Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Edström, Anders
Alternativa namn
Publikasjoner (9 av 9) Visa alla publikasjoner
Edström, A., Oudhuis, M., Ljungkvist, T. & Brorström, B. (2017). Regional Resilience: Organizing for Sustained Viability (1ed.). In: Stefan Tengblad & Margareta Oudhuis (Ed.), The Resilience Framework: Organizing for Sustained Viability (pp. 213-232). Singapore: Springer Nature
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Regional Resilience: Organizing for Sustained Viability
2017 (engelsk)Inngår i: The Resilience Framework: Organizing for Sustained Viability / [ed] Stefan Tengblad & Margareta Oudhuis, Singapore: Springer Nature , 2017, 1, s. 213-232Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Singapore: Springer Nature, 2017 Opplag: 1
Serie
Work, Organization, and Employment, ISSN 2520-8837
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hb:diva-13471 (URN)10.1007/978-981-10-5314-6 (DOI)978-981-10-5313-9 (ISBN)978-981-10-5314-6 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2018-01-15 Laget: 2018-01-15 Sist oppdatert: 2018-01-15bibliografisk kontrollert
Brorström, B., Edström, A., Ljungkvist, T. & Oudhuis, M. (2012). Uthålligt företagande. Om regionala förutsättningar och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Uthålligt företagande. Om regionala förutsättningar och förhållningssätt
2012 (svensk)Bok (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Lund: Studentlitteratur, 2012
HSV kategori
Forskningsprogram
Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet
Identifikatorer
urn:nbn:se:hb:diva-3632 (URN)2320/11495 (Lokal ID)978-91-44-08524-1 (ISBN)2320/11495 (Arkivnummer)2320/11495 (OAI)
Tilgjengelig fra: 2015-12-04 Laget: 2015-12-04 Sist oppdatert: 2017-11-21bibliografisk kontrollert
Edström, A. (2010). Från förtätning till kluster: Borås utveckling som textilt centrum. Vetenskap för profession (14), 21-33
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Från förtätning till kluster: Borås utveckling som textilt centrum
Vise andre…
2010 (svensk)Inngår i: Vetenskap för profession, ISSN 1654-6520, nr 14, s. 21-33Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig) Published
Abstract [sv]

Etableringen av Borås som textilt centrum skedde redan i början av 1900-talet. En förtätning av företag inom de textila näringarna växte fram med en tidig bas i hemproduktion. Industriell produktion etablerades strax före år 1900 och de första postorderföretagen startade strax efter sekelskiftet.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Högskolan i Borås, 2010
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hb:diva-2938 (URN)2320/7264 (Lokal ID)978-91-85659-66-1 (ISBN)2320/7264 (Arkivnummer)2320/7264 (OAI)
Tilgjengelig fra: 2015-11-13 Laget: 2015-11-13 Sist oppdatert: 2018-03-18bibliografisk kontrollert
Edström, A., Ljungkvist, T., Oudhuis, M. & Brorström, B. (2010). Knalleandan i gungning?. Högskolan i Borås
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Knalleandan i gungning?
2010 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Rapporten består av tre kapitel omgärdade av en inledning och en avslutning. Kapitel ett är en jämförelse mellan företagsledares beskrivningar av knalleandans innebörd och betydelse och ekonomi- och personalchefernas uppfattningar. Kapitlet är författat av Torbjörn Ljungkvist under viss medverkan av Björn Brorström. Kapitel två jämför två företag med avseende på vilka strategier som används och hur knalleandan påverkar strategival och utveckling. Det ena företaget är benämnt ”Värdeökning” och det andra ”Tillväxt”. Kapitlet är författat av Margareta Oudhuis. Det tredje kapitlet är författat av Anders Edström och behandlar textil- och modebranschens utveckling i Sjuhäradsbygden. Den fråga som ställs är huruvida ett textilt kluster håller på att utvecklas eller om det enbart handlar om en förtätning av företag.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Högskolan i Borås, 2010
Serie
Vetenskap för profession: rapport, ISSN 1654-6520 ; 14
Emneord
företagande, sjuhäradsbygden
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hb:diva-4466 (URN)2320/5465 (Lokal ID)978-91-85659-66-1 (ISBN)2320/5465 (Arkivnummer)2320/5465 (OAI)
Merknad
De tidigare rapporterna inom ramen för forskningsprojektet är också publicerade i serien och har nummer tre respektive nio.Tilgjengelig fra: 2015-12-17 Laget: 2015-12-17
Brorström, B., Edström, A. & Oudhuis, M. (2009). Framgångsrik förnyelse: Forskningsprogrammet om företagande, traditioner och förnyelse i Sjuhäradsbygden. Högskolan i Borås
