‘availability’, ‘professionalism’, ‘communicability,‘secure approach’, and ‘technical approach’. Accessibility appears to be given priority over security. Ethical reflection isrequired on telephone management policy for district nurses’ telephone counselling while driving and other interventions thatrequire undivided attention.

Keywords
call-time, district nurse, municipal home care, observational study, telephone counselling
National Category
Other Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-10388 (URN)10.1177/2057158516658810 (DOI)
Available from: 2016-07-17 Created: 2016-07-17 Last updated: 2017-11-28Bibliographically approved
Jonasson, L.-L. & Josefsson, K. (2016). Staffs’ experiences of the management of older adults with urinary incontinence. Healthy Aging Research
Open this publication in new window or tab >>Staffs’ experiences of the management of older adults with urinary incontinence
2016 (English)In: Healthy Aging Research, ISSN 2261-7434Article in journal (Refereed) Accepted
Abstract [en]

Background. Urinary incontinence is a complex public health problem for older adults both in Sweden and internationally. It is estimated that 50-80% of older adults in residential care facility have problems with urinary incontinence. Several studies illuminate staffs’ attitudes that incontinence is as a natural consequence of aging, which means that assessment and treatment are overlooked. There is also a lack of knowledge and compliance in relation to whether care staff is followed guidelines or not. Therefore, the aim of the present study was to describe staffs’ experiences of the management of older adults with urinary incontinence in residential care facility.

 Methods. The design was explorative with an inductive approach with 17 individual interviews. Data were analyzed using qualitative content analysis.

Results. The analysis led to following three categories: Staffs’ management; The organization’s impact; and Creating wellbeing factors for older adults with urinary incontinence. The staff had different views of what an investigation is and what measures are needed to be done. To achieve a good individual patient care there is need of a greater knowledge about good nursing, communication and dialogue between the various working groups.

 Conclusions. Staffs’ management, the organization’s impact, and creating wellbeing factors are central to older adults’ influence and to experience quality of life. Implementing an evidence-based practice requires a long-term process-focused approach in order to improve the structure of daily work and to encourage staffs’ learning and competence development.

Place, publisher, year, edition, pages
Hestra: , 2016
Keywords
communication, health care, interview, nursing, older adults, UI, residential care.
National Category
Other Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-10389 (URN)000393951200002 ()
Projects
Inkontinensprojekt
Available from: 2016-07-17 Created: 2016-07-17 Last updated: 2018-12-07Bibliographically approved
Johansson, H., Berterö, C., Berg, K. & Jonasson, L.-L. (2016). The qualitative interview; not just data collection.. In: : . Paper presented at Poster. Stockholm.
Open this publication in new window or tab >>The qualitative interview; not just data collection.
2016 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [en]

Not just data collection

The qualitative interview  is a method to obtain knowledge about the persons own lived experience and the possibility to share the person’s own life experiences.

A qualitative interview study with planed interviews  between 20 to 30 minutes related to the persons health. The interviews lasted for 40 to 70 minuets. 

At the beginning of each interview, most of the informants were affected by symptoms, which faded out during the interview. An interview  is aiming for data collection but the conversation can be treating the affected person so the qualitative interview is more than just data collection-becoming an intervention

National Category
Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-12441 (URN)
Conference
Poster. Stockholm
Available from: 2017-07-25 Created: 2017-07-25 Last updated: 2017-08-31Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications