Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Aldrin, Viktor, Teol.dr.ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1577-6234
Alternative names
Publications (10 of 73) Show all publications
Aldrin, V. (2019). Ecclesiastical Educational re-orientations: The Church of Sweden as neglected divorcée from the nation state. In: : . Paper presented at IAPT, São Leopoldo, Brazil, April 4-8, 2019.
Open this publication in new window or tab >>Ecclesiastical Educational re-orientations: The Church of Sweden as neglected divorcée from the nation state
2019 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Keywords
religious education, sweden, church of sweden, schools
National Category
Religious Studies Pedagogical Work Didactics
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15959 (URN)
Conference
IAPT, São Leopoldo, Brazil, April 4-8, 2019
Available from: 2019-04-11 Created: 2019-04-11 Last updated: 2019-04-12Bibliographically approved
Aldrin, V. (2018). Bredda rekryteringen till kyrkans utbildningar. Kyrkans tidning, 16, pp. 33-33
Open this publication in new window or tab >>Bredda rekryteringen till kyrkans utbildningar
2018 (Swedish)In: Kyrkans tidning, ISSN 1651-405X, Vol. 16, p. 33-33Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2018
Keywords
utbildning, breddad rekrytering, svenska kyrkan
National Category
Religious Studies Pedagogical Work
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13985 (URN)
Available from: 2018-04-18 Created: 2018-04-18 Last updated: 2018-04-18Bibliographically approved
Aldrin, V. & Aldrin, E. (2018). Hur förmedlas kristendomen i läromedelstexter för gymnasieskolan?: En ideologikritisk analys. Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, 2, 23-44
Open this publication in new window or tab >>Hur förmedlas kristendomen i läromedelstexter för gymnasieskolan?: En ideologikritisk analys
2018 (Swedish)In: Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, Vol. 2, p. 23-44Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study aims at investigating how the image of the religion of Christianity is constructed in Swedish textbooks for the Upper Secondary School (gymnasieskolan), with a specific focus on the perspective from which the text considers the religion and how this perspective creates possibilities for and limitations of pupils’ identification. Introductions of Christianity through text and images were selected from six current textbooks; five printed and one digital. The method used for analysis was ideological text criticism with a combination of Linguistic and Theological perspectives. Three aspects were highlighted in the analysis: interest making strategies, demands of previous knowledge, and subject perspectives. The study showed that the examined texts did not express Christianity as the cultural norm as considered in previous research. Instead there seemed to be an ambivalence in the perspective from which the textbooks considered the religion. Demands of previous knowledge as well as subject positions varied highly both within and between textbooks.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: , 2018
Keywords
TEXTBOOK ANALYSIS, CRITICAL TEXT ANALYSIS, IDEOLOGICAL CRITICISM, RELIGIOUS EDUCATION, CHRISTIANITY
National Category
Religious Studies Languages and Literature Didactics Pedagogical Work
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-14355 (URN)
Available from: 2018-06-26 Created: 2018-06-26 Last updated: 2018-07-03Bibliographically approved
Aldrin, V. (2018). Med pedagogik och teologi som kamp för tro och mod. In: : . Paper presented at Kick-off Pedagogik är teologi, Gothenburg, 22-23 August, 2018..
Open this publication in new window or tab >>Med pedagogik och teologi som kamp för tro och mod
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Keywords
praktisk teologi, pedagogik, religionspedagogik, religionsdidaktik, svenska kyrkan
National Category
Religious Studies Pedagogical Work
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15017 (URN)
Conference
Kick-off Pedagogik är teologi, Gothenburg, 22-23 August, 2018.
Available from: 2018-08-24 Created: 2018-08-24 Last updated: 2018-08-27Bibliographically approved
Aldrin, V. (2018). Mötesplatsen Norrbyhuset i Borås: Från krisinsats till plattform för demokrati. In: Rasoul Nejadmehr (Ed.), Interkulturell dialo: Teori och praktik (pp. 251-263). Göteborg: nordienT
Open this publication in new window or tab >>Mötesplatsen Norrbyhuset i Borås: Från krisinsats till plattform för demokrati
2018 (Swedish)In: Interkulturell dialo: Teori och praktik / [ed] Rasoul Nejadmehr, Göteborg: nordienT , 2018, p. 251-263Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: nordienT, 2018
Series
Forskningsrådet för interkulturell dialog ; 1
Keywords
norrby, borås, integration, medborgarplattform, demokrati
National Category
Pedagogical Work Social and Economic Geography
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15342 (URN)978-91-87921-35-3 (ISBN)
Projects
Mötesplats Norrby II
Note

Finansierat av Forskningsrådet för interkulturell dialog FID, som är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås och Högskolan väst.