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Framgångsrik förnyelse: Forskningsprogrammet om företagande, traditioner och förnyelse i Sjuhäradsbygden
2009 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Förord: LENA NORDHOLM | Rektor Högskolan i Borås När Högskolan i Borås firade sitt 30-årsjubileum år 2007 överlämnades en present från Industri-och handelskammaren i Sjuhäradsbygden i form av ett erbjudande att arrangera intervjuer med 30 företagare i Sjuhärad. Det forskarteam som med stor entusiasm utförde intervjuerna gjorde inte 30, utan 50 intervjuer, och föreliggande rapport är den andra som baseras på detta forskningsprojekt. Den första rapporten beskrev Knalleandan – både dess positiva effekter för utvecklingen av näringslivet i Sjuhärad, men också begränsningar som denna anda innebar. Till det positiva kan hänföras traditionen att göra affärer och viljan att lösa problem utan extern inblandning. Självständigheten kan samtidigt utgöra en begränsning i att bristen på samarbete kan hämma verksamhetsutveckling. ”Utmaningen är att upprätthålla en god balans mellan självständighet och samarbete och utveckla en förmåga att såsom knallen starkt fokusera på den befintliga kunden samtidigt som nya möjligheter söks inom ramen för en bredare och djupare omvärldsanalys” (sid. 35, rapport nr 3). Denna rapport har väckt stor uppmärksamhet i bygden, och det är med stor spänning vi nu kan ta del av fortsättningen i föreliggande rapport. I denna andra rapport problematiseras framgångsfaktorerna. Vad är det som leder till förnyelse och framgångsrik verksamhetsutveckling? Många olika förklaringar ges, men ett begrepp får speciell uppmärksamhet: dynamik. Att bevara dynamiken i organisation, fortsätta att vara aktiv och effektiv, anpassa sig till förändrade förutsättningar framstår som centralt. De många citaten från företagsledarna illustrerar på ett levande sätt författarnas analys och gör denna rapport mycket läsvärd och intressant. Och förhoppningsvis kommer det ytterligare fortsättning på berättelsen om företagande i Sjuhärad – en verkligt fascinerande historia.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Högskolan i Borås, 2009
Serie
Vetenskap för profession: rapport, ISSN 1654-6520 ; 9
Emneord
företagande, sjuhäradsbygden
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hb:diva-4420 (URN)2320/5469 (Lokal ID)978-91-85659-47-0 (ISBN)2320/5469 (Arkivnummer)2320/5469 (OAI)
Tilgjengelig fra: 2015-12-17 Laget: 2015-12-17
Edström, A. (2009). Grogrund för nyföretagande: exemplet JC. Högskolan i Borås
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Grogrund för nyföretagande: exemplet JC
2009 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Högskolan i Borås, 2009
Serie
Vetenskap för profession: rapport, ISSN 1654-6520 ; 9
Emneord
nyföretagande, entreprenörskap
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hb:diva-4429 (URN)2320/5811 (Lokal ID)978-91-85659-47-0 (ISBN)2320/5811 (Arkivnummer)2320/5811 (OAI)
Tilgjengelig fra: 2015-12-17 Laget: 2015-12-17 Sist oppdatert: 2017-11-08bibliografisk kontrollert
Ask, U., Edström, A. & Jönsson, S. (2008). Arbetsklimat, kommunikation och konfrontation i utvecklingsprojekt. In: T Stjernberg, J Söderlund, E Wikström (Ed.), Projektliv, villkor för uthållig projektverksamhet: (pp. 177-195). Studentlitteratur
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Arbetsklimat, kommunikation och konfrontation i utvecklingsprojekt
2008 (svensk)Inngår i: Projektliv, villkor för uthållig projektverksamhet / [ed] T Stjernberg, J Söderlund, E Wikström, Studentlitteratur , 2008, s. 177-195Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Studentlitteratur, 2008
Emneord
konfrontation, arbetsklimat, kommunikation, utvecklingsprojekt
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hb:diva-4826 (URN)2320/3916 (Lokal ID)9789144052243 (ISBN)2320/3916 (Arkivnummer)2320/3916 (OAI)
Tilgjengelig fra: 2015-12-17 Laget: 2015-12-17 Sist oppdatert: 2017-10-23bibliografisk kontrollert
Brorström, B., Edström, A. & Oudhuis, M. (2008). Knalleandan: drivkraft och begränsning. Högskolan i Borås
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Knalleandan: drivkraft och begränsning
2008 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Alternativ tittel[sv]
ett forskningsprogram om företagande, traditioner och förnyelse i Sjuhäradsbygden
Abstract [sv]

