Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Wolmesjö, Maria
Publikasjoner (10 av 149) Visa alla publikasjoner
Wolmesjö, M. (2019). Aktuell lagstiftning inom området (1:1ed.). In: Maria Wolmesjö (Ed.), Brukardelaktighet och inflytande i äldreomsorg: (pp. 35-42). Lund: Studentlitteratur AB
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Aktuell lagstiftning inom området
2019 (svensk)Inngår i: Brukardelaktighet och inflytande i äldreomsorg / [ed] Maria Wolmesjö, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 1:1, s. 35-42Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Opplag: 1:1
Emneord
socialtjänstlag, SOL, hälso- och sjukvårdslag, HSL, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, tillsyn, lagen om valfrihetssystem, LOV, arbetsmiljölagen, AML, Offentlighets- och sekretesslagen, OSL
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hb:diva-22275 (URN)978-91-44-13139-9 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2019-12-19 Laget: 2019-12-19 Sist oppdatert: 2020-01-09bibliografisk kontrollert
Wolmesjö, M. & Kullén Engström, A. (2019). Att våga släppa taget (1:1ed.). In: Maria Wolmesjö (Ed.), Brukardelaktighet och inflytande i äldreomsorg: (pp. 43-57). Lund: Studentlitteratur AB
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Att våga släppa taget
2019 (svensk)Inngår i: Brukardelaktighet och inflytande i äldreomsorg / [ed] Maria Wolmesjö, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 1:1, s. 43-57Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Opplag: 1:1
Emneord
brukare, delaktighet, inflytande, chefer, ledarskap, äldreomsorg
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hb:diva-22277 (URN)978-91-44-13139-9 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2019-12-19 Laget: 2019-12-19 Sist oppdatert: 2020-01-09bibliografisk kontrollert
Wolmesjö, M. & Kullén Engström, A. (2019). Balanserad delaktighet och inflytande (1:1ed.). In: Maria Wolmesjö (Ed.), Brukardelaktighet och inflytande i äldreomsorg: (pp. 103-110). Lund: Studentlitteratur AB
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Balanserad delaktighet och inflytande
2019 (svensk)Inngår i: Brukardelaktighet och inflytande i äldreomsorg / [ed] Maria Wolmesjö, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 1:1, s. 103-110Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Opplag: 1:1
Emneord
etiska dilemman, modell för ledarskapande, brukardelaktighet, inflytande, ledarskapare, brukarskapare
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hb:diva-22282 (URN)978-91-44-13139-9 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2019-12-19 Laget: 2019-12-19 Sist oppdatert: 2020-01-09bibliografisk kontrollert
Wolmesjö, M., Dellve, L. & Bhattacharjee, A. (2019). Bringin Policy into Practice: Models of Value Integrated Eldercare in India and Sweden. In: : . Paper presented at Transforming Care Conference, Copenhagen, 24-26 June, 2019..
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Bringin Policy into Practice: Models of Value Integrated Eldercare in India and Sweden
2019 (engelsk)Konferansepaper, Oral presentation with published abstract (Fagfellevurdert)
Emneord
home care, policies, models of value integrated eldercare, leadership
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hb:diva-22292 (URN)
Konferanse
Transforming Care Conference, Copenhagen, 24-26 June, 2019.
Forskningsfinansiär
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare
Tilgjengelig fra: 2019-12-19 Laget: 2019-12-19 Sist oppdatert: 2020-01-09bibliografisk kontrollert
Wolmesjö, M., Dellve, L., Bhattacharjee, A. & Biswas, U. (2019). Bringing Policy into Practice in India and Sweden. In: : . Paper presented at IAGG-ER 2019, Gothenburg, 23-25 May, 2019..
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Bringing Policy into Practice in India and Sweden
2019 (engelsk)Konferansepaper, Poster (with or without abstract) (Fagfellevurdert)
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hb:diva-22295 (URN)
Konferanse
IAGG-ER 2019, Gothenburg, 23-25 May, 2019.
Forskningsfinansiär
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare
Tilgjengelig fra: 2019-12-19 Laget: 2019-12-19 Sist oppdatert: 2020-01-09bibliografisk kontrollert
Wolmesjö, M. (2019). Brukardelaktighet och inflytande i äldreomsorg (1:1ed.). In: Maria Wolmesjö (Ed.), Brukardelaktighet och inflytande i äldreomsorg: (pp. 13-18). Lund: Studentlitteratur AB
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Brukardelaktighet och inflytande i äldreomsorg
2019 (svensk)Inngår i: Brukardelaktighet och inflytande i äldreomsorg / [ed] Maria Wolmesjö, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 1:1, s. 13-18Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Opplag: 1:1
Emneord
brukardelaktighet, inflytande, äldreomsorg, första linjens chefer
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hb:diva-22274 (URN)978-91-44-13139-9 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2019-12-19 Laget: 2019-12-19 Sist oppdatert: 2020-01-09bibliografisk kontrollert
Wolmesjö, M. (2019). Brukardelaktighet och inflytande i äldreomsorg (1:1ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Brukardelaktighet och inflytande i äldreomsorg
2019 (svensk)Bok (Fagfellevurdert)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Lund: Studentlitteratur AB, 2019. s. 112 Opplag: 1:1
Emneord
brukardelaktighet, inflytande, äldreomsorg, första linjens chefer, ledarskap
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hb:diva-22263 (URN)978-91-44-13139-9 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2019-12-19 Laget: 2019-12-19 Sist oppdatert: 2020-01-09bibliografisk kontrollert
Wolmesjö, M., Stenberg, R. & Leicht, A. (2019). Efterforskning av försvunna personer: en internationell forskningsöversikt. Linköpings universitet: Högskolan i Borås, SOL-rapport
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Efterforskning av försvunna personer: en internationell forskningsöversikt
2019 (svensk)Rapport (Fagfellevurdert)
Abstract [sv]

