Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Nowé Hedvall, Karen
Alternative names
Publications (10 of 26) Show all publications
Liff, R., Nowé Hedvall, K. & Solli, R. (2018). Offentliga utförarstyrelsers bidrag till strategiutveckling. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Offentliga utförarstyrelsers bidrag till strategiutveckling
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2018
Series
Rapport i serien Styrning, Organisation och Ledning. ; 2018:1
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15024 (URN)978-91-87525-97-1 (ISBN)
Available from: 2018-08-27 Created: 2018-08-27 Last updated: 2018-08-27Bibliographically approved
Nowé Hedvall, K., Salomonson, N. & Wolmesjö, M. (2017). Medborgardialoger – en delstudie i utvärderingen av Västra Götalandsregionens politiska organisering.: Utvärdering av Västra Götalandsregionens politiska organisation – Delrapport 10. Borås: Centrum för välfärdsstudier, Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Medborgardialoger – en delstudie i utvärderingen av Västra Götalandsregionens politiska organisering.: Utvärdering av Västra Götalandsregionens politiska organisation – Delrapport 10
2017 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

Regionpolitik tycks oftast vara osynlig och regionens politiska organisation ogenomtränglig. Kommunikationsvägarna mellan regionens politiker och tjänstemän och regionens medborgare är otydliga och skapar distans mellan regionpolitiker och medborgare. Då det upplevs som alltför svårt att utkräva ansvar från regionens politiker försvagas medborgares tilltro till den politiska organiseringen. Olika former av medborgardialoger i regionen utgör försök att öka transparensen, skapa tillit och bidra till inflytande för medborgarna. För att lyckas bör syftet med dialogen tydligt kommuniceras både externt och internt, fler grupper bör nås och resultaten bör återkopplas systematiskt.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Centrum för välfärdsstudier, Högskolan i Borås, 2017
Keywords
medborgardialoger, Västra Götalands regionen, politisk organisation, utvärdering
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13592 (URN)
Projects
Utvärdering av Västra Götalandsregionens politiska organisation
Available from: 2018-01-22 Created: 2018-01-22 Last updated: 2018-08-27Bibliographically approved
Liff, R. & Nowé Hedvall, K. (2017). Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra Frölunda specialistsjukhus - Arbetssätt och tidsinsats samt Presidiemodell. . Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra Frölunda specialistsjukhus - Arbetssätt och tidsinsats samt Presidiemodell.
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2017
Series
Rapporter från projektet "Utvärdering av Västra Götalandsregionens politiska organisation" ; Delrapport 3.
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Library and Information Science; Business and IT
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15027 (URN)
Funder
Region Västra Götaland
Available from: 2018-08-27 Created: 2018-08-27 Last updated: 2018-08-27Bibliographically approved
Liff, R. & Nowé Hedvall, K. (2017). Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra Frölunda specialistsjukhus - Bakgrund, förväntningar och syn på uppdraget samt Relation till tjänstemännen.. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra Frölunda specialistsjukhus - Bakgrund, förväntningar och syn på uppdraget samt Relation till tjänstemännen.
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2017
Series
Rapporter från projektet "Utvärdering av Västra Götalandsregionens politiska organisation" ; Delrapport 1
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Library and Information Science; Business and IT
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15025 (URN)
Funder
Region Västra Götaland
Available from: 2018-08-27 Created: 2018-08-27 Last updated: 2018-08-27Bibliographically approved
Liff, R. & Nowé Hedvall, K. (2017). Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra Frölunda specialistsjukhus - Inskolning och påverkansmöjligheter. Borås
Open this publication in new window or tab >>Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra Frölunda specialistsjukhus - Inskolning och påverkansmöjligheter
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Borås: , 2017
Series
Rapporter från projektet "Utvärdering av Västra Götalandsregionens politiska organisation" ; Delrapport 2.
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Business and IT; Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15026 (URN)
Funder
Region Västra Götaland
Available from: 2018-08-27 Created: 2018-08-27 Last updated: 2018-08-27Bibliographically approved
Liff, R. & Nowé Hedvall, K. (2017). Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra Frölunda specialistsjukhus - Politikers förberedelser och Tjänstemännens ärendeberedning.. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra Frölunda specialistsjukhus - Politikers förberedelser och Tjänstemännens ärendeberedning.
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2017
Series
Rapporter från projektet "Utvärdering av Västra Götalandsregionens politiska organisation" ; Delrapport 4.
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Library and Information Science; Business and IT
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15028 (URN)
Funder
Region Västra Götaland
Available from: 2018-08-27 Created: 2018-08-27 Last updated: 2018-08-27Bibliographically approved
Nowé Hedvall, K., Gärdén, C., Ahlryd, S., Michnik, K., Carlén, U. & Byström, K. (2017). Social media in serious leisure: Themes of horse rider safety. Information research, 22(4)
Open this publication in new window or tab >>Social media in serious leisure: Themes of horse rider safety
Show others...
2017 (English)In: Information research, ISSN 1368-1613, E-ISSN 1368-1613, Vol. 22, no 4Article in journal (Refereed) Published
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15029 (URN)
Available from: 2018-08-27 Created: 2018-08-27 Last updated: 2018-08-27Bibliographically approved
Lindh, M., Nolin, J. & Nowé Hedvall, K. (2016). Pupils in the clouds: Implementation of Google Apps for Education. First Monday, 21(4)
Open this publication in new window or tab >>Pupils in the clouds: Implementation of Google Apps for Education
2016 (English)In: First Monday, ISSN 1396-0466, E-ISSN 1396-0466, Vol. 21, no 4Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The study focuses on the implications of affordances identified in Google Apps for Education (GAFE), by strategic staff within a Swedish school organisation, with responsibility for schools in around 30 municipalities. A complex picture emerged, where GAFE was perceived both as a neutral, well-functioning tool and as a means of educating in partly new ways. Furthermore, the study shows that GAFE, despite its characteristic of being a non-generative appliance, still can be used in creative ways. The implementation of cloud technology, such as GAFE, endorses a tunnel-vision affordance that downgrades more nuanced perceptions of the different technological, economical, and ethical aspects of the technology. Studying GAFE, different tensions of power emerge: Google vs. the school, IT professionals vs. teachers, management vs. teachers, teachers vs. pupils, Google vs. pupils.

