123 1 - 50 av 106
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Quist, Johannes
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Bhadani, Kanishk
  Bengtsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Evertsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Malmqvist, Johan
  Chalmers University of Technology.
  Enelund, Mikael
  Chalmers University of Technology.
  Hoffenson, Steven
  CDIO Based Engineering Design and Optimization Course2017Ingår i: Proceedings of the 13th International CDIO Conference, University of Calgary, Calgary, Canada, June 18-22, 2017., 2017, s. 298-314Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In order to design competitive products that meet today’s challenges, future engineers need knowledge and experience in applying and integrating optimization theory in the engineering design process. The Chalmers course Engineering Design and Optimization addresses this need and was developed and first offered in the fall semester of 2013. This paper provides a detailed account of the course development experiences, teaching methods and course evaluations using CDIO Standards. It also includes a discussion of the learning objectives, required resources, instructional processes and student assessments. The course is analyzed to see to what extent the course aim is satisfied and highlight areas of improvement. Three projects are carried out in groups of two students. The projects are a cantilever design-build-test exercise, a redesign project that involves material selection, and a multi disciplinary design project of an engine component using multi-physics software. The assignments are assessed with respect to both engineering criteria as well as reporting and communication. The course is believed to be novel in the way optimization theory and tools are taught as an integrated learning experience with engineering design and physical prototyping. The course has had a great impact on the students’ choice of master’s thesis project. The number of optimization-focused master thesis projects has increased from two or three to around 15 annually. Several of these projects are multidisciplinary and joint projects between departments of Applied Mechanics and Product & Production Development. The course has also initiated a valuable partnership with industry on optimization that now has grown to a network with 20 industrial and academic members.

 • Envall, Matilda
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  The Story of a Dress: Ivestigating the visual and formal features of an existing garment & processing the findings into a new design.2018Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This project explores the features of a dress through two-dimensional imagery. It uses trompe l’oeil techniques to investigate and highlight the qualities of the garment. This proposes new ways to use trompe l’oeil designs and new ways to draw inspiration from an existing garment.

  The dress has been studied visually; through looking at it, tracing its shape and through drawing and painting it. The shape of the dress has been studied and developed through pattern construction.

  The design elements found in the dress have been expressed and enhanced into new designs. Embellishments and prints are used, to create a refined expression. The project has resulted in a seven outfit collection, where each outfit expresses one or two design element(s) from the inspirational dress.

  The collection shows a way to use decorative techniques to express findings in an artistic garment investigation. It also shows a way to draw inspiration from an existing garment to create an independent new design.

 • Silfors Granberg, Emma
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Work It!: exploring gender-issues through extreme contrasts2018Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to explore gender-issues by the means of extreme contrasts in functionality. The motivation behind the work comes from the structural objectification of women that is maintained through fashion and social media, and how this is an issue that mainly regards women. By morphing extreme contrasts in dress, by the means of male coded work wear, and female coded shape wear, this work explores gender related norms, ideals and statuses. Through this work, shape was decided through try-outs with garments and/or their components, with a research that was based on today’s ideals, and social media trends. Lines in garments became increasingly more important during the process, and the components of garments in the different categories too. In the result the importance of colour, material and shape regarding gender-issues in dress is highlighted, since they often convey a gender coded expression. To disrupt this inherit gender, the result demonstrates how these components can be mixed. Breaking down status in gender attributes could be used to create a more equal sphere in fashion.

 • Backlund, Axel
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  A Bunch of Motherfuckers2018Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this project a collection of clothes, based on the raggar culture has been developed. e work is intended to be a modernization of the clothing, exploring the subculture and developing it, however without loosing its attitude. In uences from other related subcultures have also taken part in the work.

  The aim is to investigate the technique of spray painting directly on garments, as a method for developing prints, taking visual inspiration from the culture of raggare. Sources for inspiration to the painting have been gra ti, airbrush and action painters. In order to keep the attitude of the raggar culture, the collection is largely based on vintage clothing, linked to the culture in question. e result in this project is a collection containing eight out ts, dedicated mainly to raggare but also to others.

 • Björkgren, Anton
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Eriksson Sjöqvist, Edvin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Sänkt temperatur i kylkedjan: Konsekvenser för transportbranschen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag transporteras kylda livsmedel, i Sverige, inom ett temperaturintervall på +2 °C - +8 °C. I vilken temperatur som animaliska livsmedel ska hanteras i regleras i lagstiftningen och varierar mellan +2 °C - +7 °C. Många kylskåp, både hos butik och konsument, är inställda på+8 °C. Till följd av detta är den stora majoriteten livsmedel, på förpackningen, markerade med en förvaringstemperatur på +8 °C. På senare år har diskussioner förts angående en sänkt temperatur i kylkedjan. Anledningen till detta är att överkomma matsvinnet. Forskning pekar på att ett livsmedels hållbarhet är starkt beroende av dess förvaringstemperatur. Hastigheten på mikrobiell tillväxt sjunker nämligen med lägre temperaturer. År 2020 träder en ny förordning om fluorerade växthusgaser (fgasförordningen)i kraft som förbjuder installation och påfyllning av kommersiell utrustning innehållande köldmedier med högre Global Warming Potential-faktor än 2500. Detta innebär att butiksledet i stor utsträckning kommer tvingas byta ut sina äldre kylsystem. Med nya kylsystem kan en lägre temperatur garanteras. För att vara väl förberedda ställer sig transportbranschen frågan vilka konsekvenser en sänkttemperatur kan tänkas föra med sig i deras del av kedjan. Problematiken grundar sig i att en del livsmedel kan ta skada av temperaturer nära fryspunkten. För att skydda dessa livsmedelkan transportören använda sig av produktskydd på kylkänsliga livsmedel. En annan beprövad metod är att dela in livsmedlen i flera temperaturzoner. Arbetets teoretiska bidrag är att det sammanställer tidigare forskning på områden inom livsmedelsegenskaper vid nedkylning, multitemperatursystem och produktskydd samt semistrukturerade intervjuer med experter inom sina respektive områden. Vidare undersöksäven kylkedjans uppbyggnad och dess aktörer. Perspektivet i rapporten utgår från ett av de större transportföretagen inom tempererad logistik i Sverige. Arbetets praktiska bidrag är baserat på en fallstudie som tillsammans med det teoretiska bidraget ligger till grund för en redogörelse över tänkbara konsekvenser. Analysen visar på att en del livsmedel, för att inte komma till skada och riskera kassation, måste skyddas. Antingen genom flera temperaturzoner eller genom produktskydd. Bådaalternativen kommer med för- och nackdelar. Att addera flera temperaturzoner för med sig investeringar i form av mellanväggar och kylsystem samt komplicerar livsmedelshanteringen. Flera temperaturzoner kan emellertid säkra ett livsmedels kvalitet. För produktskydden existerar det inget returlogistiksystem och ett system kan bli mycket kostnadsdrivande att upprätthålla. Slutsatsen är att en kombination av de båda lösningarna är att föredra men att branschöverskridande samarbete krävs för att samtliga parter ska gynnas.

 • Fasth Snödahl, Niklas
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Luukkonen, Kim
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Riktlinjer som kan öka rapporteringsgraden av avvikelser2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det studerade byggprojektet i Borås har en låg rapportering av de avvikelser som förekommer i projektet och har därför en vilja att öka rapporteringen med hjälp av nya riktlinjer. En hög rapporteringsgrad av avvikelser är en förutsättning för att få en bra överblick över vad som avviker från verksamheten och vad som behöver åtgärdas. En väl fungerande rapportering och hantering av avvikelser kommer i sin tur att öka kvaliteten på verksamheten och/eller produkten. Kvaliteten kan öka med hjälp av avvikelserapporteringen då denna utgör underlaget i ett systematiskt förbättringsarbete. Genom att utföra ett systematiskt förbättringsarbete kan systematiska fel i verksamheten elimineras eller minskas, vilket kan leda till minskad problemnivå och en högre effektivitet i verksamheten. För att skapa en generell bild över avvikelser och förbättringsarbete genomfördes en omfattande litteraturstudie kring de valda ämnena. Litteraturstudien låg till grund för att skapa intervjufrågor till det studerade projektet vilka sedan användes för att besvara frågeställningarna. Med litteraturstudien samt intervjuerna som grund, utreddes förbättringspotentialen i det studerade projektet. Litteraturstudien och de intervjuades svar jämfördes och analyserades för att finna likheter samt eventuella olikheter mellan dem båda. Ur jämförelserna och analysen mellan litteraturen och intervjuerna framkom att det finns en stor förbättringspotential i hanteringen av avvikelser. Med hjälp av jämförelserna togs nya riktlinjer fram som vid användning kan leda till en ökad rapporteringsgrad av avvikelser. En av de riktlinjer som framkommit är att ledningens engagemang, stöd, intresse samt delaktighet i arbetet med avvikelser är viktigt för möjliggöra en ökad rapportering. För att nå en ökad rapportering krävs också att vi och dem mentaliteten som råder mellan yrkesarbetarna och ledningen överbyggs, vilket kan ske genom att involvera och engagera yrkesarbetarna i avvikelsearbetet. Resterande riktlinjer som bör nyttjas i projektet för att öka rapporteringsgrad av avvikelser redogörs i slutsatsen.

