Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Loenheim, Lisa
Publications (10 of 14) Show all publications
Loenheim, L. (2023). Konsten att hantera det sammansatta. Språkbruk
Open this publication in new window or tab >>Konsten att hantera det sammansatta
2023 (Swedish)In: Språkbruk, ISSN 2343-0621Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Helsingfors: , 2023
National Category
Didactics
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-30568 (URN)
Available from: 2023-10-03 Created: 2023-10-03 Last updated: 2023-10-18Bibliographically approved
(2023). Sammansättning och särskrivning: Goda småkakor eller goda små kakor (1ed.). In: Maria Bylin, Björn Melander (Ed.), Språkrådet rekommenderar: Metoder, perspektiv och avvägningar i språkriktighetsfrågor (pp. 133-147). Uppsala: Institutet för språk och folkminnen
Open this publication in new window or tab >>Sammansättning och särskrivning: Goda småkakor eller goda små kakor
2023 (Swedish)In: Språkrådet rekommenderar: Metoder, perspektiv och avvägningar i språkriktighetsfrågor / [ed] Maria Bylin, Björn Melander, Uppsala: Institutet för språk och folkminnen , 2023, 1, , p. 288p. 133-147Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Institutet för språk och folkminnen, 2023. p. 288 Edition: 1
Keywords
Språkvård, språkriktighet, svenska, språkråd
National Category
Humanities and the Arts Specific Languages
Research subject
Swedish
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-30378 (URN)978-91-86959-89-0 (ISBN)978-91-86959-90-6 (ISBN)
Note

Lisa Loenheim har bidragit med underlag till kapitlet i fråga. Den slutliga utformningen har gjorts av Språkrådet.

Available from: 2023-08-22 Created: 2023-08-22 Last updated: 2023-10-06Bibliographically approved
Hesslow, E., Loenheim, L. & Norlund, A. (2022). Svensklärarens professionalism så som den konstrueras av en betydande kompetensutvecklingsaktör. In: : . Paper presented at SMDI Språk och litteratur - en omöjlig eller skön förening, Lund, 23-24 november, 2022..
Open this publication in new window or tab >>Svensklärarens professionalism så som den konstrueras av en betydande kompetensutvecklingsaktör
2022 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Den studie som vi vill presentera genomförs i anslutning till det av Vetenskapsrådet finansierade projektet Fakturan, fortbildningen och forskningen (dnr 2019-03828) som studerar lärares kompetensutveckling i en marknadskontext. I projektet har cirka tusen fakturor över köpt fortbildning samlats in i tre kommuner. Vi har för SMDI-konferensens räkning valt en dominerande fortbildningsaktör och studerat aktörens program för tvådagarskonferenser där svenskämnet är i fokus. Studien syftar till att undersöka vilken typ av svensklärarprofessionalism som en av landets större kompetensutvecklingsaktörer uppmuntrar. Datamaterialet består av programblad från denna aktör där respektive svenskämnesinriktad konferens olika inslag beskrivs. Såväl högstadiet som gymnasieskolan är representerade och såväl språk- som litteraturdimensionen av svenskämnet. För att analysera fenomenet professionalism har vi tagit hjälp av Linda Evans analytiska indelning i tre professionella komponenter; ’behavioural’, ’attitudinal’ och ’intellectual’ (Evans, 2011). I ’behavioural’-komponenten ingår att kompetensutveckling bistår lärare i att bli bättre på processer och procedurer, i ’attitudinal’-komponenten’ ingår att uppmuntra lärare att ändra sina värderingar eller känna högre motivation på jobbet och ’intellectual’- komponenten, slutligen, står för ökad analysförmåga eller nya sätt att förstå specifika fenomen. Vi kommer att ge exempel på innehåll som representerar de olika komponenterna och visa proportionerna mellan de tre komponenterna. Vi diskuterar vilka tänkbara konsekvenser resultatet kan innebära för svensklärarprofessionen. 

Evans L. (2011). The scholarship of researcher development: mapping the terrain and pushing back boundaries. International Journal for Researcher Development, 2(2), 75-98. 

Keywords
kompetensutveckling, svensklärare, professionalism
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-29112 (URN)
Conference
SMDI Språk och litteratur - en omöjlig eller skön förening, Lund, 23-24 november, 2022.
Funder
Swedish Research Council, dnr 2019-03828
Available from: 2022-12-13 Created: 2022-12-13 Last updated: 2023-01-04Bibliographically approved
Loenheim, L. (2022). Särskrivningar väcker känslor. Bulletinen Klarspråk
Open this publication in new window or tab >>Särskrivningar väcker känslor
2022 (English)In: Bulletinen KlarspråkArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Institutet för språk och folkminnen, 2022
National Category
Specific Languages
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-29253 (URN)
Available from: 2023-01-11 Created: 2023-01-11 Last updated: 2023-01-13Bibliographically approved
Loenheim, L. & Hult, A.-K. (2020). Framtidens Lexin. Forskningsöversikt.. Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen
Open this publication in new window or tab >>Framtidens Lexin. Forskningsöversikt.
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Framtidens Lexin – forskningsöversikt sammanställer forskningsrön inom lexikografi och flerspråkighet med inriktning mot inlärningsordböcker. Utifrån forskningsöversikten ges rekommendationer om hur en framtida lexikografisk resurs bör utformas för den som är nybörjare och lär sig svenska som ett andraspråk. Rapporten är skriven på uppdrag av Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen (Isof), och ingår i en större rapport, Framtidens Lexin – målgruppsanpassning och utveckling av framtidens flerspråkiga lexikon. Syftet med denna forskningsöversikt är att undersöka hur väl anpassade för sin målgrupp Lexin (lexikon för invandrare) är i dag, nästan fyrtio år efter att det första lexikonet i serien gavs ut, och att ge rekommendationer om hur Lexin bör utvecklas i framtiden.