Available from: 2018-11-26 Created: 2018-11-26 Last updated: 2018-11-30Bibliographically approved
Aldrin, V. (2018). Pedagogik är teologi: Ett panelsamtal. In: : . Paper presented at Kick-off Pedagogik är teologi, Gothenburg, 22-23 August, 2018.
Open this publication in new window or tab >>Pedagogik är teologi: Ett panelsamtal
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other (popular science, discussion, etc.))
Keywords
praktisk teologi, pedagogik, religionspedagogik, religionsdidaktik, svenska kyrkan
National Category
Religious Studies Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15018 (URN)
Conference
Kick-off Pedagogik är teologi, Gothenburg, 22-23 August, 2018
Available from: 2018-08-24 Created: 2018-08-24 Last updated: 2018-08-27Bibliographically approved
Aldrin, V. (2018). Religionsunterricht in Schweden: Religionsdidaktik und Religionspädagogik. In: : . Paper presented at Religionspädagogisches Institut, Frankfurt, 2018.
Open this publication in new window or tab >>Religionsunterricht in Schweden: Religionsdidaktik und Religionspädagogik
2018 (German)Conference paper, Oral presentation only (Other (popular science, discussion, etc.))
Keywords
religionsdidaktik, religionspedagogik, jämförelse, tyskland, sverige
National Category
Religious Studies Didactics Pedagogical Work
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-14136 (URN)
Conference
Religionspädagogisches Institut, Frankfurt, 2018
Available from: 2018-05-07 Created: 2018-05-07 Last updated: 2018-07-04Bibliographically approved
Aldrin, V. (2018). Samtal om skolavslutningar i kyrkan och spelet om religion i svensk skola. In: : . Paper presented at Bokmässan, Göteborg, 30 September, 2018..
Open this publication in new window or tab >>Samtal om skolavslutningar i kyrkan och spelet om religion i svensk skola
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Vad handlar debatten om de svenska skolavslutningarna egentligen om? Vilka kolliderande perspektiv och ställningstaganden ligger bakom konflikterna? En ny studie av detta tidigare outforskade ämne ger svar.

Keywords
skolavslutningar i kyrkan, svenska kyrkan, grundskola, postsekularism
National Category
Religious Studies Pedagogical Work
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15137 (URN)
Conference
Bokmässan, Göteborg, 30 September, 2018.
Available from: 2018-10-01 Created: 2018-10-01 Last updated: 2018-10-02Bibliographically approved
Aldrin, V. (2018). Schulabslussfeiern in der Kirche: Konflikten über Religion und Tradition in dem Schwedisches Schulsystem. In: : . Paper presented at Seminar für Praktische Theologie und Religionspädagogik, Goethe Universität Frankfurt, 2018.
Open this publication in new window or tab >>Schulabslussfeiern in der Kirche: Konflikten über Religion und Tradition in dem Schwedisches Schulsystem
2018 (German)Conference paper, Oral presentation only (Other (popular science, discussion, etc.))
Keywords
skolavslutningar, religionsdidaktik, teologi
National Category
Religious Studies Pedagogical Work Didactics
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-14134 (URN)
Conference
Seminar für Praktische Theologie und Religionspädagogik, Goethe Universität Frankfurt, 2018
Available from: 2018-05-07 Created: 2018-05-07 Last updated: 2018-07-04Bibliographically approved
Aldrin, V. (2018). Skolavslutningar i kyrkan och spelet om religion i svensk skola. Skellefteå: Artos & Norma bokförlag
Open this publication in new window or tab >>Skolavslutningar i kyrkan och spelet om religion i svensk skola
2018 (Swedish)Book (Refereed)
Alternative title[en]
End of term ceremonies held in churches and the debate on the role of religion in Swedish schools
Abstract [sv]

Skolavslutningar i kyrkan har vållat stor debatt sedan 1990-talet i Sverige. Men bruket av skolavslutningar i kyrkan är äldre än så. Det kan åtminstone spåras tillbaka till senare delen av 1800-talet. Kritiken mot fenomenet på en nationell nivå startade troligen år 1996 i samband med ett beslut i Uddevallas kommun om att förbjuda skolavslutningar i kyrkan. Beslutet togs för att främja mångfald – en mångfald som då betydde att bereda större plats för humanister med icke-religiös livsåskådning. Men snart kom argumentet om mångfald istället att tolkas som att hänsyn togs till muslimer vilka skapade problem för en svensk tradition.

Denna bok har haft till syfte att undersöka skolavslutningar i kyrkan. Dessa rymmer emellertid även något mycket mer komplext än själva bruket: förhandlingar och omförhandlingar om religionens plats i skolan och då framför allt kristendomens plats i grundskolans obligatoriska utbildning (utöver skolämnet religionskunskap). Studien täcker perioden från 1990-talet och fram till år 2016. En stor mängd material har använts för att undersöka skolavslutningar i kyrkan, såsom exempelvis databaser, protokoll, riktlinjer, debattartiklar, motioner, lagar och läroplaner. Det saknas i stort sett tidigare forskning om fenomenet, förutom vissa omnämnanden i studier om bland annat Svenska kyrkans förändrade roll under 2000-talet. Studien är därför tänkt att bidra med dels fakta, dels teoretiska tolkningar för att söka förstå dessa fakta.