 • Halldórsdóttir, Helga Lára
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  CORNERED COMPOSITIONS: EXPLORING the CORNER of a ROOM as a METHOD of GARMENT CONSTRUCTION2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This work began as an exploration of the spatial qualities of awkwardness. It eventually evolved into a fixation on the three planes within the corner of a room, representing the safe haven for an awkward individual. The corner has successfully demonstrated the relationship between body, space and garment as a concept. Furthermore, the corner has proved to function as the ultimate tool for creating a sculpture with the integrated body.

  The motive of this work is to spark interest and to provide an alternative criteria for what can be categorised as a sculpture. This new criteria represents functional interchanging sculptures that can be built around the body.

  The limits created within this work have been key in formulating the problem, and to generate a wide range of results within a concentrated field to challenge the method. The ultimate limit has been the corner itself, which has been manifested into the ultimate opportunity.

  This has resulted in a collection of examples all constructed through the method of the corner and finally bringing it to the body, effectively removing the corner from the space. This has created a mobile wearable space, that can be arranged according to desired fashion and shield awkwardness.

 • Jardesten, Alice
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Clashing Contexts2018Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Fashion is a social construct and its very essence is to express identity and status. Depending on context we dress differently and we are constantly adapting in order to meet social expectations of dress.

  This work explores the relationship between archetypical garments and status. The main objective of this exploration is to challenge hierarchies in fashion by clashing different stereotypes by the means of construction. This implies to question social structures currently present in fashion. Due to these structures, we conform to stereotypical ideas of how to dress, which restricts us.

  What could be defined as missing within fashion today is the clash between garments on opposite sides of the hierarchy in fashion. While meetings within the same garment group has been explored before by numerous designers, combining archetypes from opposite sides of the hierarchy is yet relatively unexplored.

  If one was to transcend the boundaries and jump freely between garment groups, there is a possibility to select fragments from different categories in a garment to work with. This could then create more free ways of expressing oneself through dress.

  What is presented in this work is an approach aiming to challenge hierarchies in fashion. The examples can be read as archetypical and stereotypical hybrids with the intention to question how we dress in certain contexts. Resulting in new meetings of materials and expressions relating to dress codes.

 • Nitsche, Tanja Marie
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  About Solving and Dissolving: Investigating the design possibilities of bio plastic2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Translating the conceptual term of sustainability into materials and exploring bio plastics in order to generate visually and tacitly intriguing objects are the aims for this project. Other designers and previous projects in the field of textile design showed how the material works in a small scale. This project used the material’s design properties to generate groups of object elements. The three main design properties of the material, transparency, biomorph expression and flexibility, and their opposites, opaqueness, geometric expression and stiffness, were combined in different sets which resulted in the used artistic methodology. Therefore, the material properties and earlier established techniques formed the base for finding the overall forms of the installations.

  The collection and a book about the surface design possibilities for plant based plastic show how the material can be manufactured. The installations focus on the interplay between colour, light and shadow, material texture and pattern in relation to the overall shape of the object. Moulding, laser cutting and the addition of other ingredients like recycled paper, fibres and mica powder influenced the material’s durability, flexibility, transparency and texture. Experiments revealed that the colours change over time and all of them are highly influenced in their intensity and shade by the light source behind the material.

  This project visualises how all these factors interact and which techniques and tools are required to process the new material. Moreover, it generates new options for a new formal language and terminology for sustainable interior textiles.

 • Persson, Josephine
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Attention to Details: To challenge predetermined expressions within garments and accessories,through explorations of their details and giving them new meaning byabstraction.2018Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The primary purpose of this study is to investigate and challenge the predetermined silhouettes of street wear; silhouettes and identity that has been ”approved” by the structures of society. The study aims to open up for discussion, and explore the area in which might be considered to be ”wrongdoings”, in order to push the boundaries that we have set on the different components a garment can be built up with. The study was conducted with the method of deconstruction, to be able to fully understand the archetypes of garments and accessories within the chosen field. The focus laid on the details, and how one could abstract these and rework them into something else; another silhouette and purpose. The result shows garments that has pushed their on limitations in silhouettes and identity; opened up for other kinds of context, and embraces the possibilities of their details when it comes to shape.

 • Willumsen, Kajsa
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Dressing[room]2018Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This project is an investigation of the relationship between spatial dressing and body dressing. It aims to find a new way of dressing the body by looking at how a room is dressed. It is explored by using the mindset of when dressing and furnish a room, looking at elements such as materials, details and fixtures of what defines the different rooms. To gain knowledge and understanding of the chosen elements they have been decontextualized and experimented with on a body, using the body as a spatial canvas. It has been explored through placement in order to challenging the limitations of starting points when dressing as well as other aspects such as the spatial aesthetic as dress, new expressions, function and shape. It suggests a playful- and different interpretation of how to dress the body. The importance of this investigation has been to keep the objects as they are, to mix the things we know and can refer to, in its original form and function, with an unexpected context in order to maximize its potential use and to question how we categorize things.

 • Souza Filho, Pedro
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Nair, Ramkumar
  Mycorena AB.
  Andersson, Dan
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Lennartsson, Patrik R.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Taherzadeh, Mohammad J
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Vegan-mycoprotein concentrate from pea-processing industry byproduct using edible filamentous fungi2018Ingår i: Fungal Biology and Biotechnology, ISSN 2054-3085, Vol. 5, nr 5Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background

  Currently around one billion people in the world do not have access to a diet which provides enough protein and energy. However, the production of one of the main sources of protein, animal meat, causes severe impacts on the environment. The present study investigates the production of a vegan-mycoprotein concentrate from pea-industry byproduct (PpB), using edible filamentous fungi, with potential application in human nutrition. Edible fungal strains of Ascomycota (Aspergillus oryzaeFusarium venenatumMonascus purpureusNeurospora intermedia) and Zygomycota (Rhizopus oryzae) phyla were screened and selected for their protein production yield.

  Results

  A. oryzae had the best performance among the tested fungi, with a protein yield of 0.26 g per g of pea-processing byproduct from the bench scale airlift bioreactor cultivation. It is estimated that by integrating the novel fungal process at an existing pea-processing industry, about 680 kg of fungal biomass attributing to about 38% of extra protein could be produced for each 1 metric ton of pea-processing byproduct. This study is the first of its kind to demonstrate the potential of the pea-processing byproduct to be used by filamentous fungi to produce vegan-mycoprotein for human food applications.

  Conclusion

  The pea-processing byproduct (PpB) was proved to be an efficient medium for the growth of filamentous fungi to produce a vegan-protein concentrate. Moreover, an industrial scenario for the production of vegan-mycoprotein concentrate for human nutrition is proposed as an integrated process to the existing PPI production facilities.

 • Berglind Stefánsdóttir, Jóna
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Object Poetry: Shaping Through Knit2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Textile design has long been known for its craft related and traditional ways of working. Different designers and artist have found a way of approaching the field from an unconventional perspective. The aim of this project is to demonstrate an alternative way of approaching the field by applying traditional methods to unconventional materials. By doing so the hope is to bring joy and playfulness to the field.

  As a final result the three groups consisting of nine objects present ways that knit can be used to sculpt and to lend flexibility when combined with stiffer structures, therefore giving way for movement and transformability. Object Poetry engages the viewer to interact and experience fun.

 • Souza Filho, Pedro
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Zamani, Akram
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Production of Edible Fungi from Potato Protein Liquor (PPL) in Airlift Bioreactor2017Ingår i: Fermentation, ISSN 2311-5637, Vol. 3, nr 1, s. 12-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Potato protein liquor (PPL), a side stream from the potato starch industry, is normally used as fertilizer. However, with more than 100 g/L of sugars, 20 g/L of Kjeldahl nitrogen and Chemical Oxigen Demand (COD) of 300 g/L, it represents serious environmental challenges. The use of PPL for fungal cultivation is a promising solution to convert this waste into valuable products. In this study, PPL was characterized and used to cultivate edible zygomycete Rhizopus oryzae, which is widely used in Southeast Asian cuisine to prepare e.g., tempeh. Moreover, it can be potentially used as a protein source in animal feed worldwide. Under the best conditions, 65.47 ± 2.91 g of fungal biomass per litre of PPL was obtained in airlift bioreactors. The total Kjeldahl nitrogen content of the biomass was above 70 g/kg dry biomass. The best results showed 51% reduction of COD and 98.7% reduction in the total sugar content of PPL.

