123456 51 - 100 of 257
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Broere, Jacqueline
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ingridsdottir, Micaela
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjuk Humor: En litteraturstudie om humorns betydelse inom omvårdnaden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Humor går att identifiera långt tillbaka i tiden, dock har begreppets innebörd utvecklats genom åren. Under århundraden har teorier kring humorns betydelse i vården florerat mellan teoretiker och har inom senare forskning visat sig bidra till välbefinnande hos patienten, öka jämställdheten mellan patient och sjuksköterska men även ha skadliga effekter på hälsan. De negativa konsekvenser som humor kan orsaka beskrivs inte i lika stor utsträckning i litteraturen idag, till skillnad från humorns positiva följder. Därför undersöker denna litteraturstudie den forskning som beskriver både humorns positiva och negativa konsekvenser i omvårdnaden.

  Syftet med studien är att belysa humorns betydelse för patienten i omvårdnaden ur ett sjuksköterske- och patientperspektiv. Denna litteraturstudie har haft en kvalitativ ansats för att eftersträva evidens som finns idag i kontext till syftet. Resultatet påvisar att humor är en viktig komponent i den vårdande relationen. Humor kan användas som copingmekanism av patienten i situationer som upplevs svåra och kan skapa en överlevnadskänsla hos patienten. Sjuksköterskan kan använda humor som ett verktyg för att se och bekräfta patienten och bevara hens värdighet, samt för att skapa en avslappnad miljö. När humor används inom omvårdnaden främjas patientens känsla av trygghet och skapar en samhörighet med sjuksköterskan. Att använda humor inom omvårdnaden kan indirekt styrkas av lagtext och bidrar till möjligheten att bedriva en god vård, men bör dock göras med försiktighet från sjuksköterskan. Om humor används utan reflektion och en känsla för tajming kan humor orsaka lidande istället för att främja hälsa.

 • Davidsson, Kajsa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Torstensson, Elisa
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Nurses' experiences of working with Prevention of Mother-to-Child transmission of HIV: A minor field study in the Rufiji district of Tanzania2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is a Minor Field Study and is funded by the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA). At the end of 2016 there were 1.4 million people living with HIV in Tanzania; That same year approximately 55.000 people were newly infected with the disease. The most frequent route of infection is through mother to child transmission (MTCT). The risk of transmission can be reduced with the help of medication and other strategies, called prevention of mother-to-child-transmission (PMTCT) of HIV. Tanzania is working actively with these prevention programs, however the rates of MTCT still remains high in the country. Due to their profession, nurses play a significant role in these prevention programs. They have an important role in educating the patients and encouraging a healthier lifestyle. Therefore, it is important to investigate nurses' experiences of working with PMTCT of HIV to gain knowledge and valuable information of their experiences.

  The aim of the study is to investigate local nurses' experiences of working with PMTCT of HIV in the Rufiji area in Tanzania. The data of the study have been collected through individual interviews with six nurses using a semi-structured guide with open questions. The nurses' experiences of working with PMTCT of HIV covers three key areas. First, they work actively with motivating the mothers in several significant areas, such as motivating the mothers to take a voluntary HIV-test and bringing their partners to undertake the HIV-test. Second, the nurses described the importance of counseling the mothers and their partners. One part in counseling is to get the mother's mind ready to receive the result of the HIV-test. Third, the nurses experienced stigma as something they all had to be aware of and meet in their everyday work life. Stigma from the community and relatives is one reason for poor adherence from the mothers to the PMTCT program.

 • Eriksson, Alicia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Svantesson, Linnea
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Patienters upplevelse av rädsla inför fysisk aktivitet efter insjuknande i hjärtinfarkt: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hjärtinfarkt är idag den vanligaste, enskilda orsaken till plötslig död i Sverige. Många drabbade riskerar ett återinsjuknande som dock kan förebyggas, delvis med farmakologisk och kirurgisk behandling men även genom fysisk aktivitet. Idag väljer många patienter att avstå fysisk aktivitet på grund av rädsla av olika slag, ett problem som medför att rehabiliteringen efter hjärtinfarkt inte utförs enligt planen. Sjuksköterskan har en viktig roll när det gäller hälsofrämjande arbete för ökad upplevelse av hälsa och välbefinnande. För att sjuksköterskan ska kunna utföra ett hälsofrämjande arbete av god kvalité blir det viktigt att veta varför flertalet patienter känner rädsla inför fysisk aktivitet.

  Studien är en litteraturstudie enligt Axelssons modell där elva artiklar granskades, två kvantitativa och nio kvalitativa. Två huvudteman kunde urskiljas; rädsla relaterat till kroppen samt rädsla relaterat till omgivningen. Somliga patienter upplevde rädslan för en ny infarkt i samband med fysisk aktivitet som det största orosmomentet, medan andra ansåg att rädslan för att kroppen inte skulle klara av fysisk ansträngning var av störst betydelse. Flera patienter påpekade även att rädslan för att svika nära och kära samt för att göra fel som den största anledningen till minskat utövande av fysisk aktivitet. Vikten av individanpassad information samt personcentrerade träningsprogram diskuteras i uppsatsen tillsammans med sjuksköterskans betydande roll för hållbar utveckling vid rehabilitering av en hjärtinfarkt.

 • Eriksson, Sandra
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Fönster med utsikt: Patienters upplevelse av att vårdas under isolering inom somatisk slutenvård2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom sjukvården finns det två former av isolering. Smittskyddsisolering är till för att hindra smittspridning när en person blir smittad av en infektion som kan vara farlig för allmänheten och skyddsisolering används när en person är extra infektionskänslig, exempelvis efter cytostatikabehandling för cancer.

  Syftet med studien var att beskriva hur patienter upplever isoleringsvård inom den somatiska slutenvården. Vald metod var en litteraturstudie där åtta kvalitativa artiklar användes. Sex teman identifierades i resultatet: Behov av anhöriga, Behov av stöd från sjuksköterskan, Känsla av instängdhet, Behov av kontroll, Behovet av information och Känslan av frihet. Studien visade att isolering leder till känslor av ensamhet, känslan av övergivenhet, psykisk ohälsa och skam. Det visade sig att behovet av medmänsklig kontakt och information var av stor betydelse för patienter för att kunna hantera sin tid under isolering. Många beskrev att det inte bara var negativt att ha ett eget rum utan det gav känslor av ro och underlättade vid besök. Att ha tillgång till tv, telefon och internet var för patienterna olika sätt för att få stimulans och få tiden att gå, som annars kunde kännas långsam. Sjuksköterskan var ett viktigt stöd och en källa till medmänsklighet. Att ha ett fönster med utsikt över omgivningen gjorde upplevelsen mer uthärdlig för flertalet av patienterna.

 • Farahnaz, Bashiri
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Meltem, Cimen
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Patienters upplevelse av att leva med diabetes typ 2: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som innebär förhöjd blodsockerkoncentration i kroppen på grund av nedsatt insulinutsöndring i bukspottkörteln. Sjukdomen är vanligast förkommande bland vuxna men unga personer kan också drabbas. Bakomliggande orsaker för sjukdomen är inaktivitet, övervikt, ärftliga faktorer samt ökad stress. Många undersökningar visar att förekomsten av diabetes typ 2 ökar i världen vilket kan innebära ett stort lidande för den enskilde individen och kräva mycket eget ansvar och även öka belastningen på hälso- och sjukvården. Att förändra sin livsstil och följa upp rekommendationer om fysisk aktivitet kan upplevas frustrerande när patienter inte når sina mål.

  Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med diabetes typ 2. Detta resulterade i ett huvudtema; upplevelsen av att ta ett stort eget ansvar och sex subtema; upplevelsen av livsförändringar, upplevelsen av kunskapsbrist, upplevelsen av fysisk aktivitet, upplevelsen av goda kostvanor, upplevelsen av att kämpa för att förändra sin livsstil och upplevelsen av att integrera och växa med sjukdomen. Metoden som användes var litteraturundersökning som bygger på analys av kvalitativa och kvantitativa studier. Att förändra sin livsstil är en stor process som patienten behöver stöd och hjälp med. Sjuksköterskan viktigaste uppgift i den här processen är att bygga en vårdande relation och visa stöd och medkänsla gentemot patienten i sin sjukdomsprocess som möjliggör upplevelse av välbefinnande.

 • Fransson, Nea
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Kahlin, Hedvig
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Inte så cool längre coolaste apan i djungeln: Varumärkesbild och attityder2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the beginning of 2018, the fashion company H&M published a campaign with a dark-skinned boy wearing a sweater with the print “Coolest monkey in the jungle”. The picture was spread globally, H&M was criticised by the media and commentaries in both positive and negative terms was posted on the company’s own social channels. There after, H&M published three posts where they took responsibility for the incident and apologised to the public. Social media is characterised by an opened atmosphere where users and visitors freely can express their opinions, as well as it implicates a mined field for companies out of control for the information being spread. This study also discusses subjects as crisis management, unethical firm behaviour, consumers attitudes, and ethics from a consumer perspective. By conducting a content analysis of all commentaries directly related to H&M’s apology-posts, this study aims to map the clienteles perceptions of H&M as a brand after the incident and find signs of risks that might imply for the company. The results indicate a bisectional clientele where a considerate part expresses revolt and shows an establishment of negative attitudes towards H&M, where of an equivalent part expresses positive words of both the campaign and H&M as a company. The results can be explained by examining the clienteles ethical frame of reference and the theory of the buffering effect. The attitude changes identified within a substantial part of the clientele, in turn constitutes a risk for H&M by a weakened brand image, negative buying intentions and a viral spreading of information that could be unfavourable for the company.

