1 - 24 av 24
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Disputation: 2018-11-07 08:53 Vestindien B, Borås
  Goldsmith, David
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  WomenWeave Daily: "Artisan Fashion" as "Slow and Sustainable Fashion"2018Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Allteftersom medvetenheten om de skadliga, ofta dödliga aspekterna av modeproduktion och konsumtion har ökat, har även en global rörelse för att minska miljöskador och kommunicera dess sociala utnyttjande ökat. I alla typer av kommersiella, akademiska och populära diskurser om mode, är ord som miljövänlig, grön, etisk, rättvis och långsam – det sista ett begrepp för allt som inte är ”snabbt mode” – allestädes närvarande. Dessa begrepp är avsedda att representera en mängd sätt att producera och konsumera som sägs, eller hoppas vara, hållbara.

  Denna studie handlar främst om social hållbarhet, eller mänskliga utvecklingsaspekter, av handtillverkat mode, inom textilindustrin. Handtillverkat mode definieras här som både produkt (som en handvävd sjal) och som ett utvecklande modernt modesystem som använder hantverkare på landsbygden i ”utvecklingsländerna” för att göra produkter som vanligtvis säljs till urbana, ”västvärldens” konsumenter. Handtillverkat mode, som försöker överbrygga gamla sätt att producera med nya sätt att konsumera, positioneras i denna forskning såsom det har kommit att ses på modemarknaden: en delmängd av så kallat långsamt och hållbart mode. Även om handtillverkat mode är symboliskt för många långsamma och hållbara ideal, är det akademiskt bristfälligt ifrågasatt och förståelse är låg för hur ”långsam” och ”hållbar” dessa produkter och system faktiskt är.

  Den här fallstudien fokuserar på WomenWeave, en medelstor handvävningsbaserad textilproducent som samtidigt är ett socialt företag i en snabbt föränderlig liten stad på landsbygden i Indien. Denna producent, som sysselsätter cirka 250 individer, mestadels lågutbildade kvinnor med få privilegier, specialiserar sig på naya khadi, en typ av kläder eller inredningstyg vars föregångare, khadi, är en integrerad del av den stora berättelsen om Indiens självständighetsrörelse. Grundat av en ”social entreprenör” med djupa och privilegierade rötter i samhället är fallstudieföretaget idiosynkratiskt, men ändå representativt för ett gemensamt marknadsbaserat ideologiskt tillvägagångssätt för mänsklig utveckling.

  En narrativ, etnografisk metodik användes som inkluderade flera fältbesök, observationer, intervjuer och deltagande interaktioner med fallstudieföretagets ledning, managers, hantverkare, produktdesigners, partners och experter, bland annat. Det empiriska resultatet presenteras, analyseras och diskuteras med hjälp av aktivitetsteori och en modifierad modell av Osterwalder och Pingeur’s Business Model Canvas.

  Medan nomenklaturen för ”långsamt och hållbart mode” avvisas, åtminstone för närvarande, visar studien att med professionell ledning och management, anammandet av ”global design” känsla för mode och andra snabba moderniteter, uppfyller systemet sitt lokala uppdrag att tillhandahålla inkomster och främja social integration.

 • Jonsson, Elin
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sociala aspekter av att leva med diabetes typ 1: En litteraturstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Allt fler i världen drabbas av diabetes och siffrorna förväntas öka under den närmaste framtiden. Samhällets kunskaper om orsaker till olika diabetesdiagnoser tycks vara bristande och ha skapat en syn på sjukdomen som är både dömande och ohållbar. Patienter bemöts inte alltid på ett tillfredställande sätt av omgivningen vilket leder till utanförskap på grund av särbehandling. Sjuksköterskor möter allt oftare patienter med en diabetesdiagnos och har därför en viktig roll att stödja patienten i sin nya situation. Syftet med arbetet var att beskriva hur sociala aspekter påverkar livet för personer som lever med diabetes typ 1 ur ett patientperspektiv för att få förståelse hur patienter upplever sin situation. Studien är baserad på sammanlagt åtta artiklar varav hälften hade kvalitativ metod och den andra halvan hade kvantitativ metod. Dataanalysen mynnade ut i tre kategorier: Betydelsen av att vara i ett sammanhang, Att förhålla sig till andras tyckande och tänkande samt Skilda åsikter om stöd.

  Resultatet visar att patienter generellt har behov av att bli förstådda av sin omgivning men ta emot stöd eller klara sig själv är faktorer som varierar på individnivå. Patienter mår dåligt på grund av omgivningens okunskap om sjukdomen vilket har lett till både social osäkerhet men också särbehandling i olika sociala sammanhang. I diskussionen problematiseras studiens viktigaste fynd. Sjuksköterskan har en viktig roll att ge stöd och öka välbefinnandet för patienter. Genom att vården tar hänsyn till patientens autonomi kan patienten få möjlighet att själv påverka hur vården ska se ut och ges rätt stöd för att stärka patientens förmåga att själv hantera sin situation. En viktig klinisk implikation är att öka tillgängligheten på information. Det kan uppnås exempelvis genom att hålla fler föreläsningar för allmänheten och att öka tillgängligheten för stöd till patienterna genom bland annat internetkommunikation. För att vården ska vara aktuell och följa befintliga riktlinjer bör det även ske en granskning av befintliga rutiner.

 • Andersson, Henrik
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Gabre, Marita
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Dehre, Andreas
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Maurin Söderholm, Hanna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Simulation in Virtual World to Promote Communication2018Ingår i: Pre-hospital care- Education and training of ambulance professionals, Noordwijkerhout, The Netherlands, 2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Introduction

  Communication between ambulance professionals and patients is essential for understanding the patient's lifeworld (Wireklint Sundström & Dahlberg 2010). Simultaneously, communication is challenging to teach and learn within the framework of specific courses. However, simulation in virtual worlds can support the development of new skills such as communication (Combs, Sokolowski & Banks 2016).