 • Krull Eriksen, Katrine
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Introducing Plaster: Exploring Artistic Expressions of Natural Dyed Plaster2018Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Introducing Plaster is a degree work in textile design exploring the fusion of natural dyes and plaster, and how this can be applied as a textile design material. The outcome is presented as an experimental investigation, placed in the context of surface and material design. This study derived from a growing interest in how new materials can be implemented into the field of textile design using established textile techniques and methods. Natural dye, texture and flexibility where explored through the method of hands-on-experimentation. The study moved foreword by asking the question: “What happens if?”, and the findings have been analyzed and selected for further development. The final collection consists of five pieces made entirely from plaster, showing another approach to how textile techniques and methods can be developed and adapted to fit materials from another field, for instance: Plaster.

 • Ljungdahl, Sarah
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  smock x knit: Exploring the possibility of shape in knitwear by looking at theaesthetic properties of smocking, drawing inspiration from sportswear.2018Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Since late eighteenth century smocking has been a part of different fields of fashion. From agricultural clothing and swimsuits, and also inspiring architecture.

  The approach of smocking has always been to tighten the fabric against the body. This work will challenging this by exploring the possibility to build form with smocking on the body, placing it in the context of personas on a winter vacation.

  By extracting elements of the smocking and sketching directly in the knitting machine using different techniques and yarn with contrasting characteristics, the ambition has been to translate aesthetic aspects of smocking via volume, pattern, material and colour into knitted material, targeting a sporty silhouette and expression.

  The result show an alternative way to bout fabricate and view the smocking. By letting the technique build form, placing it in a sports context suggest that smocking no longer is a technique solely for romantic dresses.

 • Schweiger, Ronja
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Adamant Textile: The reciprocal impact of concrete and textile2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The primary goal of this study is to investigate the combination of concrete merged with textiles. Furthermore, it investigates exchanging the characteristics of these contrasting materials. Consequently, the work shows the reciprocal influence of both textile and concrete to each other. The resulting final collection presents six pieces with the main intention to present different expressions of flexibility. These appear through the interaction of textile and concrete, with the textile providing the flexibility. Depending on the precise characteristics of the used textiles, the flexibility can be shown through the tension in a fabric, the ability to be squeezed or the movement. A subsequent range of experiments investigates techniques, methods and material qualities to prove, that the required effects of the end result can be fulfilled. The crucial factors are the textile materials, the connection between concrete and textile and the treatment of the resulting surface or object. Depending on which way the crucial components are fused, a variety of expressions in the results can be accomplished. These can be described as rather organic through to geometric, and also depends whether the piece is in motion. The outcomes provide an overview of design possibilities, of incorporating such contrasting materials to create different properties and unexpected characteristics in each piece. Based on the final results, it can be concluded that the major objective, to explore design possibilities through a reciprocal interaction of textile and concrete, gives a strong and impressive expression. The approach of this relatively broad research is nevertheless important for the textile field. Therefore, it suggests further exploration, using the results as a foundation and narrow it down by focusing on specific factors.

 • Walters, Kathryn
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Form from flat: Exploring emergent behaviour in woven textiles2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The character of woven textiles is dependent on both the materials and the loom technology used. While digitally-controlled jacquard looms are a major development in weaving technology, they have mostly been used in developing representational and pictorial weaving. Such three-dimensional weaving as exists, utilises materials in predictably similar ways.

  Here, through systematic experimentation, three shrinking and two resisting yarns have been combined in multi-layer weaves in order to explore their potential for form-generating behaviour.

  Three-dimensional form occurs when the shrinking yarn/s place the resisting yarn/s under tension. To relieve this tension, the resisting yarn moves within the weave, creating waves or folds. The resulting form is highly sensitive to variation, demonstrating emergent behaviour, and identifying the woven textile as a complex system.

  Demonstrating the variety of form possible from a limited number of materials, the results represent a small body of work aiming to re-form weaving. The exploration of synergistic material combinations is therefore shown to be an exercise of value to fields from art textiles through to industry. It demonstrates that there is great development potential in woven textiles. Understanding the behaviour of materials is fundamental to furthering form-based weaving.

 • Westman, Malin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Babewear: Questioning the way society force childrenswear into two set genders, translated in adultwear2018Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  From the day we are born, we are divided into a gender. This work will look into the way society force children wear into two set genders. I expect to enlighten the problems in set genders in clothes.

  By studying the characteristics in children wear, scale them up into an adult size and see what happens to the proportions, details and expression. Different kinds of garments with different kind of details. The result is a collection that represents todays features of children wear, pointing out the issues of how society gives children a set identity by the dressing them in a specic way, often by using prints or typical colors.

 • Fransson Dekhla, Linda
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Weaving Dress: Exploring whole-garment weaving as a method to create expressive dress2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis investigates whole-garment weaving as an experimental design and construction method. The majority of the current development and research within the field focuses on production efficiency and the development of weaving techniques. Here, the intention is to connect form, material and making.

  The aim is to find ways to deconstruct the process of garment making in order to create new knowledge through craft. Within whole-garment weaving, many design processes are dealt with simultaneously, through direct experimentation on the loom. In order to maintain the integrity of the weaving, interferences such as cutting and sewing is limited.

  The basics of the practical method is that the cloth is woven as a double weave on the loom. For the practical work, the first objective was to find basic parameters for the project, freely experimenting with weave constructions and bindings. As the process developed, more aspects of garment construction were included in the design process. The combination of bindings, floats and elastic is used to create expressive textile as well as dress, so that the textile surfaces influences the silhouette or the drape.

  The result shows the expressive potential of whole-garment weaving through a series of nine examples, each showcasing different aspects of the method. The focus is on showcasing experimental approaches to simultaneous fashion/textile design interaction.

 • Gennert Jakobsson, Josefine
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Who’s tooth? Houndstooth!: An investigation about howto use houndstooth patternto generate form andsurface with acut-and-weavemethod.2018Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  With an interest within colour and print this work developed into questioning their lack of function regarding creating or contributing to from. It investigates how to generate form and surface on a body based on houndstooth pattern. The hypothesis is to find methods that increases a prints expressional possibilities and to find a way to create shape from the prints qualities. It concerns the subject how print, colour and materials relate and affect each other depending on for example saturation, quality and scale.

  Based on the construction of a woven houndstooth a specific method to generate form have been developed, here called cut-and-weave. The result is performed in 7 outfits where this method is applied in various ways. Together they illustrate, not only that a print can give form by manipulating its construction, but also that a print can be enhanced and reinforced by executing it in different ways.

 • Johansson, Alva
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  LOVE2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This project explores the dimensional relationship between body and dress through using features of corsetry. Where is the garment tight? Where do we place volume and where do we show skin? This project addresses these questions and the construction of dress through broadening the concept of corsetry.

  With the vision to improve the relationship between body and dress through exploring new methods for an existing technique. Searching for alternative construction techniques in dress which enhances the circular relationship between body, dress and form. By exploring new working methods that includes the body in the process of constructing garments, the corsetry tools has been used to investigate how the garment stays on the body in terms of how we tighten it to the body and by that also give the garment its shape.

  The project is practice based and built on concrete experiments. The relationship between body, fabric and form has been explored through working hands on with the material on the own body.

  The design method was developed in the beginning of the project. Further, it was carried out through using rectangular and tube shaped fabrics together with features of corsetry, mainly focusing on eyelets and lacing.

  Resulting in both a new method for an existing technique, as well as a result that expresses new possibilities in the composition of the dressed body. It also proposes alternative ways of constructing and wearing garments, where the body and the garment work together.

 • Norrsell, Lovisa
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  GIVING TEXTILES FORM: Exploring Self-supporting Possibilities2017Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Giving textiles form is a project in textile design exploring how textiles can create self-supporting three-dimensional forms with after finishing techniques. The project focuses on the textile to be self-supporting, by working against and challenging the properties of a textile fabric. The motive for the project is to widen the definition of what a textile can do. The methods of origami and traditional Japanese wood joinery are used to find a functioning and durable construction, as well as manipulating the textiles with colour and after finishing techniques. The result of this work is three coloured textile forms that are three-dimensional and self-supporting, the use of colour strengthens the depth and adds a spatial dimension. This work contributes to broaden the field of textile design by expanding the use of textile.

 • Sjögren, Linn
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Tourist: An investigation of the printed Hawaii shirt2018Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this work is to explore the printed Hawaii shirt through material investigations in search of new print meetings.

  A vital step for this investigation was to develop the classic Hawaii- prints and motives in mixed media. Followed by exploring alternative printing techniques such as transfer printing, laser cutting and knitting in different materials to reach new expressions yet keeping a clear reference to the Hawaii shirt.

