12 1 - 50 av 52
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Eriksson, Emelie
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ärm och ärmhåls-konstruktioner i trikå: En undersökning i passformsproblem på trikåplagg med en förlängd axel2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att försöka lösa passformsproblem på trikåmodeller till dam som har en förlängd axel. Studien skrivs i samarbete med ett stort svenskt klädföretag och undersöker ett problem som företaget själva har identifierat. Problemet gäller passformen på några av företagets trikåmodeller till dam som alla har en förlängd axel och en lösare passform. Passformsproblemen som trikåmodellerna upplevs ha uppstår vid just axeln, ärmhålet och överärmsvidden. Inom forskning och litteratur saknas det information kring passformsproblem och åtgärder vid konstruktion av trikåplagg med en förlängd axel. I dagsläget har inte företaget tid att själva testa och utveckla trikåmodellerna och studien har därför fokuserat på att försöka lösa problemet med passformen åt dem. För att uppnå syftet har en experimentell metod använts. Denna har utförts via digital mönsterkonstruktion, uppsömnad av provplagg och verifierats genom avprovningar på provpersoner och på provdocka. Resultatet av studien visar att en medel- till hög ärmkulle behövs till plagg med en förlängd axel för att uppnå en god passform på ärmen och kring ärmhålet.

 • Ciechomska, Agata
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  COLOUR IN LOOPS: Exploring colour perception in relation to lightin weaving and hand-tufting technique2017Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The motivation for this MA work is based on the challenge to the preconception of hand-tufting through material, colour and light. When imagining a rug, a very specific image appears in our mind. Some details of that image could vary from person to person, but what is almost certain, dense and heavy, probably made out of wool, woven textile will pop up in front of our eyes.

  This work suggests a possibility of creating new expressions in design by the material driven approach. The investigation was led by practice based research including set up of experiments, experimental work and evaluation complementing the whole process. The exploration proved that qualities of monofilament yarn have a great ability to enhance colours as well as add certain kind of lightness to the hand-tufted piece. Furthermore, due to the transparency of monofilament yarn an interplay between the loops and the backing was possible, opening up for changes in colour perception.

  The outcome of the research is collection of woven and hand-tufted textiles contributing to the field of textiles by bringing new qualities to the hand-tufting technique.

 • Corkovic, Dajana
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Effektiv produktion genom plaggmåttlista: Kommunikation mellan konfektionsföretag och leverantör2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det är idag vanligt att konfektionsföretagen inte gör sina egna mönster till produktion. Istället skapar de tydliga produktionsspecifikationer och måttlistor som skickas till leverantör för att påbörja en produktutveckling och produktion. I brist på tid finns det en risk att specifikationerna är ofullständiga och detta kan i sin tur bidra till missförstånd eller egna tolkningar, detta gäller främst momentet då plagg mäts av. På grund av detta kan produktutvecklingen och produktionen påverkas på ett negativt sätt, processen kan dras ut och onödiga prototyper tillverkas. Idag finns det inte några direkta riktlinjer på hur plagg mäts av, därför skapas det i denna studie en mätguide för att se huruvida hjälpsamt eller inte det är och om det går att effektivisera produktutvecklingen och produktionen med hjälp av en sådan. Denna guide har använts vid avmätning av ett par jeans som flertalet testpersoner mätt av. Alla de tagna måtten har sammanställts och jämförts mot varandra men även mot det aktuella företagets toleranser, detta för att kunna utvärdera om guiden kan effektivisera produktutvecklingen och produktionen. Studien resulterade i differenser i de olika måtten, flera utanför företagets godkända toleranser, och visade på att det är ytterst viktigt att måttbeskrivningarna är tydliga likaså de komplimenterande skisserna.

 • Julkunen, Hanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Ceder Molander, Josefin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Password strength and memorability2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The society today is dependent on information technology and with the help of the technologymakes it easier to access information. Due to the constantly growing network environment,various techniques of accessing and handling information have developed. One of the mostused solutions to access and protect information is by using a password. The purpose of apassword is to protect sensitive and important data from unauthorized users who intentionallyor accidentally access the system. This can lead to unsolicited modifications of the original dataas well as unauthorized access of confidential information. Humans are those who design theinformation security, but at the same time the ones who are the weakest link in the securitychain. To prevent unauthorized access it is important to have a strong and tamper proofpassword. A good password should be easy to remember, hard to guess by others and bedifficult to predict by a person or software. The goal in this study is to find a good balancebetween a memorable and a secured password. The study will compare three types ofconstructions for password, own set, modified dictionary and association against each other tofind the one which is the strongest and the most memorable.

 • Harris, Natalie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Holvik Gustavsson, Mikael
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Barriers to adopting e-grocery: Focus on user experience2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Elektronisk handel är ett relativt nytt koncept jämfört med andra Internet-applikationer.Konceptet har växt snabbt och erbjuder ett brett utbud av både produkter och tjänster ochfinns i flera delar av världen. Köp och försäljning av snabbrörliga konsumentvaror, mat ochandra nödvändigheter på nätet kallas för elektronisk dagligvaruhandel. E-dagligvaruhandelbygger idag på olika typer av lösningar; köp hos dagligvarubutiker via deras hemsidor ochköp av kompletta måltider i matkassar som levereras med recept till konsumentens hem.Genom att köpa dagligvaror på nätet får konsumenter en chans att välja mellan många olikalösningar och aktörer, som leder till att de sparar både tid och får en ökad tillgänglighet.

  De dominerande produkterna som säljs på nätet i Sverige är elektronik, kläder och skor. Edagligvaruhandelnoch dess industri stod för endast 1,4% av den totala dagligvaruindustrin iSverige 2016. Detta innebär att elektronisk dagligvaruhandel verkar ha anammatslångsammare av konsumenter än allmän e-handel, vilket får det att utmärka sig på så vis.Syftet med denna uppsats var att upptäcka vilka barriärer konsumenter förknippar med edagligvaruhandeloch hur användarupplevelsen påverkade dessa barriärer. Undersökningenutgjordes av en mixad metod. Syftet med denna studie var att fastställa vilka barriärer som ärde mest inflytelserika när konsumenter väljer att byta från det traditionella sättet att köpadagligvaror i fysiska butiker, till att köpa sina dagligvaror på nätet. Studien genomfördeshuvudsakligen genom distributionen av en kvantitativ enkät med 300 respondenter.

  Resultatet från undersökningen indikerar att användarupplevelsen kan ha en inverkan påkonsumenternas upplevda barriärer. Statistiken visade att konsumenter använder e-handel ihögre grad för andra varor och tjänster än dagligvaror. Några av huvudbarriärerna för attanamma detta nya sätt att köpa dagligvaror var osäkerhet kring kvalitén på färskvaror, densociala faktorn som skapas av att besöka en fysisk butik samt konsumenters vanor. Dennastudie kommer därför att bidra till ämnet informatik genom att ge både teoretisk och empiriskanalys som bidrar till att visa vilken influens e-handel har på dagligvarukonsumenter ochderas vardagsliv. Ett intressant område för vidare forskning vore förslagsvis att undersöka ochjämföra andra demografiska faktorer för att få kunskap om andra konsumentgrupper. Meruppmärksamhet kan t.ex. riktas mot äldre konsumenter och användare av informationsystemför att ta reda på hur e-dagligvaruhandel kan förbättra deras liv. E-dagligvaruhandel är ettviktigt område att undersöka då det med största sannolikhet kommer att effektiviseras och blismidigare i framtiden.

 • Johansson, Fanny
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Gustafsson, Lina
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Tablets effect on children’s mathematical knowledge2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The use of tablets in preschool has increased during the last years. Not everyone is positiveabout young children in preschool, using a technological tool already in at such an early age. Inthis bachelor thesis within the science area of informatics, the researchers research about whateffects the use of tablets in preschool has on children's mathematical knowledge.The result shows the effects on children's mathematical knowledge when using tablets inpreschool. The effects may depend on how the tablet is used in education and also if the use ofthe tablet is guided or not by a preschool teacher. How the tablets are used appears different invarious departments. Some departments in preschool use the tablet more and others less.Preschool teachers want to develop the use of tablets since they see the tablets as an educationaltool.

 • Arvidsson, Philip
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Ånhed, Tobias
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Sequence-to-sequence learning of financial time series in algorithmic trading2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Prediktion av den finansiella marknadens beteende är i stort ett olöst problem. Problemet hartagits an på flera sätt med olika metoder så som binär logik, statistiska uträkningar ochgenetiska algoritmer. I den här uppsatsen kommer problemet undersökas medmaskininlärning, mer specifikt Long Short-Term Memory (LSTM), en variant av rekurrentaneurala nätverk (RNN). Rekurrenta neurala nätverk är en typ av artificiellt neuralt nätverk(ANN), en maskininlärningsalgoritm som ska efterlikna de neurala processerna hos däggdjursnervsystem, specifikt utformat för tidsserier. I uppsatsen undersöks kapaciteten hos ett LSTMatt modellera finansmarknadens beteenden och jämförs den mot ett traditionellt RNN, merspecifikt mäts deras effektivitet på olika vis.