Resultatet av studien visar att skolavslutningar i kyrkan är komplexa. Det handlar inte enbart om huruvida de ska vara tillåtna eller inte. I stället handlar det om olika fakta som krockar, lagtexter som ger motsatta instruktioner och underliggande meningar som har skilda utgångspunkter. En sammanfattning av studiens resultat blir därmed svår att genomföra utan att falla i den fälla som fenomenet så ofta hamnar i: att ta ställning antingen för eller emot (något som boken inte gör). Skolavslutningar i kyrkan handlar inte endast om för eller emot trossamfundet Svenska kyrkans närvaro i svensk skola, utan även om synen på vilka kunskaper en elev i dagens skola behöver för att leva i det globala samhälle som Sverige håller på att kliva in i. Skolavslutningen i kyrkan betraktas i studien som en spelplan där dessa diskussioner förs och där olika ideal krockar, förhandlas och omförhandlas. Sakfrågor som har debatterats på denna spelplan har rört den icke-konfessionella skolan i en konfessionell kyrklig miljö, kyrkobyggnaden som lokal, prästens roll som ledare, elevens närvaro, religiösa symboler, religiösa handlingar vid skolavslutningen samt psalmsång som diskriminering.

Förutom att den beskriver debatten om skolavslutningar i kyrkan och tar fram fakta om dessa, går det att dra några övergripande slutsatser utifrån studien: den första är att skolavslutningar i kyrkan har både minskat och ökat i antal genom åren, den andra är att det finns en konkurrens mellan skolmyndigheterna och Svenska kyrkan om religionens betydelse för eleverna, och den tredje slutsatsen är att skolmyndigheternas religionsbegrepp är sekulärt och krockar med Svenska kyrkans syn.

Abstract [en]

A highly debated subject in contemporary Sweden is the practice of end of term ceremonies being held in church buildings. The debate began in the 1990s but the practice as such can be traced back at least to the late eighteenth century. Critique of the ceremonies at a national level was probably initiated by a local prohibition in 1996 at Uddevala municipality – a decision intended to favour plurality (at first out of respect for secular Humanists, but later reinterpreted as out of respect for Muslims).

This study was aimed at not only exploring the practice of end of term ceremonies held in churches, but also to investigate negotiations and re-negotiations of the role of religion in the Swedish compulsory school (Swedish: Grundskola) apart from the school subject of Religious Education, from the 1990s to 2016.

A multitude of sources have been used for the study such as databases, minutes, policy documents, media debates, legislation (both political and ecclesiastical), guidelines and curricula. Previous research on the subject is almost non-existent, except for a number of studies regarding the shifting role of the Church of Sweden from state church to semi-independent church in the year 2000. The study is thereby intended not only as a contribution of facts concerning these ceremonies, but also as an interpretation of the facts presented.

The results show a complex and vast practice of school ceremonies held in churches beyond the acceptance or prohibition of a particular ceremony. Conflicting facts, laws and policies are made visible and implicit diverse understandings emerge regarding the role of religion in society in general and in schools in particular. Hence, the study should not be seen as taking a position on either side of the debate about prohibition of the practice, but as an exploration of different standpoints regarding the role of the Church of Sweden in contemporary Sweden’s compulsory schools. An emerging aspect is the key function of schools in enabling pupils to understand the role of religion in society and what it means to live in a global community. End of term ceremonies held in churches are viewed as a game board where debates are set in motion and where different ideals clash, are negotiated and re-negotiated. Key features in these discussions concern the use of confessional ecclesiastical space in obligatory non-confessional education; church buildings as places of education; clerical roles when leading end of term ceremonies; pupils’ compulsory presence; religious symbols in education; attendance at religious activities; and hymns as possible means of discrimination.

As far as the interpretation of the issues that have emerged in the study is concerned, three claims can be made.  Firstly, end of term ceremonies held in churches have fluctuated in number during the examined period of time; secondly, there is competition between the Swedish state’s school agencies and the Church of Sweden regarding the importance of religion for children; and thirdly, the concept of religion is interpreted in secular terms by the Swedish state’s school agencies, in conflict with the Church of Sweden’s religious understanding of the concept.

Place, publisher, year, edition, pages
Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2018. p. 231
Keywords
end of term ceremonies, religion, school, debates, church of sweden, swedish national agency for education, skolavslutningar i kyrkan, religion, skola, debatt, svenska kyrkan, skolverket
National Category
Religious Studies Pedagogical Work
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-14201 (URN)978 91 7777 041-1 (ISBN)
Projects
Skolavslutningar i kyrkan - perspektiv på ett omdebatterat fenomen
Available from: 2018-05-21 Created: 2018-05-21 Last updated: 2018-07-03Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1577-6234

Search in DiVA

Show all publications