1 - 30 of 30
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Chandolias, Konstantinos
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Wainaina, Steven
  Niklasson, Claes
  Chalmers Technical University.
  Taherzadeh, Mohammad J
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Effects of Heavy Metals and pH on the Conversion of Biomass to Hydrogen via Syngas Fermentation2018Inngår i: BioResources, ISSN 1930-2126, E-ISSN 1930-2126Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The effects of three heavy metals on hydrogen production via syngas fermentation were investigated within a metal concentration range of 0-1.5 mg Cu/L, 0-9 mg Zn/L, 0-42 mg Mn/L, in media with initial pH of 5, 6 and 7, at 55 °C. The results showed that at lower metal concentration, pH 6 was optimum while at higher metal concentrations, pH 5 stimulated the process. More specifically, the highest hydrogen production activity recorded was 155.28% ± 12.02% at a metal concentration of 0.04 mg Cu/L, 0.25 mg Zn/L, and 1.06 mg Mn/L and an initial medium pH of 6. At higher metal concentration (0.625 mg Cu/L, 3.75 mg Zn/L, and 17.5 mg Mn/L), only pH 5 was stimulating for the cells. The results show that the addition of heavy metals, contained in gasification-derived ash, can improve the production rate and yield of fermentative hydrogen. This could lead in lower costs in gasification process and fermentative hydrogen production and less demand for syngas cleaning before syngas fermentation.

 • Bågander, Linnea
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  BODY OF MOVEMENT - (IN)forming movement2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This work aims to suggest materialized expressions based the moving body. As a principle of design, it treats the body as a whole and focuses on the in-betweens that the body creates in movement as aesthetics, not looking at its surface or the traditional ways of dividing the body (e.g. sweater, pants).

  In conclusion, the results suggest that the body movement has a spatial continuation as dynamic space that can be materialized. It is a suggestion a principle of design that can be applied in fashion design, choreography, architecture, furniture design. 

 • Bågander, Linnea
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kent, Karolin ()
  Movement and visual art.
  INSIDE/OUTSIDE - tunnel2018Kunstnerisk output (Granskad)
  Abstract [en]

  The interactive performance INSIDE/OUTSIDE questions the borders of the body both through how material movement allow the body to extend in scale and by changing the inside and outside perspective of dress. Through this it also questions the notion of wearing. The form suggest and instructs the choreography and becomes a co-choreographer pushing the narrative further and opening up for interaction between bodies through its materiality.

 • Bågander, Linnea
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kent, Karolin ()
  Movement and visual art.
  INSIDE/OUTSIDE - Landscape2018Kunstnerisk output (Granskad)
  Abstract [en]

  The interactive textile sculpture INSIDE/OUTSIDE questions the borders of the body through material form and movement. The form suggest and instructs the choreography and becomes a co-choreographer pushing the narrative further and opening up for interaction between bodies through its materiality. Exhibited at Järnhallen Gotehburg 12-20 may 2018. 

 • Disputas: 2018-06-05 13:00 C203, Borås
  Söderholm, Jonas
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Borrowing and lending tools: The materiality of x-lending libraries2018Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Libraries lend an expanding array of items: bikes, clothes, seeds, and tools, to name a few. In correspondence with this development, the library as concept is increasingly connected with current sharing trends. At the same time, the library is expected to still be about books, literature, and reading, to deal in information and documents. The library is regarded as a well-established and predictable institution of integrity. These intriguing dynamics of responsiveness and stability provide the inspiration for this work.

  The thesis presents a case study of tool lending libraries. The aim is to explore what is introduced here as x-lending libraries: the idea of libraries based on the types of materials borrowed and lent. Findings show that patrons, staff, and managers experience their tool lending library as immediately and locally relevant to their community, rather than related to long-term global concerns. In their experience, the tool lending library is also decidedly different from other libraries. Seemingly, what is borrowed and lent is important to understanding the role different libraries play in their communities. In other words, material matters.

  The work concludes with proposing a theoretical concept for how different values involved in library borrowing and lending can be understood, again in the community context.

 • Fredriksson, Martina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Gerner, Louise
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Återbruksmaterial i förskolan: en del av hållbar utveckling.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning

  Detta examensarbete är en undersökning om vilken inställning förskollärare har till att använda återbruksmaterial i förskolan, vilket lärande förskollärarna menar sker och hur förskollärare arbetar med återbruksmaterial tillsammans med barnen. Återbruksmaterial kan ses som en del i hållbar utveckling där barnen får möjlighet att lära sig ta tillvara på material istället för att slänga det. Studien görs för att ge ökad kunskap om användningen av återbruksmaterial, samt inspirera förskollärare till att se möjligheter med återbruksmaterial.

  Syfte

  Syftet är att skapa kunskap om förskollärares arbetssätt med återbruksmaterial och hur det synliggörs i den dagliga verksamheten.

  Metod

  Utifrån studiens syfte används kvalitativ intervju som metod för att få en inblick i förskollärarnas erfarenheter, tankar och arbetssätt med återbruksmaterial. Studien innefattar sex olika intervjuer i två olika kommuner. Under intervjuerna användes ljudupptagning som verktyg, materialet transkriberas för att användas vid analysen.