 • Hegmo, Caroline
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Kalinskij Köhlquist, Johanna
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjuksköterskans upplevelse av att ge stöd till närstående vid vård av vuxna i livets slutskede: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskan har en central roll i den palliativa vården. När en patient vårdas palliativt i livets slutskede omfattas vården även av att se till närståendes behov. Sjuksköterskan bör skapa en vårdande relation med närstående för att kunna se till deras behov av stöd på bästa sätt. Målet är att förhindra ohälsa, öka livskvaliteten och få närstående att hantera situationen.

  Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelse av att ge stöd till närstående vid vård av vuxna i livets slutskede.

  Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie och baseras på tio vetenskapliga artiklar.

  Resultat: Tre huvudteman identifierades; sjuksköterskans förhållningssätt, den vårdande relationen och när tiden inte räcker till. Vidare identifierades fem subteman relaterat till sjuksköterskans upplevelse av att ge stöd till närstående vid vård av vuxna i livets slutskede; att ha fokus på närstående, att kunna kommunicera, känslomässigt engagemang, att bli bekräftad och återkopplad samt känslan av otillräcklighet. Slutsats: Sjuksköterskan upplever att det är viktigt att ge stöd till närstående i deras sorg då det främjar deras välbefinnande, däremot kan sjuksköterskan uppleva en utmaning i det. Sjuksköterskan upplever att det finns stödjande strategier som underlättar stödet till närstående där bland annat kommunikation, information och att ha fokus på närstående är några av dem. Slutligen upplevde sjuksköterskan sig känslomässigt engagerad då hen blev involverad i närståendes situation vid vård i livets slutskede.

 • Helldin, Gabriella
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hjelm, Cajsa
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Smärta ur ett genusperspektiv: Att få lov att gråta och att få lov att prioritera sig själv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Smärta är en subjektiv upplevelse som måste bedömas utifrån den enskilda individen men trots det bedöms smärta inte alltid individuellt. Det finns olika omotiverade skillnader mellan den vård som män och kvinnor erhåller. Syftet med studien är att undersöka hur genus- och könstillhörighet påverkar upplevelsen av smärta och dess konsekvenser. En litteraturöversikt har genomförts för att besvara detta. I resultatet har två huvudkategorier identifierats; upplevelsen av att göra och upplevelsen av att vara.

  Upplevelsen av att göra visar att män och kvinnor har olika saker som de förväntas utföra trots smärta. Männen förväntas kunna arbeta trots svår smärta och kvinnor förväntas kunna utföra hushållsarbete. Upplevelsen att vara visar att både män och kvinnor har svårt att leva upp till den maskulina respektive feminina normen i samband med smärta. Män upplever att de förväntas kunna vara starka och ha kontroll över sina känslouttryck. Kvinnor upplever en rädsla över att vara till besvär och har svårt att prioritera sin egen hälsosituation. Både män och kvinnor har en negativ syn på smärtlindrande läkemedel, där män tenderar att vara mer rädda för att utveckla ett beroende och kvinnor är mer rädda för biverkningar. Kvinnor skattar oftare sin smärta som måttlig eller svår jämfört med män och upplever avfärdande av sin smärta i högre grad än vad män gör. Grunden till alla dessa skillnader kan till stor del vara socialt konstruerade. Resultatet kan användas till att förbättra mötet med den enskilda patienten, där manliga patienter kan behöva mer stöd i form av bekräftelse av känslouttryck och kvinnor kan behöva bekräftelse i form av acceptans i att prioritera sig själv.

 • Häggqvist, Matilda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Yarsuvat, Sara
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Att ha ett barn med av diabetes mellitus typ 1: Vårdnadshavarnas upplevelser2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Diabetes mellitus typ 1 är en sjukdom som drabbar ca 900 barn om året i Sverige. Att behandla och underhålla sjukdomen kräver mycket tid, engagemang men också livsstilsförändringar. Diabetes mellitus typ 1 påverkar inte bara det diagnostiserade barnet utan hela familjen. Vårdnadshavaren blir ofta den som får huvudansvaret över barnets diabetes mellitus typ 1 då barnet sällan klarar av det själv. Syftet med litteraturstudien var att lyfta fram vårdnadshavarnas upplevelser av att leva tillsammans med ett barn diagnostiserad med diabetes mellitus typ 1. Detta arbete är en litteraturstudie där 10 vetenskapliga artiklar granskats och sammanställts till ett resultat med två teman och fem subteman. Resultatet visade att vårdnadshavare upplever känslor som oro, ångest, sorg och skuld vilka är kopplade till olika upplevelser. Många vårdnadshavare upplever skuld kopplat till att inte alltid kunna vara närvarande för barnet. Sorg, oro och ångest över att tänka på barnets framtida hälsa då diabetes mellitus typ 1 kan ge komplikationer efter långvarigt svängande blodsocker. Vårdnadshavare uttryckte även känslor som stress och ångest över att barnet i högre ålder ska ta mer ansvar över sin diabetes mellitus typ 1 då de upplevde en förlust av kontroll. Resultatet visar på en tydlig sammankoppling mellan vårdnadshavares upplevda hälsa och barnets diabetes mellitus typ 1.

 • Holmén, Therese
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Melin, Sanna
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Kvinnors upplevelse av livskvalitet efter behandling för livmoderhalscancer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Livmoderhalscancer är en sjukdom som drabbar cirka 450 kvinnor per år. Screening för cellförändringar förhindrar i många fall sjukdomen att utvecklas. De effektiva behandlingar som idag finns att tillgå gör även många kvinnor friska från cancersjukdomen. Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevda livskvalitet efter behandling för livmoderhalscancer. Metoden som användes var litteraturöversikt där både kvalitativa och kvantitativa artiklar granskades. I resultatet framkom fyra huvudteman: en förändrad sexualitet och partnerrelation, en känslomässig bergochdalbana, ny dimension av andlighet och att vara i behov av stöd och information. Efter behandling för livmoderhalscancer var känslor som skuld, oro, skam och rädsla vanliga hos drabbade kvinnor. Dessutom sågs en stor förändring i sexlivet samt i relationen till partnern. Cancerupplevelsen kunde även ge en styrka i vardagen och göra att livet tillskrevs en ny mening. Information och stöd sågs som viktiga faktorer för att hantera sin situation. Genom att som sjuksköterska arbeta med en holistisk människosyn där hela människans situation tas i beaktning, finns en god möjlighet till upplevd livskvalitet hos de drabbade kvinnorna.

 • Jernberg, Erik
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Schultze, Filip
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hot och våld på en akutmottagning: Ett omvårdnadsperspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hot och våld upplevde sjuksköterskan, i praktiken, påverkade både den allmänna och specifika omvårdnaden av patienter. Det är ett fenomen som skapade en minskad delaktighet för patienten i hens vård och som gjorde att vårdpersonalen inte kunde eller ville utföra en tillräckligt god omvårdnad. I detta examensarbete undersöktes om hot och våld påverkade omvårdnaden på en akutmottagning i Västsverige och på vilket sätt den i så fall påverkades. Sju personer som alla arbetar på samma arbetsplats intervjuades där de fick berätta om sina erfarenheter och upplevelser av hot och våld och hur de ansåg att det påverkade omvårdnaden. Alla deltagare berättade att många situationer skapade en grund för sämre omvårdnad för patienterna som fanns på akutmottagningen. Vårdpersonalens långsiktiga påverkan av hot och våld ökar risken för en omvårdnad där patienten inte längre är delaktig i sin vård.

 • Lilja, Emma
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Thor, Molly
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ångest bland unga vuxna: Samband mellan självkänsla, kroppsuppfattning, användning av sociala medier och psykisk ohälsa2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett vanligt förekommande problem hos många unga vuxna idag, däremot är det oklart vad detta fenomen beror på. Detta fenomen kan beskrivas som ett lidande och hindrar individen i att uppleva sig själv som en helhet.

  Problemformulering: Genom sociala medier exponeras unga vuxna av normativa föreställningar vilket skapar risker med att individer får en negativ kroppsuppfattning, låg självkänsla vilket i sin tur kan skapa en psykisk ohälsa.

  Syfte: Att beskriva sambandet mellan självkänsla, kroppsfattning, användning av sociala medier och psykisk ohälsa samt hur det skiljer sig mellan män och kvinnor. Metod: Studien genomfördes som en tvärsnittsstudie. Datainsamling skedde genom enkäter som mätte upplevd självkänsla(RSES), kroppsuppfattning (BAS 2), användande (SOCM1) och påverkan (SOCM2) av sociala medier samt psykisk ohälsa (HADS). Enkäterna delades ut till studenter på Högskolan i Borås. Studien består totalt av 114 enkätsvar från både män och kvinnor. Statistiken från enkäterna redovisas i tre tabeller: urvalsbeskrivning, jämförelseanalys och korrelationsanalys.

  Resultat: Könsskillnader beskrivs vad gäller upplevelsen av självkänsla, kroppsuppfattning, användning och påverkan av sociala medier samt ångest och depression. Flertalet variabler visade på ett moderat eller starkt samband. Diskussion: Det blir tydligt att de olika variablerna har ett samband med individers hälsa. Psykisk ohälsa, särskilt ångest- och depressionsproblematik klassas som ett folkhälsoproblem. Därför är det viktigt med kunskapsutveckling kring vilka faktorer som är förenade med denna ohälsa. Sjuksköterskan behöver bemöta dessa individer som visar varningstecken som tyder på psykisk ohälsa i ett tidigt skede. Genom att utveckla framtida screeningsverktyg kan sjuksköterskan identifiera varningstecken på denna ohälsa och med tidiga interventioner hjälpa individen. Med framtida forskningsfrågor kan orsaker till psykisk ohälsa identifieras. Slutsatser: Samband redovisades mellan flertalet variabler och en könsskillnad synliggjordes i både påverkan av sociala medier och det psykiska måendet bland unga vuxna, detta i enlighet med tidigare forskning.