 • Jonsson, Andreas
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hurtig, Robert
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Grön IT i en svensk kommun: Realiseringen, motivationsfaktorerna samt styrdokumentens roll2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  IT står för 2 % av det globala utsläppet av koldioxid vilket kan jämställas med utsläppet från flygindustrin. Trots det, och ihop med det externa tryck från samhället att arbeta mer hållbart, har majoriteten av Sveriges kommuner inte en strategi för hållbar IT. Existerande litteratur inom området är främst inriktad på kommersiella verksamheter vilket bidrar till att denna studie avser undersöka hur arbetet med grön IT förhåller sig i en svensk medelstor kommun som aktivt arbetar med grön IT. Tidigare litteratur menar även att den huvudsakliga motivationsfaktorn till att initiera arbetet med grön IT grundar sig i finansiella motiv vilket bidrog till att studien även avser undersöka vilka motivationsfaktorer som underbygger arbetet i en kommun utan samma vinstintresse. Korrelationen mellan styrdokument och faktiskt arbete avses även att undersökas. Detta då tidigare studier visar att styrdokument kopplat till hållbar utveckling kan användas för att måla upp en falsk bild och vilseleda intressenter gällande det faktiska arbetet med syftet att förbättra sin image. För att uppfylla studiens syfte och tillhandahålla en tillräcklig förståelse genomfördes en kvalitativ undersökning i form av en fallstudie hos en svensk medelstor kommun. Tidigare litteratur låg som grund för den intervjuguide som arbetades fram och som användes vid en semistrukturerad intervju ihop med nyckelpersoner inom kommunen relaterat till arbetet med grön IT. Publika styrdokument, ihop med ett internt, undersöktes för att ta reda på vilken roll dessa spelar i det faktiska arbetet med grön IT. Studiens resultat visar på att grön IT är implementerat ur ett livscykelperspektiv där kommunen tar ansvar i alla dess faser. Vidare visar studien att miljömässiga motiv ligger som grund för arbetet snarare än ekonomiska motiv som tidigare litteratur påvisar. Styrdokumenten i kommunen spelar en viktig och grundläggande roll i arbetet med grön IT och hållbar utveckling, inte minst visionen som genomsyras av att inom en närtid vara framstående i arbetet med hållbar utveckling.

 • Brants, Rasmus
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Johansson, Alexander
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Datalogiskt tänkande: arbetsgivarens preferenser2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sverige och världen blir mer digitaliserat för varje år. Varje år implementeras ny teknik i allabranscher vilket innebär att tekniken kan komma att styra arbetsbranschen. Detta har gjort attSverige och andra länder har börjat med programmering i grundskolan. Anledning till det ärför att utveckla individens datalogiska tänkande. I den här studien undersöks datalogiskttänkande som en egenskap som en individ innehar och hur arbetsgivaren inom mjukvaruutvecklingprioriterar datalogiskt tänkande vid en potentiell anställning som programmerare.Genom intervjuer och enkäter har forskarna samlat in data och konstruerat egna kategorierifrån programmering och datalogiskt tänkande för att sedan jämföra dessa mot den insamladedata från olika arbetsgivare. Studien har visat att arbetsgivaren faktiskt prioriterar datalogiskttänkande över programmeringskunskaper vilket stödjer den senaste implementationen avdatalogiskt tänkande.

  Den här studien är unik då det finns få eller ingen tidigare forskning om datalogiskt tänkandedär en kategorisering har genomförts inom de två områdena. Författarna tror starkt på attakademiska intressenter inom data- och systemvetenskap men även företag som bedriverprogrammering kan ha stor nytta av att ta del av den här studien. Studien belyser ett uniktresultat som troligtvis inte genomförts tidigare. Möjliga positiva konsekvenser av den härstudien är att författarna hoppas på att datalogiskt tänkande får mer uppmärksamhet avbranschen. Ett tydligt kunskapsbidrag till den tidigare forskningen om datalogiskt tänkandepresenteras i studien vilket kan påverka den framtida forskningen och implementationen avbegreppet datalogiskt tänkande.

 • Holst, Christoffer
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Johansson, Viktor
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Liljekvist, Steve
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Mikrotransaktioner: spelutvecklingsbranschens psykologiska spel2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens spelindustri är det allt vanligare att spel innehåller affärsmodeller som innefattar mikrotransaktioner, det vill säga köp inom spelet. Framfarten av mikrotransaktioner har skapat många skilda åsikter. Denna studie är gjord för att skapa en inblick till hur spelare uppfattar och förhåller sig till fenomenet och dessutom fördjupa förståelsen av vad spelutvecklingsföretagen gör för att få sina spelare att genomföra köp inom sina spel. För att belysa problemet formades forskningsfrågan som följande: Hur förhåller sig spelare till mikrotransaktioner och på vilka sätt påverkar spelutvecklare spelare att genomföra köp genom mikrotransaktioner? Studien utfördes med en enkät som bestod av frågor utifrån en mixad metodansats. Frågornas karaktär formades med inslag av både kvantitativa och kvalitativa ansatser. 117 respondenter svarade på enkäten varpå enkätsvaren sedan analyserades och resultatet visar på att det finns både positiva och negativa åsikter om mikrotransaktioner och att det finns flera olika angreppssätt som spelutvecklarna använder sig av för att få sina spelare att genomföra köp. Utifrån tidigare forskning påvisar denna studie att synsättet på mikrotransaktioner förändrats positivt. Framför allt för att spelutvecklingsföretagen på senare tid fokuserat på att lyssna på sina spelare och genom det utvecklat mikrotransaktioner utifrån spelarnas behov men man måste också ta i beaktande att en positivare syn på mikrotransaktioner eventuellt kan leda till olika grader av beroende. Resultaten i denna studie kan påverka läsarens syn på fenomenet. Studien lyfter en ny syn på hur spelare förhåller sig till fenomenet som både motsäger och stärker tidigare forskning, vilket eventuellt kan gynna spelutvecklingsföretagen samt vidare forskning inom ämnet.

 • Eliasson, Frida
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Karlsson, Gabriella
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Svanling, Agnes
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Smarta enheter i hemmet: nytta eller risk för individen?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Teknikutvecklingen och digitaliseringen går fort framåt och har idag sträckt sig till det privatahemmet. Det smarta hemmet är en del av ett större fenomen som kallas Internet of Things(IoT). Enheterna inom IoT består av sensorer och datorer som kan kommunicera medvarandra och skapa ett situationsanpassat beteende. Idén med smarta hem handlar om attanvända sig av olika smarta enheter inom hemmet, som är uppkopplade till ett gemensamtnätverk. Smarta hem bidrar med många bra funktioner där individen kan skapa en bekväm,säker och hållbar vardag. Förutom att underlätta i vardagen för individer kommer dessasmarta enheter med ett antal risker. Ju fler enheter som kopplas upp på ett nätverk destoenklare är det för en obehörig person att komma åt en annan individs privata information.

  Det samlas in mycket data från de smarta enheterna vilket kan möjliggöra detaljeradkartläggning av användaren. Det är svårt att veta vem som får tillgång till den privatainformationen om användaren vilket bidrar till att det blir svårt för individen att vara anonymoch skydda sig. Syftet med studien är att utveckla kunskap om vilken medvetenhet som finnshos individen kring riskerna vid användning av smarta enheter i hemmet, då det finnsförhållandevis lite forskning inom ämnet. En effekt av att individen blir mer medveten kanleda till att hen tar mer ansvar och därmed skyddar sig mer mot eventuella IT-brott.

  Utgångspunkten för studien har varit att samla in tidigare forskning och litteratur samt attutföra en kvantitativ enkätundersökning. Litteraturstudien ligger till grund till både tidigareforskning och det teoretiska ramverket. Med hjälp av litteraturstudien har enkätfrågorutformats för att kunna besvara studiens frågeställning. Enkätundersökningen gjordes via eninternetenkät som riktades till användarna av smarta enheter i hemmet. Utifrån insamlatmaterial och empiri kunde ett resultat presenteras och en analys utföras. Med hjälp av fyraolika teman har en slutsats dragits om vilken medvetenhet som finns hos individen kringriskerna vid användningen av smarta enheter i hemmet.

 • Levandowski, Oscar
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lindqvist, Nathalie
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Medin, Emelie
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Senioranpassade gränssnitt: en studie i e-hälsa och mobilapplikationer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  E-hälsa blir allt mer relevant i och med att IT utvecklas i samhället, och kan hjälpa sjukvården att bli effektivare. Det finns stora svårigheter för läkare att få en samlad hälsobild över patientens läkemedelsanvändning, vilket gör att läkaren har svårt att fatta beslut rörande patientens medicinering. Dessa problem grundar sig i den bristfälliga informationsöverföringen mellan vårdinstanser. Ehälsomyndigheten har tagit sig ann denna utmaning genom att skapa en plattform som ska göra det enklare för patienten att hantera all sin hälsoinformation. Till denna plattform kan utvecklare utveckla mobilapplikationer med fokus på hälsa. Vilket kan skapa nya utmaningar då de ska anpassas för att alla ska kunna använda dem. En grupp som vanligen kan känna sig utanför är seniorer och speciellt de över 75 år. Seniorer kan inte alltid använda sig av de applikationer som finns tillgängliga i samma utsträckning, då de oftast är utformade efter en mer generell användare.

  Studien har undersökt vilka brister det finns i de generella designprinciperna och riktlinjer riktade till seniorer och hur dessa behöver anpassas för att få ett mer användbart gränssnitt. Studien utformade en prototyp utifrån etablerade designprinciper som adresserar problemet med läkemedelsuppföljning och utförde sedan användbarhetstester av denna prototyp. Seniorer fick interagera med prototypen under observationer, där fokuset låg i att finna vilka svårigheter som kan finnas med gränssnittet. Svårigheterna respondenterna upplevde analyserades och genererade rekommendationer på förändringar som till viss del implementerades i prototypen innan studien utförde sitt andra användbarhetstest.

  Resultatet visar att de etablerade designprinciperna till stor del kan följas vid utformandet av gränssnitt för seniorer men det finns behov av att prioritera vissa principer framför andra samt att dra vissa principer till sin spets vilket redogörs för i slutet av denna studie.

 • Norberg Boysen, Gabriella
  Patientens tillit till den prehospitala vårdkedjan: Ändamålsenlig vårdnivå för patienter med primärvårdsbehov2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Aim: The overall aim of the thesis is to investigate whether a new care-model can be introduced – in which patients with primary care needs and not in need of hospital emergency department care can be referred directly to a healthcare centre – and respond to the patient’s need of trust and patient safety.  

  Methods: The four sub studies employ different methods: three are quantitative with varying approaches and one is qualitative. Sub study I is a retrospective explorative register study aimed to identify characteristics and frequency. Sub study II is an instrument development study aimed to measure patient trust. Sub study III is a randomized controlled trial, which compared the level of patient trust and patient-safety among low-priority ambulance patients who were randomized into two groups: the experimental group (care at the healthcare centre) and the control group (traditional care at Emergency department). Finally, sub study IV is a hermeneutic lifeworld study based on interviews with patients who participated in the new care model.  

