12 1 - 50 av 73
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Purje, Alexander
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kerstis, Pontus
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Att öka servicegraden: Bristande leveransprecision2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har utförts under vårterminen 2016 på Högskolan i Borås på uppdrag av Hejco AB som ingår i Fristad Kansas Group och är beläget i Borås. Fristad Kansas Group är en koncern som växt fram i drygt 90 år. Det hela började med arbetsklädestillverkning Fristadtill mindre skala men när industrialiseringen i Sverige tog fart ökade även efterfrågan avarbetskläder. På 50-talet slog grundaren John Magnusson ihop sitt företag med Per Larsen som drev ett liknande företag i Danmark till namnet Kansas och bildade företaget Fristad Kansas. Idag har detta växt ytterligare och Fristad Kansas Group omsätter ca 500 miljonereuro om året. Hejco inriktar sig mot vård, restaurang, hotell och flyg. Syftet med detta arbete är att hitta lösningar till att öka servicegraden. En bristandeleveransprecision har bidragit till att Hejco har svårt att hålla vad som utlovas till kund och ledtiderna blir oftast längre än kontrakterat. Genom intervjuer med de anställda har författarna kunnat bilda sig en uppfattning om vad som uppfattas vara problem samt kunnat få flera synvinklar. Intervjuerna har även använts för att ta del av de förbättringsförslag anställda har. För att få en bredare överblick har även observationer och ren data använts. Slutligen har även litteraturstudier gjorts för att kunna grunda slutsatserna i fakta. Utifrån detta har författarna byggt upp förståelse och därmed kunnat ge en slutsats. Förslagen som är syftade att på längre sikt ge en bättre servicegrad. Genom att strukturera upp möten med alla avdelningar, begränsa säljarnas frihet kring ogenomförbara löften och ett bättre samarbete med leverantörer ska detta ske. Ledstjärnan i detta är en ökad kommunikation både inom företaget men även utåt.

 • Sárvári Horváth, Ilona
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  del Pilar Castillo, Maria
  RISE-Process and Environmental Engineering.
  Schnürer, Anna
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi. Swedish University of Agricultural Sciences.
  Agnihotri, Swarnima
  Ylitervo, Päivi
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Edström, Mats
  RISE- Process and Environmental Engineering.
  Utilization of Straw Pellets and Briquettes as Co-Substrates at Biogas Plants2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Biogas reactors can be utilized more efficiently when straw and food waste are digested together instead of separately. In the present study, straw in the form of pellets and briquettes has been used in experiments and calculations. Co-digestion of different substrates can give a more optimal substrate composition and a more efficient utilization of available digester volume. The pelleting and briquetting process has been shown to be an adequate pretreatment method of the straw. Digesting food waste and straw together showed synergistic effects with improved degradation of the food waste as well as a higher total volumetric methane production as compared to when food waste was used as the sole substrate. Energy produced through increased biogas production was higher than the energy needed for the pelleting and briquetting process. The positive effect in regard to gas production was mainly seen for the straw pellets, results supported by both chemical and microbiological analysis. These effects were observed in both mesophilic and thermophilic conditions. In conclusion, this study illustrates that straw is a suitable co-digestion substrate to food waste and can be used to improve gas yields as well as for more efficient utilization of the digester volume. These results show the biogas potential of straw, today not yet used as a substrate to a large extent.

 • Momayez, Forough
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi. Isfahan University of Technology.
  Karimi, Keikhosro
  Isfahan University of Technology.
  Karimi, Shiva
  Isfahan University of Technology.
  Sárvári Horváth, Ilona
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Efficient hydrolysis and ethanol production from rice straw by pretreatment with organic acids and effluent of biogas plant2017Ingår i: RSC Advances, ISSN 2046-2069, E-ISSN 2046-2069, Vol. 7, nr 80, 50537-50545 s.Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The effluent of biogas production plant was used for the pretreatment of rice straw for the improvement of ethanol production. In addition, the organic active ingredients of the effluent, i.e., acetic, butyric, lactic and propionic acids (1-4%), as well as water were employed for the pretreatment at 100 and 140 °C. The results indicated that pretreatment at 100 °C had no significant effect on the performance of subsequent enzymatic hydrolysis and ethanol production by simultaneous saccharification and fermentation (SSF). Among different types of organic acids presented in the effluent, lactic acid showed a better performance. The highest concentration of glucose and ethanol were achieved after 72 h enzymatic hydrolysis and SSF from the straw pretreated at 140 °C with 4% lactic acid. Applying the effluent for the straw pretreatment at 140 °C resulted in an increase in glucose and ethanol concentrations by 42.4 and 47.5%, respectively, compared to those from untreated samples. SEM, FTIR, BET, BJH, and compositional analyses were used to characterize the changes in the structure and composition of rice straw by the pretreatment. Changes in the straw swelling, cellulose crystallinity, pore size distribution, and composition were responsible for the acquired improvements.

 • Maric, Jasmina
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  The Valleys of Death in Refugee Crisis2017Ingår i: International Journal on Cyber Situational Awareness (IJCSA), ISSN 2057-2182, Vol. 2, nr 1Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper analyses the risks of a potential “valley of death” in development of ICT (Information and Communication Technology) for refugees’ social integration. Today’s refugee crisis is distinct from previous ones because of remarkable refugees’ reliance on technology. Therefore, not surprisingly, the effective employment of ICT is often mentioned in conjunction with refugees’ integration as a mean of facilitating integrative efforts. While academic literature widely accepts that ICT deployment is especially relevant to refugees’ social integration, little is done in terms of understanding that ICT impact requires a convergence of conditions of which ICT is only one of them. The paper questions the extent to which discrepancy between the ICT demand and supply creates a vacuum in the field of ICT for social inclusion. In order to understand parameters that influence efficiency of particular ICT solution for refugees’ social integration we use quantitative analytical approach looking at both sides - demand and supply. We put under the magnifying glass performance of ICT mobile solution specifically developed for refugees' social integration, parallel with refugees’ testimonials on their everyday mobile usage practices. Finally, after identifying that ICT solution for refugees’ social integration is in the “valley of death” this study argues that ICT does not operate alone. Social inclusion is bilateral social process that places demand on both refugees and the hosting society. Keeping that in mind, we call for overcoming simplistic view of the need of ICT development for social change per se, and propose deeper analysis of all parameters necessary for delivering meaningful and effective ICT solution for social change.

 • Aronsson, Anneli
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sigfridsson, Malin
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Patienters upplevelse av livsstilsförändringar vid prediabetes: En litteraturstudie2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Prediabetes innebär en förhöjd glukosnivå och är ett förstadium till att utveckla typ 2- diabetes och är ett folkhälsoproblem inte bara i Sverige utan även i hela världen. Cirka 171 miljoner människor i världen hade diabetes år 2000 och siffran förutspås att vara 366 miljoner år 2030, resurser måste därför sättas in för att förhindra att fler insjuknar. Sjuksköterskans vårdande roll handlar bland annat om att arbeta förebyggande för att förhindra att sjukdomar uppstår. Syftet med detta examensarbete är att beskriva patienters upplevelse av att genomföra en förändring av levnadsvanor vid prediabetes.

  Examensarbetet är en litteraturstudie och baseras på åtta stycken kvalitativa och två stycken kvantitativa artiklar som granskats och systematiserats. Fyra huvudteman växte fram i analysprocessen: Faktorer som motiverar patienterna att sträva efter hälsa, Patientens hindrande omständigheter, Patientens behov av information och Stödet från hälso-och sjukvården. Patienterna beskrev vad som motiverade dem till att genomföra de livsstilsförändringar som behövdes för att uppnå en bättre hälsa, men även vilka förhindrande omständigheter de upplevde. För att kunna genomföra förändringar av levnadsvanor måste patienterna ha tillräckligt med information och kunskap om hur de ska gå tillväga, samt få individuellt anpassat stöd av hälso- och sjukvården. I diskussionen belyses vilka faktorer det är som gör att vissa patienter lyckas att bedriva egenvård med stöd av sjuksköterskan och vad de patienter som inte lyckas lika bra behöver för stöd. Sjuksköterskans vårdande roll lyfts fram och vikten av att patienten får rätt information och professionellt stöd för att lyckas att genomföra livsstilsförändringar för att få en hållbar utveckling av vården i framtiden.