  The intention of this work was to investigate how the Hawaii shirt with its classic print could interact with the mind and body of the wearer. Furthermore, to question the informal rules of wearing a Hawaii shirt with a starting point in Umberto Eco’s theories about epidemic self-awareness.

  The motive of this work is to critically look at the society today, with a focus on consumerism, foreign travel and tourism and the expression of it, with the Hawaii shirt as a symbol of these things. Based on the assumption of the Hawaii shirt being a tacky souvenir that tourists bring back home from their holidays.

  This work show new expressions of the printed Hawaii shirt through innovative print meetings. This work also proposes alternative ways of wearing a Hawaii Shirt.

 • Seipel, Sina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Yu, Junchun
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Viková, Martina
  Technical University of Liberec.
  Vik, Michal
  Technical University of Liberec.
  Nierstrasz, Vincent
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Inkjet printing and UV-LED curing of photochromic dyes for functional and smart textile applications2018Ingår i: RSC Advances, ISSN 2046-2069, E-ISSN 2046-2069, Vol. 8, nr 50, s. 28395-28404Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Health concerns as a result of harmful UV-rays drive the development of UV-sensors of different kinds. In this research, a UV-responsive smart textile is produced by inkjet printing and UV-LED curing of a specifically designed photochromic ink on PET fabric. This paper focuses on tuning and characterizing the colour performance of a photochromic dye embedded in a UV-curable ink resin. The influence of industrial fabrication parameters on the crosslinking density of the UV-resin and hence on the colour kinetics is investigated. A lower crosslinking density of the UV-resin increases the kinetic switching speed of the photochromic dye molecules upon isomerization. By introducing an extended kinetic model, which defines rate constants kcolouration, kdecayand kdecolouration, the colour performance of photochromic textiles can be predicted. Fabrication parameters present a flexible and fast alternative to polymer conjugation to control kinetics of photochromic dyes in a resin. In particular, industrial fabrication parameters during printing and curing of the photochromic ink are used to set the colour yield, colouration/decolouration rates and the durability, which are important characteristics towards the development of a UV-sensor for smart textile applications.

 • Petersson, Jenny
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  3D-simulation som avprovningsmetod: Inriktat mot tights för sportutövning2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie om 3D-avprovning för sport-tights är en kandidatuppsats i designteknik. Företaget studien är utvecklad för jobbar med sportkläder och har i dagsläget ett intresse av att använda sig av 3D-simulering som avprovningsmetod. Vid utveckling av tights anpassade för träning skickas i dagsläget flera prototyper mellan företaget och leverantören innan produkten kan börja produceras. För att framtagningen av produkten ska ta mindre tid, bli mer miljövänlig och kosta mindre undersöker studien om 3D-avprovning är applicerbart i företagets process för produktframtagning. För att kontrollera validiteten i 3D-avprovning av tights gjordes tre undersökningar med syfte att få förståelse för skillnaderna mellan en fysisk och en virtuell avprovning. Undersökningarna fokuserar på grundstorleken Small och den största storleken Extra Large. Studien visar att 3D-simulering till viss del är en fungerande avprovningsmetod för tights när det kommer till att kontroll av designen. För att kontrollera plaggens rörelsevidd är metoden i denna studie ej fungerande. Studiens deltagare visade en positiv inställning till att använda sig av metoden i deras produktframtagningsprocess men då främst som ett komplement till fysiska avprovningar tidigt i designprocessen.

 • Broberg, Emelie
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  3D som stöd vid produktutveckling: Undersöker gradering av avatar utifrån kroppsmåttlista samt passformsåtergivelse i 3D för överdelsplagg herr2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Grunden för arbetet bygger på uppdragsgivarens intresse att arbeta med 3D simulering för passformsbedömning av klädesplagg vid produktutveckling. Rapportens syfte är att undersöka programvaran Lectra Modaris 3D version V8R1 funktioner, möjligheter och begränsningar. Fokus ligger på gradering av avatar utifrån kroppsmåttlista för storlek Medium och XXL. Uppdragsgivaren är ett konfektionsföretag av arbetskläder och i studien används två överdelsplagg för herr vid verifiering av korrespondensen mellan virtuell och fysisk miljö.

   

  Lämplig befintlig avatar i programvaran manipuleras efter kroppsmåttlista och fysisk provperson valdes ut efter bröstviddsmått. Ett frågeformulär har upprättats för jämförelse av fysisk och virtuellt plagg samt mannekänger och besvaras av fem deltagare med erfarenhet av att bedöma passform. Rörelsevidd och plaggets längd i 3D korresponderar väl med fysisk avprovning. Studiens resultat och slutsats visar tillvägagångssätt för att uppnå ett trovärdigt passformsresultat som överensstämmer med fysisk miljö. För gradering av avatar bör resultatet kontrolleras, exempelvis mot fysisk person för att säkerställa trovärdigheten i resultatet. För korrekt upplevelse av passform i 3D bör även det virtuella materialets egenskaper fastställas mot fysiskt för att ge rätt fall, veck och dragningar.

 • Olebjörk, Karin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Måttning: Problematiken kring måttning inför val av storlek vid e-handel2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport vill belysa kunders problem med att hitta passande storlek när de handlar kläder i en webbutik. Fokusområdet är att undersöka om det är möjligt för kunder att ta tillförlitliga kroppsmått eller plaggmått med måttband, för att välja passande klädstorlek vid e-handel.

   

  Först genomfördes en marknadsundersökning för att ta reda på hur klädföretag utformar sina storleksguider. Därefter utfördes en undersökning där 20 militärer deltog. De fick i uppgift att följa instruktioner för att ta kroppsmått på sig själva, ta samma mått på varandra och måtta av två utvalda plagg. Avslutningsvis fick de låta sig bli mätta av en designtekniker. Resultatet visade mycket stor spridning och flera av måtten hade ett spann från -6 cm till +6 cm i jämfört med att en professionell genomförde mätningen. En upptäckt var att vissa mätresultat blev bättre när någon annan än personen själv utförde kroppsmätningen. Deltagarna fick som avslut svara på några frågor. Hela 60 % av deltagarna i testgruppen trodde att en filminstruktion skulle ha underlättat mätningen. Slutsatsen är att det är viktigt att informera kunder hur de bör ta hjälp med att ta sina mått i användandet av storleksguiden, och att en instruktionsfilm kan underlätta mätningen. Ett komplement till kroppsmått kan vara plaggmått i storleksguiden.

 • Bergroth, Michaela
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Gradering av trosor: En studie om hur två graderingssätt påverkar olika trosmodellers passform.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur trosmodellerna ”Slip”, ”Hipster” och ”Hotpant” påverkas av två olika graderingssätt. Det första alternativet är baserat på skillnadsintervaller som ett svenskt företag idag använder sig av. Medan andra alternativet är ett förslag från leverantören då dom anser att detta förslag skall vara bättre för modellerna. Skillnaderna mellan graderingarna är att sidhöjden minskas/ökas med 1.5 centimeter istället för 1 centimeter mellan storlekarna. Samt att ett mått för bakvidd införs på samtliga modeller där skillnadsintervallen är -/+ 1.5 centimeter mellan varje storlek.

   

  För att få fram ett resultat har alla modeller konstruerats i ”Lectras” programvara ”Modaris” där konstruktionerna har utgått ifrån företagets plaggmåttlista. Samtliga modeller har graderats med hjälp av plaggmåttlistan. Därefter har justeringar gjorts för gradering två. Graderingarna har analyserats genom jämförelse i ”Lectras” programvara ”Kaledo Style”. Samt att trosorna syddes upp i storlek ”Extra Large” i de båda graderingssätten och provades på provdocka och provmodell.

   

  Med detta som grund analyserades båda graderingarna för att nå fram till resultatet. Vilket resulterade i att ”Slip” inte gick att producera i gradering två och för de övriga två modellerna skulle en kombination av dessa två graderingar vara lämpligast då det fanns både negativ och positivt om de båda graderingarna för varje modell.

 • Andersson, Josefin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Gradering av barnplagg: En jämförelse mellan två olika sätt att applicera gradering2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Följande studie är en kandidatuppsats i designteknik. Den undersöker skillnader som uppkommer vid gradering när två olika appliceringsmetoder används. Undersökningen görs på uppdrag från ett svenskt modeföretag. På företagets barnavdelning används i nuläget två graderingsmetoder men i framtiden vill de övergå till att använda endast en av dem. För att avgöra vilken behöver skillnaderna dem emellan klargöras. Den första metoden är utvecklad av företaget själva utifrån expertfunktioner i CAD-programvaran Modaris (Lectra 2017a). Medan den andra metoden grundar sig i en mer traditionell punktgradering. Metoderna jämförs genom att gradera upp två plagg utifrån varje metod, en t-tröja och en mjukisbyxa båda i trikå. Därefter undersöks skillnaderna genom att jämföra mönstren, plaggmåttlistor och provplagg. Resultatet av studien visar att appliceringsmetoderna utgör flera skillnader både i mönsterdelarnas form och i plaggmåttlistornas skillnadsintervaller. Under avprovning klargörs det dock att dessa skillnader behöver vara relativt stora för att påverka slutprodukten. En gemensam observation i alla tre jämförelsemetoder är att ju längre ut från grundstorleken graderingen rör sig desto mer ökar skillnaderna mellan appliceringsmetoderna.