  Main results: Sixteen percent of the patients to whom an ambulance was allocated could have received care at a healthcare centre instead of an emergency department. They were slightly younger and healthier as regards their histories, but were found at all priority levels and with almost all symptom codes. Patient trust in care did not differ regardless of whether they were cared for at a healthcare centre or at the emergency department. However, 59 patients of 188 overall (31%) fulfilled one or more of the given criteria for potentially reduced patient safety. The phenomenon of trust does not automatically involve medical care. However, attention to the patient’s lifeworld in a professional caring relationship enables the patient to trust the caregiver and the healthcare environment. It is clear that the “voice of lifeworld” enables the patient to feel trust. 

  Conclusion: One in six patients allotted an ambulance may get taken to primary care instead of the hospital emergency department. These patients are found at all priority levels and in most of the symptom codes.  An instrument has been developed that measures patient trust in the prehospital chain of care (Study I). The instrument has proved to be useful in this patient group and is based on two dimensions: Credibility and Accessibility (Study II). Patients’ trust in the prehospital care chain proved to be high and bore no relation to where they received care. Patient safety, on the other hand, appeared to be limited in view of the fact that an excessive proportion of patients were exposed to potential patient safety risks (Study III). Communication that appeals to a patient's lifeworld increases the opportunities for understanding and participation. In all, lifeworld communication creates trust in care at the right level of care as well as in care relationships and the healthcare environment (Study IV). 

 • Samuelsson, Karin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hultberg, Ellen
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kommunal redovisning: förekomsten av artificiell resultatstyrning i kommuner2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar förekomsten av resultatstyrning i svenska kommuner. Tidigare forskning visar på att styrning främst tar form av periodiseringar samt att de främsta förklarande faktorerna för förekomsten är ekonomi, politik och tjänstemän. Existerande teori menar på att övergången från kassabaserad redovisning till bokföringsmässiga grunder underlättade resultatstyrning och att det förekommer både i kommuner och företag i Sverige.Undersökningen syftar till att förklara förekomsten av resultatstyrning i kommuner med hjälp av posten “bidrag till statlig infrastruktur”. I analysen ifrågasätts användandet av resultatstyrning, vilka incitament som finns samt hur dess incitament påverkar beslutprocessen.Studien är en dokumentstudie och har genomförts som en kvantitativ analys. Det empiriska materialet har främst samlats in från kommuners årsredovisningar. Flera statistiska analyser genomförs och leder fram till studiens resultat. Resultaten visar på att resultatstyrning förekommer i kommuner och att det främst är kortsiktiga incitament som styr besluten. Tiden som kommuner väljer att periodisera bidragen på beror främst på hur stora beloppen på bidragen som lämnas är samt om kommunen har mottagit stora engångsbelopp i form av till exempel AFA-försäkringar, AFA-premier eller konjunkturstöd från staten de åren eller inte.

 • Nair, Ramkumar B
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Integration of first and second generation bioethanol processes using edible filamentous fungus Neurospora intermedia2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Establishing a commercial, lignocellulose-based, second-generation ethanol process has received several decades of attention by both researchers and industry. However, a fully economically viable process still remains a long-term goal. The main bottleneck to this achievement is the recalcitrance of lignocellulosic feedstocks, although there are several other factors, such as the huge investment required for second-generation ethanol facilities. An intelligent alternative solution discussed in this thesis is an integrated approach using firstgeneration ethanol plants for second-generation processes. Wheat is the major feedstock for first-generation ethanol in Europe; therefore, wheat-based lignocellulose waste, such as wheat straw, bran, and whole stillage fiber (a waste stream from first-generation wheat-based ethanol plants) was the primary focus of the integration model in this thesis. Since the major share of first-generation ethanol plant economics focuses on the animal feed DDGS (Distillers’ dried gains with solubles), the integration of lignocellulose should be designed in order to maintain DDGS quality. An ethanol-producing edible filamentous fungus, Neurospora intermedia, a potential protein source in DDGS, was considered for use as the fermenting microbe. The morphological and physiological aspects of this fungus were studied in the thesis, leading to the first report of fungal pellet development.

  An alternative approach of using dilute phosphoric acid to pretreat lignocellulose, as it does not negatively affect fungal growth or DDGS quality, was demonstrated in both the laboratory and on a 1m3 pilot scale. Furthermore, the process of hydrolysis of pretreated lignocelluloses and subsequent N. intermedia fermentation on lignocellulose hydrolysate was also optimized in the laboratory and scaled up to 1 m3 using an in-house pilot-scale airlift bioreactor. Fungal fermentation on acid-pretreated and enzyme-hydrolyzed wheat bran, straw and whole stillage fiber resulted in a final ethanol yield of 95%, 94% and 91% of the theoretical maximum based on the glucan content of the substrate, respectively. Integrating the first- and second-generation processes using thin stillage (a waste stream from first-generation wheat-based ethanol plants) enhanced the fungal growth on straw hydrolysate, avoiding the need for supplementing with extra nutrients.

  Based on the results obtained from this thesis work, a new model for integrated first- and second-generation ethanol using edible filamentous fungi processes that also adds value to animal feed (DDGS) was developed.

 • Svensson, Frida
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hci + Ohja = sant!: En studie om feministiska seriefanzines2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this bachelor’s thesis is to gain knowledge about thefeminist comic zine, and its meaning for its readers, writers and thelibrary. In order to explore this subject I use feminist theory, and aconcept from a theory which I call Literature as resistance.

  The method used in this study is qualitative interviews andqualitative content analysis. I have interviewed six individuals,identified as feminists, who read and/or illustrate feminist comiczines. The interview material were transcribed and analyzed throughthemes identified in the material. Four major themes were found;Comics and gender, Feminist role models, Feminist practice and Artistic expression.

  My results show that the informants in this study find the comic zinemedium to be an appropriate way of sharing experiences andspreading feminist ideas. The feminist comic zine is described as”the ultimate way of laughing together with your feminist sisters”,and it is perceived to make the world bigger and freer. To illustratefeminist comic zines is seen as a possible way to act, and influenceand change norms and structures. The feminist comic zine enablesthe informants to combine reading experiences with feministcommitment, creation and a desire to communicate something withtheir readers.

 • Örneryd, Liv
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Faktabokens roll i en digitaliserad skolvärld: Var söker elever information?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to ascertain where pupils in primaryschool search for information when they have a specific question to answer. I also question how they explain their choice, how they perceive the results of their search process and what perceptions librarian and teachers hold regarding students' informationretrieval.

  I focus in particular on how the pupils’ made their choice: nonfiction books contra the Internet in order to discover whether orn ot Internet has, by and large, replaced nonfiction books for pupils.The empirical data was collected through interviews with fourpupils, their teacher and their school librarian. The material has beenanalysed and interpreted based upon Carol C. Kuhlthaus´ teachingmodel and previous research.

  The results of my study indicate that nonfiction books have lost theirr elevance in terms of pupils' information retrieval. Pupils’ firstchoice when searching for information is Internet. Howevernonfiction material has still an important role to play. Many slowreaders or readers who are generally uninterested in reading fiction choose to read nonfiction for pleasure. Reading nonfiction also improves reading skills and in particular reading comprehension. Moreover all pupils must learn how to read for information and to understand what they are reading before they are able to navigate the more advanced texts used on Internet. Thereby it is possible to explain a demand for well written nonfiction literature both now and in the future.

 • Wahlberg, Emma
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nykvist, Hanna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Folkbibliotekens verksamheter och roller: En kvalitativ innehållsanalys av kommunala biblioteksplaner2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to achieve new knowledge about how the public library roles and activities are described in the municipal library plans. Activities in these public libraries are varied and research about what should be included in these library plans are limited. That the municipalities should have library plans are determined by law but what these plans should contain according to the law is something that isn’t clear. It has been noted that the context of library plans differs from one municipality to another. Therefor it’s interesting to research how these plans describe public libraries. How does the public library depict activities aimed at library users in the library plans? Which public library roles can be identified in the library plans? These research questions have been answered in this thesis. The result of this thesis shows, among others, that there are multiple themes that can be identified in these plans. Qualitative content analysis in combination with Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen and Skot-Hansen’s model “The four spaces” (2012) have been used to analyze the results. The conclusion is that the activities, in most cases, only are mentioned in the library plans and aren’t described. The same can be said about the public library roles as there are rarely any distinguishable descriptions of the roles and those values that the public library are expected to uphold in society.

 • Larsson, Mikaela
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”Following the path of Ana and Christian has brought solace, redemption, understanding, comfort, hope and empowerment.”: En diskursanalytisk studie av läsarrecensioner av Fifty shades of Grey2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study has examined reader reviews that focuses on the novel Fifty shades of Grey. Through discourse analysis and the theories of Magnus Persson and Judith Butler the study has answered the question about why the readers read romance and erotica from their own point of view. The study aims to add tot he librarians ”critical look” based in gender theory and criticaltheory about literary taste when it comes to making selection choices. This study shows that the readers mainly verifies Butler`s heterosexual matrix by appealing to a heteronormative discourse and Perssons explanations as to why women read romance, i.e in a way more focused on feelings opposed to the more male and academically coded intellectual perspective, although there are some exceptions, for example interpretations that allows for a more disruptive gender reading. There are also examples of readers who have a more distanced and intellectual reading.

 • Chen, Lin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Vad säger barnen?: En studie av 9-12-åringars upplevelser av bokcirklar2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The thesis focuses on the book club for children aged 9 to12 years.The objectives of the work are to investigate the meanings of thebook club activities for children at this age and to find out thechildren’s experience. The work is also linked to their readinginterest, what kind of books they prefer and how they choose their books.

  The collection methods of the empirical material in this work are qualitative observation and focus interview, conducted with sixc hildren attending the book club. The theory and the analytical method used are based on Chambers’ “Reading Circle”. It consists of different parts of the reading process: to choose, to read and to respond to literature with adult’s support. The study shows that all of these assist in stimulating children’s interest in reading and each one plays an important role.

  My conclusions are that the book club has great meanings for the children aged 9-12 years and it provides multiple ways to fulfil their needs. All the participants in the interview expressed that they were satisfied with the book club.

 • Bergquist, Ellen
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Karlsson, Julia
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hair kommer alla känslorna: En studie om användarupplevelser kring en frisersalong med tillhörande webbplats2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study aimed to evaluate how a website can be improved for a better user experience. The website this study evaluates belongs to a hair salon, which at the time of the study had a design that did not match the appearance of the salon. The problem was that the website did not justify the business of the salon. By using both qualitative and quantitative methods user needs and preferences could be identified to develop a prototype of a new website. The quantitative method used was a survey which provided answers about functionality and preferences. The qualitative method was a Think Aloud test, which was performed in the hair salon, the users were asked to talk about the atmosphere in the salon and compare it to the atmosphere of the website. With the data gathered through these methods we could compile a result and an analysis, which was used to develop a prototype. We found that users tend to value basic information about the hair salon in combination with factors which increase recognition and credibility. The empirical data on functionality and customer experience of the salon allowed us to develop a prototype that meetsuser needs. The aim of the prototype is to reflect the design of the salon on the web.

 • Åsedal, Camilla
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Folkbibliotek och ekologisk hållbar utveckling: En studie av Sveriges biblioteksplaner2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Sustainable development and environmental questions are currentsocial issues. Public libraries are supposed to ensure globalchanges and according to Agenda 21 every organisation aresupposed to work towards a sustainable climate.

  The purpose of this bachelor thesis is to discuss how the conceptsustainable development is mentioned in public library plans, andanalyze the role libraries take in terms of environmentalquestions and sustainable development. The following questionswere discussed: ”Does the concept sustainable developmentoccur in the public library plans and in that case to whatextent?” ”Which similarities and differences can be found in how the concepts of environmental issues and sustainabledevelopment are addressed in the library plans?”

  A combined quantative and qualitative content analysis was made based on public library policies, using Kathryn Millersconcepts envionmental leader and environmental educator. The result shows that most of the libraries mention sustainable development as a general concept, often as a part of a municipal vision rather than that of a goal of the library. The results also shows that the public libraries that mention ecological sustainable development takes an environmental leadership role rather than aenvironmental educator role. The expressions related to the library as an environmental educator tends to be more substantial than the expressions related to the environmentalleader role. However, it is possible that these expressions of sustainable development is written in a rhetorical sense in away to try to market the library as an organization that contributes to sustainable development.

 • Karlsson, Robin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Olsson, Albin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”Man vill ju inte att någon ska förstöra det”: En diskursanalytisk studie av hur folkbibliotekarier talar om användare på meröppna bibliotek 2009-20162017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis aims to examine how public librarians talk about users in the context of self-service libraries in the library press, that means papers whose main group is librarians or people working in some kind of library oriented operations. The strategies has mainly been based on Foucaults theories based on monitoring and power and been investigated through a discourse analysis.

  The results showed that the user is mentioned in some different situations, often when talking about the library’s mission and services but also when speaking about security and monitoring. The discourses that has been identified have focused on the library as a place for all types of activities or a more market economy view of the library. A more security-oriented discourse could also be identified in the analysis.

  The conclusion is that users often are mentioned by librarians when speaking about the library as a place and the service provided by the library. Also when talking about security the users are mentioned. Users are often mentioned when talking about something positive or negative. The user is seen as both a possibility and a threat. Mainly the user is winning the trust from the librarians, but they need guidance and support from them. This view of self-service libraries raises the question of who will monitor the users when the librarian is not in place.

 • Greim, Lea
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Sauvolainen, Catharina
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Användarupplevelsen på en hälsowebbplats: En user experience studie av Närhälsans webbplats2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this bachelor thesis is to examine the user experience of Narhalsan.se, the website of the regional public primary healthcare organisation, as well as forward suggestions on how different aspects on the website can be developed to improve the user experience. To evaluate the user experience on Närhälsans website we’re using both quantitative and qualitative methods, such as a survey as well as Contextual Inquiry in combination with think-aloud. The methods used are followed out from a usability perspective, and are focused on the needs, preferences and user experience of the target group. The suggestions for development of the website include simplifying the structure, reducing information on the contact page and further development of the searchresults.

 • Ernst, Emmelie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Fantenberg Persson, Julia
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Idrottsföreningar och folkbibliotek: en kvalitativ studie av läsfrämjande projekt riktade mot idrottande barn och unga2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis was to study why public libraries and athletic clubs want to collaborate and how the collaboration can promote reading to children and young people. The Swedish Arts Council granted three million Swedish crowns to public libraries and athletic clubs that collaborated during 2013 and 2014. The outcome was several reading promotional projects directed towards children and young people active in athletic clubs. A qualitative content analysis has been made on the project applications. The findings were that through collaborating with athletic clubs the libraries seek to address a target group hard to reach, develop new collaboration forms and partners. Children and teenagers will learn the importance of reading by educating coaches, trainers and parents to be reading role models. The projects seek to make reading easy and fun. This was accomplished by meeting the participants in an environment they feel comfortable in and turning reading into a part in their everyday life. Some of the methods being used in the projects are reading competitions, book discussions, encouraging storytelling and writing together with easily accessible literature in several formats, for example audiobooks. The collaboration form differs from project to project; some projects have a clear division between the two parts. Others seek to have a close collaboration using each other’s qualification to create a long-lasting collaboration that profits everyone involved.

 • Carlander, Malin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Mångspråkiga bestånd i en obeständig tid: En intervjustudie om bibliotekariers syn på hur flyktingkrisen förändrat arbetet med inköp av mångspråkig litteratur2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis aims to investigate how librarians work with acquisitions of multilingual literature and how their work has changed due to the European refugee crisis. In this study four main librarians with a special responsibility for this type of acquisitions have been interviewed. The questions were created to explore their experiences of changes, difficulties and existing qualifications. The study uses a new theoretical model, inspired by Evans and Saponaros’ (2005) “Collection development process”, to illustrate how librarians create relevant collections. Since the model was not enough, Andrew Abbott´s theoretical conception “External sources for system change” was added. The conception completed the model, since the study’s aim also included changes.

  The findings were that all librarians had identified changes in their work with acquisitions of literature. For example, they all pointed out language barriers and difficulties locating literature as the most palpable factors. All respondents found that the library’s purpose was to reflect the societal needs, which constantly change. Another challenge was therefore that the librarians constantly needed to redirect the way they worked with collection development, since the users and their needs aren’t always the same. Another finding was that collaboration between libraries and/or other institutions may become more common. Sharing of knowledge seems to be a necessity since the challenges are of different natures. They are not something foreign or unexpected, but they might require the libraries to ally in order to bring these tests to a soluble level.

 • Sörmark, Anna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Att ge bort en bok: Bokgåvan till små barn sedd ur marknadsföringsperspektiv2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to gain insight into the thoughts and views of child librarians regarding the gift book that is given to all newborn children in Gothenburg. The gift book is intended to inspire parents to read and sing to their child and by doing so stimulate his or her language development, wich has benefits for the child's later literacy skills. In 2015, only about 40 percent of the families given theg ift card fetched their book at a public library. The focus of the study is how librarians view the giftbook and how they think that the project could be improved to reach more families. The empirical material consists of interviews with six childlibrarians employed at public libraries in Gothenburg. The theoretical perspective is that of marketing, and the results of the interviews were analyzed using the model of the marketing mix' fourP:s: product, price, place and promotion. The findings show that the librarians find the components product and price the most problematic. Requested improvements include complementing material for families with other first languages than Swedish, more qualitative evaluation, and more time and resources to do more outreach activities. The results also show that a lack of ownership of the giftbook project on the part of the librarians may influence their level of engagement, which in the end may influence their ability to communicate the importance of the gift book to the target audience.

 • Sverker, Fredrik
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Det var då jag fick en vattendroppe i pannan: En experimentell studie om utomhuspedagogikens effekt på lärande.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: Utomhuspedagogik är tänkt att användas som ett komplement till den ordinarie undervisningen i skolan och forskning visar hur utomhuspedagogik har visat sig ha positiva effekter som indirekt främjar lärandet. Många aktiva lärare förespråkar ett användande av utomhuspedagogik i sin ordinarie undervisningen men erfarenheter är ändå att det sällan används. Genom utomhuspedagogik får eleverna en möjlighet att använda sina erfarenheter och sinnen i sitt kunskapsskapande och enligt studiens använda teori bidrar detta till ett ökat lärande för individen. Det är därför intressant att se om elever lär sig mer med hjälp av utomhuspedagogiska inslag som ett komplement i den ordinarie undervisningen.Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om elever lär sig mer genom att utomhuspedagogik används som ett komplement i undervisningen. Hypoteser görs gällande att utomhuspedagogiska inslag i undervisningen bidrar till ett ökat lärande.Metod: Undersökningen är en kvalitativ studie där en experimentell ansats har används för att undersöka om elever lär sig mer med hjälp utomhuspedagogik som komplement i undervisningen. I undersökningen ingår 18 elever fördelat på två olika grupper, en innegrupp och en utegrupp. Båda grupper har en gemensam lektion om lövträd följt av en skogspromenad som enbart utegruppen har. Några dagar efter genomför samtliga deltagare ett kunskapsprov. Detta kunskapsprov genomfördes med hjälp av intervjuer där samtliga deltagare fick svara på samma frågor.Resultat: Resultatet av det genomförda kunskapstestet visar hur utegruppen presterade bättre på testet i jämförelse med innegruppen. I en jämförelse med det förkunskapstest som eleverna deltog i innan den primära undersökningen genomfördes visade det sig att båda grupperna presterat betydligt bättre på det primära testet än på förkunskapstestet. Resultatet visade även att eleverna som ingick i utegruppen presterade närmare 30 % bättre än vad innegruppen gjorde. Sammanställningen av resultatet gav indikationer på att det förbättrade lärandet bland annat kunde bero på de sinnliga erfarenheter som utegruppen haft möjlighet att använda sig av.

 • Axelsson, Amanda
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Karlsson, Lova
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Utveckla för positiva användarupplevelser: Utveckling av en webbplatsprototyp för en mindreinredningsverksamhets webbplats2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This report describes the process of developing a website prototype with a focus on User Experience and Information Architecture. The study has been undertaken on behalf of a relatively small interiordesign company, whose business will eventually be transferred from selling products and services in both their physical store and on their website, to selling only on the web. The focus of the study was to investigate the target audience's information and experience needs when visiting the website, which was taken into account in the process of developing a user-centered website prototype. While the maingoal was to create a user-centered website prototype that aimed to promote positive user experiences, another objective was to develop a website that can also maintain the company's corporate identity. The future users of the website were involved during the design process. A semi-structured interview was conducted followed by two user tests, one on the the existing website and one on the produced prototype. Participants were asked to perform tasks while they gave commentary about their reactions and perceptions. The results from the user test show that there is a significant connection between the audience’s experience and their information needs. This in turn also relates to how the target groupexperiences the corporate identity. The results confirm that structure, content and a esthetics aret hree aspects that are inherently linked and important to consider.

 • Johansson, Linn
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Jönsson, Rasmus
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Kan vi gå ut nu?: En studie om barns inflytande kopplat till deras utevistelse.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens förskola och även i vår utbildning talas det mycket om barns inflytande men sällan i relation till utevistelsen. Utevistelsen är ett av de moment under dagen vi anser barnen har lite inflytande över. Pedagogerna styr över när och vilka som går ut och vi vill ta reda på hur pedagoger tänker kring barnens inflytande över sin utevistelse. Vårt syfte är att undersöka vad det är som påverkar om barnen får inflytande eller inte över sin utevistelse i förskolan. Vi vill få pedagogernas beskrivningar av vilka möjligheter de anser de har att ge barnen inflytande och även vilka faktorer det finns som påverkar detta.Studien har genomförts utifrån en kvalitativ metod där vi använt oss av intervjuer, där vi intervjuat totalt sex stycken förskollärare på två olika förskolor i västra Sverige. Tillsammans med forskning som berör inflytande och barns utevistelse har vi använt oss av Jürgen Habermas kommunikativa handlingsteori när vi analyserat och diskuterat resultatet.Utifrån pedagogernas svar från intervjuerna har vi sammanställt ett resultat där vi kan se hur pedagogerna resonerar kring barns inflytande i förskolan. Det blev tydligt att begreppet barns inflytande ofta likställs med barns delaktighet, därav presenterar vi delaktighet i bakgrunden samt i resultatet. Resultatet vi kommer presentera visar på att det finns flera olika faktorer som påverkar pedagogernas möjlighet att ge barnen inflytande över utevistelsen. Orsaker som beskrevs där barnen fick mindre inflytande var bland annat svårigheter i organisationen samt pedagogernas oro över att släppa på kontrollen. Tillfällen då barnen kunde få mer inflytande var när barn och pedagog kommunicerade på lika villkor.Något som vi funnit intressant med studien är att samtliga pedagoger vi intervjuat upplever att de i utomhusmiljön tar sig en roll som övervakare, oftare än vad de interagerar med barnen. I samband med detta upplever pedagogerna att barnen utomhus har mer inflytande därför att pedagogerna inte går in och styr barnen i deras lekar.

 • Flores, Samanta
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  En komplex undervisningspraktik: En studie om källkritik i grundskolans tidigare år.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  InledningKällkritik är att område som lyfts i den svenska läroplanen redan från årskurs 1. Den härstudien berör därför en undervisningspraktik där källkritik i grundskolans tidigare år ligger ifokus. Genom studien synliggörs vad som hindrar och möjliggör praktiken genom att se vilkaaktiviteter, diskurser och relationer som manifesteras inom den.SyfteSyftet är att undersöka en undervisningspraktik där pedagogers mål är att öka eleverskällkritiska förmåga i svenskämnet i grundskolans tidigare år.MetodStudien baseras på tre semistrukturerade intervjuer med lärare som arbetar i grundskolanstidigare år och som är behöriga att undervisa i ämnet svenska.ResultatDet framgår av resultatet att praktiken är komplex och att den tidigare har varit ett åsidosattmoment i undervisningen, på grund av dess lilla omfattning i läroplanen. Dock verkar det somatt en ny läroplansreform, där digitala verktyg och den källkritiska förmågan blir alltviktigare, har fått stor betydelse för praktiken. Reformen har färgat praktiken märkbart dåintervjuade pedagoger uppger att de numera har uppmärksammat behovet genom att dels föramer diskussioner kring källkritik, dels ta fram konkret arbetsmaterial för att kunna utöva den.Detta från man att tidigare knappt berört området i undervisningen. Det framgår även attanställningen av en skolbibliotekarie på heltid har legat till grund för att göra pedagogernamer motiverade att arbeta med källkritik, eftersom bibliotekariens kunskaper har varit till stornytta i sökandet efter bra arbetsmaterial. I och med att praktiken befinner sig i enförändringsprocess har tre olika tidsperspektiv lyfts, där en tidigare, en aktuell men också enframtida praktik har varit centrala att synliggöra.

 • Andersson, Erica
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Marcu, Ana-Maria
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Modersmålsutveckling i förskolan: förskollärares tankar och arbetssätt.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vårt examensarbete är en undersökning om hur förskollärare på mångkulturella förskolor i Sverige arbetar med flerspråkiga barns modersmålsutveckling. Allt fler barn med annat modersmål än svenska kommer till de svenska förskolorna. I förskollärarens uppgift ingår bland annat att ge dessa barn möjlighet till att både utveckla sitt modersmål och det svenska språket.SyfteVårt syfte är att undersöka hur förskollärare arbetar och resonerar kring barns rätt till modersmålsutveckling i förskolans verksamhet för att bidra till att alla barn ska få ett likvärdigt språkstöd.MetodMetoden som har använts i det här arbetet är kvalitativ metod. Intervjuer som kvalitativ metod har använts i det här arbetet eftersom studien syftade till att undersöka förskollärares erfarenheter och kunskap kring att arbeta med flerspråkiga barns modersmålsutveckling. Intervjuerna genomfördes på två olika mångkulturella förskolor i samma kommun som har fått de fiktiva namnen förskola A och förskola B i den här undersökningen, sammanlagt genomfördes sju intervjuer med högskoleutbildade förskollärare.ResultatResultatet visar vad förskollärarna som deltagit i undersökning har för tankar kring flerspråkiga barns modersmålsutveckling och hur de arbetar med detta i förskolans verksamhet. Förskollärarna redogör även för sina tankar kring hur arbetet med flerspråkiga barns modersmålsutveckling i förskolan har ändrat sig sedan modersmålspedagogerna försvann från förskolans verksamhet. Undersökningen visar att förskollärarna på de två olika mångkulturella förskolorna arbetar på olika sätt kring barns modersmålsutveckling i förskolan, men det visar också att barnen på båda förskolorna uppmuntras att använda sitt modersmål i verksamheten. Förskola A arbetar mer med konkret material och miljön för att synliggöra de olika modersmålen i verksamheten. På förskola B bekräftas barnens modersmål genom att förskollärarna lyfter fram alla modersmål i barngruppen och visar nyfikenhet på barnens språk. Undersökningen visar även att förskollärarna har olika tankar kring huruvida det är viktigt eller ej att arbeta med flerspråkiga barns modersmål i förskolan.

 • Youssif, Katrin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  En studie om könsmönster i barns lek på fritidshemmet.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att studera barns lek på fritidshem vid valda situationer och vad lek betyder för dem. För att få svar på mitt syfte utgår jag från tre frågeställningar; Vad leker barnen? Hur uppfattar barnen deras lekar? Framgår det könsmönster i barnens lekar? I så fall på vilket sätt framträder dessa?När undersökningsområdet, syftet och frågeställningarna var bestämt inleddes sökning efter tidigare forskning. Bakgrundsavsnittet inleds med hur lek skrivs fram i styrdokumenten för fritidshem. Därefter behandlas tidigare forskning kring definitioner av lek, rollek och miljöns betydelse för lek och kön. Vidare ges en redogörelse för begrepp såsom jämställdhet, genus, genusmönster och gränsöverskridande barn då det kan kopplas till studien. Som teoretisk ram har jag valt att använda lekteorier och genusteorier eftersom studien fokuserar på könsmönster och barns lek.I studien ingår elever i fritidshem. Kvalitativ metod har används med observation och fokusgruppsamtal som datainsamlingsverktyg. Urvalsgruppen i studien är elever i sju års ålder som alla går på samma avdelning i ett fritidshem. Sammanlagt är det tolv barn som medverkar.Resultatet visar att barn är väl medvetna om vilka lekar de väljer att leka och att lekarna är könsbundna. Barnen berättar att de väljer leksaker utifrån könstillhörighet och leker på olika platser. Flickorna leker för det mesta familjelekar i dockvrån medan pojkarna leker mer våldsamma lekar i byggrummet. Detta har även framgått under observationerna. Lekarna som barnen väljer är också baserade på tidigare upplevelser, vilket har framgått under fokusgruppsamtalen. Barnen har då berättat om lekarna från observationerna som har genomförts i studien och kopplat dem till tidigare händelser som de på något vis har varit med om och upplevt, det kan vara något som de exempelvis har sett på film som de sedan för med in i leken.

 • Vickstrand, Fanny
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”Ett roligt besvär”: En kvalitativ studie om hur lärare modellerar läsförståelse genom högläsning.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  BakgrundStudien lyfter forskning utifrån högläsningens betydelse för läsförståelse. Hur högläsning kangenomföras är en central del av undersökningen samt att barn i yngre åldrar bör få ta del avlitteratur som kan leda in dem på självständig läsning. Allt detta kan genomföras med hjälp avhögläsningen och hur lärare genomför detta är centralt för denna studie. Högläsningen börmodelleras av en kompetent lärare som i sin tur leder till att elever kan genomföra självständigläsning. Att läsningen bör vara interaktiv är något som forskningen lyfter och denna sortsläsning väcker ett intresse hos elever som kan utmynnas i nyfikenhet och större läsförståelse.SyfteSyftet med denna studie är att undersöka hur årskurs F-3 lärare uttrycker högläsningensbetydelse för elevers läsförståelse samt hur de uttrycker att den bedrivs i undervisningen.MetodUndersökningen är grundad i den kvalitativa metodansatsen med intervju som redskap där treverksamma lärare medverkade. Bakgrund och resultat är tolkat utifrån teorin Social learningtheory.ResultatStudiens resultat visar att högläsning är något som sker frekvent i de intervjuade lärarnasklassrum. Kring högläsning sker även diskussion av boken vilket lärarna anser är viktigt då detökar elevernas förståelse för den lästa texten, det framgår även att lärarna anser att högläsningenpåverkar elevernas ordförråd. Respondenterna beskriver hur de högläser vilket sker medinteraktion, olika röster, volym på talet, kroppsspråk med mera. Resultatet av detta anser demär att eleverna blir nyfikna och intresserade av läsning vilket i sin tur kan leda in dem påsjälvständig läsning. Resultatet blev en bekräftelse av undersökningens bakgrund. Detta kanexempelvis bero på lärarnas kunskap gentemot forskningen, en viss typ av intervjufrågor ellergedigna arbetssätt hos lärarna som instämmer med tidigare forskning.

 • Svensson, Emilia
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Attityder till matematikläxor: påverkan på elevers matematikutveckling.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning Läxor är ett omdiskuterat ämne av lärarstudenter, pedagoger, elever och vårdnadshavare. Enligt Skolverket (2014, s.8) finns det inga gemensamma bestämmelser kring läxor, det är upp till skolorna eller peedagogera själv att besluta kring läxorna. Arbetet med matematikläxor skiljer sig enligt mina erfarenheter åt på olika skolor vilket gör att elever runt om i Sverige lägger olika antal timmar på ämnet matematik. Haas (2008, s. 14) menar dock att det inte är möjligt att följa gemensamma bestämmelser kring, varje pedagog måste välja det arbettssätt som passar eleverna bäst.Syfte Syftet med studien är att undersöka vilken attityd pedagoger i förskoleklass och årskurs 1-3 har till läxor i ämnet matematik.Metod Metoden som används i undersökningen är kvantitativ datainsamling med enkät som verktyg. Enkäten utformades på internet och mejlades ut till 349 pedagoger i förskoleklass och årskurs 1-3 runt om i Sverige. 116 pedagoger valde att delta i undersökningen vilket ger ett bortfall på 67 %.Resultat Resultatet av undersökningen visar att pedagogerna har en positiv attityd till läxor i ämnet matematik. De ser fler fördelar med läxorna än nackdelar. Majoriteten av pedagogerna arbetar med läxor i sin matematikundervisning.

 • Skaugvold, Nanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Tagik, Sonya
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Flerspråkighet: att stödja barns språkutveckling i förskolan.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  InledningFörskolan består idag utav en ökad språklig pluralitet vilket gör ämnet flerspråkighet relevant och viktigt att undersöka. Barn som får chans att utöva sina språk i förskolan har möjlighet att nå flerspråkighet. Förskollärare ska skapa en pedagogisk verksamhet där alla är välkomna oavsett språk och/eller kultur.SyfteSyftet är att ta reda på hur ett antal pedagoger på två olika förskolor arbetar med att stödja flerspråkiga barns språkutveckling.MetodVi har utfört kvalitativa intervjuer med förskollärare på två olika förskolor i två olika kommuner.ResultatVår studie visar på att förskollärarna är medvetna om sin roll i barns språkutveckling och att de känner att de behöver mer kunskap kring hur arbetet med flerspråkiga barn kan ske. De upplever även tidsbristen som ett problem för att kunna stötta de flerspråkiga barnen i den grad som förskollärarna önskar. Förskollärana beskriver olika verktyg i sitt arbete med flerspråkiga barn som bland annat ipad och språkstödjare. Resultatet visar även på att tydlig kommunikation i form av kroppspråk är något som förskollärarna ser som hjälpsamt i sitt arbete med de flerspråkiga barnen. Det finns många likheter mellan förskollärarnas upplevelser på de två olika förskolorna, vilket kan tyda på att det är ett pedagogiskt område som behövs utvecklas inom förskolan.

 • Lindström, Madeleine
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Svensson, Angelica
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Bryt tystnaden: Barns sexuella utforskande i förskolan.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här studien behandlas barns sexualitet i förskolan. Studien synliggör hur förskollärareresonerar och beskriver hur de arbetar med barns sexuella utforskande. Barn är nyfikna på sinegen och andras kroppar och de undersöker gärna genom leken. Förskollärare bemöter barnsutforskande genom egna erfarenheter om barns sexualitet. Det som ligger till grund för studienär hur förskollärarna arbetar med barns sexuella utforskande.SyfteSyftet med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar och beskriver hur de arbetar medbarns sexuella utforskande i förskolan och för att förhindra sexuella övergrepp.MetodI studien har en kvalitativ metod använts. För att få svar på studiens syfte har sju utbildadeförskollärare som arbetar på en 3-5 års avdelning intervjuats. Alla förskollärare har olika långyrkeserfarenhet.ResultatI studien framkommer det att förskollärarna har olika synsätt på vad sexualitet kan innebära förbarn. Förskollärarna är överens om att barns sexualitet är synlig i verksamheten. Barnenundersöker sina och andras kroppar på olika sätt och förskollärarna har olika synpunkter på vadde tycker gränsen går för barns utforskande i förskolan. Det framkommer dessutom att mångaav förskollärarna känner att de inte har tillräckligt med kunskaper om ämnet. De känner sigosäkra på hur de ska resonera och arbeta tillsammans i arbetslaget runt barns sexuellautforskande. Det framförs i studien att majoriteten av förskollärarna vill ha mer kunskaper ochtips på hur de kan agera i olika situationer.

 • Lindberg, Rebecka
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Kommunikativa utmaningar vid inskolningar: Ur ett förskollärarperspektiv.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  INLEDNING: Studien är inriktad på vad förskollärare upplever som viktigt att beakta vidinskolningar och skildrar upplevelser av att skola in barn med annat modersmål än svenska,jämfört med barn med svenska som modersmål. Tidigare forskning som presenteras belyserbland annat inskolningar med fokus på samverkan och samspel. Därmed är avsikten attkomplettera med forskning om inskolningar av barn med olika modersmål.SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR: Syftet är att öka förståelsen för vad förskollärarna istudien upplever som viktigt att beakta vid inskolningar. Studiens frågeställningar är följande:Vad upplever förskollärarna som viktigt att beakta vid inskolningar? Vilka upplevelser skildrasangående inskolningar av barn med annat modersmål än svenska, jämfört med barn medsvenska som modersmål?METOD: En kvalitativ metod har genomförts i form av intervjuer med förskollärare som harerfarenhet av inskolningar utav barn med olika modersmål. Studien har inspirerats av enfenomenografisk ansats. Intervjumaterialet spelades in och transkriberades. Däreftergenomfördes en analys för att urskilja likheter och skillnader som kategoriserades. Studiensresultat presenteras genom sammanfattningar av förskollärarnas berättelser och med citat.RESULTAT: Förskollärarna framhåller relationsskapande, flexibilitet och att vara entillgänglig anknytningsperson som viktiga beaktanden under inskolning. Vidare uttryckernågra vikten av att utse en ansvarspedagog och att kommunicera information. Förskollärarnauttrycker både likheter och skillnader i upplevelser angående inskolningar av barn med annatmodersmål än svenska, jämfört med barn med svenska som modersmål. Nästan samtligaförskollärare upplever fler svårigheter med att skola in barn med annat modersmål än svenskapå grund av språkliga hinder. Tid och planering beskrivs som viktigt vid inskolningar, specielltav barn med annat modersmål än svenska. För att möta kommunikativa utmaningar ochmöjliggöra en god introduktion används icke-verbal kommunikation, informationsblad på olikaspråk, bilder samt språkliga personella resurser.

 • Kjellsson, Elin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”Läslyftet som kompetensutveckling”: en kvalitativ studie om förändring av undervisningspraktiken.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  InledningFörsöken till att skapa en lyckad skola har varit många och flera nationella kompetensutvecklingsinsatser har genomförts för att stärka pedagogers kunskaper gällande barns läs- och skrivinlärning. I detta arbete presenteras några pedagogers uttryck för de eventuella omformningar som har skett i undervisningspraktiken i samband med Läslyftet.SyfteSyftet med studien är att undersöka hur svensklärares undervisningspraktik i årskurs F-3 har förändrats via Skolverkets kompetensutvecklingsinsats Läslyftet genom det teoretiska perspektivet praktikarkitekturer.MetodArbetet består av en kvalitativ studie som baseras på fem semistrukturerade intervjuer med svensklärare i årskurs F-3.ResultatStudiens resultat visar att föreställningar gällande vilka förändringar som har skett i undervisningspraktiken i samband med Skolverkets kompetensutvecklingsinsats Läslyftet varierar. Den dominerande uppfattningen är att mycket har hänt och att en ökad gemensam förståelse och medvetenhet har utvecklats hos pedagogerna rörande barns läs- och skrivinlärning. Ett metaspråk och en samsyn har växt fram vilket möjliggör nya djupare samtal om lär-, utvecklings- och undervisningsprocesser och till skillnad från tidigare vilar ett unisont ansvar gällande elevernas läsning och skrivning på alla pedagoger. I och med kompetensutvecklingen har läsningen och skrivandet fått en mer central roll i alla ämnen och kritiskt textarbetet sägs vara mer förekommande nu än tidigare. I resultatet framkommer det även röster som menar att innehållet i Läslyftet är känt sen tidigare och att satsningen därmed inte har bidragit till stora förändringar i undervisningspraktiken.

 • Frommelin, Emelie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Strang, Sara
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Pappa bakar bullar: Sokratiska samtal med barn på fritidshem om stereotypa könsnormer.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  InledningStudien bygger på sokratiska samtal där ett normbrytande stimulimaterial presenteras för barngrupper och därefter diskuteras. Forskning visar att barn inte själva ansvarar för sina värderingar, utan det är vuxenvärlden och skolan med dess pedagogiska insatser som bär det yttersta ansvaret.SyfteSyftet med undersökningen är att förstå hur flickor och pojkar kommunicerar i grupp hur de uppfattar en bild där kvinnor och män framställs tvärtemot stereotypa könsnormer. Frågor som fokuseras i studien är:• Vad fokuserar flickor respektive pojkar på i samtalet om bilden?• Vilka likheter och skillnader finns mellan flickor och pojkars sätt att kommunicera?• Hur påverkar barnen varandra i gruppsamtalen?MetodStudien är huvudsakligen kvalitativ och datainsamlingen har skett genom sokratiska samtal och observation. För att få reda på hur barnen påverkas av varandra har också ett observationsschema använts där olika beteenden studeras. I studien ingår 31 barn fördelade på 6 samtalsgrupper. Barnen går i årskurs ett på två olika grundskolor. Samtliga barn är inskrivna på fritidshemResultatI resultatet framkommer det tydligt att skillnader mellan flickor och pojkars sätt att kommunicera om den bild som samtalet rört sig kring finns. Flickornas fokus låg till stor del på personerna på bildens utseende och klädsel samt att de ville komma fram till hur personerna känner varandra. Pojkarna var istället intresserade av egenskaper och skapade egna karaktärer med diverse olika uppgifter. Vi såg även skillnader mellan könen hur de såg på stereotypa könsnormer. Flickor visar tydligt att de inte accepterar ett normbrytande beteende medan pojkarna inte visade något intresse alls för det normbrytande i bilden.

 • Rihs, Ann-Sofie
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hållbarhetsredovisning i svensk högre utbildning: innehåll, omfattning och skillnader2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till denna uppsats handlar om högre utbildning och dess viktiga roll i relation till hållbar utveckling. Forskning visar att högre utbildning ligger efter i implementering av hållbarhetsredovisning och det var därför intressant att studera svensk högre utbildning utifrån detta.Syftet med denna studie var att undersöka, beskriva och skapa en djupare förståelse kring hur högre utbildning redovisar arbetet med att främja hållbar utveckling i den egna organisa-tionen. Syftet var också att beskriva eventuella skillnader i hållbarhetsredovisning mellan lärosäten.Den metod som användes för studien var en kombinerad kvalitativ och kvantitativ innehålls-analys. Utifrån ett stratifierat sannolikhetsurval undersöktes årsredovisningar för åtta lärosäten avseende hållbarhetsredovisning. Global Reporting Initiatives ramverk och riktlinjer användes som utgångspunkt för den analysmodell som utvecklades för att bättre passa den sektor som studerades, högre utbildning.Resultatet visar att det pågår ett omfattande arbete med att främja hållbar utveckling i den egna organisationen inom svensk högre utbildning. Lärosätenas hållbarhetsredovisning utifrån den sociala dimensionen pekar tydligt på detta, medan den ekologiska dimensionen har ett begränsat utrymme i årsredovisningarna. Resultatet visar också att det finns skillnader mellan lärosäten avseende både innehåll och omfattning av hållbarhetsredovisning. Enskilda utbildningsanordnare redovisar klart mest följt av universiteten, högskolorna och konstnärliga högskolor.

 • Reuterskiöld, Viktoria
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Skarpt läge: värderingar och vägval vid hantering av kontroversiella föredrag på bibliotek2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this master thesis is to examine how library managers have handled situations involving controversial lectures at their libraries. Lately, controversial lectures have upset public opinion and caused critical writing in local newspapers. Questions posed are: How do library managers handle controversial lectures, concerning freedom of speech, library directives and respect for human rights? The theoretical starting-point is Joacim Hansson’s definition of two ideological views on libraries, one educational and one liberal, and also an article about thoughts in post-modernism and modernism by Emily Knox. I have used the theoretical framework to define two ideological standpoints; the perspective of freedom and the perspective of responsibility, to illustrate the views of the informants. Semistructured interviews with library managers were conducted, and the results show that the informants more often expressed views close the perspective of freedom, than views close to the perspective of responsibility. The conclusion is that there is no complete consensus on how to interpret and follow the many directives being applicable to Swedish libraries. Public opinion and the risk of receiving criticism seem to have an important influence on decisions concerning controversial lectures. However, the study shows that both the perspective of freedom and the perspective of responsibility, in dealing with controversial speech, can be motivated by library managers in terms of acting in line with democratic values and library directives.

 • Finnsbo, Lina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Löwing, Anna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Låt barnen höras: En kvalitativ studie om barns inflytande vid samlingar.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om barns inflytande vid samlingar. Det fanns ett intresse att studera hurbarn kommer till tals och får inflytande i förskolan. Utifrån egna erfarenheter känns ämnetaktuellt då det ständigt tas upp på vilket sätt barn får utöva inflytande och göra sin röst hörd iförskolans verksamhet.Syftet med den här studien är att undersöka barns inflytande vid samlingar i förskolan.Kvalitativa intervjuer har i studien använts som redskap. Tre utbildade förskollärare på enförskolas samtliga tre avdelningar med barn 1-5 år har intervjuats utifrån syfte. Studiensfrågeställningar handlar om på vilket sätt barn får utöva inflytande vid samlingar oavsett ålderoch hur barn får vara med vid planering och innehåll i dessa dagliga samlingar.Resultatet av studien visade förskollärares tankar kring barns inflytande vid samlingar, samthur inflytande- respektive samlingsbegrepp definieras. Flertalet förskollärare anser att barnsinflytande vid samlingar är viktigt. Definitionen av begreppet ses utifrån vårt resultat som enuppenbar del i förskoleverksamheten gällande i vilken utsträckning barn får sin röst hörd, hurde får komma till tals, samt hur de får vara med vid planering av samlingar. I resultatetframkom barnintervjuer som ett sätt för barns möjlighet att påverka planering gällandeinnehåll och utformning av samlingen.

 • Bengtson, Erica
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Fransson, Ingrid
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Mötesplats snarare än en pedagogisk aktivitet: pedagogers uppfattning om samlingens betydelse för barns lärande i förskolan.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien handlar om vad pedagoger anser är syftet med samling i förskolan men även vadsamling har för betydelse för barns lärande. Studien tar också upp hur pedagoger utformar ochplanerar en samling och varför de anser samling är en betydelsefull aktivitet i förskolan. Syfteti studien är att undersöka pedagogers uppfattningar om samling som pedagogisk aktivitet ochdess betydelse för barns lärande i förskolan. I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ metod,då vi använde intervju som redskap. Vi intervjuade sex styck utbildade förskollärare och istudien benämns förskollärare som pedagoger.Resultatet vi fick fram var att pedagogerna beskrev att samling var en mötesplats där barn ochpedagoger skapar gemenskap. Pedagogerna nämner även att samling skapar möjlighet fördiskussion och socialt samspel som är betydelsefullt för barns lärande. Resultatet visaräven att pedagogerna har en gemensam syn att samling är en betydelsefull aktivitet som bidrartill gemenskap i barngruppen, men även som en viktig del i förskolans vardag. Det visas ocksåvia resultatet att betydelsen för barns lärande i en pedagogisk aktivitet är relevant dåpedagogerna påvisar att barn kan utveckla sitt lärande mer i mindre grupper än i större grupperi samling. De poängterar också vikten av samling i helgrupp som tillför att både barn ochpedagoger ser varandra och barnen får ta del av viktig information om dagen. Inga avpedagogerna hade diskuterat barns lärande i samling i arbetslagen, men enskilt ansågpedagogerna att lärande sker när samling utformas spontant och där innehållet utgår från barnsintresse. Några respondenter nämnde också att konkret material och planerade samlingarstimulerar barns lärande. Till sist visar även resultatet att pedagogerna planerar samlingarutefter barns intresse, idéer, funderingar och att en samling kan ske när, var och hur som helstunder dagen på förskolan.

 • Andersson, Dennis
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Svanberg, Otto
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Fritidshem: Vårdnadshavarens uppfattningar om fritidsverksamheten.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  År 2016 kom den nya reviderade läroplanen, där Skolverket beskriver de målen som finns för fritidshemmet. Det har därmed blivit mer tydligt vad fritidshemmet ska arbeta med under fritidsverksamheten. I studien är vi intresserade av följande frågor.Vilka uppfattningar har vårdnadshavarna om fritidsverksamheten?Vilken roll anser vårdnadshavarna att läraren i fritidshem har?Hur uppfattar vårdnadshavarna samspelet mellan fritidslärare och vårdnadshavare?Vilka uppfattningar har vårdnadshavarna när det gäller lärande på fritidshem?I studien har kvalitativ metod använts med intervjuer. Åtta vårdnadshavare med elever på två olika fritidshem deltar i studien. I resultatet framgår det att vårdnadshavarna har olika uppfattningar om fritidshemmets verksamhet. Den uppfattning som dominerar bland vårdnadshavarna är att fritidshemsverksamheten är en plats där deras barn kan få passning och utöva fri lek. Vårdnadshavarna efterfrågar mer information av lärarna om fritidshemmets uppdrag och hur de arbetar med eleverna för att få mer insyn och kunna påverka verksamheten. Därmed anser vissa vårdnadshavare att fritidslärarna måste bli bättre på att informera om verksamheten, för att öka vårdnadshavarnas insyn och påverkan.