 • Lindqvist, Olivia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Nilsson, Elisabeth
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Patienters upplevelser av bemötande inom den psykiatriska slutenvården: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa är ett allt vanligare problem världen över. Målet med all sjukvård är att främja hälsa, fysisk som psykisk. Tidigare forskning visar att sjukvårdspersonal ofta brister i bemötandet inom psykiatrisk vård.

  I denna litteraturstudie belyses patienters upplevelser av bemötande från sjukvårdspersonal inom psykiatrisk slutenvård. Metoden som användes var en litteraturstudie av publicerade vetenskapliga artiklar där 12 artiklar valdes ut.

  Resultatet visar att patienter ofta upplever ensamhet inom de psykiatriska slutenvårdsavdelningarna. Patienterna upplever även att de blir sedda som sin diagnos snarare än människan de är bakom diagnosen. Många patienter talar även om vikten av att få en god relation till personalen på vårdavdelningen, och att förtroende för varandra uppstår. I diskussionen diskuteras valet av att skriva en litteraturstudie enligt Fribergs metod, inklusions-och exklusionskriterier, databaser samt avgränsningar. Resultatet av studien diskuteras också samt vikten av utbildning för sjukvårdspersonal, både inom psykiatrisk och somatisk vård. I diskussionen belyses hållbar utveckling och avslutas med kliniska implikationer samt slutsats.

 • Moradi, Nahid
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Schwarz, Ulrika
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelser av första tiden i yrket: En litteraturstudie om transition och att växa in i yrket2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Redan under 70-talet, rapporterades det om upplevelser som chock, ångest och förvirring då den nyutexaminerade sjuksköterskan började sitt första arbete och att dessa negativa upplevelser bidrog till att arbetet som sjuksköterska avslutades. Internationell forskning har studerat nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av sin första tid inom yrket och hur deras negativa upplevelser kan lindras. I dag råder det brist på sjuksköterskor, invånarantalet ökar och befolkningen blir äldre. Allt detta sammantaget gör att behovet av vård och av sjuksköterskor ökar. Därför är det viktigt att försöka behålla nyutexaminerade sjuksköterskor kvar i yrket.

  Syftet med föreliggande studie är att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av första tiden i yrket. Studien är en litteraturstudie baserad på analys av resultatet av 10 kvalitativa artiklar från Europa. Resultatet redovisas genom två huvudteman, 1-Transition till sjuksköterskerollen, 2-Växa in i sjuksköterskerollen. Resultatet påvisar svårigheter under transitionen och kunskapsutvecklingen som de nyutexaminerade sjuksköterskorna genomgick på vägen till yrkesverksamma sjuksköterskor. För att underlätta denna transition och kompetensutveckling behövs introduktion och stöd. Det är orimligt att nyutexaminerade sjuksköterskor självständigt förväntas utföra komplicerade omvårdnadsåtgärder. Nyutexaminerade sjuksköterskor bör ges möjligheten att utvecklas successivt i sin profession från novis till expert, vilket även säkerställer patientsäkerheten inom vården.

 • Olofsson Ljungholm, Fia
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  ALS patienters upplevelser av sjuksköterskans roll i omvårdnaden - Amyotrofisk lateralskleros: En Litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Amyotrofisk lateralskleros (ALS/MND) är en nervsjukdom som drabbar de motoriska nervcellerna vilket medför att muskler förtvinar. Symtom som förekommer är förlamning, tal-kommunikationssvårigheter, sväljsvårigheter, nedsatt tarmrörelse, andningsproblem och psykiska besvär. Sjukdomen medför stort omvårdnadsbehov. Öka kunskapen hos sjuksköterskor om ALS patienters behov är betydelsefullt för att förbättra den individanpassade och stödjande vården. Syftet Att beskriva ALS patienters upplevelser av sjuksköterskans roll i omvårdnaden. Metod: Litteraturstudie och granskning av tidigare publicerat material. Resultat: Teman och Subtema som framkommit är Sjuksköterskans förhållningssätt- informationsbrist, kommunikation och delaktighet. Symtom- lindring- fysiska symtom, psykiska besvär, livskvalité. Patient och anhöriga påtalar bristande information. Dålig kommunikation mellan sjuksköterska, den drabbades familj och övriga professioner. De fysiska symtomen som uppkommer är komplexa. De kräver ett stort omvårdnadsbehov samt symtomlindring för att minska lidande. Stöd och symtomlindring medför förbättrad livskvalité. Psykiska besvär uppkommer inte bara hos patienten utan även hos anhöriga. Diskussion: ALS/MND är en sjukdom som drabbar hela familjen och bidrar till en stor sorg samt minskad livskvalité. Sjuksköterskan ska fokusera på en patientcentrerad vård där patienten får vara delaktig i beslut som rör sjukdomen.

 • Silow, Fanny
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ågren, Julia
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ett förändrat jag: Livet efter bröstcancerbehandling2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna som drabbar kvinnor. Till följd av de senaste årens forskningsframsteg som gjorts inom cancervården överlever fler kvinnor sin bröstcancerdiagnos. Att genomgå en bröstcancerbehandling och allt vad det innebär är dock fortfarande något som påverkar den cancerdrabbade individen både fysiskt, psykisk och emotionellt. Förutom primär behandling med kirurgi kan behandlingen behöva kompletteras med strålbehandling, cytostatika och/eller hormonell behandling. Syftet är att studera hur kvinnor som behandlats för bröstcancer upplever sin kropp och självkänsla efter avslutad cancerbehandling. För att bättre förstå hur kvinnor upplever detta är det viktigt att undersöka ämnet för att kunna stötta dem i deras nya liv som “cancerfria”. Modellen som valdes till arbetet var en litteraturstudie enligt Axelsson där nio artiklar analyserades.

  Resultatet visar på vilka sätt kvinnorna upplever sina kroppar i efterförloppet av sin cancersjukdom. Även hur deras självkänsla fluktuerar och försämrats påvisas. Likväl som negativa tankar och upplevelser kunde acceptans samt kampen för att komma tillfreds med sitt nya förändrade jag återfinnas i forskningen. Det som genomsyrar resultatet är hur självkänslan och kroppsbilden starkt hör ihop. Andra människor likväl som samhället i stort influerar hur kvinnorna upplever sig själva utöver deras egen åsikt om sin kropp. Att återgå till sitt vanliga jag efter den resa som en cancerbehandling innebär är svårt, men med tiden växer kvinnorna, kanske inte i, men med sin nya kropp. Vårt resultat visar på att kvinnorna även efter sin ”friskförklaring” behöver stöttning för att kunna finna acceptans för sin egen kropp och återbygga självkänsla. Sjuksköterskans och andra canceröverlevares närvaro i återhämtningsprocessen är viktig för att känna stöttning och trygghet.

 • Suber, Cathrine
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Suber, Louise
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Bakomliggande orsaker till akut och kronisk fatigue hos sjuksköterskor: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemformulering: Efter att vi båda har arbetat inom hälso- och sjukvård i över 10 år som fysioterapeuter har vi ofta stött på och blivit medvetna om att många sjuksköterskor uppger att dom har fått arbetsrelaterad ohälsa på grund av ökad stress i sitt yrke som gett varierande psykiska och somatiska symtom med påföljande sjukskrivningar som följd. Det har i ett flertal fall lett till att sjuksköterskan inte har kunnat fortsätta arbeta som tidigare och i vissa fall fått byta karriär eller ofrivilligt gå ner i arbetstid för att orka med. Vi har uppmärksammat att det gäller både sjuksköterskor som arbetat många år i yrket och de som endast arbetat i ett till ett par år.

  Syfte: Undersöka bakomliggande faktorer till utveckling av fatigue hos sjuksköterskor.

  Metod: Litteraturstudie enligt Fribergs (2017) modell.

  Resultat: Det är ett flertal orsaker som ligger bakom utvecklingen av fatigue. Organisationen och ledningen har visats ha betydelse för hur väl individen hanterar sitt arbete vad gäller logistik, rutiner, schemaläggning och bemanning. Den psykosociala miljön är viktig för att sjuksköterskan ska känna sig trygg och få stöd och uppleva trivsel i sitt arbete. En allt tyngre omvårdnad på grund av äldre och mer sjuka patienter på vårdavdelningarna är en annan bidragande orsak. Individens personliga egenskaper såsom erfarenhet, ålder och den privata familjesituationen är viktiga för hur en hög arbetsbelastning kan hanteras.

  Diskussion: Det ligger i både arbetsgivarens och individens intresse att i tid upptäcka när arbetssituationen inte längre är hälsosam. Arbetsgivaren kan skapa kontrollfunktioner för att upptäcka arbetstagares nivå av stress och behov av återhämtning innan det går så långt att sjuksköterskan måste sjukskriva sig.

 • Svensson, Henrik
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Svärd, Andreas
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Att sova på sjukhus: Patientupplevda sömnfaktorer på sjukhus2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sömn är ett grundläggande behov som behöver tillgodoses för att hälsa ska kunna uppnås. Sömnbrist kan leda till ett flertal sjukdomar, en försämrad läkningsprocess samt ett nedsatt immunförsvar. Det ligger i sjuksköterskans ansvarsområde att skapa goda förutsättningar för sömn. Sjuksköterskor utrycker att de saknar utbildning för att kunna skapa förutsättningar för god sömn.