Place, publisher, year, edition, pages
Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen, 2020
Keywords
lexikon, ordbok, andraspråksinlärning, svenska som andraspråk, Lexin
National Category
Specific Languages General Language Studies and Linguistics
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-28345 (URN)978-91-86959-61-6 (ISBN)
Available from: 2022-08-10 Created: 2022-08-10 Last updated: 2023-10-06Bibliographically approved
Loenheim, L. (2019). Att tolka det sammansatta: Befästning och mönster i första- och andraspråkstalares tolkning av sammansättningar. (Doctoral dissertation). Göteborgs universitet
Open this publication in new window or tab >>Att tolka det sammansatta: Befästning och mönster i första- och andraspråkstalares tolkning av sammansättningar
2019 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

This thesis presents a cognitive questionnaire-based study on the interpretation of compounds. The analysis is based on the interpretations from 190 Swedish-speaking students in upper secondary schools. The overall aim is to test the assumption of usage-based approaches that linguistic phenomena become entrenched in the mind of the speaker as a result of repetition. To be able to analyse such entrenchment effects both established compounds and novel compounds with many potential meanings are included, and interpretations from speakers with various exposure time to Swedish (L1 and L2 speakers) are analysed. The result of this study indicates that the meaning potentials of compounds are evaluated only when necessary. If the compound is entrenched as a unit, no analysis is needed. If the compound is unfamiliar to the language user, he/she makes use of an entrenched linguistic template, i.e. a specific (similar) compound or a low-level or higher-level schema, as an analogy base in the interpretation. This study confirms that the frequency of the compound and the user’s exposure time to Swedish are factors of great impact: frequent compounds result in more concordant interpretations than less frequent ones, and L1 speakers are more concordant in their interpretations than L2 speakers. The discrepancy between the speaker groups (L1 and L2) concerning established compounds is a result of entrenchment differences of these specific compounds (due to various exposure time to Swedish), whereas the discrepancy concerning the interpretation of novel compounds reflects various degrees of entrenchment of linguistic templates that can serve as analogy bases. This study further indicates that the right-headedness pattern is not as established for Swedish compounds as previously assumed. This is especially true for adjectival compounds.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborgs universitet, 2019
Keywords
Swedish compounds, meaning potential, cognitive linguistics, L1/L2, questionnaire, compositionality, transparency, schema, analogy, linguistic template
National Category
Specific Languages General Language Studies and Linguistics
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-28350 (URN)978-91-87850-02-8 (ISBN)
Available from: 2022-08-10 Created: 2022-08-10 Last updated: 2023-10-06Bibliographically approved
Loenheim, L. (2019). Vagnbarn, småkakor och zebralejon: gymnasieelevers tolkning av sammansättningar. In: Nordenstam, Anna; Ulrika Nemeth (Ed.), Globalt. Svensklärarföreningens årsskrift 2019.: . Svensklärarföreningen
Open this publication in new window or tab >>Vagnbarn, småkakor och zebralejon: gymnasieelevers tolkning av sammansättningar
2019 (Swedish)In: Globalt. Svensklärarföreningens årsskrift 2019. / [ed] Nordenstam, Anna; Ulrika Nemeth, Svensklärarföreningen , 2019Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Svensklärarföreningen, 2019
National Category
General Language Studies and Linguistics Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-28371 (URN)978-91-27-45882-6 (ISBN)
Available from: 2022-08-12 Created: 2022-08-12 Last updated: 2022-09-21Bibliographically approved
Prentice, J., Loenheim, L., Lyngfelt, B., Olofsson, J. & Tingsell, S. (2016). Bortom ordklasser och satsdelar. Konstruktionsgrammatik i klassrummet. In: A. W. Gustafsson, L. Holm, K. Lundin, H. Rahm & M. Tronnier (Ed.), Svenskans beskrivning: [SvB.] 34 Förhandlingar vid trettiofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning: (pp. 385-397). Lund: Lunds Universitet, 34, s. 385-397
Open this publication in new window or tab >>Bortom ordklasser och satsdelar. Konstruktionsgrammatik i klassrummet
Show others...
2016 (Swedish)In: Svenskans beskrivning: [SvB.] 34 Förhandlingar vid trettiofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning / [ed] A. W. Gustafsson, L. Holm, K. Lundin, H. Rahm & M. Tronnier, Lund: Lunds Universitet , 2016, Vol. 34, s. 385-397, p. 385-397Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Lunds Universitet, 2016
Series
Lundastudier i nordisk språkvetenskap, ISSN 0347-8971
National Category
General Language Studies and Linguistics Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-28348 (URN)9789187833779 (ISBN)
Available from: 2022-08-10 Created: 2022-08-10 Last updated: 2023-10-06Bibliographically approved
Loenheim, L., Lyngfelt, B., Olofsson, J., Prentice, J. & Tingsell, S. (2016). Constructicography meets (second) language education: On constructions in teaching aids and the usefulness of a Swedish constructicon.. In: De Knop, Sabine; Gilquin, Gaëtanelle (Ed.), Applied Construction Grammar: (pp. 327-356). De Gruyter Mouton
Open this publication in new window or tab >>Constructicography meets (second) language education: On constructions in teaching aids and the usefulness of a Swedish constructicon.
Show others...
2016 (English)In: Applied Construction Grammar / [ed] De Knop, Sabine; Gilquin, Gaëtanelle, De Gruyter Mouton , 2016, p. 327-356Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