   

  Aim

  The aim of this work was to design a simulation-based platform for communication training among ambulance nurse students (ANS).

   

  Methods

  A qualitative action research approach was used (Coghlan & Casey 2001). Second Life® (SL) was selected since it was an existing virtual world. SL is a web-based flexible three-dimensional platform that allows customization. Interaction and communication with other virtual people can be done through avatars in real time (Hodge, Collins & Giordano 2011). Three ANS and five teachers participated, none of the participants had prior experience of SL. Observations and interviews were used as data and analysed using thematic analysis.

   

  Results

  The participants’ experiences generated three themes:

   

  Understanding the virtual world

  It was easy to interact and communicate with other virtual people. However, it took time to feel comfortable to navigate in SL.

   

  Technological challenges

  One challenge was related to audio-visual problems e.g. not compatible headset, interfering echoes and that the image was distorted at times, which made it difficult to act and move the avatar. Another challenge was associated with the 3D modelling e.g. the capability to use of coordinates, positioning, object dimensioning and the fact that accidental deletions could not be restored. A third challenges that influenced the communication was the difficulty of visualizing clinically relevant care measures such as diagnostic examinations or drug treatment. Finally, there was a challenge to customize the avatars to look like ambulance professionals or a severely ill patient.

   

  Learning through avatars

  Learning through avatars requires that the participants take responsibility for delivering a convincing performance.  Immersion was limited since actions do not take place from a first-person viewpoint. There is a need that the scenario is based on realistic conditions e.g. interiors, equipment, clothing, avatar appearance and behaviour.

   

  Conclusion

  The present system is not suitable for training of medical assessment. Teachers who are considering using virtual worlds in the training for future ambulance professionals should note that an appropriate design is crucial for how the simulation is experienced.  

 • Florén, Johan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Johansson, Frida
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Av vilka orsaker har sjuksköterskor på Södra Älvsborgs Sjukhus 2017 valt att avsluta sin anställning?2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige har det i många år rapporterats från olika arbetsgivare att bristen är stor på sjuksköterskor inom vården då det är svårt att rekrytera både nyutexaminerade och erfarna sjuksköterskor. Hela nio av tio arbetsgivare uttrycker stora svårigheter med att rekrytera sjuksköterskor. Nio av tio sjuksköterskor utbildar sig till sjuksköterska i syfte att arbeta med att hjälpa människor, och upplever detta som meningsfullt. Varför sjuksköterskor väljer att lämna sin arbetsplats eller väljer att helt sluta som sjuksköterskor beror på många olika skäl, så som överansträngning/utbrändhet, låg lön, bristande chefskap/organisation, bristande arbetsvillkor samt personlig utveckling. Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) ligger i Borås och har under de senaste åren haft problem med att behålla och rekrytera sjuksköterskor. Detta har inneburit att sjukhussängar och hela avdelningar har fått stängas.

  Syftet med studien var att ta reda på av vilka orsaker har grundutbildade sjuksköterskor på SÄS 2017 valt att avsluta sin anställning på sjukhuset? Studien är en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats och syftar till att ge klarhet i varför sjuksköterskor väljer att avsluta sin anställning på SÄS. Studien visar att orsakerna till att så många sjuksköterskor som slutat på SÄS under perioden 2017 i första hand beror på hög arbetsbelastning, tungt arbete, samt att sjuksköterskorna upplevde att deras arbetsområde låg utanför deras kompetens. Näst största anledningen till att sjuksköterskorna slutade var upplevelsen av låg lön/löneutveckling och arbetstider.

 • Skantz, Nina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Östenson, Sofia
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Fysisk aktivitets påverkan på stress och den psykosociala arbetsmiljön inom vård och omsorgssektorn.: En kvantitativ studie2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I vård och omsorgssektorn är sjukfrånvaron hög. Det finns många orsaker till ohälsa och i många fall är det arbetsrelaterat och de anställda har en ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa och främst stress. Finns det en obalans i arbetslivet och kraven överstiger resurserna kan det få negativa effekter. En god arbetsmiljö kan inspirera medarbetaren till att behålla sina egna resurser och bidra till en ökad medvetenhet relaterat till välbefinnande. Fysisk aktivitet har positiva effekter på hälsan och kan skydda individer från att utveckla psykiska ohälsa orsakad av stress. Måttlig intensitet av träning, 150 minuter per vecka är tillräckligt för att uppleva mindre stress och ett ökat välbefinnande. Arbetsmiljölagen ställer krav på arbetsgivaren att arbetet ska anpassas till den enskilda arbetstagarens psykiska och fysiska förutsättningar. I det ingår att undvika stress genom att anpassa arbetet till arbetstagaren.

  Syftet med studien är att belysa om det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och upplevelsen av stress och den psykosociala arbetsmiljön hos medarbetare inom vård och omsorg. En kvantitativ metod har använts och olika professioner i vård och omsorgssektorn har svarat på en enkät. Resultatet visar att det inte finns signifikant skillnad i upplevelsen av stress mellan de som inte är fysiskt aktiva och de som är fysiskt aktiva. Däremot finns det ett samband mellan fysiskt aktiva individer kopplat till att de har lättare att hantera arbetskrav i form av arbetsmängd. De fysiskt aktiva upplever att de har stöd från arbetskamrater vänner och familj i större utsträckning än de fysiskt inaktiva.