Efterforskning av försvunna personer i andra fall (EFP) är den Svenska Polisens räddningstjänstområde. Det är ett område som både tar stora resurser i anspråk och utsätter berörda personer och närstående för ett stort lidande. De stora grupperna som försvinner: personer med demenssjukdomar och personer med suicidproblematik är grupper som ökar i samhället. Därmed är det ett viktigt kunskapsområde.

Syftet med projektet var att göra en internationell kunskapsöversikt över forskning om efterforskning av försvunna personer, identifiera utvecklingsmöjligheter och utmaningar i verksamheten samt ge förslag till fortsatt forskning. Projektet genomfördes som en kvalitativ litteraturstudie där fokus för kartläggningen gällt att analysera och spegla forskningsområdets bredd och mångfald.

Personer kan vara försvunna och/ eller saknas (missing) både ofrivilligt för att de är vilse (lost) eller frivilligt för att de håller sig undan (absent). Personen kan saknas (missing) eller inte saknas av någon. Forskningsperspektiven på området kan främst delas upp i ett s.k. geospatialt perspektiv inriktat mot geografisk positionering och eftersök. Detta perspektiv dominerar synen på verksamheten i Sverige. Det andra perspektivet ”missingness” är inriktat mot upplevelser och processer hos och kring denpersonen som försvinner, anhöriga och samhällsfrågor kring försvinnande.

Stora delar av den internationella forskningen är inriktad på att utveckla och förbättra verksamheten eller ge kunskaper som är viktiga för verksamheten inom exempelvis teknikanvändning, riskbedömning och beteendeprofiler, andel återförsvinnanden, kostnader för insatser, anhörigas motiv för att anmäla försvinnanden och upplevelse av Polisens arbete i insatser.