  Syftet med denna uppsats var att identifiera patientupplevda faktorer som påverkade patienternas sömn under sjukhusvistelsen. Uppsatsen är en litteraturöversikt baserad på nio vetenskapliga artiklar både kvalitativa samt kvantitativa. Miljöfaktorer identifierades som störande sömnfaktorer. Det innefattade bland annat ljud och ljus. Det framkom att patientsalar hade en koppling till sämre sömnkvalité. Dessutom visade det sig att vårdpersonal väckte patienter för att utföra kontroller och undersökningar under olämpliga tider. Patienterna hade svårt att anpassa sig till sjukhusets dagsschema och besökstiderna ansågs som störande. Det framkom även att faktorer inifrån påverkade sömnen under sjukhusvistelsen, såsom oroväckande tankar kring sin sjukdom. En diskussion fördes om olika metoder för att motverka ogynnsamma faktorer och dess effekter på sömnen. Det diskuterades även om de positiva och negativa aspekterna angående patientsalar och patientrum. Slutligen diskuterades sjukhusrutiner och hur det prioriteras kring sömnen inom vården.

 • Swiatek, Anna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Tolic Lazarevic, Agneta
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjuksköterskans upplevelse av att möta suicidnära patienter: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den psykiska ohälsan växer både i Sverige och runt om i världen, parallellt med detta ökar även antalet suicid och suicidförsök. Alla samhällsklasser och åldrar finns representerade, störst ökning ses dock bland unga vuxna där det under de senaste tio åren eskalerat som mest.

  Patienter med psykisk ohälsa återfinns i samtliga vårdinstanser, ej enbart inom psykiatrin. Därför är det av stor vikt att utbilda, tala öppet och reflektera över detta ämne oavsett arbetsplats. Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelse av att möta suicidnära patienter. En litteraturstudie valdes som metod, där det framkomna resultatet baserades på de vårdvetenskapliga artiklar författarna valt ut. Resultatet visar på att sjuksköterskan inom den somatiska vården ofta känner sig otillräcklig i mötet med den suicidnära  patienten,  för  att  bryta  denna  osäkerhet  krävs  utbildning  och  tid  för reflektion. Allt för att vården skall kunna bidra till en god omvårdnad för alla.

  Sjuksköterskan kan spela en betydande roll för den suicidnära patienten. Det är därför av stor vikt att sjuksköterskan får den kunskap och utbildning denna behöver. Även tid för reflektion och det reflekterande lärandet bör prioriteras, sjuksköterskan ges på detta vis resurser för att kunna känna sig trygg i sin roll kring den suicidnära patienten.

 • Ahmetovic, Minela
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Somi, Pontus
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Uddh, Gabriella
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  "Inkludering är A och O...": Medarbetares erfarenheter av ledarskap på ett telekomföretag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The telecom industry is characterized by a stressful work environment and high employee turnover. High employee turnover does not only contribute to high economic costs, but also to a low level of work ethic among employees. Therefore, we found it interesting to investigate how the employees of a telecom company experience leadership in the organization. Furthermore, the study aimed to investigate how the employees experience the demands, control and social support at their workplace and how they relate to the company's employee turnover. The study is of empirical nature and the methodological starting point was to make a qualitative study with an abductive approach. The data collection method used was semi structured interviews. The results show that the employees experience several different types of leadership, of which the democratic leadership style is the most appreciated. Including, supporting and showing empathy are three key qualities demanded by employees. Furthermore, the employees experience that the work is characterized by high demands, low control and low social support from managers and organizations.

 • Al-Mashhadani, Saaly
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  AL Mousilli, Wafaa
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hur fungerar etableringsuppdraget på arbetsförmedlingen?: En studie utifrån kundens perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this research study is to evaluate the work of Employment Service's when helping new immigrants in finding a job based on their sex, education and age. A survey was distributed to persons who have had an ”establishment plan” at the Employment Service in the last five years this would give us an overview of the customer's perspective. The survey was distributed digitally. The result from the questionnaire would help us answer our question regarding that everyone got the same help regardless of sex, educational level or age. Through the study, we also wanted to see if gender or education level has any effect on entering the job market. We supported our study by researches, to get a good picture of the area of focus; establishment and employment agency. In this investigation, we compared the of employment rates among foreign-born versus native-born. This helps us see how employment for foreigners has been in Sweden over time. We believe that it gives us a better understanding of how and why things happen. Our study showed that there’s in a correlation between gender or education level and entering the labor market as well as getting help from the Employment Service. We recommend the studies used of this field (both quantitative and qualitative) in order to see that the results continue to be the same as we received from our study and also why the results look like it does.

 • Andersson, Jonna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Danbo Dahl, Helen
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Varför stannar inte chefen?: En kvalitativ studie om enhetschefers val att avsluta tjänsten i äldreomsorgen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: De senaste åren har medellivslängden i Sverige ökat och resurser har tilldelats äldre med behov av mer omfattande vårdinsatser. Kommunal sektor har även senaste åren genomgått stora omvandlingar, ett beställar-utförarsystem återfinns likväl som starka influenser från New public management skådas i verksamheterna. Samtidigt råder det personalbrist och svårigheter i att rekrytera utbildad personal på grund av dåliga arbetsvillkor. Liknande tendenser finns inom Vård- och äldreförvaltningen Borås Stad som har svårt att få sina enhetschefer att stanna.

  Syfte: Syftet med studien är att utifrån enhetschefers upplevelser skapa förståelse för deras arbetssituation och vad som ligger till grund för deras val att avsluta sin tjänst inom Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad (VÄF).

  Teoretisk bakgrund: I denna studie har Karaseks krav-, kontroll- och stödmodell använts. Resultatet har även analyserats utifrån New public management.

  Metod: Forskningsstudien bygger på sju kvalitativa intervjuer av enhetschefer inom Vård och Äldreförvaltningen som valt att avsluta sina tjänster.

  Resultat: I resultatet skapas förståelse för enhetschefernas påverkansmöjlighet på den operativa verksamheten och dess positiva upplevelse som detta genererar. Något som framkommer är dock att mål och värderingar i organisationen inte alltid förankras i verksamheten, något som leder till frustration. Även förhastade implementeringar som inte grundats skapar irritation. Utöver detta beskrivs låg kontroll och höga krav på en budget i balans som en stressor hos enhetscheferna. Det påtalas även att behovet av stöd från verksamhetschefen varierar likväl som möjligheten till en fullständig introduktion skiljer sig respondenterna åt. Orsakerna till val om avslutad tjänst för utvalda respondenter kan härledas till låga lönenivåer, stress, budgetansvar, personalansvar, ständig närvaro samt avsaknad av stöd och återkoppling.

  Diskussion: I diskussionen förs ett resonemang gällande hur NPM kommit att påverka VÄF och den arbetssituation enhetscheferna ställts inför. Borås Stads tydliga fokus på en budget i balans och intäktsfinansiering ställs i relation till krav-, kontroll- och stödmodellen. Implementeringar som inte förankrats i verksamheten och ospecificerade mål kopplas till den klämda position enhetscheferna ställs inför. Orsaksfaktorer till val om avslutad tjänst analyseras utifrån krav-, kontroll- och stödmodellen.

 • Bengtström, Henrik
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Larsson, Charlotte
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Aktivitetsbaserat arbetssätt: Nöjda medarbetare med rätt förutsättningar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Globalization and the outside world's influence on modern organizations have created new demands and goals for our Swedish employers. Flexibility and rapid changes demand that today's employers must be well-suited for change. This in turn means that the employee must also be ready to meet similar requirements. New technology and new ways of working have given the modern office worker a daily life that can be completely paperless and because of this the employee isn't linked to one specific workstation. The key reason for to the new way of working is to increase profitability, but benefits such as increased creativity and increased cooperation among employees are highlighted as benefits from the employer. This study is based on a qualitative approach. The aim of the study was to capture the employees experiences of working activity-based. The study does not intend to explain whether this new way of working is good or bad for the employee, but only for the purpose of capturing their experience. The study shows that the overall experience of working activity-based is good, but that experiences vary between different individuals. The conclusion is that employees need to have the feeling of being able to control their everyday lives and opportunities to choose the right place for the right task for this work method to be experienced well. The value of this research lies in the fact that because employee experience is something that has not been the center of the research before, and we need to know more about the effects of this increasingly popular way of designing modern offices. If we capture the employee's experience of working in this environment, we can more easily understand how it is perceived and better conditions improve the working environment in the long term in a society that continually places new demands on organizations and employee's.

 • Berntsson, Frida
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Gartram, Emma
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  “Du måste vara flexibel och engagerad”: En studie om anställningsbarhetsdiskursens närvaro i rekryteringsprocessen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar hur anställningsbarhet är ett föränderligt fenomen som fått ökad betydelse på den svenska arbetsmarknaden. Anställningsbarhet kan förstås som en diskurs i samhället gällande hur en individ bör vara för att få arbete, kunna behålla det samt kunna få ett nytt om situationen kräver det. Individer som inte ryms inom diskursen för vad som anses anställningsbart riskerar att exkluderas från arbetsmarknaden. I rekryteringsprocessen operationaliseras anställningsbarhet och rekryteraren har makt att definiera vem som är anställningsbar.

  Syftet med studien är att genom rekryterares upplevelser analysera anställningsbarhet och dess påverkan i rekryteringsprocessen samt undersöka huruvida rekryterares förhållningssätt till fenomenet reproducerar eller utmanar diskursen om anställningsbarhet. Studien genomfördes med ett kvalitativt angreppssätt med semistrukturerade intervjuer. Vidare har studien tagit fasta vid Foucaults konceptualisering av styrningsrationaliteter och relationell makt samt Becks teori om individualiserad riskhantering i det moderna samhället, vilket empirin analyserats utifrån. Resultatet visar att rekryterarnas uppfattning om anställningsbarhet kan förstås i termer av att uppfylla formella krav, uppvisa önskvärda personliga egenskaper samt hålla sig attraktiv på arbetsmarknaden genom att vara flexibel. Uppfattningen tyder på ett individualiserat ansvar för anställningsbarhet. Anställningsbarhetsdiskursen upplevs påverka bedömningen i rekryteringsprocessen i form av ett sorteringsverktyg, där individen konstrueras som anställningsbar respektive icke anställningsbar. Till följd av diskursens påverkan i bedömningen kan rekryterarnas förhållningssätt förstås reproducera den rådande diskursen om anställningsbarhet, snarare än att utmana den.