 • Pilerot, Ola
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Högskolebibliotekariers informationsanvändning2018Ingår i: Mötesplats Profession – Forskning, Svensk Biblioteksförening/Högskolan i Borås , 2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • ElFalah, Anna
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sjuksköterskors upplevelse av stöd efter hot och våld i vuxenpsykiatrisk slutenvård2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom vuxen psykiatrisk slutenvård förekommer hot och våld. Det här påverkar arbetsmiljön och kulturen i verksamheten. Riktlinjer skapas för en bra och fungerande verksamhet som kan hantera och stötta medarbetare när hot och våld har förekommit inom vuxen psykiatrisk slutenvård. Det ska råda nolltolerans mot hot och våld från arbetsgivaren och medarbetarna. Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av stöd efter hot och våld. Det finns få studier kring ämnet och författaren valde att göra en empirisk studie enligt kvalitativ metod och som analysmetod användes induktiv innehållsanalys.

  Resultatet delades in i fyra kategorier; Känslan av trygghet är en form av förebyggande stöd, det saknade stödet, ökad medvetenhet och stöd efter hot och våld - en fråga om arbetsmiljö. Författaren diskuterar resultatet utifrån att främja arbetsmiljön för sjuksköterskor inom vuxen psykiatrisk slutenvård. Vad arbetsgivaren erbjuder täcker inte alltid det behovet som sjuksköterskor har efter en situation med hot och våld. Om brister kring stöd efter hot och våld ses över kan det här leda till att sjuksköterskor upplever ett högre välbefinnande i sin arbetsmiljö och väljer att stanna kvar på sin arbetsplats. Om det är svårt att motivera sjuksköterskor att stanna kvar och arbeta inom vuxenpsykiatrisk slutenvård på grund av risken för hot och våld samt svårigheter för att rekrytera nya sjuksköterskor så bör lönehöjning med eventuellt risktillägg ses som en investering för verksamheten.

 • Adelzadeh, Nilofarr
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Hjorth, Klara
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  När det prehospitala uppdraget blir övermäktigt: Sjuksköterskors erfarenhet av att vårda barn med hjärtstopp2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hjärtstopp hos barn i åldrarna 0-16 år är ett ovanligt tillstånd och drabbar cirka 100 barn årligen i Sverige. Den främsta orsaken till hjärtstopp hos barn är drunkning, trauma, luftvägsstopp, lungsjukdom och plötsligt spädbarnsdöd. Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn 0-16 år med hjärtstopp prehospitalt. Genom ostrukturerade öppna intervjuer med en kvalitativ forskningsmetod där en induktiv ansats valts var avsikten att undersöka sjuksköterskors upplevelser och erfarenhet av vårdandet av barn med hjärtstopp. Åtta sjuksköterskor deltog. De arbetar eller har arbetat inom ambulanssjukvården och vårdat minst ett barn med hjärtstopp i åldrarna 0-16 år. Antal år i tjänst, utbildning, kön och ålder skiljde deltagarna åt. Genom kvalitativ innehållsanalys analyserades insamlad data till kategorier och resulterade i När det blir övermäktigt och overkligt, Samtal som riskerar att utebli och En händelse som aldrig glöms.

  Studiens resultat visar att sjuksköterskor som arbetar i ambulansverksamhet kan få uppdrag som upplevs som övermäktiga. Ett sådant uppdrag innebär att ta beslut som är livsgörande för kritiskt sjuka barn samtidigt som de egna känslorna måste sättas åt sidan. Att arbeta med kompetent personal speciellt om kollegan var högre utbildad, skapade trygghet och en känsla av att kunna dela på ansvaret. För att lättare kunna hantera strömmen av känslor framkom det ett behov av att erbjudas samtal efter avslutat uppdrag samtidig med ett behov av att bli tagen ur tjänst under pågående pass. Önskvärt var också utvidgade utbildningsmöjligheter för att utvecklas inom vårdandet av kritiskt sjuka barn. Vidare påvisar resultatet att det finns ett behov av bekräftelse för att känna sig nöjd med sin egen insats. Därför upplevdes det viktigt att veta att omhändertagandet av barnet varit bra. Detta skapar även trygghet och självsäkerhet inför kommande och liknande situationer.

 • Arvidsson, Emma
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Opazo, Cynthia
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Brukarstyrda inläggningar: Patienter och vårdares förförståelse och erfarenheter2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Brukarstyrd inläggning (BI) är en ny behandlingsmetod i Sverige för patienter med Borderline personlighetssyndrom och självskadebeteende, vilket är vanligt förekommande inom den psykiatriska vården. Målet med brukarstyrd inläggning är att patienten ska få hjälp i kris med en kortare sjukhusvistelse vilket för patienten ökar delaktighet och självbestämmande. Det finns begränsat med forskning om BI sedan tidigare varför denna uppsats kan bidra till en ökad kunskap inom området.

  Syftet med studien är att beskriva vilken förförståelse och tidiga erfarenheter som finns hos patienter och vårdare gällande brukarstyrda inläggningar. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med öppna frågor samt en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att det ses positivt på implementeringen av BI men att det finns vissa brister i informationsspridningen mellan vårdare, patienter och andra vårdinstanser som berörs av BI. Både positiva och negativa tidiga erfarenheter av BI framkommer. Det finns flera olika variationer av BI, varför det är av intresse att forska mer kring metoden, för att kunna utvärdera för- och nackdelar och för att kunna göra BI till ett standardiserat behandlingsalternativ. Resultatet kan användas vid implementering av BI på andra sjukhus och för att bättre kunna förstå den förförståelse och de tidiga upplevelser som BI bidrar till.