Keywords
Google Apps for Education, affordance, tunnel-vision affordance, cloud computing, tethered appliances
National Category
Information Studies
Research subject
Bussiness and IT; Library and Information Science; Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-10711 (URN)10.5210/fm.v21i4.6185 (DOI)
Projects
PhD thesis
Available from: 2016-09-16 Created: 2016-09-16 Last updated: 2017-11-21Bibliographically approved
Elf, G., Gärdén, C., Lundberg Rodin, M. & Nowé Hedvall, K. (2015). Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering.: Rapport till Kungliga Biblioteket..
Open this publication in new window or tab >>Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering.: Rapport till Kungliga Biblioteket.
2015 (Swedish)Report (Other academic)
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15030 (URN)
Available from: 2018-08-27 Created: 2018-08-27 Last updated: 2018-08-27Bibliographically approved
Gärdén, C. & Nowé Hedvall, K. (2014). Lärande i biblioteket: Utvärdering av KUB-projektet. Region Värmland
Open this publication in new window or tab >>Lärande i biblioteket: Utvärdering av KUB-projektet
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

KUB var ett stort kompetensutvecklingsprojekt för biblioteken i Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Värmland. Projektet pågick från februari 2012 till juni 2014. Projektet var medfinansierat av Europeiska Socialfonden (ESF). Syftet med projektet var att all bibliotekspersonalen i de fyra länen skulle utveckla och stärka relevanta kompetenser. Projektet ville säkerställa att biblioteken och dess personal utvecklas i takt med användarnas behov och att biblioteken utvecklas som lärande organisationer. Genom detta ville projektet stärka bibliotekens roll som lärandemiljöer, både internt och utåt till medborgarna. Utvärderingen har genomförts i form av följeforskning, vilket innebär att resultaten av utvärderingen har återkopplats, muntligt och skriftligt, till projektets styrgrupp under hela genomförandefasen och inte endast efter projektets avslutande. I rapporten beskrivs projektet och följande frågor diskuteras: Vad säger forskningen om lärande i organisationer? Hur har projektorganisationen fungerat utifrån olika aktörers perspektiv? Hur har projektetet uppnått sina mål? Vilka dilemman har projektet behövt hantera? Vilka framgångfaktorer är viktiga för att förvalta projektets resultat? Det teoretiska ramverk som använts för utvärderingen har hämtats från perspektiv som betonar samspel, deltagande, sammanhang och redskap och forskning om lärande organisationer samt lärande i arbetslivet ur ett skandinaviskt perspektiv. Därtill har teorier, empirisk forskning och praktiska exempel tolkats genom en biblioteks- och informationsvetenskapliga lins.

Place, publisher, year, edition, pages
Region Värmland, 2014
Keywords
interaktiv forskning, utvärdering, biblioteksprojekt, följeforskning, folkbibliotek, lärande organisationer, Europeiska socialfonden, Biblioteks- och informationsvetenskap
National Category
Social Sciences Pedagogy
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4665 (URN)2320/14696 (Local ID)2320/14696 (Archive number)2320/14696 (OAI)
Note

Sponsorship:

Region Värmland/Europeiska socialfonden

Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17
Organisations

Search in DiVA

Show all publications