 • Björkquist, Jonas
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sandberg, Robert
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Förtroendefulla relationer som verktyg: En kvalitativ studie om enhetschefers förutsättningar och upplevelser av personalarbete2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En enhetschef har stora krav på sig att generera en bra verksamhet med de anställda de har till sitt förfogande. Verksamheten skall ske effektivt och med god kvalitet. Det gäller att enhetschefen har kompetens, resurser, rimliga krav, kontroll över sitt arbete och en stöttning för att de skall kunna skapa en bra arbetsmiljö. Det ligger således i enhetschefens uppgift att skapa rätt förutsättningar för sina medarbetare, så att de gör sitt yttersta för att uppnå verksamhetens olika mål. En viktig kompetens för en enhetschef är att kunna bilda goda relationer med sina medarbetare. Relationer bidrar till ett gott arbetsklimat som i sin tur genererar en god kvalitet och effektivitet i verksamheten. En svårighet med detta relationsskapande är dock den personliga integriteten.

  Studiens syfte är att undersöka enhetschefernas upplevelser av den personliga integritetens påverkan på arbetsplatsen och den psykosociala arbetsmiljön. Fokus kommer ligga på enhetschefernas förhållningssätt till personlig integritet. Vi vill även undersöka enhetschefernas upplevelser av förutsättningar och stöd gällande skapandet av goda arbetsförhållanden. Vi har genomfört en kvalitativ studie med ett fenomenologiskt perspektiv där vi genomfört intervjuer med åtta enhetschefer från diverse organisationer. Vi har huvudsakligen analyserat empirin utifrån Goffmans Dramaturgiska teori. Med teorin som bas har vi kunnat göra konklusionen att enhetscheferna upplever ett behov av att anpassa sitt sätt och hur de själva framställer sin person beroende på tillfälle och medarbetare. Enhetscheferna är medvetna och gör gränsdragningar för såväl sin egen som medarbetarnas personliga integritet och lägger stor vikt vid att skapa förtroendefulla relationer. I detta arbete har enhetscheferna förutsättningar i form av olika stöd, men även motstånd.

 • Ceglecka-Hamkalo, Agata
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Jovic Andersson, Olivera
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Villkorlig trygghet eller stadgad frihet?: En kvalitativ studie om hur visstidsanställda inom Kriminalvården upplever sin anställningsform2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är allmänt känt att olika typer av tidsbegränsade anställningar är otrygga som anställningsform och genererar prekariatets representanter. Inom Kriminalvården finns det en problematik med hög personalomsättning där de löst detta genom att använda sig av personal med en tidsbegränsad anställning. Syftet med denna studie är att undersöka hur människor med en tidsbegränsad anställning inom Kriminalvården upplever sin anställningsform och om de upplever sig ha friheten att styra sin arbetssituation. Det är en kvalitativ studie där tonvikten ligger på att undersöka intervjupersonernas upplevelse av möjlighet till självstyrning och friheten att disponera sin egen tid. Den teori som används i studien utgår från Standings begrepp prekariatet. I studien har sex personer med en tidsbegränsad anställning deltagit och resultatet i undersökningen visar på att anställningsformen upplevs otrygg men är frivillig och ger intervjupersoner möjlighet att styra sin tid på egna villkor. Slutsatsen är att de med en tidsbegränsad anställning tillhör prekariatet genom sina otrygga anställningar men då de värderar högre möjligheten att kunna styra sin arbetssituation väljer de medvetet att fortsätta vara kvar i den anställningsformen.

 • Einarsson, Sofia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Olofsson, Sandra
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  ”Det finns bara en tid”: En intervjustudie om hur tjänstemän upplever gränslöst arbete2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det gränslösa arbetet har kommit att prägla arbetslivet allt mer och innebär en ökad flexibilitet för individen gällande när, var och hur arbete utförs. Denna studie syftar till att undersöka vilka för- och nackdelar individer upplever med det gränslösa arbetet samt hur de hanterar det. Vidare har även studien undersökt hur det gränslösa arbetet påverkar individernas välbefinnande. Studien är genomförd på åtta tjänstemän på ett kunskapsintensivt företag via kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Individualiseringsteorin och krav-kontroll-stöd har tillsammans med tidigare forskning inom området använts för att förklara upplevelsen av det gränslösa arbetslivet.

  Studien visar att det gränslösa arbetet möjliggör en stor frihet i respondenternas flexibla arbetsform genom att de kan styra när och var man vill arbeta, samt att de lättare kan kombinera arbetsliv och privatliv vilket de anser är positivt. Det gränslösa arbetet medför dock en diffus arbetssituation som bland annat innebär otydliga förväntningar gällande tillgänglighet, vilket upplevs tämligen problematiskt. Vidare framkommer det att respondenterna har en hög arbetsbelastning som bidrar till att de arbetar mycket utöver ordinarie arbetstid. Respondenterna använder sig av olika strategier för att hantera sitt gränslösa arbete då vissa har ett större behov av att göra en åtskillnad mellan arbete och privatliv än andra. Överlag så upplever respondenterna att de mår bra i sin gränslösa arbetssituation även om den till viss del innebär tendenser till stress och frustration.

 • Gustafsson, Louise
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hultin, Amanda
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Vad motiverar medarbetare till att stanna eller lämna?: En kvalitativ studie om ett konsultföretags utmaningar att behålla medarbetare2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom konsultbranschen står många arbetsgivare inför utmaningen med att behålla sin personal. För att minska personalomsättningen bör arbetsgivaren se medarbetaren som den viktigaste resursen genom att investera i dem och tillgodose deras behov. I den här studien undersöks vad det är som motiverar medarbetarna att stanna respektive att lämna företaget och vad konsultföretag kan göra för att behålla sina medarbetare. En intervjuguide har använts som stöd vid intervjuer av sju konsulter från ett konsultföretag. Materialet som insamlats har transkriberats och analyserats genom en öppen och axial kodning. Med Herzberg tvåfaktorteori som teoretiska utgångspunkt har en intervjuguide skapats, empirin har kodats och bildat teman och underteman. Resultatet visar vilka faktorer som är betydelsefulla för medarbetare vid ett val av att lämna eller stanna på konsultföretaget. Därför kan konstateras att arbetsgivaren delvis har goda förutsättningar att behålla medarbetare men det finns en brist på avsatt tid för att få mer insyn i vad den enskilda medarbetaren har för behov och motiveras av för att stanna inom det utvalda konsultföretaget.

 • Hammarberg, Jerry
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Paulsén, Andreas
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Socialt Kapital: En kvalitativ studie i chefers upplevelser av det sociala kapitalets betydelse i det vardagliga arbetet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien söker en djupare förståelse för hur chefer inom näringslivet ser på vikten av att ha tillgång till sociala nätverk och hur de använder sig av dem i sitt vardagliga arbete. Studien är genomförd med ett kvalitativt metodval där semistrukturerade intervjuer har använts. Intervjuerna har transkriberats, analyserat och bearbetats genom ett fenomenologiskt perspektiv där respondenternas egna upplevelser och erfarenheter stått i fokus. Teorierna som används för att underbygga studien är Bourdieus socialt kapital, Granovetters sociala nätverk och starka respektive svaga band. Bourdieu och Granovetters teorier kompletteras med Colemans teorier om kulturens inverkan på de sociala nätverkens betydelse och hur det påverkar förmågan för individer att använda sitt sociala kapital. Avslutningsvis använder vi oss av Goffmans teorier om jaget och maskerna.

  Svenska chefer anser att deras sociala nätverk är en vital del i deras vardagliga arbete. Flera exempel framkom under studien där cheferna återgav situationer där de med hjälp av sina sociala nätverk löst uppgifter som för dem initialt upplevt svåra. Genom att vara en del av en gemenskap och aktiv aktör i ett nätverk upplever chefer en trygghet och ökad tilltro till sina egna förmågor att lösa sina arbetsuppgifter. De sociala nätverken och det sociala kapitalet upprätthålls genom att cheferna ställer sina egna kunskaper och resurser till förfogande för andra aktörer att begära ut. Genom att inte använda andra aktörers kunskaper och resurser på ett sätt att aktörerna upplever sig bli utnyttjade känner cheferna en trygghet i relationerna. För att säkra det sociala kapitalet är det enligt respondenterna viktigt att de framställs som seriösa och trovärdiga. Om andra aktörer i det sociala nätverket får intrycket att respondenterna inte återgäldar tjänster så var respondenterna av uppfattningen att de riskerade att exkluderas. Respondenterna hade en hög medvetenhet och arbetade aktivt med hur de framställs och uppfattas av sina kollegor och omgivning.

 • Samuelsson, Linnéa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Källefjord, Tommy
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  CSR-kommunikation: För hållbar utvecklings skull2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Intressenters efterfrågan på CSR har ökat, då näringslivet till stor del står till svars för den exploatering som sker av människan och miljön. Organisationers behov av legitimitet från omgivande intressenter, för att blir framgångsrika på marknaden, har därför lett till att allt fler organisationer väljer att frivilligt hållbarhetsredovisa. Studier visar dock att det ibland förekommer en särkoppling mellan organisationers externt redovisade CSR och deras praktiskt utförda CSR-arbete, vilket kan bli problematiskt då det kan leda till att en skev bild av hållbar utveckling presenteras. Föreliggande studie ämnar kritiskt granska särkoppling i relation till hållbar utveckling för att undersöka om och i så fall varför en organisations externa hållbarhetskommunikation kan leda till tröggående hållbar utveckling. Detta genom att utforska vad en förebildsorganisation externt kommunicerar gällande hållbarhet och hur det korresponderar med verkligheten. Urvalet utgörs av organisationen Hennes & Mauritz (H&M) då det går att argumentera för att organisationen är en förebild inom den globala textil- och konfektionsmarknaden. Genom en kritisk diskursanalys analyseras H&M:s hållbarhetsredovisning i syfte att se vilka diskurser organisationen externt kommunicerar samt hur dessa diskurser korresponderar med verkligheten.

