Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Barow, Thomas
Publikasjoner (10 av 36) Visa alla publikasjoner
Persson, B., Barow, T. & Allan, J. (2015). Inclusive Education in Grossbritannien und Skandinavien (1ed.). In: Hedderich, I., Biewer, G., Hollenweger, J., Markowetz, R. (Ed.), Handbuch Inklusion und Sonderpädagogik.: (pp. 189-193). Bad Heilbrunn, Tyskland: UTB Julius Klinkhardt
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Inclusive Education in Grossbritannien und Skandinavien
2015 (tysk)Inngår i: Handbuch Inklusion und Sonderpädagogik. / [ed] Hedderich, I., Biewer, G., Hollenweger, J., Markowetz, R., Bad Heilbrunn, Tyskland: UTB Julius Klinkhardt , 2015, 1, s. 189-193Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Bad Heilbrunn, Tyskland: UTB Julius Klinkhardt, 2015 Opplag: 1
HSV kategori
Forskningsprogram
Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet
Identifikatorer
urn:nbn:se:hb:diva-8530 (URN)978-3-8252-8643-9 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2016-01-14 Laget: 2016-01-14 Sist oppdatert: 2018-04-03bibliografisk kontrollert
Barow, T. (2013). Mångfald, differentiering, inkludering: en introduktion. In: Thomas Barow (Ed.), Mångfald och differentiering : Inkludering i praktisk tillämpning: (pp. 17-28). Studentlitteratur
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Mångfald, differentiering, inkludering: en introduktion
2013 (svensk)Inngår i: Mångfald och differentiering : Inkludering i praktisk tillämpning / [ed] Thomas Barow, Studentlitteratur , 2013, s. 17-28Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Studentlitteratur, 2013
HSV kategori
Forskningsprogram
Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet
Identifikatorer
urn:nbn:se:hb:diva-5188 (URN)2320/13397 (Lokal ID)9789144071985 (ISBN)2320/13397 (Arkivnummer)2320/13397 (OAI)
Tilgjengelig fra: 2015-12-17 Laget: 2015-12-17 Sist oppdatert: 2017-10-23bibliografisk kontrollert
Barow, T. (Ed.). (2013). Mångfald och differentiering: Inkludering i praktisk tillämpning. Studentlitteratur
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Mångfald och differentiering: Inkludering i praktisk tillämpning
2013 (svensk)Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Studentlitteratur, 2013
HSV kategori
Forskningsprogram
Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet
Identifikatorer
urn:nbn:se:hb:diva-3686 (URN)2320/13399 (Lokal ID)978-91-44-07198-5 (ISBN)2320/13399 (Arkivnummer)2320/13399 (OAI)
Tilgjengelig fra: 2015-12-04 Laget: 2015-12-04 Sist oppdatert: 2017-12-09bibliografisk kontrollert
Barow, T. (2013). Mångfaldens didaktik. In: Thomas Barow (Ed.), Mångfald och differentiering : Inkludering i praktisk tillämpning: (pp. 107-126). Studentlitteratur
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Mångfaldens didaktik
2013 (svensk)Inngår i: Mångfald och differentiering : Inkludering i praktisk tillämpning / [ed] Thomas Barow, Studentlitteratur , 2013, s. 107-126Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Studentlitteratur, 2013
HSV kategori
Forskningsprogram
Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet
Identifikatorer
urn:nbn:se:hb:diva-5192 (URN)2320/13398 (Lokal ID)9789144071985 (ISBN)2320/13398 (Arkivnummer)2320/13398 (OAI)
Tilgjengelig fra: 2015-12-17 Laget: 2015-12-17 Sist oppdatert: 2018-03-10bibliografisk kontrollert
Barow, T. (2013). Stationslärande, verkstäder och expertsystemet. In: Mångfald och differentiering : Inkludering i praktisk tillämpning: (pp. 235-266). Studentlitteratur
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Stationslärande, verkstäder och expertsystemet
2013 (svensk)Inngår i: Mångfald och differentiering : Inkludering i praktisk tillämpning, Studentlitteratur , 2013, s. 235-266Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Studentlitteratur, 2013
HSV kategori
Forskningsprogram
Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet
Identifikatorer
urn:nbn:se:hb:diva-5191 (URN)2320/13393 (Lokal ID)9789144071985 (ISBN)2320/13393 (Arkivnummer)2320/13393 (OAI)
Tilgjengelig fra: 2015-12-17 Laget: 2015-12-17 Sist oppdatert: 2017-10-21bibliografisk kontrollert
Barow, T. & Östlund, D. (Eds.). (2012). Bildning för alla! en pedagogisk utmaning. Högskolan Kristianstad
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Bildning för alla! en pedagogisk utmaning
2012 (svensk)Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Sedan mer än 200 år har ”Bildning för alla!” varit en pedagogisk utmaning. Devisen är knuten till tankar om likvärdighet, delaktighet och allas rätt till utbildning i ett inkluderande samhälle, men i boken betonas samtidigt de pedagogiska utmaningar som dessa intentioner för med sig. I antologin tar 26 författare från de nordiska länderna och Storbritannien upp aktuella frågor som på olika sätt knyter an till uppgiften om hur utbildningssystemet kan utvecklas i förhållande till elevers olikheter. I boken behandlas teman som varit centrala i forskningen hos professor Jerry Rosenqvist, som nu efter mer än fyra decennier av pedagogisk verksamhet går i pension. Boken tillägnas honom.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Högskolan Kristianstad, 2012. s. 247
HSV kategori
Forskningsprogram
Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet
Identifikatorer
urn:nbn:se:hb:diva-3618 (URN)2320/10782 (Lokal ID)978-91-979422-3-2 (ISBN)2320/10782 (Arkivnummer)2320/10782 (OAI)
Tilgjengelig fra: 2015-12-04 Laget: 2015-12-04
Barow, T. (2012). Externate als frühe Form der Normalisierung: Reformansätze in der schwedischen „Schwachsinnigenfürsorge“ 1900-1967. In: Andrea Erdélyi, Hans-Peter Schmidtke, Peter Sehrbrock (Ed.), International vergleichende Heil- und Sonderpädagogik weltweit. Grundlagen - Migration - "Dritte Welt" - Europa: (pp. 261-274). Klinkhardt
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Externate als frühe Form der Normalisierung: Reformansätze in der schwedischen „Schwachsinnigenfürsorge“ 1900-1967
2012 (tysk)Inngår i: International vergleichende Heil- und Sonderpädagogik weltweit. Grundlagen - Migration - "Dritte Welt" - Europa / [ed] Andrea Erdélyi, Hans-Peter Schmidtke, Peter Sehrbrock, Klinkhardt , 2012, s. 261-274Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Klinkhardt, 2012
Emneord
Normalization, Sweden, Social history, Education, Disability, Special education
HSV kategori
Forskningsprogram
Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet
Identifikatorer
urn:nbn:se:hb:diva-5080 (URN)2320/11278 (Lokal ID)978-3-7815-1832-2 (ISBN)2320/11278 (Arkivnummer)2320/11278 (OAI)
Tilgjengelig fra: 2015-12-17 Laget: 2015-12-17 Sist oppdatert: 2017-10-23bibliografisk kontrollert
Persson, B. & Barow, T. (2012). Inkludering i svensk lärarutbildning. In: Bildning för alla - En pedagogisk utmaning: (pp. 223-232). Kristianstad University Press
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Inkludering i svensk lärarutbildning
2012 (svensk)Inngår i: Bildning för alla - En pedagogisk utmaning, Kristianstad University Press , 2012, s. 223-232Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
Abstract [sv]