This chapter addresses the need for better coverage of semi-general linguistic patterns in (second) language pedagogy, which is currently biased towards general rules on the one hand and concrete expressions on the other. Arguably, this reflects the descriptive resources available: grammars and dictionaries.Hence, we propose that L2 education should benefit from a constructionist approach, which is less restricted to distinct linguistic levels and therefore better suited to handle, in particular, patterns combining lexical and grammatical properties. We review some of the leading Swedish L2 textbooks and study aid materials, and illustrate how they tend to neglect semi-general patterns and fail to capture the productivity and variability of constructions. For future L2 education to achieve better coverage in this regard, access to constructionist descriptive resources should be helpful. As an example of such a resource, we present the Swedish constructicon (SweCcn), an electronic database of Swedish construction descriptions, and discuss its usefulness for developing construction-based teaching materials, as a complement to the grammar and dictionary approach.

Place, publisher, year, edition, pages
De Gruyter Mouton, 2016
Keywords
language pedagogy, second language learning, constructicon, constructicography, construction grammar, Swedish
National Category
General Language Studies and Linguistics Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-28347 (URN)10.1515/9783110458268-013 (DOI)978-3-11-045421-5 (ISBN)
Available from: 2022-08-10 Created: 2022-08-10 Last updated: 2022-09-20Bibliographically approved
Loenheim, L. (2013). En ny bild av "bliva". Bakgrunden till hur "bliva" blev hjälpverb. Göteborgs universitet
Open this publication in new window or tab >>En ny bild av "bliva". Bakgrunden till hur "bliva" blev hjälpverb
2013 (English)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna uppsats handlar om hur bliva successivt i forn- och nysvenskan tränger tillbaka varda, i takt med att bliva får nya användningsområden. Utöver ursprungsbetydelsen, ’stanna kvar, förbli’, finns redan i fornsvenskan exempel på en användning där bliva i konstruktion med predikativ (t.ex. bliva frisk) anger förändring och betyder ’övergå till att vara, varda’. Från fornsvenskans sista decennier påträffas belägg på bliva i en ny funktion: som passivbildande hjälpverb, vid sidan av varda. I uppsatsen ifrågasätts den traditionella förklaringsmodellen, enligt vilken bliva i de nya funktionerna är att betrakta som ett betydelselån från medellågtyska bliven med motsvarande funktioner. Resultatet av min granskning visar att bliven i betydelsen ’övergå till att vara, varda’ inte tycks ha varit fullt produktivt i den medeltida lågtyskan, utan i huvudsak använts i en lexikaliserad verbfras: dot bliven – och att bliven som passivbildande hjälpverb tycks ha varit en ytterst marginell företeelse i medellågtyskan, vid sidan av hjälpverbet werden. Som en alternativ förklaring anför jag att den nya betydelsen ’varda’ hos bliva kan ha uppkommit genom tvetydiga exempel, t.ex. de många fornsvenska beläggen på bliva död, där det är semantiskt rimligt att tolka in en förändring: ’övergå till att vara död’, i stället för ’stanna kvar, varande död’ – och jag framför hypotesen att det är denna verbfras som lånats in från lågtyskan, jfr dot bliven. När verbfrasen bliva död väl fått betydelsen ’övergå till att vara död’, kan man tänka sig en semantisk generalisering, genom vilken bliva allmänt ges tolkningsmöjligheten ’övergå till att vara’ i konstruktion med predikativ. Varda och bliva blir då i många fall utbytbara som huvudverb. I nästa steg, för att upprätthålla symmetrin i systemet, kan man tänka sig ytterligare en generalisering, genom vilken bliva blir ett fullgott alternativ till varda också i funktionen som hjälpverb.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborgs universitet, 2013
Series
GU-ISS Forskningsrapporter från Institutionen för svenska språket
Keywords
bliva, varda, passivbildande hjälpverb, lågtyska, bliven, werden, fornsvenska, nysvenska
National Category
Specific Languages General Language Studies and Linguistics
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-28346 (URN)
Available from: 2022-08-10 Created: 2022-08-10 Last updated: 2022-09-20Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications