12 51 - 71 of 71
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Björnsson Wikström, Miranda
  Webbaserat forskarstöd: En studie av fem svenska universitetsbiblioteks webbplatser2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis studies web based services for researchers, what kind of services are provided and how they are presented on the web, at five Swedish universities. In the digital age, the academic libraries have got to review how they reach researchers and what kind of services they can present to them. Since most of the resources used by researchers are available through the web, web based support services for the universities researchers can be a way to market the campus library as relevant. The study is conducted using a User Experience framework to explain the users way from the universities main home page to the services specifically aimed at the researchers. The services provided through the web page specifically for researchers are then analyzed with the help of a theory regarding primary and secondary services for researchers. The findings are that the services for researchers vary slightly, both in presentation and content. The web pages specifically aimed at researchers are similar but can be divided into three groups of different design and interface. Services that are provided on four of five of the universities library web pages are services regarding reference service programmes, information seeking, open access and publishing.  

 • Kahelin Jakobsson, Heidi
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Simonsson, Sandra
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Musik: Ett pedagogiskt redskap för att utveckla språket hos barn i förskola2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här undersökningen är att få en inblick i hur förskollärare använder sig av musikundervisning i förskolan för att stimulera barns språkutveckling. Vi vill undersöka hur förskollärare arbetar med musik för att främja språkets utveckling, samt vid vilka tillfällen musikundervisningen förekommer.

  I vår teoretiska ram använder oss av den sociokulturella teorin, även vid analys av resultatet använder vi oss av denna teori men också av tidigare forskning.

  Vi väljer att använda oss av kvalitativ metod i undersökningen i form av intervjuer, för att få en inblick i hur förskollärare ser på musik i förskolan och hur musiken stimulerar barns språkutveckling. Respondenterna i undersökningen är utbildade förskollärare med olika lång yrkeserfarenhet och i olika åldrar för att få en så bred inblick som möjligt.

  Resultatet i undersökningen visar att förskollärare använder musikundervisning regelbundet, oftast i samband med samling. De kopplar arbetet till läroplanen och de strävansmål som framhävs för att stimulera barns språkutveckling genom musik. Med musik menar vi sång, instrument och rim och ramsor. Det har även framkommit att respondenterna upplevt en utveckling av barnens språk med hjälp av musikaliska medel både i spontana och planerade situationer. De ser att barnen efter en längre tid lär sig nya sånger vilket innebär att de lär sig nya ord, språkljud och uttal, och meningsuppbyggnad som de tidigare inte kunnat.

 • Spajic Larsson, Katarina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Stenseke, Elin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Interkulturalitet i förskolan: En studie om pedagogers arbetssätt i mångkulturella barngrupper2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med anledning av att antalet flerspråkiga barn i den svenska förskolan ständigt ökar är pedagoger idag i behov av nya kompetenser för att möta och stödja barnen i deras språkutveckling. Enligt Borås Stads Språkplattform krävs ett interkulturellt förhållningssätt i mötet med dessa barn. Syftet med studien var att undersöka om och i så fall hur pedagoger i förskolan har ett interkulturellt förhållningssätt.

  I en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer har sex pedagoger besvarat frågeställningarna gällande hur de resonerar kring interkulturalitet och hur de upplever sitt arbete i mångkulturella barngrupper i förskolan. Datainsamlingen har skett på tre förskolor belägna i mångkulturella områden i Borås Stad.

  Studien visar att samtliga pedagoger besitter interkulturell kompetens. Precis som Språkplattformen fastslår anser pedagogerna att ett interkulturellt förhållningssätt är nödvändigt i mångkulturella barngrupper. De betonar att goda relationer med barn och vårdnadshavare är centralt för arbetet men komplext. Studiens resultat kan inte utan vidare appliceras på yrkesgruppen som helhet då det endast speglar de medverkande pedagogernas resonemang. Resultatet indikerar dock att pedagoger med följande medel kan ha en positiv inverkan på flerspråkiga barns språkutveckling: ett interkulturellt förhållningssätt med fokus på bemötande och goda relationer, synliggörande av språk och kultur i verksamheten samt relevanta didaktiska redskap.

 • Uddling, Jenny
  Stockholms universitet, Institutionen för språkdidaktik.
  Textsamtalens möjligheter och begränsningar i språkligt heterogena fysikklassrum2019Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis reports and discusses results from case studies of how two physics teachers process the language and subject content of textbook texts in interaction with their students, several of whom are second language learners. The overall aim is to study and contribute to knowledge about the didactic choices teachers make in relation to text-talks in linguistically diverse physics classrooms. In order to find out what might pose linguistic challenges for the students, the textbook texts used in the classrooms are also analyzed.

  Data was collected through video and audio recordings in a year 5 and a year 8 physics classroom, during a period of nine and seven weeks respectively, where physics was taught by teachers who identified themselves as having a language focus in science instruction. In addition to the classroom observations, semi-structured interviews with the teachers were conducted.

  The study is rooted in socio-cultural theory, including literacy and second language acquisition, and in social semiotics, including systemic functional linguistics (SFL) and multimodal perspectives. In the textbook texts, structural and lexicogrammatical features were analyzed. In the text-talks, the analysis focused on how language and content were processed in interaction with the students and what opportunities and limitations this offered the students.

  The results reveal that the science textbook texts impose great linguistic demands upon the students. The results also reveal that both teachers carried out extensive textual processing in interaction with their students, which showed the teachers’ broad repertoire of didactic choices in connection with the text-talks. The text-talks offered an increased redundancy, opportunities to develop academic registers and to some extent to be socialized into disciplinary reading. Limitations were associated with the teachers not always being sufficiently clear about the purpose and implementation of the text-talks, the language focus sometimes taking the focus off the subject matter and the teachers' use of everyday language not always being an asset.

 • Nemat, Babak
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  The Potential of Food Packaging Attributes to Influence Consumers’ Decisions to Sort Waste2020In: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 12, no 6, article id sustainability-715554Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Food packaging waste is a valuable resource for material recovery, if it is properly separated and sorted by consumers. The packaging itself may have the potential to assist consumer sorting by, for example, communicating a correct sorting practice. This is partly due to the fact that the sorting of packaging waste, which is a habitual behavior of consumers, can be perceived as being confusing and inconvenient. Consumers can, therefore, choose not to sort. It is argued that material recovery could be enhanced if packaging can afford easy and proper sorting and separation. To investigate the potential of packaging to support proper sorting, six types of yogurt and cream packaging were examined across 15 households in Karlskrona (a medium-sized Swedish city). The aim is to investigate the effect of selected packaging attributes on consumer decisions regarding waste sorting. The results reveal that some of the selected packaging waste is not properly separated and sorted. It is concluded that the design of food packaging based on user-centered needs could affect consumer decisions for the proper sorting of packaging waste, which enables improved material recovery. The design should focus especially on the package’s visual attributes, the material selection, and the package´s waste sorting related functions

 • Seipel, Sina
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Ink Jetting of Photochromic Ink: Towards the Design of a Smart Textile Sensor2020Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Smart textiles have been a hot topic in research for several decades; however, comparatively few products can be found on the market. Resource-efficient processes can boost the breakthrough of smart and functional textiles, which often necessitate high-cost materials and only require small batches.

  This thesis provides a technology-driven approach with resource-efficient solutions for the production of UV-sensing textiles, while pointing out the challenges of the new materials, which are created when novel production processes are used. The performance of UV-sensing textiles produced by ink jetting and UV curing of ink with commercial photochromic dyes is primarily explored. Several steps in the development of a UV-sensing textile are covered in thesis; development and jetting performance of the photochromic UV-curable inkjet ink, optimization of the color performance of photochromic prints using production process parameters by tuning color kinetics, and evaluation of the durability and textile character of photochromic textiles. Other focuses included in the thesis are dyeing of photochromic textiles with supercritical carbon dioxide (scCO2), novel ways of stabilizing photochromic prints and ink jetting of functional ink for sports and work wear.

  It was shown that physical properties of the ink and temperature affected the jetting behavior of the ink. A discrepancy between the drop formation of UV-curable photochromic ink and existing models for jetting of inkjet ink was highlighted. Reversibly color-changing textiles can be produced with inkjet printing and UV curing of photochromic inks. The combination of the resource-efficient processes with the photochromic material required the introduction of an extended kinetic model to describe the coloration reaction of prints. An essential finding was that the kinetics of photochromic dyes in UV-curable ink applied on polyester fabric could be tuned using fabrication parameters during printing and curing in a continuous resource-efficient production process. By changing fabrication parameters during production, the prints’ crosslinking density is influenced and hence dye kinetics can be modified as a result of matrix rigidity of the UV ink. Furthermore, fabrication parameters influence and can be used to improve print durability as of abrasion and washing. Also, printing with photochromic UV-curable ink did not affect the fabric properties significantly in regards to flexibility and surface morphology. With the results obtained, photochromic textiles can be produced resource-efficiently using inkjet printing and UV curing, as well as scCO2 dyeing to boost the cost-effective and flexible production of smart textile UV sensors.

 • Axelsson, Monica
  et al.
  Stockholm University, Sweden.
  Danielsson, Kristina
  Linnéuniversitetet, Institutionen för svenska språket (SV).
  Jakobson, Britt
  Stockholm University, Sweden.
  Uddling, Jenny
  Stockholm University, Sweden.
  Elaboration and negotiation of new content: The use of meaning making resources in multilingual science classrooms2017In: NFSUN Nordic Research Symposium on Science Education 2017: Paper presentations – posters – symposia – workshops, 2017, p. 17-20Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This presentation reports results from a study aiming at examining multilingual students’ meaning-making in science when instructed through Swedish. Focus is on how new content is elaborated and negotiated through various semiotic resources such as written and spoken language, still and moving images, gestures and physical artefacts. Data consist of video and audio recordings and digital photographs from two multilingual physics classrooms (students aged 11-12 and 14-15 respectively) and one biology classroom (students aged 14-15 years). Theoretically, the project takes its stance in social semiotics and pragmatist theory. Data are analysed through systemic functional linguistics, multimodal analyses and Dewey’s principle of continuity. The results show that the teachers and the students were engaged in meaning-making activities involving a variety of semiotic resources in ways that sometimes matched both students’ linguistic and scientific level. However, some observations indicate classroom practices that might constitute a hindrance for meaning-making. The study has implications for ways of promoting multilingual students’ meaning-making in science, including learning science, competent action, that is, norms about how to act in the science classroom, and communicating through different modes.

 • Nedeva, Aleksandra
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Ustrali, Anife
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  “Kul att spela fotboll med fröknarna men de är inte så duktiga”: En studie om förskollärares delaktighet i barns lek ur ett förskollärarperspektiv respektive barns perspektiv2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Förskollärarna ska vara engagerade, närvarande och medforskande så att de kan främja barns utveckling och lärande. I förskolan anses lek som ett läroverktyg för att kunna stödja barnen i sin framtida utveckling. Därför fokuserar denna studie på hur förskollärarna tänker kring sin delaktighet i leken och vad barn anser om förskollärarnas delaktighet i sin lek.

  Syfte

  Syftet med denna studie är att få en inblick i hur förskollärarna resonerar om sin delaktighet i barns lek och hur barn resonerar om förskollärarnas delaktighet i sin lek. Denna studie utgår ifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv samt ett sociokulturellt perspektiv.

  Teori

  Vår studie utgår från utvecklingspedagogiken och sociokulturella teorin. Utvecklingspedagogiken betonar vikten av att vara en närvarande och engagerad förskollärare för barns utveckling och lärande på ett kognitivt och socialt sätt. Den sociokulturella teorin syftar till att barn lär sig i samarbete med andra på ett socialt, emotionellt och kognitivt sätt.

  Metod

  Vi har använt oss av en kvalitativ semistrukturerad intervjumetod för att samla in data till vår studie. Sju förskollärare i samma kommun intervjuades på fem olika förskolor, samt att det genomfördes två barnintervjuer med sju barn på två olika förskolor i samma kommun.

  Resultat

  Resultatet från förskollärarintervjuerna visar att förskollärarna anser att deras delaktighet är viktig i barns lek för att främja barn i sin utveckling och i sitt lärande utifrån barns behov och intressen. Förskollärarna ser lek och lärande som oskiljbara delar och menar att barn lär sig när de har roligt, dock anser förskollärarna att det finns hinder som påverkar deras delaktighet i barns lek. Resultatet från barnintervjuerna visar att barn gärna leker ihop med sina förskollärare och att förskollärarnas delaktighet i barns lek kan vara avgörande för att främja barns lekförmåga. Slutsatsen som vi drar utifrån tolkning av resultaten är att både förskollärare och barn uppskattar att leka tillsammans.

 • Carlsson, Linda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Hansson, Nathalie
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Det handlar om att öppna dörrar”: En kunskapsöversikt över hur forskningendefinierar interkulturell historieundervisning2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I ett mångkulturellt samhälle krävs en interkulturell undervisning. Syftet med vårkunskapsöversikt är att undersöka kunskapsläget inom den interkulturella undervisningen i historieämnet samt vilka möjligheter det inkluderande klassrummet ger till identitetsskapande och identitetsutveckling för alla elever som vistas i den. Den frågeställning vi ställt tillforskningen är ”hur kan historieämnet fungera som identitetsskapande och identitetsutvecklande i ett mångkulturellt klassrum?”.

  Arbetet är en kunskapsöversikt som sammanställer tidigare forskning inom ämnesområdet. Vi genomförde vårt arbete på så sätt att vi försökte hitta sådan forskning som vi kände var relevant för vårt syfte. När vi hittat forskning satte vi oss in i den genom att läsa artiklarna för att sedan sammanställa den information vi fått från artiklarna.

  De resultat vi kan se är inte generella då tidigare forskning riktat sig mot äldre elever än de vi haft för avsikt att undersöka. Vi kan dock se att även om åldersspannet inte är relevant så ger ändå resultaten en fingervisning om hur vi kan arbeta interkulturellt även med de lägre åldrarna, 7–11 år. Då resultaten visar att det krävs en historiemedvetenhet för att skapa sig en interkulturell historisk kompetens blir det en generell slutsats att sådan undervisning lämpar sig för alla åldrar.

 • Dahlström, Sanna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Rappell, Jaqueline
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Strategier för att främja elevers läsförståelse: En kunskapsöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  En god läsförståelseförmåga följer oss hela livet, att kunna läsa och förstå är en individuellrättighet. För att eleverna ska få möjligheten till detta behöver skolan bedriva en målinriktad undervisning. Läsförståelse är en viktig del som följer eleverna genom hela skoltiden i samtliga ämnen och är en minst lika viktig del senare i livet. För att utveckla en god läsförståelse finns ett flertal lässtrategier som kan implementeras i undervisningen.

  Denna kunskapsöversikt syftar till att undersöka hur forskningsfältet om läsförståelse ser ut. Vi har valt att fokusera på lässtrategier. För att tillgodose vårt syfte har vi utgått från två frågeställningar:

  - Hur främjar lässtrategier elevers läsförståelse?

  - Vilka svårigheter kan identifieras i undervisningen av lässtrategier?

  Vi har genomfört en systematisk litteraturstudie. Vi har i databaserna Primo och ERIC(ProQuest) samlat in vårt urval av studier. Vi använde oss av olika urvalskriterier för att få fram relevanta studier. Läsförståelse och lässtrategier var centrala ord. Nio vetenskapliga artiklar ligger till grund för denna kunskapsöversikt.

  Utifrån kartläggningen visade resultatet att samtliga studier är positivt inställda till användning av lässtrategier i undervisningen. Resultatet tyder även på att lärare behöver besitta en god kunskap om lässtrategier, vilket ställer höga krav på läraren. Detta har visat sig kunna vara problematiskt eftersom lärare inte alltid är tillräckligt kunniga eller förberedda för att anpassa lässtrategier utefter elevernas behov.

  Förord

  Under arbetets gång har vi arbetat tillsammans för att kontinuerligt dela idéer och tankar. Vi har mestadels genomfört gemensamma sökningar som vi dokumenterat i en matris. Vid sökningar som gjorts enskilt har dessa dokumenterats i matrisen för att båda ska ha tillgång till dem. När vi sedan läst igenom våra artiklar har vi suttit var för sig och gjort anteckningar under läsningen. Sedan har vi gemensamt jämfört våra anteckningar för att säkerställa tolkning av artiklarna. Vid utformningen av texten har vi suttit tillsammans med varsin dator och skrivit i ett dokument. All text har skrivits gemensamt.

 • Friedländer, Esther
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Saemi Zirdehi, Anna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Attityder kring digitala verktyg i förskolans verksamhet2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Den digitala utvecklingen i det svenska samhället har hastigt gått framåt. Det har medfört att digital kunskap hos individen har blivit allt viktigare. Förskollärares attityder gentemot arbetet med digitala verktyg i förskolans verksamhet varierar vilket kan få betydelse för barns lärande. Läroplanen för förskolan (Lpfö 18 2018, s.9) innehåller tydliga formuleringar angående användningen av digitala verktyg i förskolans verksamhet.

  Syfte

  Vårt syfte med denna studie är att undersöka förskollärares attityder kring användningen av digitala verktyg i förskolans verksamhet.

  Metod

  Genom intervjuer inom en kvalitativ undersökningsform har vi undersökt ett antal förskollärares tankar och attityder kring arbetet med digitala verktyg i förskolans verksamhet.

  Resultat

  Vår intervjustudie visade förskollärares attityder kring arbetet med digitala verktyg i förskolans verksamhet där de ansåg att arbetet med digitala verktyg har betydelse. De menar att digitala verktyg är en stor del av barns vardag men uttrycker dock att de behöver mer kunskap inom ämnet. De beskriver vikten av sin roll som närvarande kring barn i arbetet med digitala verktyg samt att arbetet bör utgå från ett syfte där undervisningen ska präglas av läroplanens skrivningar.

 • Gustavsson, Cecilia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Sandberg, Sandra
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Traditioner i den svenska förskolan2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Det svenska samhället är idag mångkulturellt och barngrupperna i förskolan består ofta av individer med olika kulturell bakgrund. Detta examensarbete handlar om hur förskollärare uppmärksammar traditioner och varför. Arbetet belyser även hur de skulle vilja arbeta med kulturella traditioner och varför de inte gör på det sättet.

  Syfte

  Syftet med studien är att skapa större kunskap om traditioner i förskolan genom att lyssna på förskollärares utsagor.

  Metod

  Syftet undersöktes med hjälp av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare på sex olika förskolor, i två olika kommuner. Även ett kvantitativt intresse har framkommit under arbetets gång genom att ta reda på hur vanligt förkommande varje tradition är. Studien utgår från en sociokulturell teori och dess syn på kultur och traditionerna som en del av kulturen men även att vi lär tillsammans med andra.

  Resultat

  Resultatet från intervjuerna visar att det är traditionerna från den svenska kulturen som har störst utrymme på förskolorna i denna undersökning. Det framkommer att dessa ofta uppmärksammas men på olika sätt. Även en del mindre traditioner uppmärksammas på en del förskolor i studien. Resultatet visar att inga traditioner från andra kulturer uppmärksammas på de undersökta förskolorna. Det framkommer av förskollärarna utsagor varför de inte uppmärksammar traditioner från andra kulturer samt att de har önskemål om hur de skulle vilja arbeta.

 • Nyman, Kaisa
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Hur hanterar lärare elevers olika nivåer i läsundervisning?2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns flera sätt att lära sig att läsa men för många barn är det en komplex process som både lärs in i och utanför skolan. Barn lär dessutom på olika sätt vilket gör att läraren i svenska måste ha olika pedagogiska redskap för att kunna möta barnens olika nivåer i läsundervisningen. En del barn har knäckt läskoden innan de börjar skolan. Som lärare behöver man kunna anpassa metoderna efter varje barns förutsättningar och behov.

  Alatalo (2011) betonar det förebyggande arbetet dvs. tidiga insatser och anpassningar för att inget barn ska riskera att få lässvårigheter. Det pedagogiska arbetet utgör en av det mest betydelsefulla faktorerna för att elever ska utveckla god läsförmåga.

  Resultat från den senaste Pisa undersökningen 2019 visar att svenska elever presterar allt bättre i läsförståelse och ligger nu över OECD genomsnittet. Det svenska resultatet har gått upp stadigt sedan 2015. Men allt ser inte positivt ut, bl.a. ökar klyftorna i svensk skola. Dessutom var det 11% av eleverna som uteslöts ur undersökningen.

  Den här översikten fokuserar på vad nationell och internationell forskning visar om hur lärare hanterar elevers olika nivåer i läsundervisningen i grundskolans tidiga år och vad forskningen säger är gynnsamma arbetssätt när lärare hanterar elevers olika läsnivåer.

  Som blivande svensklärare är jag intresserad av hur jag i svenskundervisningen kan arbeta med läsundervisning, närmare bestämt med elevernas olika nivåer i läsundervisningen. Forskningsöversiktens studier har insamlats genom den internationella databasen Eric (ProQuest) samt biblioteksdatabasen Libris. De studier som har tagits fram är peer reviewed granskade. Två svenska avhandlingar samt 10 internationella vetenskapliga artiklar ligger som grund för denna översikt som syftar till att visa hur lärare hanterar elevers olika nivåer i läsundervisningen.