Googlar man på begreppen ”inclusion”, ”inclusive education” eller ”inkludering” får man ett närmast oräkneligt antal träffar. Inclusion som begrepp dyker upp redan på 1950-talet i USA som ett led i medborgarrättsrörelsernas strävan efter ett samhälle där diskriminering främst på grund av hudfärg skulle bekämpas. Den engelske forskaren och förkämpen för en mer demokratisk utbildning, Len Barton, beskrev i en artikel 2008 hur inkludering borde förstås: […] inclusive education is not an end in itself but a means to an end. It is about contributing to the realisation of an inclusive society with the demand for a rights approach as a central component of policy making. Thus, the question of inclusion is fundamentally about questions of human rights, equity, social justice and the struggle for a non-discriminatory society (Barton, 2008). Citatet sammanfattar kraftfullt vad inkludering handlar om. Inkludering är inte en fråga om fysisk placering utan om våra väl övervägda intentioner om ett bättre samhälle. Skolans uppgift är att med hjälp av inkluderande arbetsformer lägga grunden till en insikt om människors lika värde och vikten av skapandet av ett framtida samhälle där tolerans, respekt och likvärdighet är centrala. En sådan definition kan verka pompös och utopisk. I ett skolsystem där mätning, rangordning och konkurrens har en framträdande plats, kan skolans mer övergripande syften och ambitioner vara svåra att hävda. Ändå är det viktigt att komma ihåg att just dessa värden låg till grund för grundskolans införande på 1960-talet. Då var socialisationsmålet väl så viktigt som kvalifikations- eller kunskapsmålet vilket knappast kan sägas om 2010-talets skola.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Kristianstad University Press, 2012
Emneord
pedagogik, inkludering, lärarutbildning
HSV kategori
Forskningsprogram
Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet
Identifikatorer
urn:nbn:se:hb:diva-5151 (URN)2320/12767 (Lokal ID)978-91-979422-3-2 (ISBN)2320/12767 (Arkivnummer)2320/12767 (OAI)
Tilgjengelig fra: 2015-12-17 Laget: 2015-12-17 Sist oppdatert: 2018-01-08bibliografisk kontrollert
Barow, T. (2012). Inkludering och exkludering i sinnesslövården 1878-1954. In: Kristina Engwall, Stig Larsson (Ed.), Utanförskapets historia: (pp. 83-98). Studentlitteratur
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Inkludering och exkludering i sinnesslövården 1878-1954
2012 (svensk)Inngår i: Utanförskapets historia / [ed] Kristina Engwall, Stig Larsson, Studentlitteratur , 2012, s. 83-98Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Studentlitteratur, 2012
Emneord
Sweden, Special education, Feeble-minded, History, Inclusion, Exclusion, Special Education
HSV kategori
Forskningsprogram
Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet
Identifikatorer
urn:nbn:se:hb:diva-5081 (URN)2320/11279 (Lokal ID)978-91-44-07794-9 (ISBN)2320/11279 (Arkivnummer)2320/11279 (OAI)
Merknad