 • Söderberg, Emily
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Sundin, Kristoffer
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Fibersläpp från polyester i tvätt: Utvärdering och utveckling av testmetod för att bestämma emission av mikroplaster från textil2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Plaster i marina miljöer är ett mycket uppmärksammat problem. På senare år har även mikroplaster uppmärksammats som ett stort miljöproblem. Mikroplasterna kan anrikas med diverse föroreningar i vattnet, de misstas även för föda och tar sig in i näringskedjan. Hälsoeffekterna av detta är ännu okända, men allt mer forskning pekar på att det kan ha en negativ inverkan. En stor andel av mikroplasterna i haven kommer från tvätt av syntetkläder. De följer med tvättvattnet ut ur maskinen och då de flesta reningsverk inte effektivt filtrerar bort dessa partiklar så förs de vidare ut i våra vattendrag. Utifrån de studier som gjorts på mikroplastemission vid hushållstvätt är det svårt att göra några jämförelser eftersom det inte finns någon standardiserad metod. Det anses viktigt att ta fram standardiserade testmetoder för att kunna få jämförbara resultat vid utvecklandet av textila material som släpper minimalt med fibrer i tvätt. Tygprover av polyetylentereftalat analyserades med syftet att utvärdera och validera en metod för att mäta fibersläpp i tvätt, framtagen hos Swerea IVF genom forskningsprogrammet Mistra Future Fashion. Metoden bygger på gyrowashtest i kombination med optisk mikroskopi med tillhörande mjukvara som automatiskt kvantifierar antalet partiklar. Enligt den statistiska analysen misslyckades försöket att upprepa metoden utan signifikanta skillnader. Troligtvis berodde detta på skillnader i förutsättningar, som exempelvis att en laserskärare nyttjades i detta projekt. För att underlätta förbehandlingen och öka repeterbarheten togs en fixtur fram för dammsugning. Fixturen gjorde även att spridningen på provresultaten minskade. Dock visade resultaten på interaktion mellan material och dammsugningsmetod vilket gör det opassande att dra entydiga statistiska slutsatser beträffande de enskilda huvudfaktorerna. Fixturen ger inga skillnader i antalet observerade fibersläpp för återvunnen polyester, men i resultatet för ny polyester syns en signifikant skillnad vid användandet av fixturen. På grund av interaktion och avvikelser för fler än en konstruktionsparameter i materialparen så går det inte att dra några signifikanta slutsatser om eventuella skillnader mellan ny och återvunnen polyester. Metoden är inte lämplig för att mäta den reella fiberemissionen vid hushållstvätt och endast funktionell för att kartlägga skillnader då en parameter i taget varieras. Vidare bör man undvika att göra jämförelser mellan försök utförda med olika förutsättningar innan dess inverkan ordentligt fastställts.

 • Sjöblom, Therése
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Fabric conditioning for more gentle shredding: Pre-treatment for mechanical recycling of cotton and polyester2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  There is a growing need for fibres with increasing population. One way to solve this is to recycle the fibres from textile waste. In mechanical recycling by shredding the textiles are shredded back to fibrous form. The biggest problem with shredding is that it is a harsh process that reduces the fibre length and damages the fibre.

   

  To make the shredding process more gentle and preserve more of the fibre length, pre-treatment that lowers the friction between the fibres have been investigated. Polyethene glycol 4000 (PEG 4000) is an environmentally friendly chemical that could be used to lower the friction of cotton and polyester, the two most used textile fibres. Another treatment evaluated is glycerol. The treatment should not affect further processing of the fibres. For evaluating the treatment, a test of the interfibre friction was performed on carded webs and fabrics that were untreated and treated. Prior to shredding four samples were made of fabrics of cotton, polyester and polycotton. From each fabric, one was left untreated, and one was treated with a low concentration of PEG 4000. The concentration of PEG 4000 was chosen from the test on fibres. Also from each fabric, two treatments that were not prepared by the author; one with a high concentration of PEG 4000 and the other with glycerol. All 12 samples were shredded back to fibres. The shredded material was analysed, and the fibre length was measured. The reclaimed fibres from the shredded material were also tried to be processed into yarns.

   

  The main result was that it was possible to rotor spin yarn of 100% reclaimed fibres from cotton and polyester treated with PEG 4000, which means that the treatment did not interfere with the spinnability of the reclaimed fibres. Untreated cotton was also spinnable, but untreated polyester was not possible to card. The cotton and polyester treated with glycerol were possible to carded and made into a sliver but not spinnable. The reclaimed fibres from the polycotton fabric were not possible to card or process further. This result correlates with the analyses of the shredded material and the fibre length measurement. The best results were for polyester treated with 0.71 w% PEG 4000 that had 121% longer mean fibre length than untreated polyester. The best result for cotton was treated with 0.29 w% PEG 4000.

 • Lamti, Sandra
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kostymbyxa utan sidsöm: En studie kring borttagningens påverkan hos en kostymbyxas sidsöm2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det mest vanliga idag är att kostymbyxor har två sidsömmar eftersom den har en stor vikt för plaggets passforms och komfort. Om dessa inte existerar måste byxans innerbensöm inrymma all passform vilket gör det problematiskt då byxan ska sitta nära kroppen. Studien är ett samarbete med ett svenskt modeföretag som vill skapa en effektivare konfektionslösning rörande borttagningen av en figurnära kostymbyxas sidsöm.

   

  Uppsatsen använder sig av företagets mest sålda vara för revidering, tillsammans med jämförelse av litteratur och en marknadsundersökning. Andra metoder som används i undersökningen är avprovning på intern provmodell som bedömts visuellt och via ett avprovningsprotokoll men också tabeller i form av krav- och måttlistor.

   

  Genom att applicera mönsterkonstruktionen på tyg i olika vinklar i förhållande till tygets trådrak har olika resultat påvisats. Resultatet visar bättre passform vid en trådrak parallellt med varpriktningen. Det visar sig även finnas ett samband med materialets draperingsförmåga, det mjukare materialet i studien ger ett finare fall. Medan 45° trådrak från varpriktningen visade ett resultat som hade passformsbrister.

 • Jardemyr, Petra
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Raglan i rörelse: En studie kring raglan för rörelse2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är en kandidatuppsats inom designteknik och är en studie om raglan ärmen och dess rörelse. Ett svenskt sportföretag är uppdragsgivaren av studien. I studien kommer det undersökas om vart rörelsen sitter i plagget när en raglanärm är konstruerad och vilka olika lösningar som kan göras för att få ytterligare rörelse för ärmen. Studien baseras på olika grundmönster som konstrueras med hjälp av litteratur som modifieras till en god passform och jämförs med varandra i slutändan. Grundmönsterna kommer att konstrueras med hjälp av Lectras 3D program för att enkelt kunna placera ut skärlinjer som underlättar processen. Grunderna sys upp och provas av på två provpersoner som är tillämpade för de måtten för företaget. Under dessa avprovningar kontrolleras rörelsen i plagget och stämms av med hjälp av ett avprovningsprotokoll. Proverna jämförs sedan med varandra genom bilder med olika kroppspositioner och analyseras hur rörligt provet är. Proverna görs med enkel raglanskärning, raglan med panel och raglan med insnitt och inbyggd kil under ärmen. Resultatet visar att raglan med insnitt och inbyggd kil passar bäst som grund för de båda avdelningarna som är inriktade för sport och vardag då den har bäst passform i alla positioner.

 • Jabbari, Mostafa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Osadolor, Osagie Alex
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Nair, Ramkumar B
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Taherzadeh, Mohammad J
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  All-polyamide composite coated-fabric as an alternative material of construction for textile-bioreactors (TBRs)2017Ingår i: Energies, ISSN 1996-1073, E-ISSN 1996-1073, Vol. 10, nr 11Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  All-polyamide composite coated-fabric (APCCF) was used as an alternative material for the construction of textile-bioreactors (TBRs), which are prepared as a replacement of the traditional stainless steel bioreactors (SSBRs) or concrete-based bioreactors. The material characteristics, as well as the fermentation process performance of the APCCF-TBR, was compared with a TBR made using the polyvinyl chloride (PVC)-coated polyester fabric (PVCCF). The TBRs were used for the anaerobic fermentation process using baker's yeast; and, for aerobic fermentation process using filamentous fungi, primarily by using waste streams from ethanol industries as the substrates. The results from the fermentation experiments were similar with those that were obtained from the cultivations that were carried out in conventional bioreactors. The techno-economic analysis conducted using a 5000 m3 APCCF-TBR for a typical fermentation facility would lead to a reduction of the annual production cost of the plant by 128,000,000 when compared to similar processes in SSBR. The comparative analyses (including mechanical and morphological studies, density measurements, thermal stability, ageing, and techno-economic analyses) revealed that the APCCF is a better candidate for the material of construction of the TBR. As the APCCF is a 100% recyclable single-polymer composite, which was prepared from Nylon 66 textile production-line waste, it could be considered as an environmentally sustainable product. 