 • Hallberg, Jesper
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Karlsson, Michelle
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  ”Att vara rustad för storm”: Psykiatrisjuksköterskors uppfattningar av att möta hotfulla och våldsamma patienter inom psykiatrisk vård2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hot och våld är vanligt förekommande inom psykiatrisk vård och ger upphov till ett stort antal sjukskrivningar varje år. Samtidigt saknas det idag en vedertagen definition av begreppen hot och våld. Hot och/eller våld är en utmaning i dagens psykiatri som kräver att specialistsjuksköterskan har tillräckliga kunskaper. Studiens syfte är att undersöka psykiatrisjuksköterskors uppfattningar av att möta hotfulla och våldsamma patienter inom psykiatrisk vård. Nio stycken intervjuer genomfördes med specialistsjuksköterskor vid två psykiatriska enheter i västra Sverige. Intervjuerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys.

  Tre kategorier togs fram ur resultatet från intervjuerna. Att riskera att möta hot och våld med underkategorierna att vara förberedd, hot och våld är svårdefinierbart, arbetsgruppen påverkar samt att ligga steget före. Resurser med underkategorierna att arbeta tillsammans och inte bara samtidigt, att vara kompetent, att känna sig trygg samt regler som ett stöd. Hinder med underkategorierna resursbrist, rätt person på rätt plats, handling före tanke, att vara rädd samt att vara olika.

  I resultatet framkommer att samarbetet och det gemensamma förhållningssättet i arbetsgruppen visar sig ha en tydlig koppling till förekomsten av hot och våld. Det framkommer att personal erbjuds träning i fysiska tekniker, dock efterfrågas utbildning i bemötande och verbala tekniker. Sjuksköterskorna upplever att det finns för lite kunskap kring bemötande och hantering av hot och våld måste lyftas i verksamheten. Det finns arbetsmodeller att tillgå, ett exempel på en sådan är Bergenmodellen. Specialistsjuksköterskan behöver verktyg att arbeta med hot och våld, detta är en kvalificerad uppgift som kräver en vårdvetenskaplig insikt i hur sjuksköterskan skapar ett positivt möte i en hotfull och/eller våldsam situation. 

 • Komenda, Malgorzata
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Löjdqvist, Sophia
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Psykiatrisjuksköterskans upplevelse av hur specialistkompetensen tas tillvara på arbetsplatsen: En intervjustudie2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den specialistutbildade sjuksköterskan inom psykiatri innehar en specialistkompetens som skapar förutsättningar och möjligheter att kunna stödja och vårda personer med psykisk ohälsa. Syftet med studien är att ta reda på psykiatrisjuksköterskans upplevelse av hur specialistkompetensen tas tillvara på arbetsplatsen. Kvalitativ metod valdes då psykiatrisjuksköterskans upplevelser skulle undersökas. Åtta stycken psykiatrisjuksköterskor har intervjuats. Datainsamlingen har sedan analyserats utifrån en induktiv kvalitativ innehållsanalys. Ur analysen kunde tre kategorier urskiljas: chefens roll i tillvaratagandet av psykiatrisjuksköterskans kompetens, psykiatrisjuksköterskans status och psykiatrisjuksköterskans yrkesroll samt sex tillhörande subkategorier.

  Resultatet visar att det finns en skillnad mellan hur psykiatrisjuksköterskan upplever att specialistkompetensen tas tillvara på sluten- kontra öppenvården. Psykiatrisjuksköterskan på slutenvården upplevde i högre grad att gränserna mellan yrkesrollerna var mer flytande och det fanns ett ointresse från chefen att ta tillvara på specialistkompetensen. Psykiatrisjuksköterskan på öppenvården upplevde att deras chefer oftare innehade kunskap kring specialistkompetensen samt att det fanns en önskan och en möjlighet att ta tillvara på den. Vidare upplevde psykiatrisjuksköterskan att specialistkompetensen anses ha lägre status än andra specialistutbildningar. Psykiatrisjuksköterskans specialistkompetens kan bidra till en hållbar utveckling genom att påverka den psykiska ohälsan i samhället. Detta kan leda till en minskad stigmatisering av personer som lider av psykiska sjukdomar och förbättrade långsiktiga ekonomiska och sociala förutsättningar i samhället. I resultatdiskussionen belyser författarna samtliga tre kategorier som framkommit i resultatet samt vikten av en förbättring av samhällets syn på psykisk ohälsa. Denna syn kan i dagsläget stigmatisera de som drabbas samt ha en negativ påverkan på de som väljer att arbeta inom psykiatrin.

 • Lundell, Malin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Monberg, Amelie
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Stigmatisering av personer i substitutionsbehandling: en enkätstudie2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Opioidberoende är en kronisk sjukdom, som behandlas med substitutionsbehandling för att hjälpa personen till ett drogfritt liv med en god livskvalité. Beroendesjukdomar har en hög psykiatrisk samsjuklighet. En eventuell följd av ett opioidberoende är att om drogen har injicerats så kan personen ha smittats med en hepatit C, då det är den vanligaste smittvägen. Stigmatisering är ett sätt att märka en individ med en egenskap eller ett attribut som visar att personen ofördelaktigt avviker från mängden/normen. Specialistsjuksköterskan inom psykiatri skall vårda personcentrerat och med ett etiskt förhållningssätt med en strävan mot hållbar utveckling. Patientcentrerad vård kan beskrivas utifrån livsvärldsperspektiv där specialistsjuksköterskan utgår ifrån patientens egna upplevelser.