  Resultatet/diskussionen utmynnar i att de diskurser som H&M externt kommunicerar främst villkoras av marknadsrationella ideal, varför en ”marknadisering” av kommunikationen går att argumentera för. Troligtvis kommuniceras detta av strategiska skäl då marknadsrationella ideal går i linje med den dominerande samhällsideologin nyliberalism, vilket kan leda till att organisationen erhåller legitimitet. Då en ”marknadisering” av H&M:s CSR-kommunikation identifieras i studien och detta vidare argumenteras för möjliggör ett sätt för organisationen att ta ett mer distanserat ansvar gällande hållbar utveckling i den sociala verkligheten, så skapas även argument för att H&M som förebild är med och bidrar till tröggående hållbar utveckling. Detta kan förstås utifrån nyinstitutionell teori som bland annat gör gällande att organisationer tenderar att efterlikna andra organisationer vars koncept är legitimitetsskapande och framgångsrika.

 • Bengtsson, Andréa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Pietruszka, Kamila
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Hot mot revisorns oberoende: en studie som berör digitalisering, konkurrens samt lagförändringar i revisorsbranschen2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The independence of the auditor is a crucial aspect of the audit industry. Independence is important for maintaining public confidence in the capital market’s functions and the credibility of financial reports. However, there are several factors that that threaten independence. There are some well-known threats since previous research, but in line with the development in the society, new threats to independence for today’s auditors arise. The purpose of the essay is to create an understanding of how the new threats; digitization, competition and changes in law can affect the auditor’s independence regarding objectivity, impartiality or autonomy. In previous research and the theoretical reference framework, the auditor’s task as well as the threats existing and new threats arising in the market are described. For the essay, a qualitative method is used to answer the purpose and in the chapter of the results presents the collected empirical evidence to give and account of the auditor’s perception of the various threat parameters. In the analysis, theory and empiricism are linked together and the discussion shows similarities between the old threats and the new ones. The conclusion of the essay is that the new threats both show similarities to existing threats as well as new trends which make these important to consider. Proposals for further research are to study the new threat of digitization as there appears to be something that increases to an extent and seems to take over auditor’s work more and more.

 • Birgersson, Fanny
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Ragnvaldsson, Jonas
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Randau, Emma
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Konsumentens uppfattning av Influencer Marketing på Instagram: En experimentell studie på Source Credibility, Köpintention och Varumärkesattityd2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Social media has in recent years grown and become an integrated part of people's everyday lives. The growth in popularity of social media has resulted in many companies moving parts of their marketing efforts to these platforms in the hope of getting a wider and more committed audience. An effect of the increased interest in social media marketing has been to sponsor people who have large numbers of followers, also called influencers, on social media platforms such as Instagram, Twitter and Youtube. While sponsoring influencers is becoming more common, we also see that the influencer audience has begun to grow tired of the sponsored material. Earlier research on celebrity marketing has shown that there is a negative relationship between the amount of products that a celebrity endorses and the endorser's source credibility. Researchers also found that the consumer's purchase intention and brand attitude were negatively affected. Our study therefore aimed to investigate whether the same conclusions can be drawn for influencers. On the other hand, research shows that the consumer's relationship with celebrity may differ from the relationship to an influencer. Because consumers often experience that they have a relationship to the influencers that they follow on social media, this can affect the reduced source credibility that would otherwise occur when an influencer publishes a larger amount of sponsored content. Therefore, this study also aimed to investigate whether the consumer's purchase intention and attitude is influenced by the consumer following an influencer or not.In order to answer the purpose of the study, an online experiment was conducted. Participants in the study were randomized into one of two groups where they were exposed to different amounts of sponsored material. The experiment was completed with a survey and the groups were compared to see if the attitude towards the influencer, purchase intentions and brand attitude changed when the participant was exposed to a larger amount of sponsored material. The survey also enabled further analysis of how attitudes and intentions are affected by the consumer being a follower or not. The result showed that the number of sponsored posts published by an influencer does not affect the consumer's purchase intention, brand attitude or the source credibility of the influencer. However, the study found that an influencer's source credibility was affected by whether the consumer is a follower or non-follower, which in turn also affects the consumer's purchase intention and brand attitude. We also found that source credibility affects purchase intention and brand attitude in both cases. We can therefore conclude that it is less important for the consumer how many sponsored posts an influencer publishes. It is more about whether the consumer follows the influencer or not, than about how the consumer receives the sponsored material. The following thesis is written in Swedish.

 • Elfsberg, Oscar
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Kronbäck, Tony
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Motivationsfaktorer hos volontärarbetare på ett svenskt sportevenemang: En jämförelse mellan olika demografiska variabler2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine what motivates volunteers within a swedish sporting event to facilitate volunteer recruitment and retention for organizations. A quantitative research was done using the Volunteer Motivation Inventory (VMI) and 122 respondents out of 360 volunteers finished the questionnaire. The respondents were categorized into the demographic groups gender, age (17-49, 50-64 and 65-74) and main occupation (working, studying or other).VMI has ten dimension with different sources of motivation and by using this tool you can tell which of the dimensions are the most important for the respondents. The results indicate that the dimension Social Interaction was the most important overall, meaning that the volunteers volunteer for the social atmosphere and the desire to meet new people.There were no significant differences found between males and females in any dimensions which indicates that they are motivated by similar factors. When looking at the age segments we found that the dimension Career showed the biggest differences where young people (17-49) had the highest mean and the old (65-74) had the lowest mean with the middle-aged (50-64) in between. The dimension Career also showed the biggest differences when comparing among main occupation where students were more keen to volunteer to get new experiences that could be useful in future employment. This thesis is written in swedish.

 • Gabre, Jennifer
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Johansson, Fanny
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  “Varför följer du influencers?”: En kvalitativ studie om generation X och Ys inställning till influencers på Instagram.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Internet and social media are today taking a large part of many people’s lives. This way of communicating with others is, from a historical point of view, new which has brought differences in the number of social media users in each generation. However, today considerably more people are using social media compared to a few years ago and companies have due to this started to use this platform in there marketing. Due to the fact that celebrities and other public people make business collaborations influencer marketing has had a great success. Since generation X can be considered as digital immigrants and generation Y on the other hand is born and raised with the social media, there are reasons to believe in differences regarding the generations’ attitudes towards the phenomenon influencers. The purpose of the study is to investigate the differences in generation X and Y’s approach to influencers. The data which has been collected is from semi structured personal interviews with five individuals from each generation. Through analyzing the data with the help of text templates, some patterns were identified. The two largest differences shown in the study are the overall attitudes towards influencers and the fundamental motive to why people follow influencers. Generally generation X is much more skeptical towards the concept and values a personal connection to the influencer they are following. Instead generation Y has a positive attitude towards the concept with the largest motive to be inspired by the influencer. The discussion of the reasons behind the results is based on some characteristic capacities for each generation. Such as generation X’s negative approach to commercials in general and that generation Y turns commercial into something that benefits themselves. The study does not take in to consideration the fact that the numbers of social media users in the generations differ, instead this study is focused on the people having Instagram today and are following at least one influencer.

 • Granstedt, Susanne
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Holmström, Ellen
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Källström, Vendela
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Varför volontärarbeta?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In a society where the event industry is growing, it is of importance to understand what motivates individuals to work voluntarily. Many events would not be possible to accomplish without the work of volunteers. The purpose of this study is to gain knowledge of how the instrumental (external) and intrinsic (internal) motivational factors influence individuals to work voluntarily. The study was conducted with a qualitative method and data was collected through seven semi- structured interviews. The study's respondents consisted of individuals who previously have worked as volunteers. Furthermore, all of them will volunteer at EuroPride 2018. The result demonstrated different experiences regarding the instrumental motivation factors and more unanimous answers regarding the intrinsic factors. However, belonging to a community was a recurring theme highlighted by all respondents. It was clear in the study how the intrinsic motivation factors were well-rooted within the respondents, while the instrumental motivational factors were more viewed as a bonus that embellished life. This study will be presented in Swedish.

 • Gården Hurtig, Johannes
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Hurtig, Mathias
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Influencers och recensioner från ett trovärdighets-perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Marketing today doesn’t look like it has done before, the digitization has resulted in a big change and lots of new opportunities for companies and individuals to advertise. Word-of-mouth has changed from something being said about a product or service in a conversation between two or more people to also be available online. There are a lot of different types of online word-of-mouth (eWOM), and we’re going to target influencers and online reviews. The study will look into the trust for influencers and online reviews perceived by the consumers and also examine how or if the amount of trust will alter depending on if the consumer approaches a high- or low involvement purchase. The study will be of a qualitative method where interviews will be held with six respondents. The questions will be cohere to the purpose of the study and the research questions. The result from this study shows that the consumer trust for influencers isn’t as significant as the trust for online reviews, despite that several of the consumers points out that there is factors that can change the amount of trust for both influencers and online reviews. For example an influencer with a lot of followers can appear to be more trustworthy than one with less, and a not that well known website with online reviews can appear less trustworthy. The respondents have agreed that influencers work better as inspiration for products and services, although they all thought that reviews are the deciding factor to making a purchase.