  Resultat

  Resultatet i studien visar förskollärarnas grundinställning till att använda återbruksmaterial i förskolan. Under förskollärarnas grundinställning lyfts förhållningssättet till materialet, lika möjligheter för barnen oavsett ålder och kön, risker med materialet och återbruksmaterialets påverkan på makt och konflikter i barngruppen. Förskollärarna anser att det sker ett lärande för barnen med återbruksmaterial som verktyg och att barnen lär genom kropp och sinne. Barnen lär sig samarbete, matematik samt språk och kommunikation genom att använda återbruksmaterial. Det framkommer i resultatet hur förskollärarna tar tillvara på återbruksmaterial i utformandet av miljön genom att ha en tanke på hur materialet presenteras och att ha ett varierat material. Förskollärarna lyfter olika arbetssätt med återbruksmaterial i förskolan. De tar in materialet i temaarbetet och materialet kan kompletteras med naturmaterial eller färdiga leksaker.

 • Friberg, Denise
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lagerström, Moa
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Formativ bedömning i matematik: en kunskapsöversikt.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I följande kunskapsöversikt sammanställs och kartläggs forskningsområdet förformativ bedömning i matematik. Formativ bedömning syftar till att utveckla elevernas kunskaper genom att kontinuerligt i lärandeprocessen återkoppla till eleven och inte summera och gradera dennes kunskaper i slutet av ett moment. Formativ bedömning är ett välkänt fenomen som har haft stor spridning i både svenska skolor så som världen över. Studierna lyfter positiva och negativa aspekter av arbetet med formativ bedömning i allmänhet och med formativ bedömning i matematik i synnerhet. Studierna som presenteras i följande översikt diskuteras och kartläggs utifrån olika aspekter. Fokusligger på de nyckelstrategier som lyfts i och med formativ bedömning, alltså, tydliggöra mål och kunskapskrav, synliggöra lärandet, återkoppling, aktivera elever som lärresurser för varandra och aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess. Efter att fältet formativ bedömning i matematik har kartlagts följer en fördjupad analys i arbetet med just återkoppling och själv reglerat lärande. Slutsatser som kan dras i och med kunskapsöversikten är bland annat att arbetet med formativ bedömning är tidskrävande och att det är en undervisningsform som behöver etableras i verksamma praktiker innan det kan nå sin fulla potential.

 • Hadartz, Anna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Peters, Genevieve
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Bekräftelse och förståelse: Litteraturstudie om patientens upplevelse vid långvarig smärta2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Långvarig smärta är en av de vanligaste orsakerna till varför patienter söker vård. Den långvariga smärtan medför ett stort lidande för patienten och skapar känslor som ensamhet, övergivenhet och att inte bli tagen på allvar. Tidigare forskning visar att långvarig smärta är ett folkhälsoproblem och representerar en vanligt förekommande patientgrupp som också faller mellan stolarna. Syftet med denna studie var att beskriva patienters upplevelser vid långvarig smärta med fokus på hur sjuksköterskan kan lindra lidandet. Den använda metoden är litteraturstudie med nio vetenskapliga artiklar, både kvantitativa  och  kvalitativa.

  Resultatet presenteras med hjälp av tre teman och tillhörande subteman och ett huvudtema. Teman är Holistiskt förhållningssätt, Vårdande relation och Missuppfattad.  Bekräftelse framträdde som studiens huvudtema. Resultatet visar att patienter som lider av långvarig smärta har ett behov av att bli bemötta med värdighet och som en hel människa. Det finns ett behov av att bli tagen på allvar och att sjuksköterskan faktiskt förstår, ser och hör patienten. Ett onödigt vårdlidande påvisas i diskussionen diskuteras huvudtemat och hur sjuksköterskan kan lindra lidandet. Det diskuteras även vilken betydelse syftet med studien har för sjuksköterskan i sitt vårdande yrke och samhället ur ett hållbarhetsperspektiv.

 • Hulander, Malin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Speciallärarens arbetssätt och metoder: En studie om svenskundervisning för elever i årskurs F-3 med läs- och skrivsvårigheter.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning

  Specialläraren har en viktig roll i att stötta elever med bland annat läs- och skrivsvårigheter. För att ta reda på hur dessa arbetar följer här en studie omspeciallärarens arbetssätt och metoder i svenskundervisning för elever i förskoleklass och lågstadiet.

  Syfte

  Syftet är att undersöka vilka arbetssätt och metoder som speciallärare använder i deras svenskundervisning för elever i årskurs F-3.

  Metod

  Kvalitativ intervju.

  Resultat

  Resultatet visar att informanterna lägger stor vikt vid att skapa goda relationer medeleverna och att anpassa undervisningen efter deras förutsättningar. De involverar sina elever i deras eget lärande genom att synliggöra framsteg för dem och göra dem delaktiga i beslut om sin undervisning. Vidare visar resultatet att speciallärarna i denna studie även vistas ute i klassrummen som extraresurser.

 • Johansson, Evelina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Khalili, Leila
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Högläsning: en studie om pedagogers tankar kring högläsning.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om högläsning i förskolan och pedagogers tankar kring det. Genom intervjuer får vi veta hur pedagoger resonerar kring sin högläsning med barn och vad som är viktigt att tänka på när man högläser för barn. Resultatet visar vilka metoder som är att rekommendera när man läser och hur man ska tänka när man väljer böcker. En stor del av arbetet handlar även om sambandet mellan högläsning och språkutveckling hos barn. Syftet med vårt arbete är att undersöka pedagogers resonemang om hur högläsning används i verksamheten. Vi har använt oss av intervjuer för att göra undersökningen vilket gör vår studie till en kvalitativ studie. Resultatet av vår studie visar att högläsning enligt de intervjuade pedagogerna är viktigt för att stimulera barns språkutveckling. Det framkommer att intresse för högläsning är individuellt hos både barn och pedagoger och att det kan vara ett hinder till att högläsning blir en del i verksamheten. Pedagogerna redogör bland annat för de metoder de använder för att högläsning ska vara så givande som möjligt för barnen och delar med sig av sina tips. Pedagogerna i vår undersökning berättar om hur de planerar sina högläsningsstunder men även om hur de planerar sina bokval.