 • Nair, R. B.
  et al.
  Gmoser, Rebecca
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Lennartsson, Patrik R.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Taherzadeh, Mohammad J
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Does the second messenger cAMP have a more complex role in controlling filamentous fungal morphology and metabolite production?2018Ingår i: MicrobiologyOpen, ISSN 2045-8827, E-ISSN 2045-8827Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • Satari, B.
  et al.
  Swedish Centre for Resource Recovery, University of Borås.
  Karimi, K.
  Department of Chemical Engineering, Isfahan University of Technology.
  Taherzadeh, Mohammad J
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Zamani, Akram
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Co-production of fungal biomass derived constituents and ethanol from citruswastes free sugars without auxiliary nutrients in airlift bioreactor2016Ingår i: International Journal of Molecular Sciences, ISSN 1422-0067, E-ISSN 1422-0067, Vol. 17, nr 3Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The potential of two zygomycetes fungi, Mucor indicus and Rhizopus oryzae, in assimilating citrus waste free sugars (CWFS) and producing fungal chitosan, oil, and protein as well as ethanol was investigated. Extraction of free sugars from citrus waste can reduce its environmental impact by decreasing the possibility of wild microorganisms growth and formation of bad odors, a typical problem facing the citrus industries. A total sugar concentration of 25.1 g/L was obtained by water extraction of citrus waste at room temperature, used for fungal cultivation in shake flasks and airlift bioreactor with no additional nutrients. In shake flasks cultivations, the fungi were only able to assimilate glucose, while fructose remained almost intact. In contrast, the cultivation of M. indicus and R. oryzae in the four-liter airlift bioreactor resulted in the consumption of almost all sugars and production of 250 and 280 g fungal biomass per kg of consumed sugar, respectively. These biomasses correspondingly contained 40% and 51% protein and 9.8% and 4.4% oil. Furthermore, the fungal cell walls, obtained after removing the alkali soluble fraction of the fungi, contained 0.61 and 0.69 g chitin and chitosan per g of cell wall for M. indicus and R. oryzae, respectively. Moreover, the maximum ethanol yield of 36% and 18% was obtained from M. indicus and R. oryzae, respectively. Furthermore, that M. indicus grew as clump mycelia in the airlift bioreactor, while R. oryzae formed spherical suspended pellets, is a promising feature towards industrialization of the process. 

 • Souza Filho, Pedro Ferreira
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Zamani, Akram
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Taherzadeh, Mohammad J
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Edible Protein Production by Filamentous Fungi using Starch Plant Wastewater2018Ingår i: Waste and Biomass Valorization, ISSN 1877-2641, s. 1-10Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The process to obtain starch from wheat requires high amounts of water, consequently generating large amounts of wastewater with very high environmental loading. This wastewater is traditionally sent to treatment facilities. This paper introduces an alternative method, where the wastewater of a wheat-starch plant is treated by edible filamentous fungi (Aspergillus oryzae and Rhizopus oryzae) to obtain a protein-rich biomass to be used as e.g. animal feed. The wastewater was taken from the clarified liquid of the first and second decanter (ED1 and ED2, respectively) and from the solid-rich stream (SS), whose carbohydrate and nitrogen concentrations ranged between 15 and 90 and 1.25–1.40 g/L, respectively. A. oryzae showed better performance than R. oryzae, removing more than 80% of COD after 3 days for ED1 and ED2 streams. Additionally, 12 g/L of dry biomass with protein content close to 35% (w/w) was collected, demonstrating the potential of filamentous fungi to be used in wastewater valorization. High content of fermentable solids in the SS sample led to high production of ethanol (10.91 g/L), which can be recovered and contribute to the economics of the process.

 • Taherzadeh, Mohammad J
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Karimi, K.
  Department of Chemical Engineering, Isfahan University of Technology.
  Enzyme-based hydrolysis processes for ethanol from lignocellulosic materials: A review2007Ingår i: BioResources, ISSN 1930-2126, E-ISSN 1930-2126, Vol. 2, nr 4, s. 707-738Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article reviews developments in the technology for ethanol production from lignocellulosic materials by "enzymatic" processes. Several methods of pretreatment of lignocelluloses are discussed, where the crystalline structure of lignocelluloses is opened up, making them more accessible to the cellulase enzymes. The characteristics of these enzymes and important factors in enzymatic hydrolysis of the cellulose and hemicellulose to cellobiose, glucose, and other sugars are discussed. Different strategies are then described for enzymatic hydrolysis and fermentation, including separate enzymatic hydrolysis and fermentation (SHF), simultaneous saccharification and fermentation (SSF), non-isothermal simultaneous saccharification and fermentation (NSSF), simultaneous saccharification and co-fermentation (SSCF), and consolidated bioprocessing (CBP). Furthermore, the by-products in ethanol from lignocellulosic materials, wastewater treatment, commercial status, and energy production and integration are reviewed.

 • Youngsukkasem, S.
  et al.
  Barghi, H.
  Chalmers University of Technology.
  Rakshit, S. K.
  Department of Chemical Engineering, Lakehead University.
  Taherzadeh, Mohammad J
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Rapid biogas production by compact multi-layer membrane bioreactor: Efficiency of synthetic polymeric membranes2013Ingår i: Energies, ISSN 1996-1073, E-ISSN 1996-1073, Vol. 6, nr 12, s. 6211-6224Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Entrapment of methane-producing microorganisms between semi-permeable synthetic membranes in a multi-layer membrane bioreactor (MMBR) was studied and compared to the digestion capacity of a free-cell digester, using a hydraulic retention time of one day and organic loading rates (OLR) of 3.08, 6.16, and 8.16 g COD/L day. The reactor was designed to retain bacterial cells with uprising plug flow through a narrow tunnel between membrane layers, in order to acquire maximal mass transfer in a compact bioreactor. Membranes of hydrophobic polyamide 46 (PA) and hydroxyethylated polyamide 46 (HPA) as well as a commercial membrane of polyvinylidene fluoride (PVDF) were examined. While the bacteria in the free-cell digester were washed out, the membrane bioreactor succeeded in retaining them. Cross-flow of the liquid through the membrane surface and diffusion of the substrate through the membranes, using no extra driving force, allowed the bacteria to receive nutrients and to produce biogas. However, the choice of membrane type was crucial. Synthesized hydrophobic PA membrane was not effective for this purpose, producing 50-121 mL biogas/day, while developed HPA membrane and the reference PVDF were able to transfer the nutrients and metabolites while retaining the cells, producing 1102-1633 and 1016-1960 mL biogas/day, respectively.

 • Youngsukkasem, S.
  et al.
  Rakshit, S. K.
  Taherzadeh, Mohammad J
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Biogas production by encapsulated methaneproducing bacteria2012Ingår i: BioResources, ISSN 1930-2126, E-ISSN 1930-2126, Vol. 7, nr 1, s. 56-65Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Encapsulation of methane-producing bacteria was carried out with the objective of enhancing the rate of biogas production. Encapsulation with a one-step liquid-droplet-forming technique was employed for the natural membrane, resulting in spherical capsules with an average diameter and a membrane thickness of 4.3 and 0.2 mm, respectively. The capsules were made from alginate, using chitosan or Ca 2+ as counter-ions, together with the addition of carboxymethylcellulose (CMC). A Durapore® membrane (hydrophilic PVDF) with a pore size of 0.1 μm was used for synthetic encapsulating sachets having width and length dimensions 3×3 and 3×6 cm 2 for holding the bacteria. During the digesting process, the dissolved substrates penetrated through the capsule membrane, and biogas inside the capsules was able to escape by diffusion. The results indicate encapsulation to be a promising method of digestion, with a high density of anaerobic bacteria. The method holds considerable potential for further development of membranes and their applications.

 • Hydén, Emilia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Majava, Sara
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hållbarhet i en textil värdekedja: en studie av produktutveckling inom ridsport2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ridsporten är en av de största sporterna i Sverige. Ändå har den halkat efter i utvecklingen mot en hållbar framtid. Forskning visar dock att det finns en hel del strategier för hur man kan implementera hållbarhet i sin textila värdekedja, vilket ridsportföretagen också skulle kunna dra nytta av.