 • Hammar, Markus
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Cavrak, Kristoffer
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Rundlöf Kuusk, Joacim
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Belöningssystemets utformning & funktion: En fallstudie på två svenska bank- och försäkringsföretag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to gain increased understanding about the reward system and how it’s designed at Swedish bank and insurance companies but also to see perceptions about what employees of bank and insurance companies have for attitude to reward system and to see if there is a motivation to reach the company’s goals. Two research questions are the basis for achieving and answering the purpose of the thesis. The study has a qualitative method with an abductive approach. The theory covers areas such as the purpose of reward systems and well-known motivation theories. The data collection is done through semi structured interviews with two bank and insurance companies, which resulted in an empirical analysis where each interviews data has been analyzed. The empirical material of the study together with the theory resulted in the conclusion that reward systems at the two companies are structured on similar bases. They have the same purpose and that a combination of monetary and non-monetary rewards works best to motivate employees.

 • Hanson, Alice
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Eriksson, Caroline
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Hofström, Michaela
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Motivation inom volontärskap: En empirisk studie om vad som motiverar ideellt arbetande inom resor och evenemang2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Volunteers are a prevalent phenomenon in activities and an asset for many organizations. This empirical, qualitative study has been based on focus groups where respondents have been selected from two different areas of volunteers. This is to be able to study possible links between the two different types of volunteers, and how motivation may be described due to the choice of assignments. Terms that are used in this study are event volunteers and volunteer tourists. The study learns about what motivates ideal labor to want to perform and how different factors around motivation can differ depending on assignments. The study finds out what motivates ideal labor to want to perform. There is a lot of new research on the subject motivation, which indicates that the subject is complex and relevant to continue studying. Since previous studies were mostly based on quantitative data, this study is designed on a qualitative basis, to contribute to research on the topic with a more nuanced perspective. The study has resulted in how event organizations can learn from volunteer tourists in terms of motivation. The result has identified two dominant motivational factors common to both groups of volunteers; community and personal development. The result shows that depending on what task the volunteer has, the organisation needs to provide the right incentives.

 • Johansson, Lina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Myrnäs, Lisa
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Petersson, Viktoria
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Hållbart ledarskap: Begreppet i Sverige2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Although there are indications that typical characteristics of Swedish managers can be related to aspects found in sustainable leadership studies, there is no research that examines this kind of leadership in Sweden and among Swedish leaders. The purpose of this study is to describe the Swedish sustainable leadership. Through a qualitative approach, we have collected and analysed data in form of articles and texts to provide answers to how the Swedish sustainable leadership is described and what the most common aspects are when Swedish managers talk about themselves as sustainable. The results show that the Swedish sustainable leadership aims at being economically, socially and ecologically sustainable, innovative and that employees are being valued and seen. Overall, Swedish managers are not described as sustainable. Some CEOs work actively with social and ecological sustainability, and many possess characteristics that are typical of sustainable leadership, but not to a sufficient extent to be defined as sustainable leaders. Henceforth, the language of the essay is Swedish.

 • Licina, Aida
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Radtke, Hannah
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Johansson, Charlotte
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Sustainability Marketing: Sustainability Marketing on the Chinese Market2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  It is argued that sustainability today has become a mega-trend, where the consumers are more aware of their surroundings and businesses impact on the environment than ever. Companies have come to be critically observed by societies, which has put more pressure on them to act in more sustainable ways as well as becoming more transparent with their operational and sustainability communication towards stakeholders. In 1978 China opened up the country to the global economy and since then, the country has rapidly risen in the terms of international economic importance. However, China is suffering from large environmental concerns like immoderate pollution that has become a daily concern for the population. Due to the rapid economic growth that China has been going through the recent years, these environmental issues the country is facing are largely tied to the industrialization. One of the biggest factors contributing to China’s heavy pollution is the colossal number of both Western and Chinese production facilities opening up in China.The aim with this research was to investigate how three selected Swedish companies placed in Shanghai approach sustainability marketing and explore how they embed sustainability within their strategy and particularly in their marketing mix. This thesis was conducted with a qualitative approach and with semi-structured interviews with three Swedish companies; Greencarrier, Atlas Copco and Stora Enso.The findings from the interviews, conducted with the three mentioned companies, pointed out that sustainability today is well integrated in the company’s core business and that working with sustainability has become a critical success factor. Factors that were important for the companies was to have long-term sustainability strategies, being innovative and transparent in their operational and sustainability communication, being material efficient in the product development and promoting this on media channels like WeChat, internet websites, Facebook, Instagram and LinkedIn. Also, more traditional ways of marketing themselves was important, like visiting universities and exhibit at fairs. This essay will provide knowledge that can help companies to further their understanding of what a big role marketing has and how they can support awareness of sustainability issues. We also hope that our essay can help to inform consumers on the issue and by that place higher demands on companies to act sustainable. Because our thesis focused on investigating Swedish companies in Shanghai, it would be interesting to continue further research on how Chinese companies approach sustainability marketing.

 • Magnusson, Emma
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Engvall Johansson, Emma
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Demografiska faktorers påverkan på mobila betalningsapplikationer: utifrån ett risk-, tillit- och servicekvalitetsperspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sweden is today in the forefront of mobile payment technology, despite that, there are few studies in the area that have been conducted in Sweden. At the same time, previous studies show that demographic factors affect how things are perceived, therefore the factors age, gender and education have been studied in relation to risk, trust and service quality with mobile payment applications. The study is based on a deductible research effort and is a qualitative survey method. The empirical material has been collected through focus groups based on age. Selection of participants has been made by convenience checkout. The collected data has been analyzed by content analysis. In addition, the validity and reliability of the study have been resonated, including ethical considerations. The result of the study shows that demographic factors affect to a certain extent. Age and education affect how risk and confidence are perceived. However, gender is not found as a demographic factor that affects perceived risk, trust or service quality. The study also shows that other demographic factors influence, in this study, Sweden and its infrastructure appear to be a significant factor in perceived risk, trust and service quality with mobile payment applications.

 • Midbratt, Alice
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Johansson, Cassandra
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Hansson, Timmie
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Bedömningen inför en inkubationsprocess: Hur företag bedöms i en inkubators urvalsprocess2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to create an understanding of how companies are assessed in the selection process of business incubators and identifying the qualities that business incubators value in the assessment. A business incubator is a company that provides start-ups with local, consulting and different types of services. Entrepreneurs with business ideas are applying to incubators to get help develop their ideas and their business. The empirical material has been gathered through six qualitative semi-structured interviews with individuals who have an insight into the selection process of a business incubator. The empirical material is analyzed using the research and literature on business incubators, but also using the model Business Model Canvas. With the help of the empirical material and the theory of this study, an understanding has been created for the selection process. The study shows that all those applying to a business incubator are in different phases and business incubators have different main criteria. That’s why the company has to find the right business incubator for them. The idea and the entrepreneur have been raised as two independent parts as it has been found that business incubators assess these two parts separately. We have found a pattern that shows that there are two different selections in the selection process with a verification phase in between. The selection process is also seen from a sustainability perspective where it can be concluded that it is not a matter of course that it is weighted in the assessment of the companies.

 • Olsson, Amelia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Moberg, Lena
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Chefer i PR-branschen: en studie om hur män & kvinnor ser på sin kommunikation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to investigate managers in the PR-industry. We want, through defined communication styles, define managers’ point of view of their communication. We also want to see if there is any difference in how women and men communicate in their working places. The methodology that is used is a qualitative research method, and the empirical material is collected through semi structured interviews, at eight PR-companies in Gothenburg and Stockholm. Managers and employees have been interviewed. The findings of this thesis are that there is no big difference in women’s and men’s point of view of their communication. The two communication styles that managers - both men and women - in the PR-industry consider themselves to use is through preciseness and inspiration. To be as concrete as possible is something that all the managers we interviewed value highly but there is a difference in how it is conducted between the genders.

 • Ramini, Emile
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Johansson, Pontus
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Content Marketing: varumärkesbyggnad inom modebranschen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The digitalization has opened up the whole world as a competitive market for fashion brands. Thus, it may be even more difficult to reach and raise interest because of new digital channels that companies can use in their market communication. Despite the great opportunity of reaching out to customers, it is still difficult to perceive and create engagement. It is both an art and a science to build a brand and it requires careful planning, creative and well-run marketing and long-term commitment. Today, it has become something that is crucial to any modern business. The significance and value of a brand can be distinguished from the market benefits that the brand has created. A strategic asset marketed in own or purchased channels, made available on its own platform, is aimed at influencing behavior that leads to business benefits, increased brand awareness and strengthening customer loyalty. Content marketing is challenging and it requires a lot of resources and effort to create good content that contributes to engagement, sharing and sales. In a market with high competition, it is not enough to just produce content, it is necessary to make it stand out by making it helpful and authentic. If content is not seen by the intended audience, the company will have wasted it’s time and money with no revenue. Instead of using content to engage their audience and listen to what they have to say, today content is produced to maintain the company's editorial planning. Creating content just for the purpose of creating content alone does not give traffic and does not make customers buy products. This study is a qualitative case study on branding, which aims to study how content marketing is used to build brands, in the fashion industry. The study shows how the case company provides examples of how fashion companies can work with content marketing to build brands. The study also shows what kind of content is produced in different forms for different channels. To build a successful brand through content marketing, it is important to create a personal and emotional link between the brand and the audience. It is also important to have a silver thread in its message that should be in line with what the brand and the company stands for. A successful brand needs to be consistent with its content, and follow a silver thread that people can relate to and recognize. In addition, it is important to create relevant content that the audience is constantly asking for. Fashion companies can benefit from storytelling on multiple levels in their content marketing, how they tell about the company's history and its values, how they describe their products and how they tell stories about their customers. The way storytelling can contribute in content marketing is to create the emotional link between the brand and its audience. The company’s audience is attracted to stories and characters that they can relate to, focusing instead on the story’s message rather than on the company. Our case study is written in Swedish and investigates a fashion company from Gothenburg where the case company is just an example of how the industry works when it comes to building a brand via content marketing. The study is based on a collected theory in the fields of market communication, brand building and content marketing, which together with the empirical material from the netnographic field observations and the semi-structured interview weighed together are intertwined in a discussion.