 • Bjelkenfors, Isabelle
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Rening av spolvatten i dynasandfilter2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete är ett obligatoriskt moment på 15hp i min utbildning till kemiingenjör tillämpad bioteknik vid Högskolan i Borås. Arbetet innebär ett pilotförsök vid Mölndals vattenverk. Försöket går ut på att rena spolvatten från dynasandfilter som är en förutsättning till att vattnet ska kunna återvinnas i processen. Spolvattenreningen ska optimeras så att endast en fällningskemikalie krävs över hela reningsprocessen. Jag vill framförallt tacka personalen på Mölndals vattenverk, för oerhört trevligt bemötande och all hjälp vid försöken, Elisabeth Edlund, VA ingenjör i Mölndals stad, för att hon delat med sig av sin kunskap. Jag vill även tacka Bo Berglund på Kemi- och Miljögruppen AB, för lån av utrustning till flockningsförsöken och för goda råd vid pilotförsöket. Flocknings- och pilotförsöket har pågått under VT-16 med start v.4 och sista provet togs fredagen den 1 april v.13.SammanfattningMölndals vattenverk har en maxkapacitet på ca 200 l/sek (720 m³/h). Det huvudsakliga steget i processen består av 20st Dynasandfilter, som är kontinuerliga sandfilter à 5m² filteryta. Precis innan Dynasandfiltren doseras en fällningskemikalie, PAX-XL-100 (aluminiumpolyklorid) för att skapa flockar som tas upp i filtersanden. Vid Mölndals vattenverk vill man ta vara på spolvattnet som går åt när Dynasandfiltren tvättar den försmutsade sanden. Detta spolvatten utgör ungefär 13 % av flödet i processen. För att inte behöva skicka detta spolvatten till avlopp, renar man det nu genom att tillsätta ytterligare ett flockningsmedel, Magnaflock (se bilaga). De flockar som bildas sedimenteras sedan i lamella. Från lamella går ca 1 % av vattnet ut i avlopp, och det renade spolvattnet återförs till råvattenintaget. Inom snar framtid är det tänkt att vattenverkets kapacitet ska höjas för att kunna leverera vatten till den ökande befolkningen i Mölndals stad. Då kommer en ombyggnad att ske, och förhoppningen är att ha hittat ett alternativ till reningen av spolvattnet genom lamella-sedimenteringen, eftersom tillsatsen av Magnaflock inte är att föredra. I detta pilotförsök testades möjligheten att rena spolvattnet i ytterligare ett dynasandfilter. Smutsvattnet flockas åter med PAX, samma fällningskemikalie som innan de huvudsakliga filtren. Detta pilotförsök kommer ligga till grund för beslutet om att eventuellt använda Dynasandfilter för rening av spolvatten. För att få en uppfattning om hur flockning av spolvattnet fungerar rent kemiskt, utfördes flockningsförsök först på laboratorium och sedan i pilotskala Under pilotförsöket upptäcktes däremot många driftmässiga hinder som gjorde det svårt att få ut några godkända resultat.

 • Dahlin, Patrik
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Larsson, Henrik
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Går vägen till psykisk hälsa genom kroppen?: Fysisk aktivitet ur ett patientperspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Depression är globalt sett och i synnerhet i västvärlden ett enormt hälsobekymmer som orsakar stort lidande. Enligt världshälsoorganisation är cirka 300 miljoner människor i världen drabbade av depression. Fysisk aktivitet som behandlingsform för depression är evidensbaserad och används redan idag i Sverige genom fysisk aktivitet på recept. Denna uppsats är en litteraturstudie vars syfte är att beskriva upplevelsen av fysisk aktivitet hos individer med depression. Tio stycken kvalitativa forskningsartiklar och en kvantitativ har använts. Resultatet presenteras som fyra huvudteman med tretton subteman. Huvudteman är följande: ”Upplevelse av rörelse”, ”Upplevelsen av förändad livsrytm”, ”Upplevelsen av gemenskap”, ”Upplevda förutsättningar”. Resultatet indikerar vikten av individanpassning och den tydliga kopplingen mellan fysisk aktivitet och det psykiska välmåendet.

 • Hallner, Alice
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sjöberg, Amanda
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Upplevelsen av långa väntetider på akutmottagning: Ett patientperspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här är en litteraturstudie som baseras på åtta vetenskapliga artiklar, vars syfte är att ta reda på patienters upplevelser av sin väntetid på akutmottagning. 2 av artiklarna är kvantitativa och resterande av kvalitativ metod. Fribergs (2017, ss. 141-151) modell ligger till grund för upplägget av studien. Resultatet av studien påvisar att akutmottagningar idag står inför komplexa problem. Dessa lyfts fram i resultatet genom 3 huvudkategorier: akutens miljö, lång väntetid och helhetssyn.  Konsekvenser av de komplexa problemen orsakar att en del patienter drar sig för att be om hjälp då de vill underlätta för personalen. Patienterna fryser, är hungriga, rädda, oroliga och känner sig inte sedda under sin tid på akuten, vilket påverkar helhetsupplevelsen. I många fall hade detta kunnat reduceras genom enkla medel så som ögonkontakt, ett inbjudande kroppsspråk, skriftlig och muntlig information. I diskussionen lyfts det fram hur patienterna utsätts för ett vårdlidande på grund av de brister som resultatet påvisar. Slutsatsen av det här är att information och en god vårdrelation främjar patientens upplevelse ökar chanserna till en god vårdkvalitet.

 • Henriksson, Emma
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Holm, Martin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kvantitativ analys av organiska syror i kylvätska2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Volvo Cars är ett välkänt företag som säljer bilar över hela världen. Idag skickar Volvo Cars sin kylvätska till leverantörer för analys. Processen är komplicerad och tar mycket tid. Det finns ett intresse hos Volvo Cars att själva kunna analysera kylvätskan. För att kunna göra detta krävs det att en metod som de kan använda för att analysera kylvätskan utvecklas. Examensarbetet syftar till att utveckla en metod som gör det möjligt att analysera koncentrationen av organiska syror i Volvos kylvätska. Analysen ska göras med hjälp av en High Performance Liquid Chromatography - HPLC. De organiska syrorna är inhibitorer som skyddar material i motorn från korrosion när det kommer i kontakt med kylvätskan. Metoden utvecklas i flera steg, det är viktigt att veta hur olika organiska syror kan analyseras med en HPLC. HPLC-analyser är mycket beroende av de intrumentella inställningarna. Inställningarna som ändrar när metoden utvecklas är pH, typ av kolonn, våglängd på detektorn, flödeshastighet i kolonnen, injektionsvolymen, sammansättning av eluent (lösningsmedel) och analystid. Kalibreringskurvor konstrueras för att sedan kunna användas i fortsatta studier. Tre av fem organiska syror som skulle analyseras var möjliga att analysera med två olika metoder. Den enda skillnaden mellan metoderna var våglängden på detektorn. En av de organiska syrorna hade en mer linjär kalibreringskurva vid en högre våglängd.

 • Ismail, Deka
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Muhsin, Lamya
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Hur sjuksköterskan kan överkomma språkbarriärer: Litteraturstudie2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sverige är ett mångkulturellt samhälle med flera olika etniska grupper. I sjukvården möter sjuksköterskor patienter med olika bakgrunder och som talar andra språk. För att kunna erbjuda vård som har fokus på patienten behöver sjuksköterskan etablera en dialog med patienten. Patienten måste få möjlighet att uttrycka sina erfarenheter, lidanden och tankar. Men på grund av den potentiella språkbarriären kan kommunikationen utebli eller försvåras. En rekommenderad kommunikationsstrategi för att övervinna språkbarriärer är genom formell tolkning. För närvarande finns det dock ett begränsat antal formella tolkar och detta gör att utbudet av tolkarna möter inte efterfrågan. Det innebär att sjuksköterskan inte alltid kan ordna en tolk.

  Syftet var att beskriva hur sjuksköterskor kan kommunicera med patienter när språkliga hinder föreligger. Studien bygger på en litteraturöversikt som innehåller tio vetenskapliga artiklar. I resultatet beskrivs hur sjuksköterskan kan övervinna språkbarriärer. Den formella tolken är det första alternativet och bidrar till god vårdrelation mellan sjuksköterskan och patienten. Andra sätt att överkomma språkbarriär frågan var genom användning av flerspråkig personal och informella tolkar som vänner och släktingar till patienten. Både formella tolkar och flerspråkig personal bidrar till flera fördelar. Däremot att låta anhöriga tolka innebär för det mesta nackdelar. Betydelsen av icke-verbala uttryck samt att ta tid och behovet av att förstå kulturella bakgrund framhävs som viktig för att övervinna språkbarriärer. I diskussionen betonas att sjuksköterskor behöver utbildning i tolkninganvändning och formella tolkar behöver utbildning i medicinska termer. Informella tolkar bör undvikas, men flerspråkig personal och kulturella kompetens är viktiga tillgång till multikulturell vård.