   

  Syftet med denna studie har varit att kartlägga några av de svenska produktutvecklande varumärkena inom ridsportindustrin, för att se hur de arbetar med hållbarhet, samt vilka utmaningar och hinder som finns i och med detta arbete. En kvalitativ metod användes i undersökningen, där intervjuer genomfördes med svenska företag som tillverkar produkter avsedd för ridsport. Produktionen sker uteslutande utomlands.

   

  Undersökningens resultat visar att de fyra deltagande företagen, jobbar på olika sätt med hållbarhet. Trots att de två framträdande och mest etablerade företagen är någorlunda lika till sin utformning och till sin vision om hållbarhetsarbetet, har man tagit olika vägar för att uppnå dessa. Avgörande faktorer verkar vara möjligheter att avsätta resurser till ett aktivt hållbarhetsarbete, och engagemang från anställda och företagsledning, men även traditionella faktorer spelar in. Där det äldre företaget arbetar mer konservativt med väl inarbetade strategier, såsom code of conducts och långa leverantörsrelationer för att skapa stabila förbindelser, tar det mer nyetablerade företaget en annan väg, där innovationer och forskning står i fokus.

   

  Likheter med hur konventionella företag inom konfektion arbetar har utkristalliserats, vad gäller leverantörsstyrning och arbetet med code of conducts avseende arbetsrättsliga frågor.

 • Stammarnäs, Märta
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Från hållbar profil till hållbar i varje led: En studie i hur medvetna modeföretag kan utforma och följa en hållbarhetsstrategi vid expansion2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att genom en kvalitativ forskningsmetod analysera hur mindre varumärken arbetar med - och i framtiden kan och ämnar arbeta med hållbarhetsstrategier i förhållande till expansion. Denna uppsats analyserar både företag och företags hållbarhetsrapporter samtidigt som den ger forskares syn på ämnet. För studien har en abduktiv forskningsansats använts. Forskningsmetoden är kvalitativ och djupintervjuer har gjorts med 6 olika informanter. För intervjuerna har en semistrukturerad intervjumall använts. Intervjuernas resultat har tytt på att kunskapsnivån om hållbarhetsstrategier hos företag är relativt låg men att intresset för en högre kunskapsnivå finns. Huruvida ett mindre modeföretag arbetar med hållbarhet verkar bero på storlek på företaget. Hur väl en hållbarhetsstrategi kan passa på ett företag verkar också bero på storlek på företaget.

 • Forsberg, Matilda
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Larsson, Olivia
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Strävan efter kundlojalitet: Utformning av lojalitetsprogram och avgiftsbaserade medlemskap i textilbranschen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Utmaningarna med att befinna sig i en ständigt föränderlig bransch som mode- och textilindustrin har visat sig vara stora. Konkurrensen företag emellan ökar och kunder har därmed blivit allt mindre lojala till enskilda varumärken. För att bibehålla företagets konkurrensfördelar har strategier utvecklats för upprätthålla kundens lojalitet gentemot varumärket, bland annat i form av lojalitetsprogram. Tidigare forskning visar emellertid på inkonsekventa bevis kring hur effektiva dessa program faktiskt är och huruvida de leder till ökad kundlojalitet. Problemet har sin grund i att det finns en utbredd kunskapsbrist bland företag gällande hur man utformar ett väl fungerande lojalitetsprogram. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur detaljhandelsföretag som säljer textila produkter på den svenska marknaden kan utforma sina lojalitetsprogram för att främja kundlojalitet. Fokus ligger på medelstora till stora företag och hur de arbetar med öppna respektive stängda lojalitetsprogram samt hur de kan använda sig utav monetära och icke-monetära förmåner inom programmet. Vidare avser uppsatsen att få en inblick i de möjligheter och begränsningar dessa företag ser med avgiftsbaserade lojalitetsprogram. För att besvara frågeställningarna tillämpas en kombination av kvalitativ och kvantitativ forskning i form av en innehållsanalys och semistrukturerade intervjuer.

   

  Resultatet visar att en öppen struktur kan vara lätt att implementera vid uppstarten av ett lojalitetsprogram. Men för att främja kundlojalitet och långsiktigt bygga relationer skulle ett stängt lojalitetsprogram kunna uppfattas som ett bättre alternativ. När det kommer till förmåner är icke-monetära förmåner bättre i avseendet att skapa en närmare relation till kunden och monetära förmåner positivt i den bemärkelsen att de resulterar i ett köp. En balans mellan dessa skulle därmed kunna resultera i en sann lojalitet gentemot varumärket. Företag ser flertalet möjligheter och begränsningar med att implementera en medlemsavgift. Till exempel tror de att avgifter skulle generera färre medlemmar. Men samtidigt finns det en tro bland företagen om att dessa medlemmar skulle bli mer lojala om de betalat för sitt medlemskap.

 • Granström, Alicia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Persson, Sofia
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Unga konsumenters kunskaper och beteende inom 3R-principen: med fokus på återvinning och återanvändning av kläder.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Svenskar slänger över 7,5 kg kläder per år i hushållsavfall och 60 procent av dessa plagg är hela och skulle kunna återanvändas. Det nuvarande linjära systemet som utnyttjar jordens resurser och producerar produkter som sedan kasseras, bidrar till bland annat stora mängder avfall och utarmning av naturresurser. Detta är en ohållbar resurshantering. Med den cirkulära ekonomin kan redan använda resurser återanvändas fler gånger istället för att kasseras. Konsumenter visar idag på ett allt större intresse för miljön och hur deras köp kan påverka miljön. Trots detta visar rapporter på att svenskars klädkonsumtion ökar och att unga människor är aktiva konsumenter som sällan tänker på miljön när de handlar. För att skapa en medvetenhet och beteendeförändring krävs kunskap och förståelse. Den cirkulära ekonomin tar inte hänsyn till den bakomliggande orsaken till den ökande resursanvändningen, vilket är människors konsumtionsbeteende. För att kunna övergå till den cirkulära modellen måste man därför undersöka människan och dess roll samt konsumtionsbeteende.

   

  Denna uppsats utgår från den cirkulära ekonomins 3R-princip och konsumtionsbeteende. Syftet med studien är att undersöka unga konsumenters kunskaper och beteende inom 3Rprincipen genom en kvalitativ forskningsmetod. Empirin har samlats in genom åtta djupintervjuer med unga konsumenter i åldern 23-27 år som studerar på universitet eller högskola. Resultatet visar på att unga konsumenter som studerat 3R-principen i sin utbildning har kunskaper inom området, men finner inte dessa tillräckliga för att kunna göra hållbara val. Resultatet visar även på en positiv inställning till återvinning och återanvändning av kläder men inte prioriteten att agera hållbart. Slutsatsen är att unga konsumenter har kunskaper inom 3R-principen men dessa är inte tillräckliga för att ändra sitt konsumtionsbeteendet. Unga konsumenter har även intresse och vilja att agera mer hållbart men inte prioriteten att faktiskt göra det.

 • Karlsson, Lina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Olausson, Niclas
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Cookies & content: Engagerande marknadsföring av textila företag2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det konstanta mediabrus som existerar i dagens samhälle har lett till att mycket marknadsföring ignoreras. Webb 2.0 har bidragit till att nya strategier inom marknadsföring finns tillgängliga och företag måste anpassa sin marknadsföring för att fortsätta generera befintliga och presumtiva konsumenter. Personaliserad marknadsföring där konsumenter väljer att interagera med företaget och dess marknadsföring har gett goda resultat, dock krävs ett förarbete av programvaror som samlar information om konsumenten för att denna typ av marknadsföring ska vara genomförbar. Görs det, finns möjlighet att skapa högkvalitativ och riktad marknadsföring som intresserar och engagerar konsumenten. Hur väl svenska företag i textil- och modebranschen praktiserar denna interaktiva och personaliserade marknadsföring, även kallad inbound marketing, är ännu inte fastställt av den forskning som finns att tillgå.

   

  Genom denna kvalitativa studie där semistrukturerade intervjuer genomförts med företag inom textil- och modebranschen ges läsaren en tydligare bild av hur företag tillämpar inbound marketing. Hur strategin kan skapa interaktion och engagemang dem och konsumenterna emellan och vilket angreppsätt av inbound marketing som företagen anser vara mest lönsam. Det framkommer att företag i dagsläget befinner sig i ett skifte, där tidigare strategier ifrågasätts och där inbound marketing blir allt mer aktuell. Studien fastställer att företag går mot en allt mer intensivt personaliserad marknadsföringsstrategi med konsumenten i fokus, där en praktisering av nya strategier på nya kanaler används för att engagera konsumenten i större utsträckning. Gemensamt är att sökmotoroptimering, Facebook och digitala nyhetsbrev är viktiga aktiviteter för att utvinna goda resultat av sin digitala marknadsföring.