Sponsorship:

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS)

Tilgjengelig fra: 2015-12-17 Laget: 2015-12-17 Sist oppdatert: 2017-10-23bibliografisk kontrollert
Barow, T. (2012). Normaliseringens uppkomst och tidiga utveckling i Sverige. Handicaphistorisk Tidsskrift, 28, 73-100
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Normaliseringens uppkomst och tidiga utveckling i Sverige
2012 (svensk)Inngår i: Handicaphistorisk Tidsskrift, ISSN 1399-4786, Vol. 28, s. 73-100Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

THE ORIGIN AND EARLY DEVELOPMENT OF NORMALISATION IN SWEDEN. Normalisation can be seen as a key concept, both in disability research and in special education. In Sweden so far, the origin of this basic approach is connected to the time period after World War II. The purpose of this paper is to nuance this perspective. The existing Swedish historiography on normalisation, to some extent written by protagonists of the concept, will be discussed. We agree on the full effectiveness of normalisation based on a reform-oriented social policy from the 1960s. However, by means of historical research and based on hermeneutic methods, this study aims to demonstrate the concept’s origin and early development in Sweden already some decades before. For that purpose historical sources from contemporary Swedish litera-ture and reports from school authorities will be analysed. In particular the so called external schools for the feeble-minded had a certain impact on the emergence and spreading of the normalisation approach. As a result of our research, and by linking it to the development of the Swedish welfare state, normalisation can be contextualised historically. This outcome is of high relevance for understanding the history of a path-breaking concept. Finally, and with regard to the future, the question of adaptability and modernity of normalisation arises.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Historisk Selskab for Handicap og Samfund, 2012
Emneord
Normalisation, Sweden, Welfare state, Disability policy, Integration, History of education
HSV kategori
Forskningsprogram
Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet
Identifikatorer
urn:nbn:se:hb:diva-1437 (URN)2320/11778 (Lokal ID)2320/11778 (Arkivnummer)2320/11778 (OAI)
Tilgjengelig fra: 2015-11-13 Laget: 2015-11-13 Sist oppdatert: 2017-12-09bibliografisk kontrollert
Organisasjoner