 • Morina, Albana
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Zeweldi, Luna
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  B2B Sales: Kriterier för leverantörsval2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Business-to-Business (B2B) beskriver relationen mellan två företag där ett företag säljerprodukter eller tjänster till ett annat företag. I dagens konkurrenshårda marknad gäller det för ett företag att ständigt sträva efter att ligga ett steg före för att öka chansen att överleva. Dessutom kan dagens kunder söka och jämföra det de vill ha med bara ett klick på internet vilket leder till att företag förväntas att ständigt förbättra och utveckla sina produkter för att tillfredsställa sina kunder. Syftet med detta arbete är att ta reda på vad kunderna anser är viktigt vid val av leverantör och om miljöaspekten är avgörande för kunden vid val avleverantörer. En litteraturundersökning som kompletterades med en enkätundersökning genomfördes för att få svar på vilka av de fyra aspekter (kvalité, miljö, service, pris) är avgörande vid val av leverantör. Gruppen har använt sig av ett företag inom textil- och konfektionsbranschen som utgångspunkt för vilka företag enkäterna skulle skickas till. Undersökningen baseras främst på företag inom hotellbranschen i områdena Göteborg, Borås, Varberg och Falkenberg. Gruppen har använt sig av enkäter där deltagarna tillfrågades hur avgörande aspekterna kvalité, miljö, pris och service är vid val av leverantör av arbetskläder. Resultatet av litteraturstudien visar att kvalité och service är avgörande vid val av leverantör i ett B2B sammanhang och att pris inte är lika avgörande. Resultatet av enkätundersökning visar att samtliga hotell som deltog i undersökningen anser att det mest avgörande vid val avleverantör är kvalité och näst viktigast är miljö. Service och pris hamnade på en tredjerespektive fjärde plats i rangordning.

 • Nieminen Alaraj, Jennie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Taktak, Sonia
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Arbetsrelaterad stress samt synen på hur det kan påverka patientsäkerheten inom akutsjukvård: En litteraturstudie ur sjuksköterskans perspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dagens akutsjukvård är präglad av högt patientflöde och i kombination med bristande resurser, dålig arbetsmiljö och tidsbrist skapar det stress och sänker arbetstillfredsställelsen hos sjuksköterskan. Höga krav, oförutsägbara situationer samt möten med svårt sjuka patienter konkurrerar med varandra i sjuksköterskans pressade schema. Att ständigt arbeta mot klockan och således tvingas till att prioritera bort viktiga arbetsuppgifter kan ha en negativ inverkan på sjuksköterskans hälsa vilket även påverkar mötet med patienten. Den höga arbetsbelastningen och den bristande arbetsmiljön kan leda till en känsla av maktlöshet och förlorad kontroll hos sjuksköterskor.

  Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad stress och deras syn på hur detta kan påverka patientsäkerheten inom akutsjukvård. Litteraturstudien baserades på 12 vetenskapliga artiklar av både kvantitativ- och kvalitativ design. De utsedda artiklarna inhämtades via databaserna PubMed och Cinhal. Studiens analys resulterade i tre teman: “organisatoriska stressorer”, “psykosocial arbetsmiljö” och “äventyrad patientsäkerhet” med tillhörande subteman: “bristande arbetsmiljö”, “bristande ledarskap”, “krav och tidspress”, “stressens påverkan på sjuksköterskan”, “risk för vårdskada” samt “risk för utebliven vård”. Utifrån resultatet är slutsatsen att organisatoriska stressorer och bristande psykosocial arbetsmiljö är nära förknippade med varandra och kan båda leda till stress hos sjuksköterskor samt utgöra risk för hotad patientsäkerhet med utebliven vård som följd.

 • Otterdahl, Fredrik
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Lärares upplevda arbetsbelastning inom vuxenutbildning – en kvalitativ studie2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Omfattande litteratur pekar på lärares arbete och dess ökade arbetsbelastning och stress. Lärare känner att de får mer administrativa uppgifter och mindre undervisningstid, detta upplever lärare påverka elevernas undervisning negativt. Lärare förväntas ta på sig ansvar och roller de tidigare inte haft. Studien genomfördes på ett större privatägt företag som bedrivervuxenutbildning. En fokuserad gruppintervju, med fem lärare, samt en kvalitativ intervju, med en lärare, användes som metod för datainsamling. Lärarna hade sin arbetstid fördelad till20 timmar undervisning och 20 timmar administration varje vecka. Analysen av materialetvisade att lärarna upplevde en hög arbetsbelastning. Lärarnas arbetsbelastning kundekategoriseras till fyra huvudkategorier och tolv subkategorier, där elever, personal, administration och ledningen utgjorde huvudkategorierna. Lärarna upplevde att de hade förstora och för många grupper med elever, att rutinerna för nya elever som kom in i verksamheten hade negativ inverkan på utbildningen. Lärarna upplevde att elevtid utanförundervisningen samt individuell elevplanering och progressionssamtal tog upp mycket mer tid än det var planerat för. Den höga personalomsättningen och antalet sjukskrivningar gjorde att lärarna upplevde en högre arbetsbelastning. Det administrativa arbetet med närvarolistor, flytt av elever mellan grupper samt föråldrade digitala verktyg gjorde att arbetet var omständigt och svårt vilket påverkade lärarnas arbetsbelastning. Lärarna upplevde att ledningen brast i planeringen, att ledningen hade för stort fokus på ekonomi samt kommunikationssvårigheter.

 • Serholt, Lena
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Svärd, Helena
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Äldre patienters upplevelser av samordnad vårdplanering2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vårdtiderna för äldre patienter på sjukhus har förkortats och detta har fått till följd att allt fler äldre med stora omvårdnadsbehov skrivs ut till det egna hemmet. Flera brister har uppmärksammats när det gäller samordnad vårdplanering för den äldre patienten vid utskrivning från sjukhus till hemmet. En av utmaningarna för den samordnade vårdplaneringen är att ge den äldre patienten en individuellt anpassad hjälp där patientens behov av trygghet och självbestämmande tillgodoses.

  Syftet med litteraturstudien var att beskriva äldre patienters upplevelser av samordnad vårdplanering. Den litteratur som studerades bestod av nio kvalitativa och en kvantitativ artikel. Resultatet sammanfattades till två centrala teman vilka beskrev äldre patienters upplevelse av Otrygghet och hinder för Självbestämmande. Underteman som påverkade de äldre patienternas upplevelse av otrygghet och självbestämmande identifierades och beskrev strukturen på den samordnade vårdplaneringen, de äldre patienternas förberedelse inför samordnad vårdplanering, samt olika slag av kommunikation som användes under den samordnade vårdplaneringen. Dessa underteman kunde antingen främja eller hämma de äldre patienternas upplevelse av trygghet och möjlighet till självbestämmande. Risk finns för att den samordnade vårdplaneringen orsakar vårdlidande då äldre patienters livsvärld inte inkluderas och patientperspektivet inte beaktas. Ytterligare forskning om äldre patienters upplevelser i samband med samordnad vårdplanering är angelägen för att kunna säkerställa patientens behov av trygghet och självbestämmande.

 • Vu, Ann
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Zarza, Kazhal
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  "BIM" och "Just in time“ i byggprojekt2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom alla processer är det viktigt att eftersträva effektivitet, dvs. minsta möjliga resursanvändning för att uppnå ett visst mål efter de förutsättningar som finns. Resurserna kan vara olika, t.ex. kapital, tid, energi, råvaror och material. Sammantaget är det av vikt att rättmaterial levereras i rätt tid, och för att uppnå det målet finns det ett antal verktyg och koncept som kan användas. I detta examensarbete undersöker vi ett av de kändaste verktygen förplanering: BIM (Building Information Model/Modelling), för att sedan kombinera kunskapen om dem med resultatet av våra intervjuer och observationer. Examensarbetets syfte är att besvara frågeställningen: Hur kan BIM öka möjligheterna för att material levereras till byggarbetsplatsen i rätt tid och i rätt mängd? Frågeställningen avgränsas till Veidekkes byggarbetsplatser inom Göteborgskommun under tidsperioden mars-april 2017. Detta examensarbete är uppbyggt med enlitteraturstudie för en djupare förståelse för ämnet. Intervjuer, platsbesök, möten och seminarier har genomförts för att samla mer information och kunskap om ämnet. Den teoretiska utgångspunkten för examensarbetet är forskningen och tillämpningen av BIM. BIM bygger i sin tur på teorier kring JIT (Just in time) som i sin tur bygger på teorier kring lean. För att ge en gedigen teoretisk bakgrund till BIM redovisar vi därför teorierna bakom lean och JIT. Enligt Koskela är lean bättre än traditionella koncept inom byggindustrin, bådegenom att lean baseras på bättre teorier och att lean är mer effektivt. JIT betyder Just in time, och innebär att material eller produkter levereras i rätt stund, alltså varken för tidigt eller försent. Att ett material eller produkt levereras i rätt stund underlättar flödet i organisationer. Sammanfattningsvis visade intervjuerna att BIM används i varierande grad och för olika syften. Alla intervjupersoner kunde se potentialen i BIM, även om de själva inte använde det fullt ut. BIM fungerar inte för alla aktörer pga. bristande eller otillräckliga kunskaper omdataprogram. Inga officiella utbildningar inom programmen har genomförts än. BIM har inte alltid stort användningsområde för JIT på grund av att vissa aktörer inte känner stor säkerhet eller riktighet i resultatet. Eftersom BIM förutsätter samarbete baserat på informationsutbyte mellan olika aktörer krävs att alla inblandade är förtrogna med BIM-systemet. Det är fullt förståeligt att aktörer fortfarande använder sig av traditionella, beprövade metoder baseradepå 2D-ritningar, men för att BIM ska kunna nå sin fulla potential behöver tilliten till systemetöka.• BIM har en viktig funktion och stor potential för moderna byggprocesser.