 • Claeson Holmgren, Mathilda
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Göransson, Tilda
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Cirkulär ekonomi på mikronivå: En fallstudie om hur ett mikroföretag imodebranchen kan agera för att sluta kretsloppet.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige är 93% av alla existerande företag i mikrostorlek. Trots det finns det väldigt lite forskning på hur de ska gå tillväga för att implementera en cirkulär affärsmodell. Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningarna ett modeföretag i mikrostorlek kan ha för att implementera cirkulära affärsmodeller.

   

  Dagens ekonomiska system bygger på linjära affärsmodeller. Det betyder att människor köper, använder och sedan slänger produkter som fortfarande har ett potentiellt ekonomiskt värde. Cirkulära affärsmodeller utgör ett alternativ till dagens ekonomiska system. Det bygger på att produkter efter brukningsperiod återanvänds eller återvinns för att bibehålla det ekonomiska värdet och sparar på resurser som är skadliga för miljö och människor.

   

  I teorin presenteras tidigare forskning som gjorts kring cirkulär ekonomi, innovativa affärsmodeller och ramverk samt mikroföretagets roll i en cirkulär ekonomi. Ostrukturerade intervjuer med verksamma inom återvinning, återanvändning och ekodesign samt semistrukturerade intervjuer med produktionschef och produktutvecklare på fallföretaget har utförts. Detta har givit en bred och djup kunskap kring vilka förutsättningar som finns och vilka tillvägagångssätt mikroföretag kan tillämpa för att fortsätta resan mot en mer cirkulär affärsmodell. Resultatet av studien visar att fallföretaget idag på många sätt agerar cirkulärt, men att kompletterande aktiviteter och tekniker gällande återtagningssystem och externa införningfaktorer saknas.

 • Ewert, Mia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ulfsson, Moa
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Flatstickad distanstextil: Formstickad 3D-struktur och fokus på vidhäftningsförmågan hos olika bindningar.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sjöräddningssällskapet har sedan 1907 räddat liv genom frivilliga sjöräddare. De har en vision om att kunna effektivisera sina räddningsaktioner genom att skicka ut en drönare till olycksplatsen för att få en övergripande bild av händelsen och på så sätt kunna anpassa rätt utrustning och personal. Idén var att konstruera drönarens kropp i form av en textil 3D-struktur, detta skulle underlätta dess användning då den skulle bli flexibel och vid olycksplatsen kunna stuvas undan och förflyttas smidigare. Tanken är att drönaren ska ha en konstruktion som kan blåsas upp och bli styv för att sedan kunna tömmas på luft och bli flexibel.

  Syftet med denna studie är att ta fram en flatstickad distanstextil som ska fungera som en kropp till en drönare där förhoppningen är att den textila 3D-kroppen ska kunna formstickas som en vinge. I distanstextil skapas luftrum mellan lagren vilket möjliggör att en uppblåsbar konstruktion kan skapas. Genom att variera olika parametrar kan man även ta fram önskade egenskaper som styvhet, form, flexibilitet samt lättvikt. För att skapa en distanstextil som är styv i uppblåst läge krävs en beredning. Trikåvaror är generellt svåra att bereda, därför har studien undersökt olika trikåbindningars förmåga att vidhäfta mot beredningar.

   

  Den formstickade distansstrukturen i väfttrikå tillverkades på en flatstickmaskin, där formen skapades genom masköverhängningar. Genom att binda distanstråden på olika nålavstånd kunde ett ovalt tvärsnitt uppnås. För att undersöka olika bindningars förmåga att vidhäfta mot beredningar testades flatstickade 2D-prover. Bindningarna var slätstickning, pikévariant över 2 system, pikévariant över 4 system samt slätstickning med plätering. De olika beredningar som undersöktes var silikonbeläggning, polyuretanfilm, polyetenfilm tillsammans med polyuretanfilm samt en polypropenfilm. Syftet var att hitta en beredning som är lätt i vikt, luft- och vattentät. Ett vidhäftningstest utfördes på bindningarna slätstickning, pikévariant över 2 system samt pikévariant över 4 system med hjälp av en dragprovare för bestämning av de olika bindningarnas vidhäftning mot olika lamineringar. De tre bindningarna i kombination med laminering testades även för luft- och vattentäthet.

   

  Studien visar att det finns goda möjligheter att formsticka en flatstickad distanstextil som ska fungera som en kropp till en drönare. Resultatet visar att provkroppen som var stickad med pikévariant över två system samt laminerad med polyuretanfilmen gav bäst resultat vid utfört vidhäftningstest. Vid test av luftgenomsläpplighet visade pikévariant över två system med laminering av polyuretanfilm tillsammans med en polyetenfilm tätast resultat med låg luftgenomsläpplighet. Test för bestämning av vattentäthet visar att den slätstickade varan med en laminering med polyetenfilm och en polyuretanfilm gav bäst resultat.

 • Kronberg, Kristin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Svensson, Olivia
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Durable aesthetics: The aesthetic function of apparel2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen tar utgångspunkt i snabbheten av mode och masskonsumtion av kläder, och det faktum att modebaserade produkter inte uppfyller premisserna för kläder på lång sikt – premisser vilket huvudsakligen är att uttrycka identitet. Studiens syfte är därför att undersöka termen varaktig estetik i relation till premisserna för kläder. Undersökningen syftar till att besvara frågor kring dagens premisser för kläder och hur dessa relaterar till varaktig estetik, hur dessa kläder kan se ut och vilka implikationer svaren skulle kunna ha i utveckling av hållbara kläder. Uppsatsen baseras på tidigare forskning inom modevetenskap och konsumtionskulturteori, samt elva kvalitativa intervjuer med perspektiv från både konsumenter och klädföretag. Baserad på konsumentperspektivet, är estetiska funktioner något kommunikativt – huvudsakligen att uttrycka personlighet. Kläder som är estetiskt tilltalande över tid är alltid av hög kvalité och uppfyller konsumentens estetiska funktioner. Företagsperspektivet visar att kläder med varaktig estetik alltid är i linje med företagets DNA och kundsegment. Slutsatsen är att kläder med varaktig estetik är mångsidigt – det kan vara både basic och uttrycksfullt. Kriteriet i båda fall är att uttrycket måste stämma överens med konsumentens estetiska funktion, vilket baseras på personlighet och kärnstil. Företag kan uppnå ett brett produktsortiment med varaktig estetik förutsatt att dem håller sig till företagets DNA.

 • Lindström, Frida
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Chemical and physical changes in PET fibres due to exhaust dyeing: Issues in thermo-mechanical recycling of dyed PET textiles2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Polyethylene terephthalate (PET) is the most used fibre in the textile industry. PET is also used in other products, e.g. soft-drink bottles and food packaging. Approximately 60% of the globally produced PET is intended for production of textile fibres and the demand for polyester fibres have steadily increased over the last decade. Yet, most of the recycled PET fibres are produced from discarded bottles and not discarded textiles even though the generation of textile waste is increasing year by year. The importance of finding efficient recycling routes for discarded PET textiles is obvious. In thermo-mechanical recycling the thermoplastic characteristic of PET is utilized to re-melt and re-form PET waste into new valuable products. Today, this is used for bottle-to-fibre recycling but not for fibre-to-fibre recycling. The main research question asked in this Master thesis is if the process of exhaust dyeing compromise the possibility to recycle PET textiles through remelt spinning. It is believed that PET degradation through hydrolysis may occur during dyeing. The degradation behaviour of PET has been widely studied. However, degradation during exhaust dyeing has not been investigated.

   

  The process parameters temperature, time and number of dyeing cycles have been investigated. Also, possible effects of different auxiliary chemicals have been studied. Dyeing and characterisation of two PET fabrics with filaments of different titer was performed in order to investigate if the filament titer is also a parameter to consider.

   

  Tensile testing and surface characterisation through demand absorbency test showed that the filament titer seems to affect how the tensile and moisture related properties change due to dyeing. Differential scanning calorimetry showed that the crystallisation rate is affected by the dyeing process. This can be an effect of formation of shorter PET chains during dyeing. The auxiliary chemicals have been shown to be the most critical factor in changes of the crystallisation behaviour. Fourier-Transform infrared spectroscopy indicated that chain scission has occurred during dyeing.

   

  The results have shown that the exhaust dyeing process causes changes in tensile properties, moisture related properties, degree of crystallinity as well as crystallisation behaviour. DSC and FTIR results indicate chain scission. Based on the results it cannot be concluded if the changes are large enough to compromise the possibility to recycle PET textiles thermo-mechanically. Further research is required in order to correlate the observed changes with possible problems in thermomechanical recycling of dyed PET textiles.