  Genom den lästa litteraturen framkommer det att lärarna är nyckeln till kunskap och att det är lärarnas skicklighet som är den viktigaste faktorn för framgångsrik läsundervisning, men också att det saknas pedagogisk forskning om hur lärare hanterar elevers olika nivåer i läsundervisning. Elevfokuserad undervisning och kooperativt lärande bidrar till bättre studieresultat när man undervisar i läsning med elever som befinner sig på olika läsnivåer. Det är dock svårt att implementera dessa arbetssätt då lärarna gärna har sin traditionella lärarstyrda undervisning, menar Tarch & Pinto (2016).

 • McQuillan, Holly
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Digital 3D design as a tool for augmenting zero-waste fashion design practice2020In: International Journal of Fashion Design, Technology and Education, ISSN 1754-3266Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article describes the use of three-dimensional (3D) software in zero-waste fashion design, with a focus on its application in the context of the authors’ research and experience in industry and education. It expands on its use in visualisation for merchandising and marketing, to discuss how as a hybrid design and prototyping tool, 3D software could transform zero-waste design in industry, education and research. This research uses an experimental design approach and reflects on the authors’ design process before using 3D software, and its transformation upon learning, due to its utility for holistic 2D/3D practices. The article explores a range of examples of 3D software in use, revealing new design workflows that it allows for in articulating the relationship between form, pattern cutting and waste – and concludes that the advantages of 3D software to augment the garment design process is particularly evident for zero-waste fashion design.

 • Al-Khouri, Aleksandra
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Saleh, Neriman
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Stress på Sahlgrenska akutmottagning: En kvalitativ studie om hur sjukvårdspersonalen upplever stress på Sahlgrenska akutmottagning2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Stress is a very common phenomenon that is often found in health care. Work-related stress is one of the most common causes to sick leave. High workload, threats and violence are risks for occurrence of stress and mental illness. 

  Aim: The purpose of the study is to investigate how and when the health care staff experience stress at the emergency room in Sahlgrenska University Hospital Gothenburg, and what consequences the stress entails. 

  Method: A qualitative method with eight semi-structured interviews has been the basis of this study. About ten questions were formulated with the help of an interview guide, and these questions were asked to the respondents in individual rooms. The interviews were recorded and then transcribed.

  Results: The majority of the respondents experienced a negative stress, most often when there was a high workload, or when there were unpleasant and threatening patients. Stress was also experienced when there was a staff shortage at night, or a lack of communication or support between colleagues. This were reasons for the occurrence of stress. The rest of the respondents experienced a positive stress where they felt that they worked better in stress, and stress did not affect them bad. 

  Conclusion: The health care staff at the emergency room experience stress in different ways, but usually it is mutual. The stress affects them in different ways, but the majority felt that they were stressed when there were high workload, staff shortages, and severe cases of patients.

 • Flyrin, Andrea
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  "Man är ju ganska ensam som chef": En kvalitativ studie om första linjens chefers upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön inom socialtjänsten2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetsmiljön är av stor vikt för att vi ska trivas på arbetsplatsen och vara vid god hälsa. Socialtjänsten står inför en stor utmaning vad gäller just anställdas psykosociala arbetsmiljö och hälsa. Många socialsekreterare upplevs ha en arbetssituation som är ohållbar, forskning visar på höga sjukskrivningstal, komplicerade förutsättningar i arbetet och stressrelaterade sjukdomar. Det finns omfattande forskning om socialsekreterares psykosociala arbetsmiljö men desto mindre forskning om första linjens chefer som leder socialsekreterarna och förväntas ge dem stöd att kunna utföra sitt arbete. Första linjens chefer har ett omfattande uppdrag och ett stort ansvar över verksamheten, det arbete som socialsekreterarna utför med klienterna och klienternas livssituation, med krav på effektivitet och kvalitet och förväntningar från många håll.

  Syftet med denna studie var att undersöka den psykosociala arbetsmiljön inom socialtjänsten såsom det erfars av första linjens chefer. I studien har en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats använts och datainsamling har gjorts genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes med totalt fem respondenter som arbetade vid olika enheter inom socialtjänsten i en mindre och en större kommun. Resultatet visar att respondenterna emellanåt upplevde att de hade för hög arbetsbelastning och att de upplevde tidsbrist gällande att hinna med alla delar i chefsuppdraget. Respondenterna upplevde hög trivsel med kollegor, chef och medarbetare och att de hade stort utbyte och stöd från sina kollegor. Vidare understryker resultatet behovet av återhämtning och vikten av att nå balans mellan arbete och fritid. Studien visar att kollegorna har en stor betydelse för respondenterna och värdet av att arbeta som ett team utifrån den ensamma och utsatta position som chefer vid första linjen har.