  Syftet var att undersöka förekomst av stigmatisering hos individer i substitutionsbehandling samt att undersöka eventuella skillnader mellan grupperna som uppger psykiatrisk samsjuklighet och hepatit C gentemot övriga studiedeltagare. En tvärsnittsstudie gjordes genom att dela ut en enkät inom en substitutionsverksamhet i västra Sverige. Deskriptiv statistik användes för att beskriva förekomst av stigmatisering och analytisk statistik användes för att analysera gruppskillnader.

  Resultatet visar att en klar majoritet av deltagarna har erfarenhet av stigmatiserande upplevelser. Det förväntade sambandet med psykiatrisk samsjuklighet och hepatit C kunde ej verifieras. Resultatet kan användas för att ge vårdpersonal ökad förståelse för patienters situation inom substitutionsbehandling och också till att ta hänsyn till detta utifrån patientens livsvärld. Vidare studier rekommenderas med kvalitativ ansats för att få en djupare förståelse av fenomenet.

 • Eriksson, Lisa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Törnqvist, Annika
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Två vårdcentralers tillgänglighet och förmåga att möta patienters medicinska behov: En pilotstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Behovet av hälso- och sjukvården är större än resurserna, och patientens vårdbehov samt tillgången till tider påverkar om patienten får vård i tid. Schemaläggningen på vårdcentralen är viktig och för att kunna optimera tillgängligheten för patienterna krävs studier av patienternas behov utifrån en medicinsk bedömning. Genom att undersöka patienternas medicinska behov av tider samt hur många patienter som kunnat erbjudas den tiden som de bedömts behöva skapas en bild av behovet och tillgängligheten på vårdcentralen.

  Syftet med studien är att undersöka vårdcentralens tillgänglighet och förmåga att möta patienternas medicinska behov. Mätningen genomfördes via enkät under en vecka på två vårdcentraler, en i norra Sverige och en i södra Sverige, där behovet av vårdkontakt enligt medicinsk bedömning utfördes samt registrering av faktisk bokning. Samtliga yrkeskategorier på vårdcentralen ingick i mätningen men koncentrerades till att studera tillgänglighet till läkare och sjuksköterskor. Även en öppen fråga lämnades ut till sjuksköterskorna för att få deras bild av hur tillgänglighet kunde optimeras. Resultatet visar en klar bild över att läkarna har svårare att uppfylla vårdgarantin där patienten ska erbjudas en tid inom sju dagar medan sjuksköterskorna som inte omfattas av vårdgarantin visar ett bättre resultat och de som bedömdes behöva en tid till sjuksköterska inom sju dagar fick det.

 • Johansson, Marita
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Jonasson, Cathrin
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  En varm patient: Sjuksköterskans omvårdnad och förebyggande av hypotermi i samband med dagkirurgisk operation2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Nästan alla patienter blev hypoterma före, under och efter operation. För att undvika detta vidtog sjuksköterskan olika omvårdnadsåtgärder för att minska risken för oönskad hypotermi. Det var viktigt för vårdpersonal att få kunskap om vilka omvårdnadsåtgärder som är optimala för att minska komplikationer, samt få förståelse för hur hypotermi påverkar patienten under hela vårdförloppet. Kunskapen behövs för att lindra lidandet och öka tryggheten i samband med operation. Syftet var att söka evidens för bästa beprövade omvårdnadsåtgärd för att förebygga hypotermi hos patienter samt beskriva hypotermins påverkan på patienter under dagoperativt vårdförlopp. En litteraturstudie genomfördes där kvantitativa och kvalitativa artiklar analyserades med hjälp av innehållsanalys enligt Fribergs modell (Friberg 2012).

  Resultatet visade att det var viktigt att börja värma patienten före operation och att starta med en högre begynnelsetemperatur. Vid steriltvättning rekommenderades varm desinfektion. Även vid artroskopier var det en fördel att använda uppvärmd vätska. Vid korta ingrepp fungerade både värmekällan Hot dog (elektriskt täcke/madrass) och Bair Hugger (varmluftstäcke). Bair Hugger var i dagsläget den enskilt mest effektiva metoden för att snabbt höja temperaturen, mest miljömässiga samt ekonomiskt hållbara metoden vid längre operationer, givet att den var inställd på hög värme (43°C). Dock räckte det inte med en metod för att få en normaltempererad patient, utan flera olika metoder behövde kombineras samtidigt. En riktlinje för sjuksköterskor var att fortsätta med hög temperatur på värmekällan även då patientens kroppstemperatur hade uppnått normal temperatur. Först när patienten började svettas var det lämpligt att sänka temperaturen. Det var viktigt att mäta temperaturen för att fånga upp alla som var hypoterma, då inte alla patienter uppvisade symtom såsom shivering. Öka vårdpersonalens medvetenhet om vikten av att värma patienter på operation och använda alla metoder som finns tillgängliga för att minska hypotermi och öka välbefinnandet.

 • Claesson, Theresé
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lammi, Jenny
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Att lära i utomhusmiljö: Elevers och lärares syn på utomhuspedagogik i naturorienterande ämnen, årskurs F-12018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: Utomhuspedagogik i naturorienterande ämnen kan med sina praktiska, taktila och visuella inslag underlätta elevernas inlärning. Undervisning utomhus kan även utgöra ett komplement till den teoretiska undervisningen i klassrummet.

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka elevers attityder till och erfarenheter av utomhusundervisningen i naturorienterande ämnen i förskoleklass och årskurs 1. Vi undersöker även lärares attityder till utomhusundervisning och hur de väljer att utforma den.

  Metod: Studien bygger på semi-strukturerade intervjuer med sammanlagt 17 elever och tre lärare från två skolor.