  • BIM används i dagsläget i varierande grad och för olika uppgifter men inte fullt ut.

  • BIM bör användas i så hög utsträckning som det aktuella projektet kräver och medger.

  • BIM bör användas redan från planeringsstadiet för att underlätta resten av projektet.

  • BIM:s användarvänlighet ökar ju fler övriga aktörer som använder det i projektet.

  Som förslag på fortsatt forskning inom ämnet BIM vill vi rekommendera empiriska studier kring erfarenheter av BIM4D och BIM5D. Vilka slutsatser kan dras av användningen av dessa verktyg? Studien kan vara jämförande med likvärdiga byggprojekt med BIM3D och byggprojekt där BIM inte används alls.

 • Pettersson, Elena
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Thai, Tiffany
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Design Principles in Mobile Web Usability2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Användningen av mobila enheter har på senare tid ökat och användningen av bärbara datorer och stationära datorer har minskat. Det blir därför allt viktigare att designa mer användarvänliga hemsidor på olika plattformar. Etablerade design principer för webbdesign anger riktlinjer för design och test av webbanvändbarhet. Design principer används inte i en större utsträckning för att utvärdera användbarheten på mobila hemsidor, därför syftar denna studie till att undersöka hur användbarheten för mobilhemsidor påverkas utifrån att tillämpningen av design principer för webbdesign. Studien bygger på ett analytiskt ramverk där nyckelord har valts ut från ett antal etablerade webbdesign principer. Studien har ett kvalitativt tillvägagångssätt, med experimentella inslag. Studien har genomförts genom heuristik utvärdering, användbarhets studier och eye-tracking experiment. Studien indikerar att det finns en koppling mellan lägre nivåer av tillämpning av webbdesign principer och användbarheten på mobil- och datorsanpassade hemsidor. Denna studie bidrar till en djupare förståelse om hur anpassningen av design principer och dess påverkan av användbarheten på hemsidor över olika plattformar.

 • Björkqvist, Josefine
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Smidefors, Ted
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  "Sover man så har man inte ont": Intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter och dess svårigheter med smärthantering hos sederade patienter i respirator. En intervjustudie2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att respiratorvårdas på en intensivvårdsavdelning innebär risker för patienten att uppleva smärta. I intensivvårdssjuksköterskans roll ingår att identifiera och bedöma patientens behov av smärtlindring, behandla och utvärdera effekten av behandlingen. Underbehandlad smärta leder till ett ökat lidande för patienten, ökad sjuklighet, längre vårdtid och en ökad mortalitet. Tidigare forskning har visat att majoriteten av patienter som vårdats på en intensivvårdsavdelning upplevt måttlig till svår smärta under vårdtiden.

  Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter, samt upplevda svårigheter i samband med smärthanteringen hos den sederade patienten i respirator. För att besvara syftet valdes en kvalitativ ansats med semistrukterade intervjuer. Nio intensivvårdssjuksköterskor intervjuades. Intervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet presenterades genom följande tre huvudkategorier: Att göra en objektiv bedömning på en subjektiv upplevelse, Att smärtlindra en sederad patient och Vårdorganisatoriska svårigheter. Det framkom ur resultatet att när intensivvårdssjuksköterskorna ska identifiera smärtan hos en sederad patient i respirator värderas och tolkas vad olika uttryck står för. Svårigheterna ansågs bero på att smärta är en subjektiv upplevelse, bristen av verbal kommunikation, samt komplexiteten i att avgöra vad patienten förmedlar och vad orsaken till uttrycket är i det unika sammanhanget. Det saknas riktlinjer och redskap för bedömning och behandling av smärta. Dokumentationen beskrevs ofullständig och fortlöpande utbildningar inom området saknades. Ett smärtskattningsinstrument för patientgruppen skulle kunna reducera förekomsten av underbehandlad smärta. Att i större utsträckning ta hjälp av närstående som informationskälla skulle sannolikt leda till mer individanpassade smärtlindringsstrategier.

 • Björnfot, Niclas
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Högfeldt, Maria
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Patientens upplevelser av distriktssjuksköterskans uppföljning efter obesitasoperation: "Distriktssköterskan fokuserar på diabetes när jag fokuserar på andra problem"2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Livsstilsrelaterad ohälsa drabbar allt fler i form av övervikt eller fetma med diabetes, högt blodtryck, ledvärk, ökad infertilitet och sömnapné som följd. Operation av fetma (obesitasoperation eller bariatrisk kirurgi) har de senaste åren vetenskapligt bevisats som en effektiv behandlingsmetod men studier visar samtidigt behov av långsiktig, god uppföljning. Vid all livsstilsintervention är det väsentligt att inte bara följa upp och utvärdera medicinska mätvärden utan också ta hänsyn till psykosociala, individuella upplevelser av hälsa och ohälsa för att förebygga uppkomst av och lindra redan uppkommen ohälsa samt stärka patientens förmåga att hantera sin livsstil i samvaro med andra. Merparten av obesitasopererade patienter följs långsiktigt via primärvårdens vårdcentraler men då registerdata och viss litteratur indikerat svagheter i långtidsuppföljningen väcktes ett intresse av hur det fungerar ur ett patientperspektiv, särskilt om en följdsjukdom försvinner.

  Uppsatsen syftade till att belysa hur ett urval av patienter upplevt distriktssköterskans uppföljning främst efter sin obesitasoperation. Åtta patienter med tidigare diabetes typ 2 som obesitasopererats för minst fem år sedan genomgick därför en semistrukturerad inspelad intervju som transkriberades och analyserades med en induktiv analysmetod. Analysen visade att besöken vid vårdcentralernas och på distriktssköterskans mottagning både före och efter obesitasoperationen upplevts medicinskt inriktade. Det fysiska hälsofokuset upplevdes som mer naturligt av patienterna före operation. Efteråt upplevdes det däremot som en bristande helhetssyn sett till individens välbefinnande och hälsa. Distriktssköterskan förefaller övervaka och behandla symtom snarare än ohälsans grundproblem. Medicinska värden upplevdes gå före psykosociala riskfaktorer vilket gav minskad förståelse för besökens syften samt känslor av att individuella behov och önskemål sällan togs hänsyn till. Resultatet blev frånvaro av eller mindre omfattande uppföljningar och patienter som har ifrågasatt distriktssköterskans roll. Primärvårdens riktlinjer och ekonomiska ersättningsmodeller verkar påverka distriktssköterskans arbete mot medicinska mål och förhindra en förbättrad helhetssyn. Ökad kunskap om obesitasopererade patienters individuella förutsättningar behövs.

 • Drotz, Marie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Norén, Gita
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Att arbeta under hot och våld: Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser och erfarenheter2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Då intensivvårdsavdelningar idag innebär en mycket högteknologisk verksamhet krävs det specialistkompetens för att vårda dessa patienter. Att vårda kritisk sjuka patienter kräver att intensivvårdssjuksköterskan är välutbildad samt har ett vårdande perspektiv. Hot och våld blir mer vanligt förekommande och är något som intensivvårdssjuksköterskor skall kunna förhålla sig till. Syftet med examensarbetet var att undersöka intensivvårdssjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att arbeta under hot och våld. En kvalitativ intervjustudie med kvalitativ innehållsanalys genomfördes.   Totalt åtta intensivvårdssjuksköterskor intervjuades från tre olika intensivvårdsavdelningar i Sverige. Utifrån intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter presenteras resultatet i två huvudkategorier: Hot och våld väcker starka känslor och Strategier och resurser.

  Resultatet beskriver att intensivvårdssjuksköterskor upplever ett flertal känslomässiga reaktioner när de utsätts för hot och våld. Det framkommer även att vissa strategier och resurser krävs för att kunna förhålla sig till hotfulla och våldsamma situationer. Intensivvårdssjuksköterskor beskriver att arbetsmiljön och patientsäkerheten kan påverkas när de utsätts för hot och våld och att ämnet bör belysas i större utsträckning. Diskussionen behandlar hur intensivvårdssjuksköterskors känslomässiga reaktioner kan påverka vården av patienten, samt hur strategier och resurser kan tillämpas för att kunna förhålla sig till hot och våld.

 • Granlund, Elin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Mellström, Åsa
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  BHV-sjuksköterskors erfarenhet av att använda BMI-kurvan vid hälsokontrollerna på barnavårdscentralen ”…jag visar inte kurvan alla gånger…”: En intervjustudie2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Övervikt och fetma bland barn är ett omfattande och komplext problem. BHV-sjuksköterskan har genom sin unika position en betydelsefull roll i det hälsofrämjande samt förebyggande arbetet. En tidig upptäckt främjar barnets hälsa både på kort och lång sikt ur ett folkhälso- samt hållbarhetsperspektiv. Body Mass Index är idag den metod som används inom barnhälsovården för att identifiera barn med övervikt eller fetma. Forskning kring BHV-sjuksköterskan användning av BMI är sparsam.