 • Konicka, Patrycja
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Zengin, Sidika
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Utländska patienter i mötet med vården: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Eftersom Sverige är ett mångkulturellt land är det vanligt att sjukvårdspersonalen träffar och ger vård till patienter med utländsk bakgrund. Invandrarna har oftast med sig en annan kultur som uttrycks med ett annat beteendemönster såsom religiösa övertygelser och språk. Enligt litteratur och tidigare forskning beaktas inte den andliga och kulturanpassade vården av sjukvårdspersonal, fastän det finns modeller för transkulturell omvårdnad som är tillgängliga. Detta skapar onödiga lidanden för de individer som har ett annat kulturellt ursprung, därför är det viktigt att sjuksköterskorna tar hänsyn till olika faktorer som påverkar vårdandet. Syftet med studien var att beskriva vilka tankar och upplevelser patienter med utländsk bakgrund har kring migration, hälsa och ohälsa samt när de möter sjukvården. Författarna valde att göra en litteraturöversikt för att undersöka befintlig kunskap inom detta område. Fjorton artiklar analyserades.

  I resultatet identifierades 11 teman fördelade på tre områden: Att vara invandrare, Förväntningar och Mötet med vården. Det framkom att ämnet är väldigt komplext. Tidigare erfarenheter, integrering, traditioner och religioner var avgörande för hur patienter upplevde vården och vad de kände. Bemötande upplevdes i stort sett bra, men det framkom att problem i kommunikationen var den mest hindrande faktorn. Ibland upplevde patienterna diskriminering, vilket innebar att vårdarens kulturella kompetens var ofullständig. I diskussionen framkommer att vården bör vara personcentrerad och fokusera på patienternas livsvärld. Inom ramen för livsvärlden är patientens erfarenheter, kulturella traditioner och religion i centrum. Vårdgivarens perspektiv uppmärksammas och resonemangen ledde fram till att kulturella skillnader och språkhinder utgör de gemensamma problemen. Den kulturella kompetensen inom vården är därför såväl utmanande som betydelsefull för att kunna tillfredsställa en bra och jämlik vård.

 • Löfvall, Cornelia
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Individanpassad engelskundervisning i årskurs 1–3: Med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: I den här studien har lärares tankar kring engelskundervisning i syfte att individanpassa den för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar undersökts. I Lgr11 (2011, rev. 2016, s. 8) redogörs för att undervisning ska anpassas efter varje individsbehov och förutsättningar. I denna studie ges möjlighet att ta del av lärares kunskap och verktyg som medverkande beskriver att de använder för att individanpassa undervisningen.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur lärare tänker kring engelskundervisningen i syfte att individanpassa den för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i grundskolans tidigare år.

  Metod: Undersökningen har genomförts genom tillämpandet av en kvalitativforskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer. I studien har sex verksamma lärare i engelskämnet intervjuats och deras intervjusvar har transkriberats och analyserats. Metoden har möjliggjort att ta del av lärares redogörelser gällande engelskundervisningen och i vilken mån individanpassning av denna sker.

  Resultat: Resultatet av studien visar att lärare beskriver att elever får arbeta varierat i engelskundervisningen med språkfrämjande inslag. Medverkande anger att de har tillräckligkunskap inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, men trots detta uttrycker de enönskan om att få ta del av mer forskning. Det framkommer också att lärarna på grund avtidsbrist har svårigheter med att individanpassa sin engelskundervisning.

 • Malcolm, Ellen
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Melin, Matilda
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”Men jag tänker på Flugornas Herre, det är ju bara killar där”: En kvalitativ studie rörande lärares arbete med skönlitteratur ur ett genusperspektiv.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: I ett samhälle som fortfarande präglas av stereotypiska könsroller har skolan enviktig funktion i att motverka att dessa reproduceras. Skolans styrdokument slår fast att skolverksamheten har ett ansvar att främja jämställdhet och bryta traditionella könsmönster. Skönlitteratur har en central roll i svenskundervisningen och fyller en viktig funktion förelevernas utveckling och lärande. Genom att tillämpa ett genusperspektiv i valet och arbetet med skönlitteratur kan svensklärare bidra till ett mer jämställt samhälle.

  Syfte: Syftet med studien är att belysa lärares val av och arbete med skönlitteratur isvenskundervisningen utifrån ett genusperspektiv.

  Metod: Studien bygger på den kvalitativa, semistrukturerade intervjumetoden. Studien baseras på fem stycken intervjuer med behöriga svensklärare som genomförts, sammanställts och analyserats.

  Resultat: Utifrån studiens resultat framkom det att lärares val av och arbete medskönlitteratur både motverkar och reproducerar stereotypa genusföreställningar i undervisningen. Informanterna betonade skönlitteraturens betydelse och värde för deras svenskundervisning och menade att elevernas möjligheter till identifikation i skönlitteraturen var central. Emellertid valde och arbetade många lärare med mansdominerad skönlitteraturbåde i avseende till författare och karaktärer. Detta uppvägdes dock av diskussioner kring genus i samband med läsningen.