  Resultat: Majoriteten av de deltagande eleverna föredrar att befinna sig i utomhusmiljö vid undervisningen i naturorienterande ämnen. Majoriteten av eleverna återgav exempel på lektionsmoment som de har genomfört och vad de har lärt sig i utomhusundervisningen. Även de tre deltagande lärarna är positiva till utomhuspedagogik och menar att det kan bidra till elevernas lärande när de får arbeta praktiskt och med flera sinnen. Lärarna pekar även på faktorer som kan hindra utomhusundervisningen men de gav också förslag på lösningar till dessa problem.

 • Eliasson, Katarina
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Ett nedslag i lärares yrkesvardag: En aktionsforskning om lärares arbetsvillkor2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med den här studien var att undersöka hur inre och yttre ramar, som tid, lagar och förordningar kring några lärares arbete påverkar deras arbetsvillkor.

  Forskningsfråga: Vilka ramar möjliggör alternativt försvårar för lärarna?

  Metodologiska utgångspunkter och teoretiskt ramverk

  Studien är placerad inom pedagogisk kritisk aktionsforskning. Den är emancipatorisk och utgår från en hermeneutisk konstruktiv kunskapsteori, vilket kortfattat innebär att kunskapsbildningen utgår från ett intresse sprunget ur den pedagogiska praktiken. Genom systematisk reflektion får man en rationell förståelse för praktiken som studeras. De kunskapskonstituerande intressena kan bidra till en kognitiv handling. Aktionsforskningens data som insamlats har analyserats med hjälp av ramfaktorteorin. Ramfaktorteorin kan förklara sambandet mellan hur externa ramar eller med andra ord de yttre förutsättningarna för verksamheten påverkar undervisningsprocesser och förståelsen av desamma.

  Resultat

  Resultatet visar att det är flera ramar som påverkar lärarnas arbetsvillkor. Ramarna som ger lärarna möjligheter är exempelvis: avsatt tid för samplanering och gemensam reflektion och uttalade ramar för möten. Andra ramar som försvårar är: vissa ekonomiska budgetramar som inte utökats i samma takt som exempelvis timplanen, fysiska ramar som uppkoppling, kopieringstrassel som försvårar för lärarna och tar deras tid. Inre ramar kan också försvåra som att inte alla tar sin lagstadgade rast. Även den juridiska ramen, tillsynsplikten, kan i vissa fall begränsa lärarna.

 • Rashad Ahmed, Yad
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Läs- och skrivsvårigheter: användandet av IKT som stöd2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dagens samhälle är ett informationssamhälle där informations- och kommunikationsteknologi (IKT) används oftare. Det är av vikt att integrera IKT-användandet hos elever i tidig ålder. Denna studie handlar om att analysera i vilken utsträckning IKT används och till vad IKT används. Regeringskansliet (2017) hävdar att ändringar i läroplanen avser att eleverna ska kunna lösa problem med hjälp av användningen av digitala verktyg. Ändringarna avser även att eleverna ska kunna arbeta med digitala texter, medier och digitala verktyg. Från och med 1 juli 2018 kommer förändringarna att börja gälla där det står tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Dagens samhälle som vi lever i innebär digitalisering. De nya förändringarna i styrdokumenten kommer förhoppningsvis bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar dem och hur det påverkar samhället. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) (2015) skriver att vi är unika individer, alla lär sig på olika sätt och med hjälp av rätt verktyg kan vi nu nå målen i skolämnena. Syftet med studien är att undersöka vilka begränsningar det kan finnas med IKT vid läs- och skrivsvårigheter. Avsikten är att se hur ofta och hur mycket lärare och elever använder IKT i skolan i dessa sammanhang. Den tillämpade metoden i studien är kvantitativ metod, enkät som verktyg. Vid analys av enkäten användes statistikprogrammet SPSS. I undersökningen deltog 100 lärare. 78 enkäter var fullständiga och 22 enkäter hade visst internt bortfall, för att respondenterna valde att inte svara på alla frågor. I resultatet av undersökningen framkom det att lärare använder IKT för att stödja läs- och skrivsvårigheter i varierad omfattning. I studiens undersökning visar det sig att 69 av 81 lärare ser en tydlig koppling mellan elevernas inlärning och användandet av IKT. Det framkom även i undersökningen att de lärare som inte har intresse av IKT- användning ser inte eleverna som medskapare eller ser inte IKT- användningen som specialanpassning. Resultatet visar även att de lärare som inte har något intresse av IKT anser sig inte ha den kunskap som behövs i IKT-användningen.

 • Widlund, Victor
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Se till mig som liten är: Anmälningsplikt i förskolan2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Anmälningsplikten är juridiskt bindande för de som är verksamma inom förskolan. En anmälan ska göras vid minsta misstanke om att ett barn far illa och det finns då inte heller några krav på bevis för den subjektiva tolkningen en pedagog eller annan personal gör. Hur viktigt stödet av övriga i arbetslaget upplevs är självklart individuellt, men alla pedagoger är inte nödvändigtvis lika självsäkra att genomföra en anmälan på egen hand. Tecken på vanvård kan vara allt från allehanda märken på kroppen till ett barns beteende eller yttringar. Genom att vara välinformerad samt ha djup kunskap kan en pedagog ändå vara någorlunda förberedd på de svårigheter en anmälan kan medföra. Pedagoger ska också upprätthålla en nära och förtroendefull relation till vårdnadshavare även efter en eventuell anmälan är gjord. Att relationen eventuellt raseras i och med en anmälan kan därav lätt ses som ett problem. Studien avser belysa olika aspekter gällande anmälningsplikten och vilka svårigheter verksamma pedagoger kan uppleva i samband med misstanke om att barn far illa. Studien använder intervju som redskap för att få en djupare och mer detaljerad bild av de medverkandes subjektiva syn på ämnet. Intervjufrågorna var utformade på ett sådant sätt att det gavs möjlighet för mer uttömmande svar. Intervjuerna spelades även in, vilket tillät intervjuaren att helt fokusera på vad respondenten sa och därmed också lättare kunna komma med relevanta och givande följdfrågor. Studiens resultat pekar på brister i hur pedagoger informerats och utbildats gällande anmälningsplikten men även vikten av väl genomarbetade kris- och handlingsplaner ute i verksamheten. Samtliga informanter hade svårt att definiera ”minsta misstanke” i förhållande till deras eller arbetslagets handlande. Ingen av informanterna uttryckte någon erfarenhet av att ha varit oeniga i sina respektive arbetslag vid något anmälningstillfälle men pekade likaså på att ansvaret är individuellt. Det framkom att det finns en viss rädsla att ha gjort fel när det kommer till anmälningar och att då anmäla ”i onödan”, men även att det tyvärr är lättare när det är tydliga tecken eftersom det lämnar mindre utrymme för spekulationer. En annan gemensam nämnare i svaren var att alla medverkande hellre anmälde med risk för att ha fel än att inte ha anmält alls och då också behöva gå i ovisshet.