  Den här studien beskriver BHV-sjuksköterskans erfarenhet av att använda BMI-kurvan vid de olika hälsokontrollerna på barnavårdscentralen. Tio BHV- sjuksköterskor intervjuades till studien. Dataanalysen har skett genom en kvalitativ innehållsanalys enligt Elo & Kyngäs. Under analysen identifierades tre stycken huvudkategorier med tillhörande 10 stycken subkategorier som beskriver resultatet. De tre huvudkategorierna är ”En naturlig del av besöket”, ”Stöd till vårdande samtal” samt ”Ett användbart instrument”. Resultatdiskussionen lyfter fram att BHV-sjuksköterskan anser att BMI-kurvan utgör ett bra stöd och verktyg för att identifiera barn med övervikt eller fetma. BMI-kurvan beskrivs som tydlig och utifrån kurvan kunde BHV- sjuksköterskan samtala om barnets viktutveckling samt livsstilsfaktorer såsom kost och fysisk aktivitet. I studien framkommer det att BMI-kurvan inte används regelmässigt utan BHV-sjuksköterskan fäster istället stor tilltro till sin egen kliniska blick, vilket även bekräftas i den befintliga forskningen inom ämnet.

 • Johansson, Ida
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Öman, Jessica
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Mötet med närstående till barn: En kvalitativ intervjustudie på en allmän intensivvårdsavdelning2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Antalet platser på barnintensivvårdsavdelningar är begränsade och när de inte räcker till innebär det att barn emellanåt vårdas på allmänna intensivvårdsavdelningar. Tidigare forskning har visat att intensivvårdssjuksköterskor som arbetar på allmänna intensivvårdsavdelningar upplever att det kan vara utmanande att vårda barn och deras närstående. Syftet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors möte med vuxna närstående till barn som vårdas på en allmän intensivvårdsavdelning. En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes som metod. Åtta intensivvårdssjuksköterskor intervjuades, och intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

  Resultatet presenteras i två huvudkategorier och totalt sju subkategorier. Kategorierna är En vårdande relation och Förutsättningar att möta närstående. Intensivvårdsjuksköterskans kommunikation, delaktighet, professionalitet, medmänsklighet och erfarenheter identifieras som viktiga faktorer. Möten som tar kraft och energi, familjesammansättningen, konflikter och möjligheten till arbetsro är fyra förutsättningar som påverkar mötet med närstående. I metoddiskussionen diskuteras urvalet, analysen och varför begreppet närstående användes. Resultatdiskussionen är uppbyggd utifrån det som anses vara en utmaning och det som främjar mötet med anhöriga.  Slutsatsen är att ett möte med vuxna närstående till barn som vårdas på en allmän intensivvårdsavdelning är det av stor vikt att intensivvårdssjuksköterskan skapar en trygghet hos de närstående. Genom att informera, låta närstående vara delaktiga och genom att personalen har gemensamt förhållningsätt som präglas av en vilja att göra närstående delaktiga i vården lägger det grunden till en bra relation.

 • Bertilsson, Carolina
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Vägar till skriftspråket: 1-3åringars tillgång till och intresse för skriftspråk i förskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur två förskolepedagoger resonerar kring de yngsta barnens (1-3 år) tillgång till och intresse för skriftspråket. Detta för att skapa större kunskap om 1-3åringars skriftspråksutveckling och synliggöra den kompetens som finns hos de allra yngsta på förskolan. Den metod som använts i studien är kvalitativ intervju. De två intervjuerna har kombinerats med foton av den fysiska miljön på respondenternas förskolor, för att på så sätt ge en tydligare beskrivning av de intervjusvar som behandlas i studiens resultat. För att tolka resultaten av dessa intervjuer utgår studien ifrån Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen.

  Resultatet visar att pedagogerna genom bilder i kombination med text ger barn tillfälle att lära sig känna igen bilden av ord och på så sätt ”läsa” dessa. Bilderna och skriften ger barn möjlighet att uttrycka sig även när de inte har orden. Dessa bildstöd leder till ett visat intresse för bokstäver och hur de sätts ihop till ord. Att visa intresse för att börja skriva själv är något som pedagogerna lagt märke till att vissa av barnen gör redan i tvåårsåldern. Genom att göra miljöerna och materialet på förskolan tillgängliga och lättåtkomliga för barn tillhandahålls redskap för utveckling och lärande, och det föränderliga i miljön ger inspiration och kan därmed skapa nya intressen. I resultatet framkommer att pedagogerna mer eller mindre medvetet arbetar med att stötta och utmana barnen utifrån den proximala utvecklingszonen. Detta både utifrån utformning av miljön och i det sociala samspel som uppstår mellan barn och pedagog.

 • Ericsson, Rebecca
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nilsson, Victoria
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Stress i förskolan: hur pedagoger och barn påverkas av stress i förskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag lever vi i ett allt mer stressat samhälle och även i förskolorna blir stress allt vanligare. Det finns flera olika orsaker som påverkar att pedagogerna upplever stress i sitt arbete. Exempelvis att pedagogerna känner att de har höga krav på sig i sitt arbete från bland annat kollegor och chefer. Att stressen ökar i förskolorna påverkar bådepedagoger och barn.

  I denna studie är syftet att utifrån förskolpedagogers erfarenheter och tankar få ökadekunskaper om hur pedagoger och barn påverkas av negativ stress i förskolan.

  För att genomföra undersökningen har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Vi har intervjuat åtta stycken pedagoger på två olika förskolor. Den teoretiska utgångspunkten i studien är krav-, kontroll- och stödteorin som grundar sig i hur de anställda påverkasav krav beroende på hur mycket kontroll och stöd de har i sitt arbete.

  I resultatet framgår det att pedagogerna känner av stress i sitt arbete och att de uppleveratt deras stress påverkar barngruppen. Barnen påverkas av pedagogernas stress, exempelvis om pedagogerna pratar högt kan barnen göra det också. Samtligarespondenter var överens om att stora barngrupper och för lite personal är två av destörsta orsakerna till att pedagogerna känner av stress i sitt arbete. Pedagogerna upplever inte att de arbetar medvetet med att förebygga stress. Eftersom att stress är ett vanligt problem i förskolan anser vi att pedagogerna bör arbeta mer med att förebygga stress i förskolan.

 • Gustafsson, Bodil
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Johansson, Emelie
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Övergången mellan förskola och förskoleklass: lärares uppfattningarom barns övergång från förskola till förskoleklass2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar om hur lärare i förskola och förskoleklass samverkar kring barns övergång från förskola till förskoleklass.

  Frågeställningar

  • Vilka uppfattningar finns hos lärarna om barnets övergång mellan förskola och förskoleklass?

  • Hur samverkar lärare i förskola och förskoleklass med varandra vid barnets övergång från förskola till förskoleklass?

  • Finns det faktorer som inverkar på barnets övergång mellan de olika verksamheterna enligt lärarna?

  Metod

  I studien har kvalitativ metod använts. Intervjuerna har genomförts med tre förskollärare frånförskolans verksamhet och med två förskoleklasslärare från förskoleklassens verksamhet. Samtliga respondenter är från samma kommun.

  Resultat

  I resultatet presenteras lärarnas samverkan med varandra vid en övergång. Faktorer som lärarna uppfattar påverkar hur övergången blir för det enskilda barnet handlar om lärarnas tid, ekonomi och läroplaner. Slutsatsen är att samverkan mellan verksamheterna brister vilket påverkar barnet negativt. Lärarnas samverkan och tid påverkar hur många gånger barnet får besöka förskoleklassen eller lärarna besöker förskolan. Samverkan skiljer mellanverksamheterna och det finns inga direktiv för hur en övergång ska vara.

 • Nolin, Jan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Axelsson, Ann-Sofie
  Doracic, Alen
  Lennartsson, Claes
  Lloyd, Annemaree
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nelhans, Gustaf
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Response to Cult of the “I”2017Ingår i: Journal of Documentation, ISSN 0022-0418, E-ISSN 1758-7379Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to respond to an earlier article in the Journal of Documentation: The Cult of the “I”. Design/methodology/approach – The method is a form of critical response. Findings – Numerous problems regarding the The Cult of the “I” article are discussed. Originality/value – This paper puts forward views about the iSchools Movement

 • Krogh Tolstrup, Anne
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Illusory deception: Investigating the possibilities of garment through colorful print and layering2017Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This degree work explores the possibilities of illusory print expressions in fashion design, through the layeringand gathering of opaque and transparent garments. The three-dimensional illusion, in the silhouettes, createan interesting relationship between multiple layering of garment and print. In combination they expressdepth, movement and deception on the human body resulting in an interesting effect that creates an opticalillusion. The discovery of illusionary effect is a result of multiple investigations between diverse prints invarious materials gathered in layers. Depending on which angle the viewer look, different visual illusionsappear and activates the feeling of movement and three-dimensional illusion on the human body. The effectof utilizing different tactility surfaces in the concept of layering is a new visual expression in dressing. Theoutcome should be seen as a motivation to explore and translate things around us by transforming the worldinto a print and decorate it on the body in multiple layers and colors.