 • Svensson, Madeleine
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Wiktorsson, Johanna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Plantera ett frö för framtiden: förskollärares uppfattningar kring hållbar utveckling i förskolan.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning

  Undersökningen handlar om förskollärares uppfattningar kring begreppet hållbar utveckling, hur de anser att de synliggör hållbar utveckling i förskolan samt hur barns lärande kring ämnet kan möjliggöras. Hållbar utveckling är ett aktuellt och viktigt ämne. Det är därför också viktigt att barn tidigt får stimulans kring sin förståelse för ämnet för att ge dem möjlighet att kunna agera hållbart i framtiden. Här har förskolan en central roll.

  Syfte

  Syftet är att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar att barns lärande kring hållbar utveckling möjliggörs i förskolans verksamhet.

  Metod

  Undersökningen är kvalitativ och utgår ifrån en fenomenografisk ansats. Metodverktyget som används är kvalitativ intervju. Urvalet i undersökningen består av nio förskollärare från fem olika förskolor. En fenomenografisk analysmodell har använts som hjälp vid analysen.

  Resultat

  I resultatet framgår det att förskollärarna anser att hållbar utveckling är ett komplext begrepp som innefattar många delar. Det framkommer att det finns fyra skilda synsätt på hållbar utveckling samt två olika arbetssätt som tillämpas av förskollärarna. Resultatet visar även att det är den sociala och den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling som får störst plats i förskolans verksamhet. Förskollärarna redogör för viktiga aspekter kring hur barns lärande för hållbar utveckling kan stimuleras. Det är viktigt att barn får vara delaktiga och får inflytande. Det är enligt dem även betydelsefullt att samtala med barn om hållbar utveckling, att förskollärare agerar som medupptäckare samt att lärandet är varierat och lustfyllt.

 • Wikström, Cathrine
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Högläsning i årskurserna F-3: Sex lärare resonerar om högläsningensbetydelse för elevers språkutveckling.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Svenska elevers läsförståelse är ständigt ett aktuellt ämne och i studien undersökslärares syn på sin egen samt elevers högläsning. Läsförståelsens innebörd har ökat i takt medsamhällets krav på att människor ska kunna läsa olika slags texter för olika tillfällen. En avskolans uppgifter är att läsundervisningen ska göra eleverna till strategiska läsare och därför har läraren ett viktigt ansvar för elevers fortsatta läsutveckling, efter att de har knäcktläskoden. Elevers läsförståelse kan utvecklas om de får ta del av högläsning och textsamtal där de kan koppla texten till sina egna erfarenheter. Studien kommer att belysa lärarnas syn på högläsning och hur de undervisar lässtrategier genom högläsning. Även lärarnas tankar omelevers högläsning lyfts.

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka lärare syn på sin egen samt elevers högläsning och dessbetydelse för elevernas språkutveckling. Det är således lärarnas syn så som den kommer tilluttryck i deras tal om högläsning och dess betydelse för elevernas språkutveckling somstuderas.

  Metod: I studien användes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Sexverksamma lärare i årskurserna F-3 deltog.

  Resultat: Resultatet visar att lärarna dagligen läser högt för eleverna och de beskrev att högläsningen bör ha ett syfte. Högläsning där lärarna beskrivit att de involverar textsamtal och lässtrategier beskrivs utifrån den skönlitterära texttypen. Flertalet lärare angav att de även läser faktatexter och matematiska problem högt för eleverna på grund av att flera elever ännu inte knäckt läskoden. Lärarna beskrev högläsning som språkutvecklande eftersom eleverna då utvecklar sitt ordförråd. Några lärare angav tidsbrist för planering och att elever uppskattarolika typer av böcker som svårigheter för att kunna bedriva högläsning. Resultatet visar också att lärarna säger sig använda lässtrategier och textsamtal medan de samtidigt anger att högläsningen ofta sker i anslutning till rast eller lunch utifrån syftet att få eleverna att ”komma ner i varv”. Lärarna angav att eleverna veckovis läser högt sin läsläxa i svenskämnet för enklasskamrat eller i en liten läsgrupp.

 • Bergqvist, Martin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Glansk, Jim
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Fördelar med att applicera Collaborative Filtering på Steam: En utforskande studie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Rekommendationssystem används överallt. På populära plattformar såsom Netflix och Amazon får du alltid rekommendationer på vad som är nästa lämpliga film eller inköp, baserat på din personliga profil. Detta sker genom korsreferering mellan användare och produkter för att finna sannolika mönster. Syftet med studien har varit att jämföra de två prevalenta tillvägagångssätten att skapa rekommendationer, på en annorlunda datamängd, där ”best practice” inte nödvändigtvis är tillämpbart. Som följd därav, har jämförelse gjorts på effektiviteten av Content-based Filtering kontra Collaborative Filtering, på Steams spelplattform, i syfte att etablera potential för en bättre lösning. Detta angreps genom att samla in data från Steam; Bygga en Content-based Filtering motor som baslinje för att representera Steams nuvarande rekommendationssystem, samt en motsvarande Collaborative Filtering motor, baserad på en standard-implementation, att jämföra mot.

  Under studiens gång visade det sig att Content-based Filtering prestanda initiellt växte linjärt medan spelarbasen på ett givet spel ökade. Collaborative Filtering däremot hade en exponentiell prestationskurva för spel med få spelare, för att sedan plana ut på en nivå som prestationsmässigt överträffade jämförelsmetoden. Den praktiska signifikansen av dessa resultat torde rättfärdiga en mer utbredd implementering av Collaborative Filtering även där man normalt avstår till förmån för Content-based Filtering då det är enklare att implementera och ger acceptabla resultat. Då våra resultat visar på såpass stor avvikelse redan vid basmodeller, är det här en attityd som mycket väl kan förändras.