 • Bergquist, Sofia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Kristoffersson, Ida
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  "Världens tuffaste yrke": En kvalitativ studie om lärares psykosociala arbetsmiljö2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Läraryrket är ett av de yrken som många upplever har en hög arbetsbelastning bestående av både administrativt arbete och undervisning av lektioner. Lärare ska uppfylla de krav som ställs på dem från politiker och rektorer för att eleverna ska få en så utvecklande undervisning som möjligt. Undersökningar visar att många lärare är missnöjda med sin arbetssituation och läraryrket är drabbat av långtidssjukskrivningar och psykosociala problem hos de anställda. Vi har därför valt att undersöka den psykosociala arbetsmiljön hos lärare för att ta reda på hur de upplever den press som sätts på läraryrket.

  Vi har genomfört åtta intervjuer med lärare på olika högstadieskolor. Utifrån den empiri vi fått fram har vi valt ut tre aspekter med underrubriker för att enklare kunna urskilja vad lärarna upplever påverkar deras psykosociala arbetsmiljö. Vi har sedan använt oss av tidigare forskning inom läraryrket samt två teorier: Krav-kontrollstödmodellen och Tvåfaktorsteorin. Resultatet visar att olika aspekter påverkar lärarna på olika sätt. Läraryrket präglas till stor del av kontakten med eleverna, som både för med sig negativa och positiva sidor. Lärarna upplever också stor press i att exempelvis sätta höga betyg och anpassa sin undervisning till alla elever. Genom det fria skolvalet är flera skolor måna om att ha ett gott rykte och locka samt behålla elever. Arbetsbelastningen är överlag hög och lärarna får utstå påtryckningar från både rektorer, föräldrar och politiker.

 • Edin Apelkvist, Cornelia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Johansson, Emma
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Chefers ledarskapskompetens: En kvantitativ studie om chefers självskattade kompetens inom några av ledarskapets områden2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur chefer självskattar sin kompetens inom några av ledarskapets olika områden kommunikation, konflikthantering, motivation, arbetsgruppen samt strategi och mål samt att studera eventuella samband mellan chefernas självskattade kompetens och erfarenhet, ålder och chefsnivå men även att identifiera eventuella utmaningar.

  Teori: Teorin som har använts i studien är relevant forskning och litteratur kring ledarskap och vad som är viktigt för en chef i sitt ledarskap. Den inledande vetenskapliga forskningen innefattar vad ett effektivt ledarskap innebär. Vidare innehåller den forskning kring hur chefer uppfattar sitt ledarskap. Därefter beskrivs hur ålder sammanhänger med chefers fokus i sitt ledarskap. Slutligen utgår forskningen från diskursen kring egenskapsinriktad forskning och dess antagande om att en ledare ska inneha vissa egenskaper för att blir framgångsrika ledare. Teorin utgår från några centrala områden inom ledarskap utifrån ledarskapslitteraturen som en chef behöver ha med sig i sitt ledarskap. Avslutningsvis lyfts teori kring erfarenhetsbaserat ledarskap fram för att se vad erfarenhet kan ha för inverkan på chefernas självskattade kompetens inom ledarskapet.

  Metodik: En kvantitativ studie med tvärsnittsdesign har använts där ett frågeformulär skickades ut till 407 chefer inom Västsverige inom olika branscher och sektorer. Sextiofyra chefer besvarade enkäten vilket resulterade i en svarsfrekvens på 16 procent.

  Resultat: Resultatet av studien visade att cheferna självskattade sin kompetens högt inom samtliga områden och visade inga specifika eller större utmaningar för cheferna inom deras ledarskap. Resultatet tyder på samband mellan erfarenhet som chef och självskattad kompetens när det gäller kommunikation, konflikthantering, gruppdynamik samt strategi och mål men inte gällande motivation. Vidare tyder det på inget samband mellan chefernas självskattade kompetens och chefsnivå gällande motivation, gruppdynamik samt strategi och mål. Gällande kommunikation däremot fanns det medelvärdesskillnader men inget tydligt mönster kunde utläsas mellan de olika chefsnivåerna. Inom konflikthantering fanns det ett samband mellan chefsnivå och hur cheferna självskattar sin kompetens. Vidare tyder resultatet på samband mellan ålder och chefernas självskattade kompetens gällande gruppdynamik. Inom de övriga områdena fanns inget samband mellan ålder och skattad kompetens.