 • Hansson, Josefine
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Shishani, Linda
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  "Det är viktigt att man är en individ i gruppen": En studie om polisstudenters undervisning inom etiskt förhållningssätt i relation till en komplex kommande yrkesroll2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag råder det en politisk debatt om huruvida polisutbildningen ska akademiseras eller avakademiseras. Polisutbildningen är starkt kopplat till polisyrket som en preprofession och strävar efter att erhålla en professionell autonomi. GRECO (2019) betonar att utbildningen är det främsta verktyget för att motverka den tystnadskultur som finns inom polismyndigheten. Tidigare studier inom liknande områden uppmanar till mer forskning om polisstudenters ståndpunkter och polisutbildningens utformning för att kunna stärka tidigare forskning.

  Studien syftar till att utforska polisstudenternas upplevelser kring etiska förhållningssätt i polisutbildningen, men också hur den bör vara utformad för att möta framtida samhällsutmaningar. Vidare syftar studien till att undersöka hur polisutbildningen förmedlar komplexiteten inom yrkesrollen och potentiella konsekvenser som kan uppstå inom en organisation med en stark grupplojalitet. Studien tillämpar en kvalitativ forskningsmetod och utgår från en tvärsnittsdesign. Det empiriska materialet som utgörs av samtal med sju stycken svenska polisstudenter har analyserats efter valda teorier som profession, närbyråkrat och organisations- och social identitet. Respondenterna belyser att det kan uppstå en negativ effekt om polisutbildningen skulle avakademiseras, eftersom teori anses vara den främsta byggstenen för att utöva praktiska moment. Teori anses också utgöra en viktig grund för att kunna reflektera över komplexa etiska dilemman i den kommande yrkesrollen. Polisstudenterna förespråkar att polisutbildningen i framtiden bör utformas till en treårig högskoleutbildning liknande hur polisutbildningar är utformade i andra nordiska länder idag.

 • Isgren, Marina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Zachrisson, Birgitta
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ledarskapets betydelse för medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö inom vård och omsorg - en litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den psykosociala arbetsmiljön regleras i arbetsmiljölagen genom lagar gällande arbetsförhållanden, arbetsmängd och svårighetsgrad, men även sociala arbetsförhållanden. Arbetsgivaren har en skyldighet att verka för en bra psykosocial arbetsmiljö genom att förebygga ohälsa. Sjukfrånvaron för medarbetare inom vård och omsorg ökar och forskning visar på ett samband mellan sättet att leda verksamheten och den psykosociala arbetsmiljön. Studier har visat att ledarskapet har betydelse för medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö. Syftet med denna studie är att belysa ledarskapets betydelse för den psykosociala arbetsmiljön för medarbetare inom vård och omsorg.

  Uppsatsen är en litteraturstudie. Författarna har sökt efter kvalitativa och kvantitativa artiklar i relevanta databaser. Efter genomförda sökningar inkluderades tio artiklar. Analysen visade att ledarskapet har betydelse för den psykosociala arbetsmiljön. Ledarskapet kan vara främjande och hindrande. Den psykosociala arbetsmiljön främjas av att ledaren ger feedback på arbetsinsatser och även ger stöd när det behövs vilket gör att trivseln ökar. När det i verksamheten finns en positiv arbetskultur, hänger det samman med minskad utbrändhet, och ökad arbetsglädje. Olika faktorer i ledarskapet kan också hindra den psykosociala arbetsmiljön, bland annat kan bristande stöd från ledaren framkalla stress hos medarbetarna.

  Genom en öppen kommunikation och engagemang med tät närvaro i verksamheten kan ledaren få en bättre förståelse och tidig upptäckt av problem. Det är viktigt att ledaren har en positiv inställning i sitt ledarskap. Det medför att ledarskapet bidrar till rätt förutsättningar som är relaterat till en bra arbetsmiljö. Medarbetare som mår bra och trivs, stannar kvar på arbetsplatsen vilket gynnar verksamheten.