  Collaborative Filtering har varit sparsamt använt på mer mångfacetterade datamängder, men våra resultat visar på potential att överträffa Content-based Filtering med relativt liten insats även på sådana datamängder. Detta kan gynna alla inköps- och community-kombinerade plattformar, då det finns möjlighet att övervaka användandet av inköpen i realtid, vilket möjliggör för justeringar av de faktorer som kan visa sig resultera i felrepresentation.

 • Karlsson, Anna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Sunnerberg, Jonna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Att göra “dem” till “vi”: Förskollärares resonemang om interkulturell pedagogik.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  InledningForskning kring den interkulturella pedagogiken redogör för möten mellan individer ochgrupper. Det är en hög grad ett förhållningssätt med didaktiska val och medvetenhet kringbarn kulturella bakgrunder. Den teoretiska utgångspunkten i denna studie är Socialarepresentationer där vårt tänkande påverkas av den miljö vi befinner oss i. Socialarepresentationer är symboliska och kommer till uttryck genom artefakter, visuella bilder, ickelingvistiska ljud och ord och det ligger till grund för vår verklighet. Förskollärarens uppdragär att bevara kulturarvet samtidigt som mångkulturella barn ska integreras i förskolansverksamhet. Förskollärarens dilemma blir att balansera dessa i en verksamhet för varje enskiltbarn.SyfteSyftet med den här studien är att undersöka hur förskollärare resonerar om interkulturellpedagogik i förskolan.MetodStudien har använt en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Sammanlagthar sju förskollärare deltagit i ljudinspelade intervjuer på tre förskolor.ResultatResultatet har delats in i 2 huvudrubriker, Interkulturellt förhållningssätt som språklig ochkulturell inkludering och Hur kultur symboliseras i miljön. Det framkommer i resultatet attförskollärarna i studien arbetar med interkulturell pedagogik på en rad olika sätt. Framförallthandlar det om att uppmärksamma och förbereda barn att möta andra kulturer. Till en stor delär språkutveckling en omfattande del i det interkulturella förhållningssättet men tillika såbeskriver förskollärarna att det handlar om en öppenhet och respekt för mångkulturellafamiljer. Avslutningsvis beskriver förskollärarna att föräldrasamverkan är en viktig del i hur de väljer att representera och symbolisera kulturer i förskolan.

 • Olsson, Louise
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Perkman, Linnéa
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Mindre barngrupper i förskolan.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Skolverket gick 2017 ut med att barngrupperna var mindre än vad de varit på 25 år. Detta kan vara en följd av att Skolverket gick ut med nya riktlinjer om barngruppens storlek 2016. Men det kan även vara så att Skolverkets rapport om Barngruppers storlek i förskolan, från 2016 kan vara ett resultat av de minskade barngrupperna. Men vilka fördelar för barns lärande har de mindre grupperna fått?Syftet med studien är att undersöka på vilka olika sätt möjligheterna till kommunikation har främjats av att arbeta i mindre barngrupper. Det för att peka på kvalitetsfrämjande faktorer som leder till att det pedagogiska arbetet i förskolan utvecklas.Vi har gjort en kvantitativ studie med enkät som metod där 32 av 43 tillfrågade förskollärare deltog. Enkäten bestod av tio frågor med fasta svarsalternativ där förskollärarna kunde motivera sitt svar genom att komplettera med fri text på en av dem och sen avslutades enkäten även med en öppen fråga. Resultatet i vår studie visar att när förskollärarna som deltagit i undersökningen arbetar i mindre grupper, upplever majoriteten en ökad kommunikation. De upplever att färre barn i grupperna gett dem ökade möjligheter till kommunikation och interaktion med barnen, som i sin tur kan leda till lärande.I vår analys har vi försökt att se samband mellan de mindre barngrupperna och den ökade kommunikationen och vad det är som har gjort att kommunikationen i verksamheten i så fall har ökat. Forskning visar på att kommunikation är en förutsättning för lärande, vilket även Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori innefattar. Därför har vi valt att i studien ha ett utvecklingsekologiskt perspektiv där vi utgår från Bronfenbrenners fyra olika nivåer. De visar på hur olika faktorer direkt eller indirekt påverkar människan genom samspelet mellan dessa olika nivåer.

 • Harmath Balla, Emilia
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Mediebilden av social oro på svenska folkbibliotek:: En analys av nyhetsartiklar2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The problem area in this thesis is that harassments, violence, vandalism, etc. caused by problematic users in Swedish public libraries are not particularly studied in the scientific community. This study’s purpose is to gain knowledge about the media image of social unrest in Swedish libraries and study which types of social unrest that happen according to the media and the narrative techniques that are used in these articles. The research questions are:  

  1. What problems regarding social unrest in Swedish libraries are lifted in news articles from 2015?
  2. Which narrative techniques are used in news articles to report about social unrest in public libraries during 2015?
  3. How can research of the articles, together with the narrative techniques, contribute to a further developed understanding about the studied problems?