En utgångspunkt för föreliggande rapport är frågan varför går det så bra för företagen i Sjuhäradsbygden? I rapporten sker en belysning av innebörden och effekterna av de särskilda värden som antas finnas i Sjuhäradsbygden och som går under benämningen knalleandan. I vilken utsträckning utgör knalleandan en drivkraft för utveckling och i vilken utsträckning kan den vara begränsande och hämma gynnsam tillväxt. Rapporten baseras på ett stort antal personliga intervjuer med företagsledare och företrädare för olika typer av samhällsorganisationer i Sjuhäradsbygden.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Högskolan i Borås, 2008
Serie
Vetenskap för profession: rapport, ISSN 1654-6520 ; 3
Emneord
företagande, sjuhäradsbygden
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hb:diva-4364 (URN)2320/4015 (Lokal ID)978-91-85659-25-8 (ISBN)2320/4015 (Arkivnummer)2320/4015 (OAI)
Tilgjengelig fra: 2015-12-17 Laget: 2015-12-17
Edström, A. (2007). Affärsdesign för innovativt företagande: Tre berättelser från Sjuhärad.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Affärsdesign för innovativt företagande: Tre berättelser från Sjuhärad
2007 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Utvecklingen av tre företag; Lager 157, NetonNet, FutureLab, analyseras på grundval av intervjuer som gjorts löpande med entreprenörer i de tre företagen under 6-7 år. Samtliga företag grundades i slutet av 1990-talet men inget av dem är ännu tio år gammalt. Samtliga tre har brutit med den gängse affärslogiken i branschen. De är goda exempel på innovativt företagande. Deras utveckling skildras i tre berättelser där fokus ligger på affärsdesign, dvs hur företagen skapar kundvärde. Det visar sig att designprocessen är dynamisk och ständigt pågående, åtminstone i de studerade företagen. Analysen inleds med en kort genomgång av design begreppets olika betydelser, där vi väljer affärsdesign som fokus i vår analys. Därefter kommer de tre företagsberättelserna som utgör huvuddelen av texten. Kvalitet till lågpris Lager157 startades vid årsskiftet 1998/1999 av Stefan Palm tillsammans med två kompanjoner. Företaget har under de senaste åren varit motorn i ett handelscentrum i Gällstad, en ort med starka traditioner inom trikå och textil, cirka 3,5 mil utanför Borås. Bolaget har växt kraftigt och närmar sig en omsättning på 200 miljoner kronor för 2006 enbart i Gällstad. Antalet besökare till Gällstad är nu uppe i 1.2 miljoner varav 800.000 har besökt Lager157. Stefan Palm är numera ensam ägare och företaget har för första gången startat en butik utanför Gällstad i Sågmyra i Dalarna och fler etableringar planeras. Hemelektronik på nätet I början av 1999 startade Anders Halvarsson och Hans-Krister Andersson företaget NetonNet. Ganska snabbt engagerades Roger Sandberg, som sagt upp sig från SIBA, som delägare och företagets första VD. Affärsidén var att sälja hemelektronik på nätet till bra priser. Omvärldens intresse för företaget var stort redan från början och man lyckades få in betydande kapital från riskkapitalmarknaden. Expansionen har gått snabbt och företaget omsätter i mitten på 2007 1.2 miljarder per år och hade i mitten av 2007 ca.240 anställda. NetonNet är noterat på börsen och de två grundarna äger gemensamt drygt 20% av aktierna. Förutom försäljning på Internet har företaget 6 s.k. ”Lagershopar” i Borås, Ullared, Malmö, Stockholm, Göteborg och Kalmar. Designprocesser som affärsidé Christian Alcenius och Pauli Ärje blev 1998 gemensamt ägare till Idé Invest en av Borås två främsta reklambyråer. I samband med flytten till nya lokaler vid årsskiftet 2000 bytte företaget namn till Future Lab. Vid övertagandet hade Idé Invest 12 anställda och ca.25 miljoner i omsättning. Som ägare och ansvariga för ledningen av företaget kunde Christian och Pauli utveckla en helt ny och innovativ affärsdesign i reklambranschen. Future Lab har utvecklat nya arbetssätt, en innovativ personalpolitik samt en syn på lärande och utveckling som bygger mycket på design. Rapporten avslutas med en analys av gemensamma drag i de olika berättelserna. Några teman som återkommer är: - Affärsdesign är en pågående process - Företagsledningen är motorn i designprocessen - Affärsdesign och risktagande - Designa nytt eller använda standard - Kluster av designvariabler

Emneord
affärsdesign, Affärsdesign
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hb:diva-4327 (URN)2320/3248 (Lokal ID)2320/3248 (Arkivnummer)2320/3248 (OAI)
Tilgjengelig fra: 2015-12-17 Laget: 2015-12-17 Sist oppdatert: 2017-11-08bibliografisk kontrollert
Organisasjoner