 • Johansson, Nathalie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Thuresson, Julia
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Diskriminering på arbetsplatsen: En kvalitativ studie som riktar sig till utländska kvinnliga undersköterskor och vårdbiträden i äldreomsorgen2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur kvinnliga undersköterskor och vårdbiträde med invandrarbakgrund blir behandlade inom äldreomsorgen. Vi vill undersöka om det förekommer diskriminering på deras arbetsplatser samt på vilket sätt det i så fall uttrycks. Vidare vill vi studera deras relationer på arbetet om det har någon påverkan av deras etnicitet. För att få en ökad förståelse för hur utländska kvinnors vardag ser ut, valde vi inriktningen äldreomsorgen. Genom tidigare forskning kunde vi upptäcka att personer med utländsk bakgrund utsätts vardagligen av diskriminering på arbetsmarknaden i olika former. Vi valde därefter en kvalitativ studie med kvinnliga respondenter att arbeta med för att få personlig kontakt och en djupare förståelse kring diskriminering. Vår slutsats av studien är att diskriminering förekommer inom äldreomsorgen. De utländska kvinnorna blir kränkta och förtrycka för deras namn, utseende och framförallt språket.

 • Johansson, Sofia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Wennberg, Malin
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Det frånvarande ledarskapet: En kvalitativ undersökning om ledarskapet under en omorganisering i en statlig myndighet2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When there is an organizational change to implement in the public service, the reasons can be to modernize or to make the organization more effective. An organizational change can be emotional for the affected employees, for instance the employes may be worried because of the lack of information or even false information distributed by the executives. In this study the chaotic organizational change may apparently depend on many different factors, one of these factors can be invisible leadership. This study refer to investigate the leadership by the managers and how it has been affected by the organizational change in Arbetsförmedlingen.This study is established on a qualitative method where eight interviews has been done with employees who hold different occupational roles. The material has been collected based on four theoretical references; the authentic leadership, the coaching leadership, the strategic leadership and the relationship-based leadership. Through these theoretical references, the employees have recounted their experiences has been around their managers leadership during the reorganization. This study's conclusions shows that the leadership on Arbetsförmedlingen has several faults.

 • Olsson, Henrik
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Susrtevall, Martin
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Svantesson, Robert
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Informationsdelning för effektiva transporter2019Independent thesis Basic level (university diploma), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As e-commerce increases, the transport industry faces more challenges. The industry is challenged by high competition and low profit margins. Despite these challenges, the transport industry stands still when digitalization flies by. According to Stefansson & Lumsden, today's transport industry can be described as ineffective. The reason for that, is largely due to a lack of planning, which in turn requires good information.

  This study examines how techniques for information sharing can streamline the flow of information, but also the physical flow as these have a relationship in this specific industry. The thesis is structured around a case study where several companies are examined through interviews to get an overall picture of how information is shared and what problems are present in the Swedish transport industry today. The thesis has a deductive research design and uses qualitative method for collecting data through interviews.

  The literature research begins with a chapter where information sharing is presented and then further explaining different information and communication technologies that can be used to share information within the transport industry. Furthermore, resource utilization is defined and described how this can be linked to today's transport. Next part comprises a combination of information sharing and resource utilization as well as how this can be used in the transport industry. The literature research ends with a part that is called state of the art, where several different strategies and ICT´s are addressed. State of the art chapter includes technologies such as RFID, GPS, digitalization through AI, big data and IoT. In addition to these techniques, blockchain has also been investigated as a way to improve the information sharing between stakeholders in the researched industry.

  All these techniques are explained in the theoretical chapter and then analyzed in the result and analysis chapter. The result and analysis chapter gives a summary of the case study and a picture of how the industry works and how the information is shared between the stakeholders. The problems associated with information sharing are then explained. In order to solve problems, the thesis highlight the techniques that have been investigated in the theoretical framework. The result shows that the transport industry is still lagging behind in digital development in terms of information sharing. The results shows that ICT creates advantages in the transport industry in the form of increased energy efficiency of trucks due to increased fill rate. But also the possibility of improving route planning and cooperation for a supply chain or a distribution network.

  It emerges that the technologies can provide a good effect linked to the efficiency of the industry but the problem is linked to which stakeholder should take the responsibility for the implementation. This requires a great deal of cooperation between the customer and the carrier and the customer has to benefit from the introduction since it often requires a large financial contribution