 • Ramdhani, Neila
  et al.
  Universitas Gadjah Mada.
  Ancok, Djamaludin
  Universitas Gunadarma.
  Adrianson, Lillemor
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  The Importance of Positive Affect: The Role of Affective Personality in Predicting Organizational Citizenship Behavior2017Ingår i: Makara Hubs-Asia, ISSN 2355-794X, Vol. 21, nr 2, 62-69 s.Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Previous research demonstrates inconsistent results in predicting how affect influences organizational citizenship behavior (OCB). This study aims to solve the inconsistency by taking the position that positive affect and negative affect are orthogonal, and their interaction produces four types of affective personality. They are ‘Self-fulfilling’ (high positive affect and low negative affect), ‘High affective’ (high positive affect and high negative affect), ‘Low affective’ (low positive affect and low negative affect) and ‘Self-destructive’ (low positive affect and high negative affect). The study hypothesizes that the self-fulfilling group displays the highest mean of OCB while the self-destructive displays the lowest. The high affective and low affective groups lie somewhere in between the two groups. The participants of this study were 227 employees, consisting of 151 males and 76 females with ages ranging from 20 to 60 years old (mean=38). They were measured using the Organizational Citizenship Behavior Scale (OCBS) and Positive and Negative Affect Schedule (PANAS). Based on the scores of their positive and negative affect dimensions, they were classified into four groups of affective personality types. One-way ANOVA analysis supported the hypothesis. The self-fulfilling group revealed the highest mean of Organizational Citizenship Behavior while the Self-destructive group revealed the lowest. The High affective and Low affective groups were located in between the first two groups. This paper discusses this contribution and highlights how it is potential to explain organizational behavior.

 • Souza Filho, Pedro
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Brancoli, Pedro
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Bolton, Kim
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Zamani, Akram
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Taherzadeh, Mohammad J
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Techno-Economic and Life Cycle Assessment of Wastewater Management from Potato Starch Production: Present Status and Alternative Biotreatments2017Ingår i: Fermentation, Vol. 3, nr 4Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • Sundler, Annelie Johansson
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Råberus, Anna
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Holmström, Inger K
  Mälardalens Högskolan, Uppsala Universitet.
  Mänskliga rättigheter ochrätten till hälsa. En analys av anmälningar till patientnämnderna i VästraGötaland2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport visar att patienters rättigheter är otydliga när det gäller rätten till hälso- och sjukvård. Otydligheten kan leda till att hälso- och sjukvården framstår som rättsosäker. Det finns möjligheter att förbättra kvalitet, trygghet och patientsäkerhet, där anmälningar från patienter och närstående kan utgöra ett värdefullt underlag. En av rapportens slutsatser är att det finns ett behov av en mer patient- och personcentrerad hälso- och sjukvård.

  I denna rapport beskrivs resultaten från ett forskningsprojekt där anmälningar till patientnämnderna i Västra Götaland analyserats med fokus på mänskliga rättigheter. Ett strategiskt urval av 170 anmälningar som patienter eller närstående lämnat till patientnämnderna under år 2015 har här analyserats.

  Resultaten beskrivs i fyra delar. I den första delen presenteras beskrivande statistik för anmälningarna. Den andra delen beskriver innehållet i anmälningarna, vilket handlar om att inte ha tillgång till hälso- och sjukvård, brister i kontinuitet och uppföljning, felaktigheter eller vårdskador till följd av hälso- och sjukvård, brister i kommunikation och samverkan, bemötande, attityder och förhållningssätt i möten med hälso- och sjukvårdspersonal, samt hälso- och sjukvård som går emot patientens vilja. Därefter följer den del där anmälningarna analyserats utifrån ett patient- och mäniskorättsperspektiv. Här beskrivs fem teman som berör rätten till hälsa och patienters rättigheter vid ohälsa och sjukdom, rätten till hälso- och sjukvård och patienters rättigheter vid akuta tillstånd, rätten till god och säker hälso- och sjukvård och patienters säkerhet, rätten till värdighet och ett bra bemötande, samt hälso- och sjukvårdspersonalens rättigheter. I den fjärde och sista delen av resultaten har anmälningarna granskats utifrån ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv. Här framträder vissa grupper av patienter som mer sårbara än andra, och den utsatthet och maktaspekter som framträder i analysen beskrivs.

  I anmälningarna till patientnämnderna framkommer situationer där patienters rättigheter brister i möten med hälso- och sjukvården, där det kan vara svårt för patienter att utkräva sin rätt. Anmälningarna synliggör patienters upplevelser av att kvalitet, trygghet och patientsäkerhet brister, och patientnämndernas verksamhet spelar en viktig roll i att synliggöra dessa brister för att kunna bidra till förbättringar inom hälso- och sjukvården. För att säkerställa de mänskliga rättigheterna och rätten till hälsa behöver hälso- och sjukvården anpassas utifrån invånares behov.

  Anmälningarna visar att det ibland finns brister i hälso- och sjukvårdens förmåga att utgå från en helhetssyn på patienten. Enskilda personer är sårbara i kontakt med hälso- och sjukvården, och patienters utsatthet och olika maktförhållanden mellan patienter och hälso-  och sjukvårdspersonal behöver hanteras ansvarsfullt för att inte skapa ojämlikheter eller leda till upplevelser av diskriminering. Ett professionellt bemötande kräver också kommunikativ kompetens och empati hos hälso- och sjukvårdspersonal. En slutsats av detta är att det finns behov av en mer patientcentrerad hälso- och sjukvård, som tydligare beaktar enskilda personers förutsättningar och behov, liksom organisatoriska förbättringar som främjar patientens vårdkedja och samverkan mellan vårdverksamheter.

 • Johansson, Monika
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hultgren, Frances
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Didaktik för fri läsning2017Övrigt (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Denna artikel inleds med att en didaktik för fri läsning introduceras. Denna didaktik är tänkt att på ett strukturerat sätt ge eleverna möjligheter att upptäcka läsningens glädje och därmed bidra till en framgångsrik och stimulerande läsundervisning. Artikeln avslutas med en sammanfattning av modulen i sin helhet, där några utmaningar och dilemman som ni kan ha stött på i ert löpande arbete lyfts. Syftet är att uppmuntra till reflektion kring det fortsatta arbetet att stimulera elevers läsengagemang.

 • Glimstedt, Amanda
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Elber, Gunilla
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hultgren, Frances
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Johansson, Monika
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Digitala verktyg och läsning2017Övrigt (Refereegranskat)
 • Johansson, Monika
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Serier för läsintresse2017Övrigt (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Denna text handlar om hur serier kan bidra till elevers intresse för läsning. Efter inledningen ges en kort historisk återblick följd av en genomgång om hur serier är uppbyggda och seriegenrens specifika drag. Texten avslutas med en presentation av en pedagogisk modell som tydliggör olika genrers språk och mönster, cirkelmodellen, vilken kan användas i olika ämnen för ämnesfördjupning.

 • Hultgren, Frances
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Läsande förebilder2017Övrigt (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  läsintresse till eleverna och stimulera deras eget intresse för att läsa. En förutsättning för att en läsupplevelse ska vara personligt givande är att de texter som ska läsas är intressanta och engagerande för individen. Att dessa texter hittar till läsaren är ofta tack vare en kunnig och inspirerande förmedlare, till exempel en lärare, skolbibliotekarie, fritidspedagog, förälder, annan vuxen eller en kamrat.

 • Hultgren, Frances
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Johansson, Monika
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Bjur, Louise
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Läsmiljö - att skapa rum för läsande2017Övrigt (Refereegranskat)
 • Dolatkhah, Mats
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hultgren, Frances
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Vad läser elever?2017Övrigt (Refereegranskat)
 • Hultgren, Frances
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Johansson, Monika
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Stimulera läsintresse - en introduktion2017Övrigt (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I den här modulen diskuteras, utifrån läsforskning och styrdokument, skolans potential och ansvar för att utveckla elevers läsande. I denna första artikel presenteras och förklaras en rad begrepp kopplade till elevers läsutveckling. Betydelsen av samverkan mellan lärare och skolbibliotekarier för att stödja elevernas läsutveckling lyfts. Avslutningsvis introduceras hur en Läsvanestudie kan vara ett verktyg för att kartlägga hur elever ser på och använder sig av läsning.

 • Johansson, Monika
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Ruhtenberg, Tobias
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Teaching Media and Information Literacy: Presentation of a course for teachers and school librarians2017Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  The following presentation aims to present and share experiences from the course in Media and Information Literacy (MIL) at the University of Borås as a part of the professional development of teachers and school librarians.