  As theoretical framework I used Strömbäck’s (1998, 2009) theory of media logic. For method I used qualitative content analysis. 27 articles were found relevant. Social unrest by library users has become common in many libraries in Sweden. It’s affecting many users, libraries user-frequencies, work environment and personnel. All the articles use one or more of the narrative techniques within the media logic theory, and all the techniques are used in the 27 articles. By studying the two together I have reached another dimension for understanding the studied problems. Among other things it was concluded that some articles mostly blame the problems on adolescents and gangs, whilst other articles say that it’s in fact grown-ups that cause most of the problems.

 • Kalifon, Yaelle
  Etymonline: From etymological dictionary to an online digital library: Utilizing LIS notions in converting a database to a DL2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The thesis explores the hypothetical turning of an online database of etymology into an online digital library. The reader will be introduced with the principles that constitute a library, as opposed to other sources of information and knowledge, and the contemporary attributes of having those available online. The thesis argues that by separating metadata from entries and storing it separately, users would be able to gain more information per search, as well as browse through other etymological data in the area of their interest. The methodology employed is that of characterizing each entry according to categories, each of which composed of various possible tags that fit the existing corpus of entries. A search is then made possible according to specific entry (as is the case currently in the Etymonline database), as well as specific category, specific tag, or any combination of those. These added features also enable random browsing of the collection and the deducing of other etymological ties or points of interest. Though not without flaws, the suggested methodology proves to retrieve more hits upon searching for a specific attribute of words or related ties to specific entries. Flaws, restrictions and limitations, as well as functions that were not attempted but could improve user experience further, are discussed. The thesis stresses the importance of searching and browsing functions and their contribution to future etymological research, by using the available information as it is provided in Etymonline.com., in the structure of a DL instead of a database.

 • Svensson, Johanna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”Ett ställe man kan komma till och bara sätta sig och läsa och komma bort ifrån allt.”: - en kvalitativ studie om vilken syn ungdomar på landsbygden har på nyttan av folkbibliotek2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this bachelor thesis is to study what views 15-16 years old teenagers, living in the Swedish countryside, have about public libraries. The method chosen for this study is focus group interviews with both library users and none-library users included. A theoretical method called The four spaces (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen, 2012) has been used to analyse the empirical material.15 teenagers were part of this study and the result shows that the teenagers have a traditional view of public libraries, which means that they only see it as a place to borrow books and where one has to be quiet in order to not disturb other visitors. A conclusion is that if teenagers living in the countryside are to change their views about public libraries, the public libraries need to change their activities for this particular age group. Because today they feel like it’s not the most interesting place to visit.

 • Millati, Ria
  et al.
  Gadjah Mada University.
  Lukitawesa, Lukitawesa
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Permanasari, E D
  Gadjah Mada University.
  Sari, K W
  Gadjah Mada University.
  Cahyanto, M N
  Gadjah Mada University.
  Niklasson, Claes
  Chalmers University of Technology.
  Taherzadeh, Mohammad J
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Anaerobic digestion of citrus waste using two-stage membrane bioreactor2018Inngår i: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, Vol. 316, artikkel-id 012063Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Anaerobic digestion is a promising method to treat citrus waste. However, the presence of limonene in citrus waste inhibits anaerobic digestion process. Limonene is an antimicrobial compound and could inhibit methane forming bacteria that takes a longer time to recover than the injured acid forming bacteria. Hence, volatile fatty acids will be accumulated and methane production will be decreased. One way to solve this problem is by conducting anaerobic digestion process into two stages. The first step is aimed for hydrolysis, acidogenesis, and acetogenesis reactions and the second stage is aimed for methanogenesis reaction. The separation of the system would further allow each stage in their optimum conditions making the process more stable. In this research, anaerobic digestion was carried out in batch operations using 120 ml-glass bottle bioreactors in 2 stages. The first stage was performed in free-cells bioreactor, whereas the second stage was performed in both bioreactor of free cells and membrane bioreactor. In the first stage, the reactor was set into 'anaerobic' and 'semi-aerobic' conditions to examine the effect of oxygen on facultative anaerobic bacteria in acid production. In the second stage, the protection of membrane towards the cells against limonene was tested. For the first stage, the basal medium was prepared with 1.5 g VS of inoculum and 4.5 g VS of citrus waste. The digestion process was carried out at 55°C for four days. For the second stage, the membrane bioreactor was prepared with 3 g of cells that were encased and sealed in a 3×6 cm2polyvinylidene fluoride membrane. The medium contained 40 ml basal medium and 10 ml liquid from the first stage. The bioreactors were incubated at 55°C for 2 days under anaerobic condition. The results from the first stage showed that the maximum total sugar under 'anaerobic' and 'semi-aerobic' conditions was 294.3 g/l and 244.7 g/l, respectively. The corresponding values for total volatile fatty acids were 3.8 g/l and 2.9 g/l, respectively. Methane production of citrus waste taken from the first stage under 'anaerobic' condition in membrane and free-cells bioreactors was 11.2 Nml and 7.2 Nml, respectively. Whereas, methane production of citrus waste taken from the first stage under 'semi-aerobic' condition in membrane and free-cells bioreactors was 8.8 Nml and 5.7 Nml, respectively. It can be seen from the results of the first stage that volatile fatty acids from 'anaerobic' condition was higher than that of 'semi-aerobic' condition. The absence of oxygen provides the optimal condition for growth and metabolism of facultative and obligatorily anaerobic bacteria in the first stage. Furthermore, polyvinylidene fluoride membrane was able to protect the cells from antimicrobial compounds.