 • Nguyen, Madalena
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Rashad Ahmed, Yad
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Matematikuppgifters uppmaningar: att föra och följa matematiska resonemang i läroböcker.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie analyseras matematikuppgifter i fyra läroböcker som används i svensk grundskola. De böcker som analyseras är Favorit matematik 2A och 2B samt Prima matematik 2A och 2B. Syftet är att undersöka i vilken utsträckning uppgifterna i läroböckerna uppmanar till utveckling av resonemangsförmågan, en förmåga som behandlas i Lgr 11, och i vilken utsträckning uppgifterna uppmanar till att resonera tillsammans med en kamrat.Den tillämpade metoden är en kvalitativ textanalys med inslag av kvantitativa delar. Vid undersökningen av läroböckerna användes ett analysverktyg i form av ett analysschema. Analysschemat utformades dels efter de begrepp som används i Skolverkets definition av resonemangsförmåga dels efter begrepp som framkom i en särskild pilotstudie i denna undersökning. Vid analysen eftersöktes de identifierade begreppen i läroböckerna och uppgifterna kategoriserades sedan med hjälp av koder.Resultaten visar att läroböckerna uppmanar till utveckling av resonemangsförmågan, men i olika utsträckning. I Favorit matematik 2A uppmanas eleverna till att resonera i 31 av 372 uppgifter och i Favorit matematik 2B i 35 av 409 uppgifter. I Prima matematik 2A uppmanas eleverna till att resonera i 29 av 282 uppgifter och i Prima matematik 2B i 47 av 262 uppgifter. Uppgifterna i Favorit matematik 2A och 2B lägger främst vikt vid att finna mönster medan uppgifterna i Prima matematik 2A och 2B lägger fokus på att eleverna ska förklara lösningar.Böckerna skiljer sig även åt med avseende på uppmaningar att resonera med kamrat. I Prima matematik 2A sker det i åtta av 282 uppgifter och i Prima matematik 2B sker det i sex av 262 uppgifter. I Favorit matematik 2A och 2B saknas uppmaningar till arbete med en kamrat när det gäller uppgifter där eleverna ska resonera.Slutsatsen är att de undersökta matematikläroböckerna fokuserar på olika delar inom resonemangsförmågan och att lärare därför behöver vara medvetna om hur läroböckerna är upplagda. Genom att vara det kan de planera undervisningen bättre för att ge eleverna möjlighet att föra och följa matematiska resonemang. Eftersom majoriteten av lärarna inte hinner granska läroböcker är det även viktigt att forskningen inom området fortskrider och att resultaten förmedlas till lärarna.

 • Larsson, Kerstin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Tyst i klassen, eller?: Pedagogers arbete med kommunikation inom matematik.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete utgår från forskning om fördelarna med kommunikation inom matematikundervisningen för att främja lärandet om ämnesspecifika begrepp och resonemangsförmågan. Matematikdelegationen (2004) lyfter att undervisningen i matematik domineras av ett traditionellt förhållningssätt, vilket innebär lärarledda genomgångar och enskilt arbete med statiska uppgifter. Dock är studien genomförd innan den nya läroplanen trädde i kraft 2011 och resultatet kan därför vara missvisande. Därför är denna studie inriktad på pedagoger som avslutat sin lärarutbildning efter 2011.Studien syftar till att jämföra hur pedagoger, som undervisar i de lägre åldrarna, arbetar för att skapa ett kommunikativt klassrum inom matematik för att utveckla elevernas lärandeUtifrån syftet har kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med 4 pedagoger. De har fått samtala om sina tankar och erfarenheter om kommunikation i matematikundervisningen genom att svara på öppna frågor. Frågorna formulerades för att ta reda på hur de arbetar för att möjliggöra för eleverna att kommunicera och interagera med varandra, och med pedagogen, om matematik, samt vilka svårigheter och möjligheter de möter i arbetet med detta. Resultatet har därefter analyserats utifrån en fenomenografisk forskningsansats.Resultaten av pedagogernas svar visar att det finns en samsyn på vad kommunikation inom matematik bör innebära, vilket lyfts som gemensamma reflektioner i grupp, med läraren och i helklass. Detta förklaras med att eleverna ska få möjlighet att redogöra för och ta ställning till sina egna och andras matematiska reflektioner. De deltagande pedagogerna lyfte även att användandet av digitala redskap var en fördel i arbetat med att skapa ett kommunikativt klassrum och att samarbeten mellan eleverna gav förutsättningar till att föra och följa matematiska resonemang.

 • Håkansson, Johanna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Den dolda ämneskunskapen: en studie kring lärares digitalakompetenser i ämnet bild.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Läroplanen för ämnet bild redogör för att elever i årskurs 4–6 ska utveckla förmågan att skapabilder samt filmer med digitala tekniker och verktyg. Enligt Skolverket upplever hälften avlärare i grundskolor upplever dock ett kompetensutvecklingsbehov gällande IKT sompedagogiskt verktyg. I förhållande till detta är det intressant att undersöka hur lärare resonerarkring att använda IKT i bildundervisningen.Studiens syfte är att synliggöra lärares attityder till och användning av IKT- verktyg ibildundervisningen. Användningen belyses genom det teoretiska ramverket TechnologicalPedagogical Content Knowledge, vilket synliggör lärares kunskaper kring en adekvatundervisning med teknik, pedagogik och ämnesinnehåll.Metodredskapet i studien utgörs av kvalitativa intervjuer med bildlärare inom årskurs 4–6.Genom ramverket belyses respondenternas erfarenheter och uppfattningar kring att användaIKT-verktyg i undervisningen. Materialet bearbetas och analyseras utifrån ramverketskategorier, vilket visar hur de samspelar och påverkar varandra, då samtliga aspekter behövsvid hög grad av TPCK.Tillgången till IKT- redskap uppfattas som god på samtliga av lärarnas arbetsplatser. Deuppfattar dock den egna digitala kompetensen som låg gällande hur IKT kan användas sompedagogiskt verktyg, framförallt när elever ska arbeta med digital bild- och filmframställning.Lärarnas Technological Knowledge, påverkar därmed deras uppfyllelse av ramverkets andraaspekter. Med tanke på att digital bild- och filmframställning framställs som enämneskunskap i läroplanen, samt att den utförs med hjälp av IKT-verktyg, kan digitalakunskaper ses som en dold ämneskunskap. Då lärare idag kan ses som digitala immigranter,är det viktigt att sträva mot integration i de digitala infödingarnas värld.

 • Almqvist, Erica
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Förskollärares perspektiv på barns inflytande: inte bara att välja färg på en mugg.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att kunna ge barn inflytande över verksamheten är det betydande att förskollärare har en klar bild över vad begreppet inflytande innebär. Därför har jag valt att göra en undersökning där syftet är att synliggöra förskollärarens perspektiv på inflytande, hur barn ges möjlighet till inflytande i verksamheten och på så sätt bidra med kunskap inom området. För att uppnå syftet använder jag mig av frågeställningarna: vad innebär inflytande för förskolläraren samt vilka möjligheter ger förskollärare barn till inflytande i planering av verksamheten. Förskolan och förskollärarna är till för barnen på förskolan, därför kan det verka självklart att deras tankar och idéer ska ligga till grund för förskolans utformning men studien visar på att vägen dit kan vara svår.Tidigare forskning som presenteras i studien belyser styrdokument och riktlinjer, innebörden av begreppet inflytande, hur inflytande tas och ges av vuxna samt hinder och villkor för barns inflytande.Eftersom det krävs samspel mellan förskollärare och barn för att skapa inflytande tillämpad den sociokulturella teorin. Relevant för studien är även Foucaults maktteori för att synliggöra maktens osynliga styrning vid barns möjlighet till inflytande.En kvalitativ metod har tillämpats och utförs i en fokusgrupp. Fokusgruppen har som syfte att genom en diskussion ta reda på förskollärarnas erfarenheter och åsikter kring deras perspektiv på inflytande samt arbetet kring barns inflytande. Ett målinriktat urval gjordes där fyra förskollärare tackade ja till att delta i studien men ett bortfall skedde så det blev totalt tre respondenter. Bearbetning av det insamlade materialet har skett genom kvalitativ analys och hänsyn till de forskningsetiska principerna har tagit hänsyn till genom hela studiens process.Resultatet visar på att som svar på frågan vad inflytande innebär för förskolläraren är slutsatsen som kan dras av studien att inflytande innebär demokrati och självständighet. Som svar på frågan vilka möjligheter förskollärare ger barn till inflytande i planering av verksamheten visar resultaten på att förskollärares förhållningssätt är avgörande, det innebär att förskollärare bör vara närvarande och delaktiga i barns lek samt vara uppmärksam på vad de ger uttryck för.Den viktigaste slutsatsen som kan dras av studien är att förskollärares förhållningssätt är en aspekt som ligger till grund för barns inflytande och hur förskollärarna arbetar med demokratiska principer. Arbetet kring barns självständighet samt hur förskollärarna förhåller sig till barnens kompetens och vilket ansvar som ges därefter är även en viktig slutsats som kan dras av studien.

 • Johansson, Josefina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ellström, Ottie
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kommunicera mera: en studie i grön kommunikation av återvunnen polyester2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Flera undersökningar de senaste åren tyder på att den ekologiska trenden är här för att stanna. Konsumenter har blivit alltmer kräsna i valet av produkter och vill få information om produkternas innehåll och tillverkning. Samtidigt väljer många företag att kommunicera sitt hållbarhetsarbete tyst eller ibland inte alls.   Uppsatsens undersökning har utformats för att om möjligt överkomma detta kommunikationsglapp mellan konsument och företag genom att studera hur ett mer miljövänligt textilt material kommuniceras idag. Syftet med studien har alltså varit att undersöka hur konfektionsföretag kan kommunicera återvunnen polyester så att det gröna budskapet når konsumenten och skapar kunskap/kännedom.   I den inledande delen av studien undersöks konsumenternas kunskap/kännedom och attityd till återvunnen polyester genom en kvantitativ enkätundersökning. Resultatet visade att det råder osäkerhet kring återvunnen polyester och hur miljövänligt materialet är. Ändå uppgav 75 procent av de tillfrågade respondenterna att de ibland eller alltid tänker på hur miljön påverkas vid tillverkning och konsumtion av kläder.   För att kartlägga hur företagens kommunikation kan förbättras genomfördes intervjuer via mail med tre svenska konfektionsföretag. Företagen uppgav att miljöengagemanget hos deras konsumenter varierar och att de var osäkra kring konsumenters kunskapsnivå om återvunnen polyester. Företagen var överens om att ingående information är bra.   Svaren från enkäten och konfektionsföretagen pekar på att kommunikationen på hängetiketter och hemsidornas produktsidor behöver vara mer ingående, tydlig och transparent. För att möjliggöra att fler kundgrupper nås av budskapet kan kommunikationen av återvunnen polyester på hängetiketter framställas i tre steg så att konsumenten 1. förstår varför den ska göra något, 2. kollektivet belönar agerandet och 3. ser de personliga fördelarna.   Avslutningsvis indikerar studien på att kunskap leder till ökat intresse och agerande vilket skulle kunna innebära en stärkt ekotrend. Kommunicera mera!