 • Sandsjö, Leif
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Eriksson, Thomas
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  eNursing - IT-stöd i omvårdnadsteamets arbete: FoU - Bidrag & behov (eNursing WP4)2016Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • Berup, Hannah
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Paulsson, Jenny
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  En nyckelroll för den psykiska hälsan i skolan: Skolsköterskans erfarenheter av att främja elevernas psykiska hälsa i låg- och mellanstadiet2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Barns psykiska hälsa bör främjas i ett tidigt stadie och skolsköterskan har en nyckelroll i det arbetet. Forskning visar att den psykiska ohälsan hos ungdomar har ökat, vilket påverkar folkhälsan i landet och får konsekvenser för både individ och samhälle. Studiens syfte var att belysa skolsköterskans erfarenheter av att bedriva det hälsofrämjande arbetet för elevernas psykiska hälsa i låg- och mellanstadiet. Datainsamlingen gjordes genom sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer och analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats, enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Ur analysen urskildes tre kategorier; stödja eleven till en hälsosam livsrytm, relationen oumbärlig för ett framgångsrikt hälsofrämjande och organisatoriska förhållandens inverkan på det hälsofrämjande arbetet, med tolv tillhörande underkategorier och ett övergripande tema: möta elevens behov och stimulera till ny kunskap som främjar en hälsosam livsstil.

  Resultatet visar att skolsköterskan ser eleven ur ett helhetsperspektiv och individen som en del i ett större sammanhang. Skolsköterskan arbetar med att stärka de faktorer som främjar hälsa och ger eleverna kunskap om hur de själva kan påverka sin hälsa och välmående. För att nå fram med det hälsofrämjande arbetet behöver skolsköterskan skapa tillitsfulla relationer till eleven och dess familj, vilket är oumbärligt för att främja elevernas psykiska hälsa. Samarbete och en god relation med övriga professioner är en viktig faktor för ett framgångsrikt hälsofrämjande. Skolsköterskorna beskriver att brist på tid och resurser hindrar dem från att främja elevernas psykiska hälsa, i den utsträckning de önskar. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete leder till en hållbar utveckling, då interventionerna kan bidra till en minskad psykisk ohälsa och bättre utbildningsresultat, som i sin tur kan förbättra de långsiktiga sociala och ekonomiska förutsättningarna för eleverna och hela samhället.

 • Henningsen, Erik
  et al.
  PhD, Forsker II By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus. .
  Blomgren, Roger
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Organisere for organiseringens skyld -: Kultursamverkansmodellen og organisasjonsreformenes rolle i nordisk kulturpolitikk2017Ingår i: Nordisk kulturpolitisk tidskrift, ISSN 1403-3216, E-ISSN 2000-8325, Vol. 20, nr 01-02, 51-70 s.Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this article, we discuss the role of organisational reforms in Nordic cultural policy, based on a case study of the cultural cooperation model (kultursamverkansmodellen) that was implemented in Sweden in 2011. For decades, Nordic countries have opted for organisational change as a means of fulfilling principal cultural policy objectives, such as the goal of providing universal access to art and culture. However, organisational reforms have rarely led to decisive changes of such a kind and appear rather as «organising for the sake of organising». As shown in the article, the cultural cooperation model provides an ample illustration of this tendency. How can this tendency be explained and what broader lessons about mechanisms that shape cultural policy in the Nordic countries can be derived from the case of the cultural cooperation model? Inspired by the perspective of critical realism, the article formulates six hypotheses that can answer these questions. The first is that organisational reforms have come to function as a substitute for the provision of economic recourses by the government. A second hypothesis is that cultural policy objectives tend to be ascribed a symbolic value rather than to be seen as dictates for action. Our third hypothesis is that cultural policy takes place within a consensus framework that prevents substantial changes to policy. The fourth hypothesis is that cultural policy is characterized by segmented institutional structures that work against substantial changes to policy. The fifth hypothesis is that that cultural policy takes the form of a politics of recognition and that various actors’ demand for attention by the state takes precedence over other aims. The last hypothesis is that cultural policy to a low degree is subject to voter control.

 • Francke, Helena
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Utvärdering Kriterium: pilotprojektet2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • Larsson, Jonas
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Norling, Sofia
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Digital bakgrundsmusik i förskolan: ur pedagogers perspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Denna undersökning handlar om digital bakgrundsmusik i förskolan. Den digitala bakgrundsmusiken är allt mer vanlig i dagens samhälle. Genom att vara på olika förskolor har vi observerat hur pedagoger använde sig av musik på olika sätt. Under utbildningens gång har vi förstått att musiken har skurits ner allt mer i vår förskollärarutbildning. Digital bakgrundsmusik är lättillgängligt och vem som helst kan använda sig av det. Detta gör att vi vill undersöka hur den digitala bakgrundsmusiken används i förskoleverksamheten.

  Syfte

  Denna studie syftar till att undersöka pedagogers syn på digital bakgrundsmusik, hur digital bakgrundsmusik används och om den används som en kompletterande metod för pedagogiska aktiviteter i förskoleverksamheten. Syftet innefattar även hur pedagoger tolkar barnens intresse för och inflytande kring digital bakgrundsmusik.

  Metod

  Metoden som använts i undersökningen är en kvantitativ metod. Undersökningen baseras på enkäter där det finns både slutna och öppna frågor. Valet av metod gjordes för att få en objektiv bild på ett valt områdes användning av digital bakgrundsmusik i form av pedagogers syn på digital bakgrundsmusik i verksamheten.

  Resultat

  Undersökningen visade att flertalet pedagoger använder och är positiva till digital bakgrundsmusik på sin avdelning. Resultatet visar också att pedagogerna menar att de och barnen samsas om att välja den digitala bakgrundsmusiken. Undersökningen visar på att den digitala bakgrundsmusiken pedagogerna spelar upp för barnen och vilken genre de tror barnen föredrar är i stort sett samma. I resultatet visades det att det skiljer sig åt vid vilka aktiviteter digital bakgrundsmusik spelades.

 • Gustafsson, Therese
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lundqvist, Simone
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Vad sitter i väggarna?: Miljöns betydelse vid högläsning2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Högläsning är en viktig del av barns vardag. Vi ser i undersökningar att barns ordförråd samtläsförståelse har minskat. Undersökningar som Läsrörelsen har gjort visar att högläsning intealltid prioriteras varken i hemmen eller på förskolorna runt om i landet. Då utredningarna intevisar vad det beror på vill vi undersöka om högläsningen i förskolan påverkas av rummetsmiljö.

  Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod där vi observerar med hjälp av löpandeprotokoll. Då vårt fokus är miljöns betydelse har vi blivit inspirerade av en etnografisk ansats.

  Syftet med undersökningen är att skapa större förståelse för vilken betydelse miljön har vidhögläsningssituationer.

  Resultatet visar att miljön har större betydelse än vad vi tror när det kommer till högläsning iförskolan.

 • Kjellberg, Frida
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Magnusson, Elin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Inte ett ämne men ett förhållningssätt: en studie om hur pedagoger uppleverarbetet med digitala verktyg i förskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Digitala verktyg/Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är ett aktuellt område som är i ständig utveckling. Denna utveckling tycks dock ha stannat av inom förskolans verksamhet där det i nuvarande läroplan (Läroplan för förskolan 98 rev. 2016) inte finns några tydliga mål som berör digitala verktyg/IKT. Under verksamhetsförlagd utbildning har vi mött mångapedagoger som uttryckt en osäkerhet kring arbetet med de digitala verktygen och hur det ska implementeras i verksamheten.

  Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger upplever arbetet med digitala verktyg iförskolan. Avsikten med studien är att utläsa variationer i pedagogers upplevelser för att kunna förstå fenomenet digitala verktyg/IKT inom förskolans verksamhet.

  I studien har vi utgått från en kvalitativ metod med self-report som redskap för att få frampedagogernas upplevelser. Studien har utförts med hjälp av sammanlagt 13 pedagoger från tvåolika förskolor. I studien har vi valt att utgå ifrån två olika teorier: variationsteorin och affektteorin.

  Resultatet visar att pedagogers upplevelser kring arbetet med digitala verktyg/IKT varierar. Arbetet upplevs spännande, en tillgång, en rolig utmaning och nödvändigt i förskolansverksamhet. Det uttrycks också en osäkerhet, ett ointresse, brist på kunskap och inspiration inför arbetet med digitala verktyg/IKT.

  Den slutsatsen vi kommer fram till i studien är att pedagoger efterfrågar kompetensutveckling inom området. De affekter pedagoger har inför arbetet med digitala verktyg/IKT påverkarbarns lärande och vilka affekter de, genom pedagogerna, får för området.

 • Källström, Alexandra
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Andersson, Hannah
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nyckeln till lärande: En kvalitativ studie om anknytningens betydelse för de yngsta barnen vid inskolning i förskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien utgår ifrån Bowlbys anknytningsteorin samt forskning som beskriver att barn med en trygg anknytning till en personal i förskolan har lättare att ta till sig nya kunskaper genom hela livet. Studien tar upp anknytning i relation till inskolningen och hur förskollärare bör arbeta för att skapa en god anknytning mellan sig och barnet.