 • Bredies, Katharina
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi. Universität der Künste Berlin.
  Explorations on Textile Electronics2017Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In electronic textiles, we apply production techniques from both textiles and electronic engineering to bridge the gap between these two very different materials. While it is obvious to apply electronic engineering to textiles to ensure the working of the electronic components, the application of textile production techniques to electronics is still challenging. Yet it is in the appropriation of textile manufacturing that there is a huge potential for innovation. This potential does not only cover the means of production, but also the way we interact with digital interfaces as well as the overall aesthetic of those interfaces.

  This report documents the application of textile production techniques for sensing and actuation in e-textile structures and artifacts. It shows how weaving and knitting on industrial machines can be used to design and build electronic elements in a textile shape, such as pressure sensors, speaker coils and shape change structures. The report also documents the application of those techniques in two different prototypes, the first being a sensor glove that was used for gesture recognition, and the second being woven textile muscle that was developed as the basis for a soft textile robot.

   

 • Ahlin, Linda
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Kullander Rosenberg, Lena
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Trivs du på jobbet?: Faktorer som påverkar sjuksköterskans arbetsmiljö och välbefinnande och om detta påverkar omvårdnaden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att trivas på jobbet är en central och viktig fråga. Det finns många faktorer i arbetsmiljön som påverkar trivseln. Faktorer som påverkar sjuksköterskans arbetsmiljö och välbefinnande, påverkar i sin tur omvårdnaden av patienten. I svensk sjukvård är det brist på sjuksköterskor, detta av olika anledningar. Inom sjukvården blir resurserna mer och mer åtdragna och det kan vara svårt att hitta en balans mellan arbetsuppgifter och välbefinnande för sjuksköterskan. Media belyser oftast bristande situationer i svensk sjukvård samt kraven är för höga gentemot de resurser som finns. Det förekommer olika faktorer som påverkar sjuksköterskan och deras arbete. Syftet med denna studie är att beskriva vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans arbetsmiljö och välbefinnande i arbetet. Detta sett ur ett omvårdnadsperspektiv. Metoden är en litteraturstudie baserad på 10 kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar. Materialet har analyserats och tematiserats. Resultatet presenteras i tre teman och sex underteman. De tre huvudteman är; Vikten av ledarskap. Sjuksköterskans upplevelse av omvårdnad och Välbefinnande.

  Resultatet visar att sjuksköterskor behöver god organisation, ledarskap och utveckling för att bedriva god omvårdnad. Arbetsmiljö och välbefinnandet hos den enskilde sjuksköterskan är viktig för att hen ska stanna kvar på sin arbetsplats. I diskussionen debatteras vikten av att trivas på arbetet. Det är viktigt med goda arbetsrelationer kollegor emellan samt med en närvarande chef.  Detta leder till att sjuksköterskor utför evidensbaserad omvårdnad och arbetstillfredsställelse uppnås. Sjuksköterskan upplever också en tillfredsställelse som utspeglar sig i god omvårdnad. Välbefinnandet för sjuksköterskor och patienter infinner sig och därmed minskar lidandet för patienterna.

 • Aloui, Sarah
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Afshar, Tina Toba
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att belysa sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa i somatisk vård. För att kunna fördjupa och sammanställa tidigare forskningar om ämnet är det en fördel att göra en litteraturstudie. I arbetet ingår 14 artiklar, kvalitativa och kvantitativa. Resultatet visar att sjuksköterskor som arbetar i somatisk vård negativa upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna kände en ständig känsla av obehag och rädsla som grundas på otillräcklig kunskap. På grund av bristfällig sjukhusledning känner sjuksköterskorna att de inte får stöd när de önskar få mer kunskap om ohälsan. Sjuksköterskor med mer yrkeserfarenhet eller vid samarbete med specialistpsykiatrin har en mer positiv inställning. Sjuksköterskor som arbetar i somatisk vård har oftast andra medicinska prioriteringar vilket får dem att känna ångest över att inte kunna ge god vård. Patienternas psykiska ohälsa blir då bortprioriterad och obehandlad vilket skapar ett lidande. Alla patienter skall vårdas utefter deras individuella behov, men kunskapsbristen upplevs vara ett stort hinder.

 • Capaldi, Ann
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sultani, Hili
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Faktorer som påverkar kvaliteten i telefonrådgivningen på vårdcentral2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Telefonrådgivning är en arbetsuppgift för sjuksköterskor i primärvården. Som sjuksköterska strävar man efter att skapa en bra kvalitet på varje samtal då man sitter i telefonrådgivningen. Men det lyckas tyvärr inte alltid då det är många faktorer som påverkar samtalen. Vad påverkar kvaliteten i telefonrådgivningen? Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som påverkar kvaliteten i telefonrådgivning.

  Studien baseras på 11 vetenskapliga artiklar. I analysen identifierades sex faktorer som fördelades på tre områden: faktorer i förhållande till sjuksköterska, faktorer i förhållande till uppringare och faktorer i förhållande till organisationen. I resultatdiskussionen lyfts betydelsen av kommunikativ teknik hos sjuksköterskan samt uppringare som upplevs av sjuksköterskan som svårare vårdmöten och sjuksköterskans arbetsmiljö i telefonrådgivning och sjuksköterskans upplevelse av att vara utsatt.  

 • Goodman, Andrew
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Evaluating sustainable supply chain management: Using the Triple Top Line to evaluate sustainability in the textile industry.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this research is to explore how CSR reporting of supply chain management indicators and metrics in the textile and apparel industry relate to the Triple Top Line framework.