 • Höglund, Karl-Josef
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”Att se individen, inte könet”: pedagogers uppfattning om jämställdhet i förskolan2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  I mitt kommande yrke som förskollärare är jämställdhetsfrågan en viktig del och jag har därför valt att fördjupa mig i denna fråga. I förskoleverksamheten är det en fördel om pedagoger försöker bemöta både pojkar och flickor jämställt och att vi ger barnen samma möjligheter och förutsättningar utan att ta hänsyn till vilket kön de har. Det är i förskolan som pedagoger kan vara förebilder inför barnen och visa vad jämställdhet handlar om. Det är av stor vikt att arbetslaget har samma förhållningssätt och bemötande i verksamheten.

  Syftet

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur pedagogerna uppfattar att de samtalar medpojkar och flickor i förskolan ur ett jämställdhetsperspektiv, men även hur pedagogerna upplever att de bemöter pojkar och flickor i den dagliga verksamheten.

  Metod

  Till min studie har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod. Jag har genomfört sexsemistrukturerade intervjuer för att få in den empiriska datan till min studie. För att stärka mitt resultat med citat från respondenterna har jag valt att använda mig av ljudinspelningar under genomförandet av mina intervjuer.

  Resultat

  I den här delen presenteras mitt resultat utifrån mina intervjuer. I min studie framgår det att pedagogerna anser att de vill se individen hos barnet utan att lägga någon vikt vid barnets könstillhörighet, samt att pedagogerna ger samma möjligheter och förutsättningar för både pojkar och flickor i verksamheten. Pedagogerna arbetar aktivt med jämställdhet i verksamheterna på de två utvalda förskolorna. Som exempel kan jag nämna att pedagogerna ger alla barnen fria möjligheter att få utforska olika saker inom förskoleverksamheten som till exempel att det inte finns några specifika pojk- eller flickleksaker, dessutom kommenterasinte barnens kläder eller skor ur ett genusperspektiv.

 • Kurt, Hamide
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Slimani, Siham
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Det råder delade meningar: En kvalitativ studie om kvinnlig underrepresentation i kommunfullmäktige2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien undersöker kvinnliga politiker i kommunfullmäktige i en mindre kommun i Västra Götalands län. Eftersom kvinnorna i denna kommun är en underrepresenterad grupp, finner vi det relevant att studera kvinnliga politiker i kommunen. Vi ämnar därmed att besvara följande frågeställningar: Hur upplever kvinnliga kommunpolitiker sitt inflytande i kommunfullmäktige? Vilka attityder har kvinnliga kommunpolitiker till könsfördelning i kommunfullmäktige? Hur resonerar kvinnliga kommunpolitiker om de bakomliggande faktorer som ligger till grund för kvinnornas underrepresentation i kommunfullmäktige?

  Undersökningen en kvalitativ studie, där vi använde oss av semistrukturerade intervjuer där respondenterna är fem kvinnliga politiker som finns representerade i kommunfullmäktige. Intervjuerna gjordes med hjälp av en intervjuguide som skapades genom ett analysschema där frågeställningar, tidigare forskning och teorier varit utgångspunkten. Slutsatsen vi kan dra av vår studie är att majoriteten av våra respondenter anser att det inte råder balans mellan kvinnors och mäns delaktighet i beslutsfattandet, trots att de tar del av och påverkar i kommunfullmäktige. Det finns likheter och skillnader i respondenternas attityder till könsfördelningen. Minoriteten av respondenterna anser att en jämn könsfördelning har en betydelse för hur kommunalpolitiken ser ut. Vidare anser samtliga respondenter att kvinnornas underrepresentation inte beror på det politiska uppdraget i kommunfullmäktige, utan snarare på de svårigheterna med att kombinera politiken med det övriga livet.

 • Atterheim, Fredrik
  Vad är det som händer?: Upplevelser hos de anställda på ett sjukhusbibliotek vid en organisationsförändring2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine how organizational change is experienced by a group of librarians at a medical library. The main focus is the librarians’ own experience of this change. The change consists of making the medical library a fully digital library with strictly work related materials. Prior to the change the library was used as a public library as well as a medical library, with a variety of literature and quite a large physical space.

  To find out how the organizational change was experienced by the librarians the study uses qualitative semi-structured interviews as method. When analyzing the interviews the theoretical framework of Cullberg's crises theory is used.

  The results show that there have been a lot of crises experienced. Though there are individual differences in how much these crises are experienced by the respondents. The study’s conclusion also shows that there could have been a lot less crises experienced by the librarians if the organizational change would have been differently managed. The results in this study could be used by other library organizations in similar situations.

 • Lundeberg, David
  Skolbibliotekariers stöd i elevernas informationssökning: En kvalitativ studie ur skolbibliotekariernas perspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim for this bachelor thesis is to examine how school librarians assist first to sixth grade elementary students with their information seeking in a digital environment. The study also focuses on the need for suitable digital tools to aid the students in their information seeking using a digital system or the internet. To reach the purposes two research questions was designed: What assist are the school librarians providing to the students? What problems can be identified with the student’s information seeking when using the internet?

  In order to understand how school librarians assisting the students with their information seeking process, semi-structured interviews was conducted with five school librarians from five different schools. Their response was then analyzed using qualitative content analysis. Carol Kuhlthaus Zones of intervention and ISP model worked as the framework for the analysis. It became clear that the support from the school librarians engaged the students with their information seeking. Also, school librarian’s support isn’t only about showing or handing them useful sources, it is also of importance to locate the sources within the library, particularly on the internet. Such work included exploring steps where the school librarian acted as guide for the students. Furthermore, student’s digital information seeking skills was not to be assumed only because they have skills and knowledge using the internet in everyday life, outside the school.