  Syftet med studien är att få en större förståelse för olika inskolningsmodellerna samt undersöka ett antal förskollärares uppfattningar om anknytning vid inskolning i samband med att de yngsta barnen börjar i förskolan. Frågeställningen studien ska svara på är: hur arbetar förskollärare för att ge en trygg start för de yngsta barnen i förskolan?

  I studien tillämpas kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsverktyg. Totalt intervjuades fyra förskollärare.

  Resultatet visade att det som skiljer de olika inskolningsmodellerna åt, är själva utformandet. Det vill säga föräldrarnas roll vid inskolningen, längden på den första separationen samt betydelsen av att ha en anknytningsperson eller inte. Det framkom även att flera förskollärare saknar förutsättningar för att kunna vara lyhörda och närvarande för barnen vid inskolningen. Det som de upplevde saknades var framför allt tid, personal samt att det var för hög arbetsbelastning.

 • Larsson, Linn
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Kjell, Sara
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Alla barns rätt till kommunikation i förskolan: En studie med fokus på TAKK2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med studien är att genom intervjuer ta reda på hur pedagoger på flera småbarnsavdelningar med barn i åldrarna ett till tre år arbetar med barns kommunikation, språkutveckling samt om de använder TAKK och hur de i sådana fall arbetar med det.

  Bakgrund/tidigare forskning

  Tidigare forskning kring kommunikation, språkutveckling och TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) presenteras. Många forskare nämner att en viktig del kring ämnet språk/kommunikation är allas rätt till kommunikation. Det sociokulturella perspektivet ligger till grund för studien och kommer presenteras närmare under tidigare forskning.

  Metod

  Studien grundar sig i en kvalitativ metod och intervju är det aktuella undersökningsverktyget för att få svar på syfte och frågeställningar. I studien ingick nio pedagoger från två olika förskolor.

  Resultat

  Resultatet visar hur pedagogerna arbetar med kommunikation, språkutveckling och TAKK i förskolan. Vilka olika arbetsmaterial som används i de två förskolorna och hur de använder dem. Exempelvis böcker, sånger, rim och ramsor. Det framkommer även mer specifikt hur pedagogerna arbetar med och tänker kring TAKK.

 • Berg, Sofia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Prlja, Azra
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Den kompletterande läsningen: högläsningens betydelse i förskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Den här studien handlar om synen på högläsning i förskolan samt hur förskollärare använder sig av böcker och högläsning i verksamheten. Under vår utbildning har böckernas betydelse och barnets språkutveckling uppmärksammats och vi finner båda ett stort intresse förhögläsningens betydelse för barnets språkutveckling. Utifrån detta har vi valt att fördjupa oss i ämnet och vi hoppas få en bredare medvetenhet om högläsningens betydelse då vi praktiserarden i vår kommande yrkesroll.

  Syfte

  Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare ser på högläsning och hur de använder sig av detta i den dagliga pedagogiska verksamheten. Vi kommer att med hjälp av tre olika frågeställningar undersöka vårt syfte.

  Metod

  För att få svar på vårt valda undersökningsområde använde vi oss av en kvalitativ metod medintervju som redskap för att få fram syftet med studien.

  Resultat

  Resultatet visar hur pedagogerna på olika sätt tillämpar högläsning i verksamheten, det visaräven hur förskollärarna arbetar med böcker på olika sätt. Något som också framkommer ärtidsbristen i verksamheten vilket påverkar både kvalité och antal lässituationer. Vi drar slutsatser av hur förskollärarna går tillväga vid val av bok och när högläsning sker i den spontana fria leken eller som en planerad aktivitet. Samtliga informanter visar att de besitterkunskap om, och att de har erfarenhet av, högläsning. Även om de två olika kommunerna hade olika utbildning inom högläsning, visade det ingen skillnad på deras kompetens.

 • Eriksson, Markus
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Andersson, Sebastian
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Komplikationer vid praktiskt arbete med ITIL- En fallstudie om ITIL Practitioner2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det digitala samhället vi idag lever i ställer allt högre krav på tjänster och tjänsteinnovationer till följd av den förflyttning som skett från ett traditionellt varudominant synsätt till ett tjänstedominant synsätt på varor och produkter där kunden har en betydande stor roll. Den tjänstedominanta synen även kallad IT service Management har växt fram till att bli en viktigpusselbit för organisationer i hanteringen av dess IT-strategier. För att styra organisationers IT-service Management har olika diverse ramverk växt fram delvis för att främja flexibilitet. Ett av de mest använda ramverken är Information Technology Infrastructure Library (ITIL). ITIL fokuserar på processer för att leverera och hantera IT-tjänster för en verksamhet. De fördelar som ITIL kan främja berör bland annat förbättrad tjänstekvalitet genom att ökatjänstepålitligheten samt tjänstetillgängligheten. ITIL främjar även flexibilitet där samtidigt tydliga avgränsningar och vägledning ges. För ITIL finns olika certifieringsnivåer och utbildningar som kan genomföras. Trots ITILs popularitet, utbreddhet samt den mängdpublikationer som ITIL är uppbyggt av finns dock ett antal svårigheter vid implementering av ITIL. Bland annat upplever verksamheter en osäkerhet i vart arbetet skall börja och vilken process som bör implementeras först i kombination med en efterfrågan på mer praktiskvägledning från utövare. För att besvara denna efterfrågan har Axelos ITILs ägare, introduceraten ny certifieringsnivå och med detta introducerat en ny kurs, Practitioner. Syftet med denna studie är därför att skapa en förståelse för hur ITIL Practitioner kan tillföra praktisk vägledning för en kommunal verksamhet. För att besvara studiens forskningsfråga utfördes en kvalitativfallstudie, där en semi-strukturerad intervju i kombination med granskning av dokumentgenomfördes på en kommunal verksamhet med informanter som har god kunskap av ITIL samt genomgått den nya certifieringsnivå som introducerats av Axelos. Från det insamlade materialet via intervjun och dokumentgranskningen kunde författarna identifiera ett antal faktorer som besvarar hur ITIL Practitioner kan tillföra praktisk vägledning för en kommunal verksamhet. Den mest framträdande faktorn uppnås genom att ITIL Practitioner genomförs internt meddeltagare från den egna verksamheten, där ITIL Practitioner utformas efter verksamhetens egna behov. Ytterligare faktorer som författarna kunde identifiera var att ITIL Practitioner kan egenverksamheter givande diskussioner gällande mjuka frågor, samt att ITIL Practitioner kan ge engemensam grund att stå på, så olika delprojekt bedrivs på liknande sätt.

 • Larsson, Niklas
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Carlsson, Alexander
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Levin Brunell, Alexander
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Interoperabilitet: En väg till samordnade transporter?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Digitaliseringens utveckling genomsyrar stora delar av samhället där informationsteknologi bidragit till tidigare otänkbara möjligheter och fördelar. I dagsläget har organisationer rationaliserat flertalet affärsprocesser där teknologin anses utgöra en fundamental utgångspunkt. Informationsteknologins framfart medför förändringar kring kommunikation där begreppet interoperabilitet introduceras som: samverkan mellan två eller fler system med motivet att utbyta information. Vidare har cirkulär ekonomi erhållit mer uppmärksamhet under senare år där motivet är att förbättra problematiken kring resurshantering och återvinning. Den här studien syftar till att skapa grunden för utformningen av ett informationssystem med stöd av ett interoperabilitetsramverk där motivet är att understödja verksamheter vid sambokningstransporter. Det här har genomförts med hjälp av en kvalitativ forskningsansats där intervjuer har nyttjats som datainsamlingsmetod där studien har avgränsats till mikro-, små- och medelstora organisationer. Dessa är belägna inom en glest befolkad kommun i Sverige där företagsrepresentanter från Orust kommun bidragit med empirisk data.

 • Bågander, Linnea
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Body of movement: (in)forming movement2017Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In dance many choreographers uses neutral garments not to distract too much from the movement the ”natural” body performs. Still these garments paints the body with color, form, identity and movement qualities. The work exemplifies how the body can extend into materiality and through this it questions the borders of the body not only in form, which is usually the case in fashion design, but also in movement qualities as temporal form. Further it high lightens the importance of awareness of movement qualities in materials of dress as they express the form. The potential of dress in dance is explored in three chapters. For each of these, materials were chosen and arranged in order to provide an additional layer to the movement that the body naturally performs, allowing material to transform the body into various figures of movement. The first part introduces the use of dress in dance and how dress acts with the moving body. The second part explores how movement with the origin in the body can extend spatially and the last part focuses on the materials ability to interpret and materialize the movement.  

  The result of this work suggest that dress has the potential in dance as both choreographic tool and movement quality of equal importance as the movement of a body in a dance performance. Further it intersects the aesthetics of dance, a temporal aesthetic, with the aesthetics of garments, as a form based aesthetic, as it suggests dress as temporal design, allowing dress to create a new body of movement.