I Sverige finns ytterst begränsad forskning på området och det finns ett stort kunskapsbehov för att kunna effektivisera såväl efterforskning som förebyggande och uppföljande aktiviteter. Det gäller både rent verksamhetsstöd som digitaliserade databaser för insamling och analys av nationell statistik som idag saknas, liksom metod- och kunskapsstöd samt beslutsstöd. Det finns också ett stort behov att validera internationella forskningsresultat för svenska förhållanden. Förslag till fortsatt forskning och konkreta projekt ges som exempelvis gäller uppföljning och verksamhetsanalys, processbeskrivningar, kostnadsmodeller och kostnadsanalys samt utveckling av effektivitetsmått och nyckeltal, digitalisering och metodstöd, utveckling av samverkan med frivilliga och med andra aktörer, validering av internationella forskningsresultat för användning i Sverige, utbyten och nätverk för praktiker och forskare på området.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Linköpings universitet: Högskolan i Borås, SOL-rapport, 2019. s. 48
Serie
SOL-rapport ; 2019/2
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hb:diva-22257 (URN)978-91-7929-975-0 (ISBN)
Prosjekter
Efterforskning av försvunna personer
Tilgjengelig fra: 2019-12-19 Laget: 2019-12-19 Sist oppdatert: 2019-12-19bibliografisk kontrollert
Wolmesjö, M. & Stenberg, R. (2019). How can a good ending (return) be used for prevention?. In: : . Paper presented at Coming Together. 4th International Conference on Missing Children and Adults, Liverpool, July 3-5, 2019..
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>How can a good ending (return) be used for prevention?
2019 (engelsk)Konferansepaper, Oral presentation with published abstract (Fagfellevurdert)
Emneord
Missing persons, search and rescue, collaboration, social care, police
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hb:diva-22293 (URN)
Konferanse
Coming Together. 4th International Conference on Missing Children and Adults, Liverpool, July 3-5, 2019.
Tilgjengelig fra: 2019-12-19 Laget: 2019-12-19 Sist oppdatert: 2020-01-09bibliografisk kontrollert
Bergerum, C., Johan, T., Josefsson, K. & Wolmesjö, M. (2019). How might patient involvement in healthcare quality improvement efforts work—A realist literature review. Health Expectations, 00(00), 1-13
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>How might patient involvement in healthcare quality improvement efforts work—A realist literature review
2019 (engelsk)Inngår i: Health Expectations, ISSN 1369-6513, E-ISSN 1369-7625, Vol. 00, nr 00, s. 1-13Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

Introduction This realist literature review, regarding active patient involvement in healthcare quality improvement (QI), seeks to identify possible mechanisms that contribute to success or failure. Furthermore, the paper outlines key considerations for organising and supporting patient involvement in healthcare QI efforts.

 

Methods Two literature searches were performed. Altogether, 1,204 articles from a healthcare context were screened, focusing on improvement efforts that involve patients, healthcare professionals and/or managers and leaders. Among these, 107 articles fulfilled the chosen study selection criteria and were further analysed. 18 articles underwent a full realist review. In the realist synthesis, context-mechanism-outcome configurations were articulated as middle-range theories and organised thematically to generate a program theory on how active patient involvement in QI efforts might work.

 

Results The articles exhibited a diversity of patient involvement approaches at different levels of healthcare organisations. To be successful, organisations’ support of QI efforts that actively involved patients tailored the QI efforts to their context to achieve the desired outcomes, and involved the relevant microsystem members. Furthermore, it promoted interaction and partnership within the microsystem, and supported the behavioural change that follows.

Conclusion This realist synthesis generates a program theory for active patient involvement in QI efforts; active patient involvement can be a tool (resource), if tailored for interaction and partnership (reasoning), that leads to behaviour change (outcome) within healthcare QI efforts. The theory explains essential resource and reasoning mechanisms, and outcomes that together form guidance for healthcare organisations when managing active patient involvement in QI efforts.

Emneord
clinical microsystem, co‐design, co‐production, healthcare management, healthcare organization, patient involvement, quality improvement, realist review
HSV kategori
Forskningsprogram
Människan i vården
Identifikatorer
urn:nbn:se:hb:diva-21020 (URN)10.1111/hex.12900 (DOI)2-s2.0-85073632580 (Scopus ID)
Tilgjengelig fra: 2019-05-16 Laget: 2019-05-16 Sist oppdatert: 2020-01-29bibliografisk kontrollert
Organisasjoner