 • S. Källkvist, Teemu
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Terstad, Samuel
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Prestationsmätning i Icke Vinstdrivande Organisationer: En Fallstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  An increasingly competitive and quickly changing environment requires today’s organizations to clarify their goals, identify their existing positions, and function more efficiently and effectively. These premises also apply to nonprofit organizations that also need to adapt to this new reality to survive. A performance measurement system (PMS) that, in short terms, is a tool for ensuring that organizations meet their goals and purposes can help to cope with these challenges. However, studies shows that measuring and managing organizational performance is an increasing concern for managers and constituents in nonprofit organizations. The purpose of the study is to explain and contribute to a greater understanding of the use and purpose of PMS in nonprofit organizations. Thus, the purpose of the study will also be to contribute to the existing knowledge base within the field of performance measurement. This qualitative case study is conducted on Systembolaget and has collected empirical data primarily through semi-structured interviews with seven managers from three hierarchical levels in one of the organization's sales districts, but also through documents. Through an analysis and discussion of our empirical findings in relation to our theoretical framework, one of the conclusions is that the purpose of PMS is the same in nonprofit organizations as for profit-making organizations. We have identified PMS as a management tool for adherence and development of strategies as well as achieving goals and visions. The study also shows that a strategically aligned PMS focusing on nonfinancial measures clearly linked to operations can be important when it comes to translation of nonprofit organization's strategy into desirable actions and results.

 • Causevic, Selma
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Karlsson, Andreas
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Reteike, Linnea
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Designa en arbetsyta: för att främja kreativitet och samarbete2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study, the authors present their findings on how a company could design a workspace to increase creativity and teamwork. The study was undertaken, since there is current a gap in scientific research regarding the relations between the physical workspace and creativity. This case study is written with a qualitative approach with empirical data being collected from semi-structured interviews, a focus group and two different observations. The company, about which the case study is written about, works with digital signage. In the company’s work process, employees with different tasks are working together in so called cross-functional groups. However, the employees are today positioned within the office space according to their occupation, and the company is therefore in need of a space were individuals from each group can sit and work together. To meet this need, the company plans to expand their office space with a room that can accommodate such a work space and the current study is a pilot study for the design of such a room. Difficulties may appear in a workplace that constantly needs innovative ideas. A reason of this is the expectation of high performance by the employees within a limited time frame. This leads to the main aim of this study, which is to investigate factors required to increase creativity and teamwork. The study also aims to suggest how such factors may realistically be applied to the work space. The result shows that creativity and teamwork depend on both physical and psychological aspects to maximize the effect of the process. The employees are in need of customized technical implements to be able to develop their work assignments. At the same time, the employees need a quiet place to turn to when they need a short break. The social environment at the workplace is an important aspect. The employees must have the opportunity to make mistakes and to learn from these. With these criteria fulfilled, the employees are more likely to have the right mindset to increase their creativity. In the conclusion, a model, made by the authors, is presented for the most important components that are required to increase creativity and teamwork. The model provides the reader with six factors of which each and one are important to consider.

 • Engström, Frida
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Christoffersson, Jini
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Influencer Marketing: En framgångsrik strategi beroende på målgruppensålder2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  We live in a consumer society where we daily are being exposed for advertising in all its different forms. Companies are constantly striving to find new innovative marketing techniques that will break through the media noise, where Influencer marketing has been identified as one of the most successful marketing strategies of today. Previous research that points to the strategy's success has mostly been done on a younger target group. Thus, we have identified a gap in the literature and intend to investigate the effect of this marketing method on an older generation. The purpose of the study is to investigate what relationship women at the age 50-65 have to Influencer marketing, as well as get an idea of what influences their wish to buy clothes for personal use. A subsidiary aim is also to investigate what personal attributes businesses should look for in an Influencer, for women aged 50-65 to embrace their message. We have used qualitative methods with inductive approach. Mainly semi-structured interviews in the form of focus groups, complemented with the method photo elicitationinterview. The result shows that Influencer marketing on social media is not a successful marketing strategy for this target group. Mainly because the respondents do not use social media to the extent required for this to be a possible marketing method. On the other hand, traditional advertising and people in their surroundings showed to hold great influence when it comes to the choice of clothes they wear. Although, if you choose to use Influencer marketing to target these women, trustworthiness, similarity and charisma are three key personal attributes that the target audience appreciates in a potential Influencer.

 • Kreuger, Amanda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Broman, Sabina
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Influencer Marketing: Relationen mellan företag och Influencers2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Social media is a big part of today’s society and it may seem as a certainty to constantly be available and online. These social platforms have opened the door for a new kind of marketing strategy, the Influencer Marketing. Through this new marketing communication companies are given the possibility to target a new group of customers through the social media channels of the influencer. By studying previous research of the topic we have identified a gap in the research regarding how the business relationship, within Influencer Marketing, between the involved company and influencer work. This paper’s purpose is therefore to study said relationship from the perspectives of marketing to acknowledge how the two parties work together to maintain and uphold the own and each others image. To gain a depth in our paper and to understand the company’s as well as the influencer’s perspective the empirical material has been gathered through several qualitative semistructured interviews. These interviews have been analysed alongside previous research through a qualitative approach.

 • Ahlgren-Wallin, Kristina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Allhage, Frida
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Om vi inte går ut blir vi gnälliga: en studie om utevistelse på förskolans gård2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  I förskolan anses utevistelsen vara betydelsefull och viktig för barns hälsa och välbefinnande och en självklar del av verksamheten. En stor del av verksamhetens tid spenderas ute på förskolans gård.  Vi har arbetat många år i förskolan och har upplevelsen att utevistelsen på gården ofta handlar om att barnen ska få komma ut i friska luften och få göra av med energi. Under vår studietid har vi fått ett större intresse om utevistelsen på förskolans gård, på vilket sätt den används och planeras samt hur miljön på gården formas.

  Syfte

  Syftet med denna studie är att få en ökad kunskap om utomhuspedagogik i förskolan. Vi villundersöka hur barn och förskollärare på förskolan resonerar kring utomhuspedagogik och barnens olika möjligheter till utveckling och lärande i förskolans utemiljö.

  Metod

  Till studien har vi valt att använda en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare. Detta för att vi ville undersöka hur förskollärare resonerar kring barns möjligheter till lärande och utveckling på förskolans gård. Vi har även genomfört gruppsamtal med fem barn på två olika förskolor för att ta del av barnens tankar och funderingar kring sin utevistelse. För att specifikt kunna undersöka barnens aktiviteter så genomförde vi även två icke-deltagande observationer av barn och förskollärare under utevistelse.

  Resultat

  Studien visar att förskollärare tycker att det viktigt med utevistelse för barnen. De anser inte att är så stor skillnad på ute- och inomhuspedagogik men studien visar att det blir skillnader i vardagen. Samtliga förskollärare anser att det pedagogiska arbetet man gör med barnen inomhus kan man även göra utomhus. Förskollärarna tycker att utevistelsen bidrar till att barnen får möjlighet till rörelse och att leka lekar som miljön inne ofta sätter stopp för. På gården leker barnen i andra sociala konstellationer än inne, de lär sig samspela, öva samarbetsförmågan och konflikthantering säger förskollärarna. Barnen tycker att de lär sig att samarbeta. Det framgår också i resultatet att barnen får ta del av mycket matematik, matematiska begrepp, fysik och naturkunskap under utevistelsen.

 • Alexandersson, Malin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Gabeljic, Medina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Multimodala texter: en studie om lärares uppfattning om multimodalatexter i svenskundervisningen2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete studerar hur mellanstadielärares syn på och förståelse av multimodala genrer, som exempelvis serier och serieromaner, ser ut. Arbetet kommer även att studera hur dessa lärares syn på läsundervisning och läsförståelse ser ut. Multimodala genrer är något som forskning har visat bör användas i nuläget i skolorna, därav undersökningens uppkomst. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017 (Lgr 11) står det att eleverna ska få nödvändiga kunskaper så att de kan delta i samhället. Det betyder att kunskaper behöver läras ut för att eleverna dels ska kunna förstå dagens samhälle med allt mer ökad digitalisering, dels för att kunna nyttja kunskaperna i samhället. I centralt innehåll i Lgr 11 står det att eleverna ska kunna läsa texter som kombinerar bild med ord. Syftet med detta examensarbete är att undersöka lärares syn på och förståelse av materialet. I examensarbetet används kvalitativa intervjuer som metod. Vi har till denna studie intervjuat sex mellanstadielärare som undervisar i svenska. Två av skolorna är belägna i en stad och en i landsbygden. Syftet med intervjuerna var att komma fram till lärarnas erfarenheter av, förståelse av och syn på multimodala genrer, specifikt serier och serieromaner, läsundervisning och läsförståelse. Vi använde oss av både strukturerade och öppna frågor under intervjuerna. Analysen består av intervjupersonernas svar (Lantz 2007). Till analysen användes två olika analysmetoder, tematisk analys och mönster. Tematisk analys handlar om intervjupersonernas arbetsplatser och att de ska jämföras. Detta gjordes övergripande via en tabell. Mönster handlar om att teman ska utvinnas från insamlingsmaterialet. De teman som kunde utvinnas var motivation/kul att läsa, lärares syn på multimodala genrer, lärares erfarenheter av multimodala genrer och hur lärare arbetar med läsning. Utifrån vår analys framkom det att samtliga lärare inte använder sig av multimodala texter i nuläget och att hälften av lärarna har en relativt negativ syn på materialet. Det framkom även att lärarna arbetar på varierande och olika sätt vad gäller läsning och läsförståelse.