  Design/methodology/approach: This thesis is conducted by doing a content analysis of sustainable supply chain management performance metrics and indicators in a first step which is then matched within the conceptual framework of the Triple Top Line. Finally, a content analysis of branded marketers’ and retailers’ corporate social responsibility reports is conducted using the conceptual framework as a guideline.

  Findings: The results showed that certain segments of the conceptual framework were under represented in the terms of sustainable supply chain management performance indicators and metrics, and that the reporting of the metrics and indicators is still lacking as a whole within the textile and apparel industry.

  Research limitations/implications: The limitations of the thesis are that the analysis of the CSR reports was conducted through a manifest content analysis and could be improved by using a latent approach and whilst the CSR reports of branded manufacturers and retailers were analysed, the researcher could have included the analysis of fabric and fibre producers to have an even more complete vision of the industry.

  Originality/value: The value of this thesis is that it offers academics and practitioners a new conceptual framework to evaluate their CSR reporting and measuring of sustainable supply chain management indicators and performance metrics.

 • Räisänen, Niina
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  How does sustainability affect you?: A holistic view of how sustainability affects consumers’ apparel purchasing behaviour in Sweden and in Finland2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background

  Sustainability is one of the hot topics in the apparel industry currently. Companies are working to improve an environmental impact of clothing production and social conditions at manufacturers and communicating to the public about these practices. At the same time, consumers are showing a growing interest towards sustainability in the apparel industry. However, there is little knowledge about how consumers perceive sustainability and how much they pay attention to the apparel companies’ sustainability practices.

  Purpose The purpose of this thesis is to examine, with a holistic perspective, how consumers perceive sustainability in the apparel industry and how it affects their purchasing behaviour.

  Methodology

  A web-based self-completion questionnaire was conducted to examine consumers’ clothing purchasing behaviour and their perception of sustainability within the apparel industry. Convenience sampling method was used for the primary data collection. In total, 423 respondents from Sweden and Finland participated in this study.

  Findings

  The findings of this study show that the respondents are generally concerned about environmental issues in the apparel industry. However, their favourable attitudes seldom transfer into their purchasing intentions. Furthermore, the results show that the consumers of this study do not actively search sustainability information. Particularly they are not paying attention to the communication at the point of clothing purchase.

  Contribution

  This study gives insights into how consumers reflect upon sustainability when purchasing clothes and how actively they search for sustainability information. These insights are a valuable base for future improvements in order to achieve a meaningful manner in the apparel industry’s sustainability communication.

 • Söderström, Jasmine
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Magnusson, Julia
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kommunikation med genusperspektiv i ett modesammanhang2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker hur man kan arbeta med kommunikation och genusfrågor i ett modesammanhang, vilken respons och effekt kommunikationen kan leda till samt om denna kommunikation kan bidra med konkurrensfördelar hos modeföretag. I arbetet undersöks hur ett modeföretag arbetar med genusfrågor och genusorienterad kommunikation samt vilken respons kommunikationen kan få, med fokus på den kvinnliga konsumenten som mottagare på marknaden. Många företag arbetar idag med kampanjer och kollektioner som fokuserar på genusfrågor och att försöka bryta stereotypiska uppfattningar kring manligt och kvinnligt på modemarknaden.

  Som metod för undersökningen har intervjuer med kommunikationsansvarig på Åhlens utförts. Åhlens är ett modeföretag som arbetar med att utmana könsstereotyper och normer kring genus i sin kommunikation. Därtill har även en butiksobservation genomförts för att undersöka huruvida Åhlélns grundvärderingar inom området når ut till butik och hur de utövas av butikspersonal. Även en enkätundersökning med fokus på genusorienterad kommunikation har använts för att undersöka kvinnliga konsumenters respons på marknaden. Kommunikationsprocessen används som teoretisk modell samt som en grund i arbetet där man ser modeföretaget som sändare av ett budskap och konsumenten som mottagaren, där det ideala är att målgruppens uppfattningar om företagets budskap stämmer överens med företagets egna uppfattningar kring kommunikation. Ytterligare teorier som har använts är en övergripande genusteori samt modellen om identitet, profil och image som beskriver ett företags uppfattade värderingar. De två teoretiska modellerna samt genusteorin har som syfte att väva samman genus och kommunikation samt att undersöka hur dessa två begrepp kan skapa konkurrensfördelar på marknaden. Resultatet beskriver att det finns en problematik i att använda sig av en genusorienterad marknadskommunikation som framförallt beror på starkt inbäddade kulturella värderingar kring könsstereotyper och genus i modesammanhang. Samtidigt visar resultatet och analysen av undersökningen att det finns en positiv inställning till kommunikation som utmanar könsstereotyperna på marknaden och att konkurrensfördelar kan nås om genomförandet av genusorienterad kommunikation överensstämmer med de befintliga värderingar som finns om modeföretaget hos konsumenten.

 • Larsson, Jennifer
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  KNOTS: A work about exploring design possibilities in draping based on principles of a knot.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This work is an exploration of design possibilities within draping based on a knot. This to show alternative possibilities and expressions through the knot in construction of clothing. The knot serves as a draping tool, has a function in each garment and is also decorative.

  The result is performed in 7 outfits based on experiments draped on a mannequin or my own body. The experiments are developed mainly through the branching strategy (Jones 1992)achieved with draping sessions in different materials, sizes and placements of the knot.

  Having the knot as starting point allows alternative expressions in construction of well known garments. It is also suggesting a method of closing a piece of clothing using the garment itself which could be developed further in 2D pattern construction.